شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲
آشنایی با دستگاه تناسلی مردان

آشنایی با دستگاه تناسلی مردان

وظیفه نهایی اجزاء مختلف دستگاه تناسلی مردان ، تولید اسپرم است که آنرا به شکل منی تهیه می‌‌کند و هنگام برقراری رابطه جنسی با جنس مخالف وارد دستگاه تناسلی زن می‌کند تا بارداری اتفاق بیفتد. …

×