چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
تو کجایی مادر - عکس نوشته روز مادر

عکس نوشته روز مادر ۱۴۰۱

  عکس نوشته مادر واژه ای به وسعت تمام هستی عکس نوشته مادر تازه فوت شده: تو کجایی مادر اینجا زمان وزن دارد، هر ثانیه که می گذرد سنگینی نبودنت شکسته و خمیده ترم می …

×