سه شنبه , 3 بهمن , 1396
آرین موتور
آرین موتور

آشنایی با دستگاه تناسلی زنان , عکس دستگاه تناسلی زنان

آشنایی با دستگاه تناسلی زنان

 

بر خلاف دستگاه تناسلی مردان، تمام اجزاء دستگاه تناسلی زنان در درون بدن در محوطه لگن قرار گرفته است.دستگاه تناسلی زن از دو بخش عمده خارجی و داخلی تشکیل شده است.

 

نکاتی در مورد دستگاه تناسلی زنان

موجودات زنده همگی قابلیت تولید مثل دارند و همین موضوع عامل بقای نسل آنهاست. دستگاه تناسلی به همین منظور در بدن موجودات زنده تعبیه شده است. دستگاه تناسلی تنها دستگاهی از بدن است که برای زندگی خود فرد حیاتی نیست امّا برای بقای نسل لازم است.

اسپرم توسط دستگاه تناسلی مردانه و تخمك توسط دستگاه تناسلی زنان توليد مي‌شوند. اسپرم در حين فعاليت جنسي در اثر انزال از طريق آلت مردانه وارد دستگاه تناسلی زنان مي‌شود. اسپرم در داخل واژن (یکی از اجزای دستگاه تناسلی زنان) شنا كرده و وارد رحم مي‌شود و خود را به لوله‌هاي فالوپ يا لوله‌هاي رحمي مي‌رساند. تخمك نيز از تخمدان زن آزاد مي‌شود و وارد لوله هاي  رحمي (فالوپ) مي شود. اسپرم و تخمك در اين محل با يكديگر برخورد مي كنند. اسپرم وارد تخمك مي شود و آنرا بارور مي كند و لقاح حاصل مي شود كه نتيجه  آن تشكيل سلول تخم است كه مي‌تواند به يك نوزاد تبديل شود. بنابراين همكاري مرد و زن براي تشكيل تخم و در نتيجه حامله شدن زن لازم است. زن با وجود اينكه سلول تخم را تا بزرگ شدن و تبديل شدن به يك نوزاد كامل در درون رحم نگه مي‌دارد ولي همانطور كه گفته شد براي باردار شدن نيازمند اسپرم مردانه است.

دستگاه تناسلی زنان از قسمت های مختلف برای وظایفی مخصوص ساخته شده است.

اين دستگاه سلول‌هاي تخمک مونثِ لازم براي توليدمثل را توليد مي‌کند که تخمک يا اووسيت ناميده مي‌شوند. اين دستگاه طوري طراحي شده که تخمک را به محل لقاح منتقل کند. لقاح، بارور شدن تخمک به وسيله اسپرم، معمولاً در لوله‌هاي رحم رخ مي‌دهد. مرحله بعدي براي باروري تخمک کاشت آن در ديواره‌هاي رحم است، که آغاز مراحل اوليه بارداري است. اگر باروري و/يا کاشت تخمک رخ ندهد، اين دستگاه وارد عادت ماهانه (فروريختن پوشش رحمي) مي‌شود. به علاوه، دستگاه تناسلي زنان هورمون‌هاي جنس مونث را ايجاد مي‌کند که چرخه توليدمثل را کنترل مي‌کنند.

 

ساختمان دستگاه تناسلی زنان شامل چه بخش‌هايي است؟

دستگاه تناسلي زنان شامل بخش‌هاي در داخل و خارج بدن است.
بخش‌هاي خارجي دستگاه تناسلي زنان (اندام تناسلي) عملکردي دوگانه دارند: ورود اسپرم به بدن را ممکن ساخته و از اندام‌هاي تناسلي داخلي در مقابل ارگانيسم‌هاي عفوني مراقبت مي‌کنند. ساختارهاي خارجي اصلي دستگاه تناسلي زنان عبارتند از:

• لابیای بزرگ: لابیای بزرگ اندام‌های تناسلي خارجي ديگر را پوشانده و محافظت مي‌کند. لابیای بزرگ که به معناي «لب‌هاي بزرگ» است نسبتاً بزرگ و گوشتي بوده و مي‌توان آن را با کيسه بيضه مردان مقايسه کرد.
لابيای بزرگ شامل غدد تعريق و ترشح سبوم است. پس از بلوغ، لابیای بزرگ با مو پوشانده مي‌شود.

• لابیای کوچک: لابیای کوچک که به معناي «لب‌هاي کوچک» است ممکن است بسيار کوچک بوده يا تا پنج سانتیمتر پهنا داشته باشد. اين لبها درست داخل لبينه بزرگ قرار گرفته‌اند و ورودي واژن (مجرايي که بخش پاييني رحم را به بيرون بدن متصل مي‌کند) و مجراي ادرار (لوله‌اي که ادرار را از مثانه به بيرون بدن منتقل مي‌کند) را مي‌پوشانند.

• غدد بارتولن: اين غدد در کنار ورودي واژن قرار گرفته و مايعي را ترشح مي‌کنند.

• کليتوريس: دو لبينه کوچک در کليتوريس به هم مي‌رسند که برآمدگي‌ کوچک و حساسي است که مي‌توان آن را با آلت تناسلي مرد مقايسه کرد. کليتوريس با لايه‌اي از پوست پوشيده شده که غلفه ناميده مي‌شود و شبيه پوست غلفه در قسمت سر آلت مردانه است. کليتوريس هم مانند آلت تناسلي مردانه نسبت به تحريک بسيار حساس بوده و خيلي سريع برانگيخته مي‌شود.

 

آشنایی با دستگاه تناسلی زنان

عکس دستگاه تناسلی زنان

اندام‌هاي تناسلي داخلي در زنان عبارتند از:

• واژن: واژن مجرايي است که گردن رحم يا سرويکس (قسمت پايين رحم) را به بيرون بدن مرتبط مي‌کند. همچنين واژن به عنوان مجراي تولد نيز شناخته مي‌شود.

• رحم (زهدان): رحم اندامي توخالي و گلابي‌شکل است که ماواي جنين در حال رشد است. رحم به دو بخش تقسيم مي‌شود: گردن رحم، که قسمت پايين رحم است که به واژن گشوده مي‌شود و بدنه اصلي رحم که بدنه ناميده مي‌شود. بدنه رحم مي‌تواند به راحتي کش بيايد تا نوزاد در حال رشد را در خود جاي دهد. مجرايي از گردن رحم به اسپرم اجازه ورود داده و خونريزي‌هاي ماهانه را خارج مي‌کند.

• تخمدان‌ها: تخمدان‌ها غددي کوچک و بيضوي هستند که در طرفين رحم قرار گرفته‌اند. تخمدان‌ها تخمک‌ها و هورمون‌ها را توليد مي‌کنند.

• لوله‌هاي رحم: لوله‌هاي رحم، لوله‌هاي باريکي هستند که به بخش بالايي رحم متصل بوده و به عنوان مجراي عبور سلول تخمک از تخمدان‌ها به رحم عمل مي‌کنند. لقاح، يا باروري تخمک به وسيله اسپرم، معمولاً در لوله‌هاي رحم رخ مي‌دهد. تخمک بارور شده به سمت رحم رفته، و در آنجا به پوشش ديواره رحم متصل مي‌شود.

 

در دوره عادت ماهانه چه اتفاقي مي‌افتد؟

زناني که در بازه سنّي توليدمثل هستند چرخه‌هايي از فعاليت هورموني را تجربه مي‌کنند که حدوداً در فواصل يک ماهه تکرار مي‌شوند. با هر چرخه، بدن زن براي بارداري احتمالي، چه زن قصد بارداري داشته و چه نداشته باشد، آماده مي‌شود. عبارت «عادت ماهانه» به فرويختن دوره‌اي پوشش رحم اطلاق مي‌شود.
ميانگين چرخه‌هاي عادت ماهانه حدود 28 روز است و طي مراحلي رخ مي‌دهد:
مرحله فوليکولي، مرحله تخمک‌سازي و مرحله لوتيال. چهار هورمون مهم (ترکيبات شيميايي که موجب تحريک يا تنظيم فعاليت سلول‌ها يا اندام‌ها مي‌شوند) در عادت ماهانه نقش دارند: هورمون محرک فوليکول، هورمون محرک لوتئين، استروژن و پروژسترون.

 

مرحله فوليکولي عادت ماهانه:

اين مرحله در روز اول عادت ماهانه اتفاق مي‌افتد. در مرحله فوليکولي عادت ماهانه، اتفاقات زير رخ مي‌دهد:

• دو هورمون، هورمون محرک فوليکول (FSH) و هورمون محرک لوتئين (LH) از مغز آزاد شده و در خون به سمت تخمدان‌ها مي‌روند.

• هورمون‌ها موجب تحريک رشد حدود 15 تا 20 تخمک در تخمدان‌ها مي‌شوند که هر کدام در پوسته خاص خود، که به اصطلاح فوليکول ناميده مي‌شود، رشد مي‌کنند.

• همچنين اين هورمون‌ها (FSH و LH) موجب تحريک افزايش توليد هورمون زنانه استروژن نيز مي‌شوند.

• افزايش سطح هورمون استروژن، همانند کليدي، موجب توقف توليد هورمون محرک فوليکول مي‌شود. اين توازن دقيق هورمون‌ها به بدن اجازه مي‌دهد تعداد فوليکول‌هايي که به بلوغ مي‌رسند را کنترل کند.

• با پيشرفت مرحله فوليکولي، يک فوليکول در تخمدان بزرگتر شده و به بلوغ ادامه مي‌دهد. اين فوليکول غالب تمام فوليکول‌هاي هم‌گروهش را سرکوب مي‌کند. در نتيجه، رشد اين فوليکول‌ها متوقف شده و مي‌ميرند. فوليکول غالب توليد استروژن را ادامه مي‌دهد.

 

آشنایی با دستگاه تناسلی زنان

 

مرحله تخمک‌گذاری عادت ماهانه:

مرحله تخمک‌گذاری، يا تخمک‌آوري، حدود 14 روز بعد از آغاز مرحله فوليکولي شروع مي‌شود. مرحله تخمک‌گذاری نقطه مياني چرخه ماهانه است که مرحله قاعدگي دو هفته پس از آن آغاز مي‌شود. در اين مرحله، اتفاقات زير رخ مي‌دهد:

• افزايش استروژن ناشي از فوليکول غالب موجب افزايش شديد حجم هورمون محرک لوتئين مي‌شود که توسط مغز توليد مي‌شود.

• اين افزايش موجب رها شدن تخمک فوليکول غالب از تخمدان است.

• با رها شدن تخمک (روندي که تخمک گذاری ناميده مي‌شود)، اين تخمک توسط برجستگي انگشت‌مانندي در انتهاي لوله‌هاي رحمي (فيمبريه) متوقف مي‌شود. فيمبريه تخمک را به داخل لوله مي‌کشد.

• همچنين در اين مرحله، حجم و ضخامت لايه مخاط توليد شده توسط گردن رحم (بخش پايين رحم) افزايش مي‌يابد. اگر زني در اين دوره رابطه جنسي داشته باشد، اين لايه مخاط غليظ اسپرم مرد را جذب کرده، آن را تغذيه کرده و به آن کمک مي‌کند که براي لقاح به سمت تخمک برود.

• مرحله لوتیال :مرحله لوتيال چرخه ماهانه درست پس از تخمک‌سازي آغاز مي‌شود و شامل روندهاي زير است:

• پس از رهاسازي تخمک، فوليکول خالي به ساختار جديدي تبديل مي‌شود که جسم زرد ناميده مي‌شود.

• جسم زرد هورمون پروژسترون را ترشح مي‌کند. پروژسترون رحم را براي کاشت تخمک بارور آماده مي‌کند.

• اگر مقاربت رخ داده و اسپرم مرد تخمک را بارور کرده باشد (روندي که لقاح ناميده مي‌شود)، تخمک بارور (رويان) از لوله رحمي براي اتصال در رحم حرکت مي‌کند. در اين مرحله زن بارور محسوب مي‌شود.

• اگر تخمک بارور نشده باشد، وارد رحم مي‌شود. با توجه به اينکه نيازي به حمايتِ بارداري نيست، پوشش رحم درهم شکسته و فرو مي‌ريزد، و چرخه ماهانه بعدي آغاز مي‌شود.

 

يک زن چه تعداد تخمک دارد؟

اغلب تخمک‌هاي موجود در تخمدان بي‌حرکت مي‌ميرند تا در دوره يائسگي به پايان مي‌رسند. در زمان تولد، تقريباً يک ميليون تخمک وجود دارد؛ و در زمان بلوغ، تقريباً 300 هزار تخمک باقي مانده است. از اين تعداد، 300 تا 400 عدد در طول دوره باروري يک زن تکامل مي‌يابند. تخمک‌ها در دوره بارداري، در صورت استفاده از قرص‌هاي پيشگيري از بارداري، و در صورت وجود يا عدم وجود چرخه منظم عادت ماهانه نيز از بين مي‌روند.

 

منبع: آریا سلامت / بیتوتهاین مطلب مفید بود ؟
1 از 52 از 53 از 54 از 55 از 5
Loading...

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:نظر یا پرسش خود را بیان کنید

 • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
 • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با مطلب و مجله، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
 • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
 • در غیر این صورت، «تصویر زندگی» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

نام(لازم)

ایمیل(لازم)

در این رابطه بیشتر بخوانید
مطالب قبلی این بخش
 • رابطه جنسی مداوم رابطه جنسی مداوم | ۱۲ دلیل برای اینکه باید هر شب با همسرتان رابطه جنسی داشته باشید

  سعی کنید  با همسرتان رابطه جنسی مداوم داشته باشید!   استرس دارید؟ برای خوابیدن دچار مشکل هستید؟ به نظر می‌رسد خیلی از مشکلات فقط با داشتن رابطه‌ جنسی منظم برطرف می‌شود. در زیر به ۱۲ …

 • ذت بخش ترین قسمت های بدن زن و مرد لذت بخش ترین اندام زن و مرد در روابط جنسی

      معمولا سوالات زیادی در رابطه جنسی برای زوجین پیش میاد درست جواب دادن به این سوالات خیلی مهمه چرا که نداستن اصول درست روابط جنسی میتونه مشکلات زیادی رو ایجاد کنه در ادامه …

 • روش های افزایش قوای جنسی

  راهکارهایی برای افزایش قوای جنسی   افزایش قوای جنسی برای بهبود روابط جنسی و افزایش قوای جنسی می توانید از برخی مواد خوراکی کمک بگیرید و با این کار به خود و همسرتان در احیای …

 • داروهای گیاهی برای تاخیر در پریود

    درمان های خانگی برای تاخیر در پریود   برای درمان تاخیر در پریود داروهای زیادی وجود دارد اما برخی افراد داروهای گیاهی و طبیعی را ترجیح می دهند. در ادامه نمونه هایی از این …

 • روش های تقویت مهارت جنسی در مردان

  روش های تقویت مهارت جنسی در مردان دریافت رابطه جنسی که مرد در ازدواج به آن نیاز دارد مشکلی است که امروز هم به اندازه دو هزار سال پیش متداول بوده است. در این مورد …

 • ترمیم پرده بکارت و دانستنی های ضروری

    در این مطلب می خوانید : پرده بکارت چیست؟ آشنایی با انواع پرده بکارت – عوامل پارگی پرده بکارت دختران – عوارض ترمیم پرده بکارت وبررسی جنبه های قانونی و شرعی ترمیم پرده بکارت …

 • تاثیر تلفن همراه بر باروری زنان و مردان تاثیر تلفن همراه بر باروری زنان و مردان

  تاثیر تلفن همراه بر باروری زنان و مردان تحقیقات تاثیر اشعات تلفن همراه را بر باروری مردان اثبات کرده است اما تاثیر آن بر باروری خانم‌ها هنوز مشخص نیست.   این روزها، بیشتر ما زمان …

 • مراقب ناحیه تناسلی خود باشید

    مواردی که باعث آسیب ناحیه تناسلی می شوند   در این مطلب به نتایج تحقیقات کمیسیون امنیت محصولات مصرفی امریکا درخصوص علل ایجاد جراحات و آسیب در ناحیه تناسلی زنان و مردان اشاره می …

 • روش های تنگ کردن واژن و پرینورافی

  روش های تنگ کردن واژن و پرینورافی   تنگ کردن واژن از طریق عمل جراحی یا پرینورافی بعد از زایمان انجام پذیر بوده و میتواند بصورت دائمی باشد لازم به ذکر است این عمل نیاز …

 • روش صحیح نزدیکی ویژه متاهلین | لذت بیشتر از رابطه جنسی

    بهترین روش رابطه جنسی   بسیاری از مشکلات میان همسران ناشی از عدم آموزش روابط زناشویی و جنسی در زندگی و نا آشنا بودن با تکنیک ها و پوزیشن ها و انواع روش های نزدیکی …

 • علل و درمان لکه بینی قبل از قاعدگی

      لکه بینی قبل از قاعدگی نشانه چیست؟   یک دوره قاعدگی به طور معمول هر 28 روز یک بار اتفاق می افتد و حدود 4 تا 7 روز طول می کشد. خونریزی از …

 • آیا انزال در زنان نیز وجود دارد؟

    آیا انزال در زنان نیز وجود دارد؟   نظر غالب براین است که تحریک نقطه جی می تواند به انزال در زنان و خروج مایع هنگام ارگاسم منجر شود. البته برخی از دخترها حتی …

 • عوارض خود ارضایی و روش های ترک خود ارضایی

  خود ارضایی ، عوارض خود ارضایی ، ترک خود ارضایی ، خود ارضایی زنان ، مضرات خود ارضایی ، خود ارضایی در مردان عوارض خود ارضایی و راه های ترک خود ارضایی   برای ترک …

 • تحریک جنسی زنان با پیش نوازی

   چه پیش نوازی هایی برای زن خوشایند است؟   آیا می دانید چگونه همسر خود را تحریک کنید؟بسیاری از مردان نمی دانند که چگونه باید همسرشان را تحریک کنند! نقاط حساس جنسی زن کجاست؟ چگونه …

به کانال ما در تلگرام بپیوندید