دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱

اشعار زیبای ماه رمضان ۱۴۰۱

مجموعه اشعار زیبای ماه رمضان ماه مهمانی خدا رمزها در رمضان است، خدا مى‏ داند برتر از فهم و گمان است، خدا مى ‏داند لیله القدر، کدامین شب این ماه خداست؟ چه شبى برتر از …

×