پنج شنبه , ۱۶ مرداد , ۱۳۹۹

کارت پستال شب های قدر

کارت پستال شب های قدر چون رو کنم به احیاء، دل زنده گردم اما دل مرده می‏شوم باز با غمزه گناهی گرچه به ماه غفران بسته است دست شیطان بدتر بود ز ابلیس این نفس …