چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

آموزش علائم قلاب بافی و نقشه خوانی و حروف اختصاری

با یادگیری نقشه خوانی قادر خواهید بود علائم قلاب بافی را خوانده و مدل بافتنی را بدون نیاز به ترجمه مطابق نمونه ببافید. به عبارتی علایم قلاب بافی زبان بین المللی هنرمندان این هنر است .

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علائم قلاب بافی - نقشه خوانی

آموزش قلاب بافی : علائم قلاب بافی و نقشه خوانی

هنر قلاب بافی یکی از پرکاربردترین و در عین حال ظریف ترین و زیباترین هنرهای دستی است. با این هنر می توان انواع پوشاک،  رومیزی، روتختی، کیف، لوستر و … بافت.

در آموزش های قبل مهمترین نوع بافت با قلاب ( بافت زنجیره، بافت پایه کوتاه و بافت نامرئی ، بافت پایه ساده و بافت پایه بلند) را فرا گرفتید. سایر بافتها ترکیبی از این پنج بافت است. در اکثر سایت ها و ژورنال های بافتنی، علاوه بر تصویر مدل، نقشه بافت (پترن) نیز قرار دارد. نقشه ها الفبای اولیه بافت هستند. با یادگیری نقشه خوانی قادر خواهید بود علائم قلاب بافی را خوانده و مدل بافتنی را بدون نیاز به ترجمه مطابق نمونه ببافید. به عبارتی علایم قلاب بافی زبان بین المللی هنرمندان این هنر است .

در ادامه اولین سری از علائم قلاب بافی تقدیم شما علاقمندان به این هنر زیبا می شود:

 

علائم قلاب بافی :  شروع بافت و پایان بافت

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علائم قلاب بافی - نقشه خوانی

علائم قلاب بافی : زنجیره

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علائم قلاب بافی - نقشه خوانی

بافت پایه کوتاه

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علائم قلاب بافی - نقشه خوانی

علائم قلاب بافی : پایه متوسط یا پایه ساده

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی

آموزش علائم قلاب بافی و نقشه خوانی

بافت پایه بلند

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی

شروع کار با حلقه جادویی – روش اول

قلاب بافی - شروع با حلقه

شروع کار با حلقه جادویی – روش دوم – تصویر اول

قلاب بافی - شروع با حلقه

شروع کار با حلقه جادویی + پر کردن حلقه با پایه بلند

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی

حلقه زدن با زنجیر

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی

علائم قلاب بافی : پایه دوبل

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی

بافت پایه سوبل

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی

بافت نامرئی

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی

دو پایه بلند در یک پایه

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی

سه پایه بلند در یک پایه

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی

دو پایه بلند متصل به هم

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی

دو پایه ساده متصل به هم

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی

بافت ذرتی سه تایی ( یه پایه بلند )

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی

بافت ذرتی ۵ تایی ( ۵ پایه بلند )

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی

علائم قلاب بافی : گره پفکی یا پف مانند (پاف)

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی

علائم قلاب بافی : گره تزیینی گرد (پیکوت)

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی

گره تزیینی تو خالی (پیکوت)

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی

بافت پایه کوتاه جلو برجسته

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی

علائم قلاب بافی : پایه کوتاه بر عکس

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی

بافت دو پایه کوتاه در یک زنجیر( زیاد کردن دانه )

این بافت بیشتر در بافت کلاه و کفش کاربرد دارد.

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی

بافت دو پایه کوتاه در دو زنجیر

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی

اندازه زنجیر چرخشی

آموزش قلاب بافی - انواع بافت - علایم قلاب بافی - نقشه خوانی   

آموزش پایه بلند برجسته 

بافت برجسته به دو صورت بافته میشه :

۱) بافت برجسته از جلو (front-post)
۲) بافت برجسته از پشت (back-post)

بافت پایه بلند برجسته از جلو (front-post double crochet stitch)

نخ رو با قلاب گرفته و قلاب رو از جلوی کار وارد فضای بین اولین و دومین پایه بلند از ردیف قبل می‌کنیم.
قلاب رو از پشت پست عبور داده از فضای بین دومین و سومین پایه بلند ردیف قبل بیرون می‌آوریم.
نخ رو با قلاب می‌گیریم و در این حالت ۳ حلقه روی قلاب ایجاد میشه.
در این مرحله دقیقا مثل بافت پایه بلند ساده عمل می‌کنیم. یعنی نخ رو گرفته از دو حلقه عبور میدیم و مجددا نخ رو گرفته از دو حلقه باقی مونده عبور میدیم تا تنها یک حلقه روی قلاب باقی بمونه

 پایه بلند برجسته

بافت برجسته از جلو رو با نماد و مخفف زیر نمایش میدن (البته این نماد مخصوص بافت پایه بلند برجسته از جلوست. برای سایر گره‌ها به انتهای نماد گره پایه نیم دایره‌ای به صورت زیر متصل میشه)

بافت پایه بلند برجسته از جلو رو با این نماد نمایش میدن

پایه بلند برجسته از جلو

بافت پایه بلند برجسته از پشت (back-post double crochet stitch)

مراحل اول و دوم مشابه حالت قبل هستند.

۳) نخ رو بوسیله قلاب گرفته و از پشت کار وارد فضای بین اولین و دومین پایه بلند از ردیف قبلی می‌کنیم.

۴) قلاب رو از پشت رد کرده وارد فضای بین دومین و سومین پایه بلند ردیف قبل می‌کنیم.
ادامه مراحل هم مثل حالت قبل بافته میشه:

آموزش تصویری بافت پایه بلند برجسته از پشت

پایه بلند برجسته از پشت

نماد و مخفف بافت برجسته از پشت هم به این شکله

پایه بلند برجسته از پشت

 فیلم آموزش بافت پایه بلند برجسته به زبان فارسی 

 

توضیح حروف اختصاری قلاب بافی 

نام فارسینام لاتین (امریکایی)علامت اختصاری
زنجیرهchainch
بافت نامرئیSlip Stitchsl st
پایه کوتاهsingle crochetsc
پایه ساده یا متوسطhalf double crochethdc
پایه بلندdouble crochetdc
پایه دوبلtreble crochettr
پایه سوبل یا سه تاییdouble treble crochetdtr
دوتایکی کردن دوپایه کوتاهsingle crochet two togethersc2tog
دوپایه کوتاه از داخل یک زنجیرهSingle Crochet increasesc inc
دوتایکی کردن با پایه بلندdouble crochet two togetherdc2tog
دوتا پایه بلند از داخل یک زنجیرهdouble crochet increasedc inc
بافت پاپ کورنی، ذرتی، فندقی

Popcorn Stitch

۵dc inc
بافت حبابیBobble Stitch۳dc cluster
بافت خوشه ای ، سه تا یکی کردن پایه بلندهاcluster Stitchdc 3 tog

اختصارات قلاب بافی 

توضیحاتعبارت کاملعبارت اختصاری
یک در میانalternatealt
تقریباapproximatelyapprox
شروع ، ابتداbegin/beginningbeg
مابینbetweenbet
نیمه عقبی حلقه زنجیره(back loop(sBL
بافت پفکیbobblebo
بافت برجسته از پشت : قلاب را از پشت به دور بافت رج قبل حلقه کرده و نخ را از پشت کار می گیریمback postBP
رنگ Acolor ACA
رنگ Bcolor BCB
رنگ متضادcontrasting colorCC
به زنجیره یا فضایی که قبلا ایجاد شده اشاره می کندrefers to chain or space previously made-ch
فضایی که توسط زنجیره ها ایجاد شده استchain space, the space made by the chainch-sp
دسته، گروهclusterCL
سانتی متر(centimeter(scm
ادامه دادنcontinuecont
کاهش دادن، مثلا کاهش دادن دانه هاdecrease/decreases/decreasingdec
نیمه جلویی حلقه زنجیره(front loop(sFL
دنبال کردن، ادامه دادنfollow/follows/followingfoll
بافت برجسته از جلو : قلاب را از جلو به دور بافت رج قبل حلقه کرده و نخ را از روی کار می گیریمfront postFP
گرم ، مثلا کاموای ۱۰۰ گرمیgramg
افزایش دادن ، مانند افزایش دانه هاincrease/increases/increasinginc
حلقهloops(lp(s
مترmeterm
رنگ اصلیmain colorMC
میلی مترmillimetermm
اونس، مقیاس وزنی برابر ۳۱ گرمounceoz
بافت پیکوت یا حلقه ایpicotp
الگو، نقشهpatternpat(s) or patt
بافت پاپ کورنpopcornpc
نشانگر محلplace markerpm
قبلیpreviousprev
باقی ماندنremain/remainingrem
تکرار کردنrepeatrep
دورroundrnd
رج رفتright sideRS
پریدن، رد کردن، مثلا تعدادی از دانه ها را نبافته و از آنها بپریدskipsk
فضای خالیspacesp
بافتstitchst
تعداد زنجیره اولیه برای شروع رج یا دور جدید که با توجه به اولین بافت رج یا دور این تعداد مشخص می شودturning chaintch or t-ch
از طریق نیمه عقبی حلقه زنجیرهthrough back looptbl
باهمtogethertog
بافت پایه سه برابر سوبلtriple treble crochettrtr
رج برگشتwrong sideWS
یارد ، واحد طولyardyd
نخ را به روی کار بیاوریدyarn overyo
نخ را روی قلاب بیاندازیدyarn over hookyoh

طراحان علاوه بر استفاده از اختصارات، از بعضی نشانه ها هم در توضیحات خود استفاده می کنند.

بیشتر این نشانه ها برای مشخص کردن بخش های تکرار شونده استفاده می شوند. مثلا هر آنچه در یک براکت نوشته می شود باید تا انتهای رج تکرار شود. مهمترین این نشانه ها را در جدول زیر می بینید.

مفهوم نشانهنشانه
هر دستوری در داخل براکت آمده، طبق دستورالعمل و به تعداد گفته شده باید تکرار شود[]
هر دستوری در داخل پرانتز آمده، طبق دستورالعمل و به تعداد گفته شده باید تکرار شود()
هر دستوری بعد از ستاره می آید را باید به تعداد مورد نظر تکرار شود*
هر دستوری بین دو ستاره می آید را باید به تعداد مورد نظر تکرار شود**

 

 

  اختصاصی مجله تصویر زندگی

کپی با ذکر منبع و درج لینک به این مطلب بلامانع است.

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 574, میانگین امتیاز: 4,33 از 5)
Loading...

۳۸ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. ناشناس گفت:

  سلام توی عکس گفته:
  رج ۱) حلقه جادویی و ۵ پایه در آن (۵)
  منظور از ۵ آخر چیه؟

  موافقم ۲
  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   عدد داخل پرانتز در آخر دستور بافت هر رج، تعداد کل پایه های اون رج را نشون میده.

   موافقم ۲
» نمایش دیدگاه های بیشتر «

ارسال دیدگاه شما

×