سه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲

فیلم زایمان سزارین (۱۸+)

 مشاهده فیلم زایمان سزارین در اتاق عمل  زایمان سزارین : زایمان سزارین یک نوع زایمان غیرطبیعی است که در آن نوزاد با ایجاد برشی در دیواره شکم و رحم مادر خارج می‌گردد. در شرایط ویژه‌ای …

×