دوشنبه , 28 خرداد , 1397

جایگاه چوب ترمو در صنعت و تجارت

انجمن بین المللی چوب ترمو (ITWA) در سال 2000 تاسیس شد. این انجمن اهدافی را دنبال می نماید که شامل موارد زیر می شود: افزایش دانش مرتبط با فرآوری اصلاح حرارتی چوب ارتقا شرایطی که …

روش تشخیص زعفران تقلبی از اصل

    تولید محدود و قیمت بالای زعفران باعث شده تا در این گیاه تقلب‌های زیادی صورت گیرد، این تقلب‌ها بیشتر شامل افزودن مواد گیاهی و شیمیایی مشابه زعفران است. برای تعیین این تقلب‌ها روش‌های …