پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲

ثبت نام طرح تعویض تاکسی فرسوده – nosazin.org

طرح نوسازی تاکسی فرسوده

به اطلاع کلیه نمایندگی های محترم میرساند، در راستای اهداف مهم دولت در خصوص نوسازی خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی و با عنایت به مسئولیت های اجتماعی شرکت ایرانخودرو، طرح نوسازی تاکسی های فرسوده سراسر کشور پس از توقف چند ماهه، مجددا آغاز میگردد.

کلیات طرح تعویض تاکسی فرسوده سال ۱۴۰۱

۱ – تعداد کل خودروهای فرسوده مشمول این طرح ۱۰۰۰۰ دستگاه پیش بینی شده است و حداکثر اجرای پروژه به مدت یک سال از زمان آغاز طرح خواهد بود.

۲ – خودرو قابل واگذاری در این طرح سورن پلاس دوگانه سوز میباشد.
۳ – خودروهای تاکسی مجهز به کپسول آتش نشانی ( نصب شده در زیر صندلی شاگرد ) و نوار شطرنجی ( نصب شده در دو طرف خودرو ) میباشند.

شرایط ثبت نام تعویض تاکسی فرسوده

۴ – در این طرح، ثبت نام صرفاً برای متقاضیانی انجام خواهد شد که دارای مالکیت تاکسی فرسوده بوده و اسامی آنها توسط اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور و از طریق سامانه نوسازین به این شرکت اعلام گردد.

متقاضی نوسازی خودرو فرسوده در سایت ایران خودرو ثبت نام کنند

۵ – الزاماً جهت ثبت نام، متقاضیان میبایست علاوه بر موارد فوق، در سامانه فروش اینترنتی شرکت ایرانخودرو دارای پروفایل تکمیل شده باشند.
۶ – ثبت نام در سیستم فروش نمایندگی ها ( سیتریکس ) مشابه طرح های گذشته توسط شرکت صورت می پذیرد . لذا نمایندگی، همزمان درسیستم فروش نمایندگی ها ( سیتریکس ) و سامانه نوسازین ( آیتم طرح تاکسی ستاد ) ثبت نام مشتری را مشاهده خواهد نمود .
۷ – ثبت نام تکمیلی و تحویل خودرو جایگزین توسط نمایندگی محل ثبتنام صورت میپذیرد.

ارزش اسقاط خودرو فرسوده از قیمت نهایی تاکسی نو کسر نخواهد شد

۸ – در این طرح ارزش اسقاط خودرو فرسوده از قیمت نهایی تاکسی نو کسر نخواهد شد و مسئولیت پرداخت ارزش اسقاط به متقاضی برعهده مرکز اسقاط و اتحادیه تاکسیرانی میباشد، ضمناً شرکت ایرانخودرو هیچگونه مسئولیتی در خصوص گواهی اسقاط ندارد.

انتخاب نمایندگی و مرکز اسقاط طبق نظر متقاضی

۹ – در این طرح، انتخاب نمایندگی و مرکز اسقاط در سامانه نوسازین، طبق نظر متقاضی توسط سازمان تاکسیرانی هر شهر صورت میپذیرد.

۱۰ – با توجه به اهمیت و گستردگی طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده، انتظار میرود کلیه نمایندگی های مجاز مشارکت و همکاری نمایند. نمایندگی هایی که تمایل به مشارکت در این طرح را ندارند میبایست ظرف مدت ۱۰ روز ( از زمان ارسال این بخشنامه ) درخواست انصراف از مشارکت خود را به صورت کتبی به منطقه تحت پوشش خود اعلام نمایند، در غیر اینصورت در طرح مشارکت داده خواهند شد و انصراف بعد از آن مورد موافقت قرار نخواهد گرفت. ضمناً نتیجه درخواست های واصله پس از بررسی و انتخاب نمایندگی جایگزین به اطلاع نمایندگی درخواست کننده خواهد رسید.

۱۱ – در این طرح، ظرفیت ثبت نام درنظر گرفته شده برای تمامی نمایندگی‎‌های هر شهر به صورت یکسان بوده و کمیسیون تحویل در نظر گرفته شده مطابق دستورالعملهای جاری شرکت میباشد.
۱۲ – نمایندگی های محترم قبل از آغاز طرح دسترسی خود به سامانه نوسازین ( admin/org.nosazin ( را کنترل نموده و درصورت وجود هرگونه مشکل، مراتب را از طریق اتوماسیون سیستم فروش نمایندگی‌ها ( سیتریکس )، مراجعه حضوری کارگزار مربوطه و یا تماس تلفنی ( شماره تلفنهای ۴۸۲۲۹۸۰۵ ،۴۴۹۳۴۰۳۹ و ۴۸۲۲۷۰۰۹ ( به اداره عقد قراردادهای عمده و تاکسیرانی – بخش جایگزینی خودرو های فرسوده و تاکسی اطلاع رسانی نموده تا مشکل مذکور مرتفع گردد.

شماره‌گذاری خودروهای تاکسی برعهده تاکسیرانی و متقاضی میباشد

۱۳ -فرآیند شماره‌گذاری خودروهای تاکسی برعهده تاکسیرانی و متقاضی میباشد. بدین منظور بلافاصله پس از صدور فاکتور و تخصیص شماره شاسی، اطلاع رسانی لازم به مالک خودرو به منظور پیگیری فرآیند شماره گذاری و یا اخذ نامه پلاک از سوی نمایندگی مربوطه الزامی است.
۱۴ – درصورتی که متقاضی به هردلیلی پس از گذشت یک هفته موفق به دریافت مجوز پلاک تاکسی نگردید و یا پس از حمل تاکسی نو به نمایندگی، توجهی به اطلاع رسانی نمایندگی مبنی بر تحویل خودرو نداشت، نمایندگی موظف است مراتب را به سازمان فروش و سازمان تاکسیرانی شهر مربوطه گزارش نماید.
۱۵ – در صورت اعلام بانکهای پرداخت کننده تسهیلات و با تائید اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور، برروی سند و فاکتور فروش خودروی ( سند کمپانی) آندسته از متقاضیانی که از تسهیلات بانکی استفاده نموده اند عبارت ذیل درج خواهد شد. «« این خودرو بنا به درخواست بانک و یا صندوق پرداخت کننده تسهیلات، تا تسویه حساب کامل، غیر قابل انتقال است و با درج مهر بانک یا صندوق بر روی همین سند ، مبنی بر تسویه حساب کامل، خودرو قابل انتقال خواهد شد.»
نکته۱ : شایان ذکر است با درج عبارت فوق به هیچ عنوان نیازی به تعویض سند و فاکتور فروش خودرو نمیباشد و مشتریان بعد از تسویه تسهیلات با مراجعه به شعبه مربوطه نسبت به درج مهر بانک مبنی بر «« تسویه حساب کامل با بانک انجام شد »» برروی عبارت مندرج در سند و فاکتور فروش خودرو اقدام نموده و درصورتی که مشتری در این خصوص با مشکل مواجه گردید مراتب را از تاکسیرانی مربوطه پیگیری نمایند.

نکته ۲ :درخصوص درج عبارت *** غیر قابل انتقال تا تسویه حساب کامل*** در سند و فاکتور فروش خودرو، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت ایرانخودرو نمیباشد.
۱۶- در راستای مسئولیت های اجتماعی و تکریم مشتری و همچنین به منظور توجه ویژه به معیشت تاکسیرانان محترم، طرح نوسازی تاکسی های فرسوده به صورت کلید به کلید اجرا میگردد و بدین منظور انتظار میرود مدیران، مسئولین و کاربران محترم نمایندگی‌های مجاز به مشتریان این طرح که از اقشار شریف و زحمتکش جامعه هستند حداکثر دقت نظر و احترام
درخور شان این عزیزان را در کل فرآیند مورد توجه قراردهند.
۱۷ – الزامی است نمایندگی بلافاصله پس از چاپ و صدور پیش‌فاکتور، تنها نسبت به ثبت صدور پیش‌فاکتور در سامانه نوسازین اقدام نماید.
۱۸ – با توجه اجرای طرح به صورت کلید به کلید، صرفاً در صورت حمل تاکسی نو (پلاک شده ) به نمایندگی محل تحویل، تائید واریزوجه در سامانه نوسازین توسط نمایندگی ثبت گردد.
۱۹ – ضروری است پس از رویت تاریخ پذیرش در سامانه نوسازین، تاکسی نو به متقاضی تحویل گردد.
۲۰ – انتظار میرود نمایندگی درخصوص ثبت نام، اطلاع رسانیهای لازم به مشتری، تشکیل، تکمیل و چیدمان پرونده، ارسال به موقع پرونده، زمان و نحوه تحویل خودرو نو به مشتری مطابق بخشنامه ، شیوه نامه و نامههای سیتریکسی و همچنین رعایت سایر دستور العملهای جاری شرکت دقت لازم را داشته باشد درغیر اینصورت به عنوان تخلف نمایندگی ثبت و برابر
با مقررات شرکت اقدام خواهد شد. نکات مهم فرآیند به محض رویت تعهد یا ثبت نام مشتری در سیستم فروش نمایندگی ( سیتریکس ) و سامانه نوسازین، جهت ادامه فرایند چاپ و صدور پیش‌فاکتور مشتری فراخوان گردد.
نکته: با توجه به هماهنگیهای صورت پذیرفته با اتحادیه تاکسیرانی، الزامی است متقاضی قبل از مراجعه به نمایندگی دارای پروفایل در سامانه فروش اینترنتی ایرانخودرو باشد و در غیر اینصورت مسئولیت آن به عهده مشتری میباشد. ضمناً جهت تکمیل اطلاعات شخصی آندسته از مشتریانی که در سالهای گذشته در سامانه ایرانخودرو به صورت ناقص درج شده است، نمایندگی مربوطه با اداره عقد قراردادهای عمده و تاکسیرانی بخش جایگزینی خودرو های فرسوده و تاکسی مکاتبه نموده تا رفع گردد. قرارداد و پیش فاکتور به صورت همزمان صادر گردد، لازم به ذکر است درصورت مشاهده مغایرت در تاریخ چاپ قرارداد و پیش فاکتور مسئولیت آن به عهده نمایندگی خواهد بود و پرونده بدون تعهد نمایندگی اخذ نخواهد شد .

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 11, میانگین امتیاز: 4,27 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×