دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

آموزش بافت لیف چرخشی، حلزونی و لیف ساده قلاب بافی

یکی از بافت های بسیار کاربردی لیف حمام است. در این مطلب از بخش آموزش بافتنی مجله تصویر زندگی با روش بافت لیف چرخشی که بافتی ساده اما زیبا دارد، همچنین مدل حلزونی و مدل ساده آشنا خواهید شد.

آموزش بافت لیف چرخشی

آموزش بافت لیف چرخشی

گرد بافی لیف چرخشی

رج ۱ : در حلقه جادویی ۱۲ پایه کوتاه ببافید. به پایه کوتاه اول بست بزنید.

نکته : می توانید به جای حلقه جادویی ۶ زنجیره زده و با بست به زنجیره اول وصل کنید تا حلقه شود.

 رج ۲ : ۵ زنجیره زده و ۱۱ مرتبه (۱ پایه بلند و دو زنجیره ببافید). به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

رج ۳ : ۳ زنجیره زده و همانجا یک پایه بلند و دو زنجیره ببافید.

۱۱ مرتبه (دو پایه بلند در پایه رج قبل و دو زنجیره ببافید).

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

رج ۴ : ۳ زنجیره زده، دو پایه بلند روی پایه بعدی و دو زنجیره ببافید.

۱۱ مرتبه (یک پایه بلند بافته، دو پایه بلند در پایه بعدی و دو زنجیره ببافید).

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

رج ۵ : ۳ زنجیره زده، یک پایه بلند ببافید.

دو پایه بلند روی پایه بعدی و دو زنجیره ببافید.

📌 » آموزش بافت انواع لیف در مجله تصویر زندگی (کلیک کنید) «

۱۱ مرتبه (۲ پایه بلند بافته، دو پایه بلند در پایه بعدی و دو زنجیره ببافید). به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

همانطور که می بینید بافت ۱۲ قسمت شده، هر قسمت تعدادی پایه دارد که در آخرین پایه هر قسمت، دو پایه بافته می شود.

بین قسمتها هم ۲ زنجیره است.

بافت را ادامه دهید تا به اندازه دلخواه برسید. در اینجا پایه بلندها ۱۰ تا که شد شروع به بافت دسته کرده است.

فیلم آموزش بافت گردی لیف چرخشی 

فیلم آموزش بافت دسته لیف 

دوخت با بافت حاشیه

نقشه بافت لیف چرخشی تا رج ۶

آموزش بافت دسته لیف چرخشی

یک چهارم محیط دایره (تعداد پایه ها و زنجیره های رج آخر تقسیم بر ۴) را برای بافت دسته نشانه بگذارید.

در اینجا ۳۰ پایه در نظر گرفته شده است.

برای بافت دسته، روی هر پایه را یک پایه بلند و روی دو زنجیره ها را ۳ پایه بلند ببافید.

بافت دسته را تا ارتفاع دلخواه و به صورت رفت و برگشت ادامه دهید.

در اینجا حدود ۱۲ سانت (۱۰ رج) بافته شده است.

طرف دیگر لیف را هم به همین صورت ببافید.

دو طرف لیف را روی هم بگذارید و با بافت بهم وصل کنید.

برای اتصال می توانید از پایه کوتاه، پایه متوسط ، پایه بلند، بست و یا بافت دالبری شکل استفاده کنید.

بافت دالبری

 نخ را به یکی از پایه ها وصل کنید، همین جا ۶ پایه بلند ببافید. دو پایه را رها کرده و در سومی پایه کوتاه ببافید.

دو پایه را رها کرده ودر بعدی ۶ پایه بلند ببافید.

این بافت را تا پایان کار، تکرار کنید.

نکته : دقت کنید که جای دست باید باز باشه و هر طرف را جداگانه حاشبه بافی کنید.

آموزش بافت لیف حلزونی

آموزش بافت لیف حلزونی
این لیف دو رنگ بافته شده است. ابتدا حلقه جادویی درست کنید.

حلقه جادویی

با رنگ اول ( در اینجا سبز) در حلقه جادویی به ترتیب (یک زنجیره، یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط و دو پایه بلند) ببافید.

با قلاب نخ را کمی بکشید تا بافت در نرود. نخ را قطع نکنید.

رنگ دیگر (در اینجا سفید) را به حلقه وصل کنید.

آموزش بافت لیف

با رنگ سفید هم به ترتیب (یک زنجیره، یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط و دو پایه بلند) ببافید.

نخ حلقه را بکشید تا جمع شود.

لیف قلاب بافی

با رنگ سفید روی پایه کوتاه سبز را ۳ پایه بلند ببافید.

بافت لیف حمام

روی ۳ پایه بعدی را هر کدام دو پایه بلند ببافید. آخرین پایه را نشانه بگذارید.

سپس با رنگ سبز روی پایه های سفید را  به همین شکل ببافید.

دوباره با رنگ سفید روی پایه های سبز را ببافید.

مثل گردبافی معمولی این رج یک در میان پایه اضافه می شود، یعنی در پایه اول یک پایه و در بعدی دو پایه ببافید.

با رنگ سبز هم به همین صورت ببافید.

لیف حلزونی

رج بعد دو درمیان ، بعد سه درمیان و … پایه اضافه می شود.

بافت را تا اندازه دلخواه (تقریبا اندازه کف دست و شست) ادامه دهید.

برای قطع رنگ سبز، ابتدا یک پایه متوسط، سپس یک پایه کوتاه و در پایان یک بست بزنید و نخ را گره زده بچینید.

لیف حمام حلزونی

رنگی که برای دسته می خواهید ببافید را کور نکنید.

مانند تصویر زیر بافت  پایه بلند را بعد از بست رنگ یبز ادامه دهید.

لیف مدل حلزونی

بافت دسته پایه بلند رفت و برگشت است.

بافت لیف با قلاب

تا ارتفاه دلخواه ببافید. طرف دیگر لیف هم به همین شکل بافته می شود.

سپس دو طرف را روی هم گذاشته و با حاشیه بافی به هم وصل کنید.

آموزش بافت لیف حلزونی آموزش بافت لیف حلزونی

می توانید دور گردی لیف را بافت دالبری بزنید که در آموزش بافت لیف چرخشی شرح داده شده است.

آموزش بافت لیف ساده

۶ زنجیره زده و با بست زدن به زنجیره اول حلقه درست کنید.

رج ۱ : ۴ زنجیره زده و داخل حلقه ۱۱ مرتبه (۱ پایه بلند و یک زنجیره) ببافید. به زنجیره سوم بست بزنید.

رج ۲ : روی هر زنجیره را دو پایه بلند و یک زنجیره ببافید. (پایه اول ۳ زنجیره است).

یه سومین زنجیره بست بزنید. یک بست هم روی پایه بلند بزنید.

دقت کنید انتهای هر رج، ابتدا به سومین زنجیره، و سپس تا رسیدن به اولین زنجیره بین پایه ها بست زده می شود.

ابتدای هر رج هم به جای پایه بلند، ۳ زنجیره بافته می شود.

رج ۳ : روی هر زنجیره را سه پایه بلند و یک زنجیره ببافید.

رج ۴ : روی هر زنجیره، سه پایه بلند و یک زنجیره ببافید.

رج ۵ : روی هر زنجیره، دو پایه بلند، یک زنجیره، دو پایه بلند و یک‌ زنجیره ببافید.

رج ۶ : روی هر زنجیره را دو پایه بلند و یک زنجیره ببافید.

رج ۷ :  روی هر زنجیره را سه پایه بلند و یک زنجیره ببافید.

رج ۸ : روی هر زنجیره، دو پایه بلند، یک زنجیره، دو پایه بلند و یک‌ زنجیره ببافید.

رج ۹ : روی هر زنجیره را دو پایه بلند و یک زنجیره ببافید.

اگر خواستید گردی لیف بزرگتر باشد، همین روال بافت را ادامه دهید.

برای دسته لیف هم به اندازه دلخواه به صورت رفت و برگشت مثل گردی لیف روی هر تک زنجیره دو یا سه پایه ببافید.

اگر رج آخر گردی لیف روی هر زنجیره دو پایه دارید، دسته لیف هم مثل همان رج، دو پایه ببافید.

اگر رج آخر سه پایه دارید دسته لیف هم سه پایه بزنید.

حدود ۸ تا ۱۰ رج دسته لیف بافته می شود.

طرف دیگر لیف را هم ببافید. سپس دو لایه را روی هم قرار دهید.

نخ را به تک زنجیره وصل کرده و یک پایه کوتاه ببافید. ۳ زنجیره زده و روی تک زنجیره بعدی پایه کوتاه ببافید و تکرار …

برای قسمت دسته لیف هم ۳ زنجیره زده و روی پایه ها، پایه کوتاه می بافیم.

لیف قلاب بافی لیف قلاب بافی

بالا رفتن سن، استفاده مداوم از لوازم‌آرایشی و هوای آلوده باعث چروک شدن پوست صورت می‌شوند. با استفاده روزانه از کرم ضد چروک می‌توان چروک‌‌ها را از بین برد و از ایجادشان جلوگیری کرد، همچنین خاصبت سفت کنندگی این کرم‌ از افتادگی ماهیچه و عضلات صورت جلوگیری می‌کند.

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 169, میانگین امتیاز: 4,20 از 5)
Loading...

۱۴ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. ثریا گفت:

  سلام، چرا دسته لیف رو می بافم رفته رفته حالت کلوش میگیره و صاف پایین نمیاد؟

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   می تونید از پهلوهای دسته لیف، پایه ها را ادغام (دو تا یکی ) کنید تا تعداد پایه ها کمتر بشه

 2. نفیسه گفت:

  جنس نخ برای بافت لیف چی باشه؟

  • نسیم گفت:

   می تونید از نخ پنبه ای که مخصوص لیف بافی هست استفاده کنید یا از کامواهای اکریلیک مثل (اکریل تاب، اکریل بافت، نوموتا، میامی، فدک، کریستال، بهاران و ..)

 3. Baran گفت:

  سلام میشه منی که میخوام یاد بگیرم از کجا شروع کنم

  موافقم ۱
 4. لیسا گفت:

  واقعا عالی بود من خودم یه کار اموزم یه اشکالی داشتم که اصلا رفع نمیشد با اموزش شما رفع شد ممنونتونم

  موافقم ۱
 5. S.m گفت:

  سلام و خدا قوت به شما عزیزان ببخشید میشه عکس از مراحل بگذارید تا بهتر و راحت تر یاد بگیریم
  ولی در کل عالی بود
  با تشکر

 6. آلیا گفت:

  سلام.میشه آموزش لیفی رو بدید که کلفت و پر فروش باشه؟؟ ممنون میشم.♡😇😘😍

  موافقم ۵
  مخالفم ۲
 7. خدیجه گفت:

  با سلام و عرض خسته نباشید لطفا آموزش اسکاج توت فرنگی رو توی سایتتون قرار بدید.
  ممنونم

  موافقم ۵
  مخالفم ۱
 8. زهرا گفت:

  ممنونم از دستور بافت لیف

  موافقم ۷
  مخالفم ۲
 9. زهرا گفت:

  با عرض سلام و خدا قوت به شما عزیزان لطفا نقشه بافت لیف ها رو هم بزارید چون بدون نقشه مشکله با تشکر از شما

  موافقم ۱۱
  مخالفم ۳

ارسال دیدگاه شما

×
/a>