پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
نبوغ ادراکی یا منطقی

تست هوش: نبوغ ادراکی دارید یا منطقی؟

تصاویر مربوط به خطای بصری شگفت‌انگیزند؛ خواه یک شیء، نقاشی، عکس، یا دنباله‌ای از طرح‌های فیزیکی باشد، افراد مختلف چیزهای متفاوتی را از چنین تصاویری درک می‌کنند. در این ادراک متفاوت‌‌‌‌، خطاهای مختلفی نقش دارند؛ …

×