یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی برای تزیین گیره سر و تل مو

این پاپیون های زیبا برای تزیین لباس ، تزیین گیره سر، تزیین تل مو و … مناسب هستند. بافت پاپیون تزیینی شاید کمی پیچیده به نظر بیاد ولی خواهید دید که بافتش راحته. فقط کافیه کمی وقت و حوصله صرفش کنید.

برای بافت پاپیون لازمه با گره های پایه بلند برجسته از جلو و برجسته از پشت آشنایی داشته باشید که قبلا روش بافت اونها در آموزش علائم قلاب بافی و نقشه خوانی توصیح داده شده است.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

آموزش تصویری بافت پاپیون تزیینی زیبا

دوستان عزیز تصویر پاپیون را ببینید:
در هر طرف دو گلبرگ برجسته وجود داره. برجستگی این گلبرگ ها به این دلیله که با پایه بلند برجسته از جلو بافته شده.
بنابراین رج های روی کار که رج های فرد هستن گلبرگ ها با پایه بلند برجسته از جلو بافته شده و در رج های زوج با پایه بلند برجسته از پشت.
دو حاشیه کناره و فضای بین گلبرگ ها که گود هستن در رج های فرد پایه بلند برجسته از پشت بافته شده و در رج های زوج پایه بلند برجسته از جلو.
شروع رج ها همه با ۳ زنجیره هست که حکم یک پایه بلند را دارن.
پایان هر رج هم یک پایه بلند ساده در سومین زنجیره رج قبل بافته میشه.
ضمنا در هر رج ۲ پایه به هر گلبرگ اضافه میشه.

بافت این پاپیون تزیینی ۹ مرحله داره :

بافت یک چهارم اول ، یک چهارم دوم، حاشیه بافی، دوخت ، بافت یک چهارم سوم ، یک چهارم چهارم، حاشیه بافی، دوخت و مرحله پایانی که دوخت نهایی است.

 

مراحل بافت پاپیون تزیینی 

این پاپیون های زیبا برای تزیین لباس ، تزیین گیره سر، تزیین تل مو و … مناسب هستند.

مرحله اول بافت پاپیون تزیینی : بافت یک چهارم اول 

برای بافت ابتدا ۱۸ زنجیره می بافیم.

رج اول:

در زنجیره پانزدهم یک پایه بلند می بافیم.

در زنجیره بعدی هم یک پایه بلند و در زنجیره بعدی ۲ پایه بلند می بافیم.

در ۸ زنجیره بعدی هر کدام یک پایه بلند بافته در بعدی ۲ پایه بلند و در سه تای آخر هر کدام یک پایه بلند می بافیم.

به این ترتیب در طرفین ۳ پایه بلند و در وسط ۸ پایه بلند ثابت داریم.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

رج دوم :

۳ زنجیره زده و کار را برمیگردانیم.

۲ پایه بلند برجسته از جلو بافته، روی دو پایه بعدی هر کدام ۲ پایه بلند برجسته از پشت می بافیم.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

۸ پایه بلندبرجسته از جلو بافته، روی ۲پایه بعدی هر کدام ۲پایه بلند برجسته از پشت می بافیم.

۲پایه بلند برجسته از جلو بافت و روی سومین زنجیره رج قبل یک پایه بلند می بافیم.

این رویه کار ما هست.

به خاطر داشته باشید که میان گلبرگها و کناره ها در رجهای فرد پایه بلند برجسته از پشت و در رجهای زوج پایه بلند برجسته از جلو هستند.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

رج سوم:

کناره را می بافیم (۳زنجیره،۲پایه بلند برجسته از پشت).

۲پایه بلند برجسته از جلو روی گره بعدی،۲ پایه بلند برجسته از پشت،۲پایه بلند برجسته از جلو روی گره بعدی می بافیم.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

۸ پایه بلند برجسته از پشت، ۲پایه بلند برجسته از جلو روی گره بعدی، ۲پایه بلند برجسته از پشت،۲پایه بلند برجسته از جلو روی گره بعدی میبافیم.

کناره آخر رج (۲ پایه بلند برجسته ازپشت و۱پایه بلند) میبافیم.

در هر رج ۸ پایه وسط ثابت می مونه ، گودی وسط گلبرگ ها دو پایه اضافه شده و برجستگی گلبرگ دو پایه بلند برجسته از جلو روی یک گره رج قبل زده میشه.

رج ۴:

کناره را بافته، ۲پایه بلند برجسته ازپشت روی گره بعدی،۴پایه بلند برجسته ازجلو،۲پایه بلند برجسته ازپشت روی گره بعدی،۸ پایه بلند برجسته از جلو ، گلبرگ بعدی و کناره را می بافیم.

رج ۵:

کناره را بافته، ۲پایه بلند برجسته ازجلو روی گره بعدی،۶پایه بلند برجسته ازپشت،۲پایه بلند برجسته از جلو روی گره بعدی،۸ پایه بلند برجسته از جلو و گلبرگ بعدی و کناره را می بافیم.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی
رج۶:

کناره را بافته، ۲پایه بلند برجسته ازپشت روی گره بعدی،۸پایه بلند برجسته ازجلو،۲پایه بلند برجسته ازپشت روی گره بعدی،۸ پایه بلند برجسته از جلو ، گلبرگ بعدی و کناره را می بافیم.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

همانطور که می بینید در رج ششم تعداد دانه های گودی وسط گلبرگ ها ۸ پایه برجسته می شود.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

رج ۷:

کناره را بافته و یک پایه بلند برجسته از جلو می بافیم.

روی پایه بلند برجسته سمت چپ گلبرگ هم یک پایه بلند برجسته از جلو می بافیم.

به عبارتی انتهایی ترین و ابتدایی ترین دانه گلبرگ بافته می شوند.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

۸ پایه بلند برجسته از پشت را بافته و گلبرگ دوم را هم مثل اولی می بافیم.
کناره را هم می بافیم.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

رج هشتم:

کناره را بافته و دو پایه برجسته نوک گلبرگ را یکی کرده و یک پایه بلند برجسته از پشت می بافیم.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

پایه های وسط و گلبرگ بعدی و کناره را بافته و نخ را می چینیم.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

نقشه بافت یک چهارم پاپیون

درسته کج و کوله کشیدم ولی امیدوارم برای بافت کمکتون کنه.
قرمزها بخش برجسته گلبرگهاست و سبزها هم گودی وسط گلبرگ ها

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

مرحله دوم بافت پاپیون تزیینی : بافت یک چهارم دوم 

این ۸ رج را طرف دیگر می بافیم.
کار را سر و ته کرده و نخ را به رج اول وصل می کنیم.

قرینه گلبرگ ها را طرف دیگر می بافیم.

فقط اگر رج اول را قبلا پایه بلند بافته بودیم ، این بار پایه بلند برجسته می بافیم.

بافت را مثل قبل ادامه میدهیم.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

مرحله سوم بافت پاپیون تزیینی : بافت حاشیه 

در پایان دور تا دور کار را یک رج پایه کوتاه میبافیم.

پهلوها روی هر پایه بلند یک پایه کوتاه بافته می شود.
بافت به این شکل خواهد شد.
نخ را قطع می کنیم.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

مرحله چهارم بافت پاپیون تزیینی : دوخت 

بافت را تا کرده و دو سر آن را با گره نامرئی به هم می دوزیم.

دقت کنید که دانه ها مقابل هم قرار گیرند.
یک طرف پاپیون ما آماده شد.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

مرحله پنجم تا هشتم : تکرار چهار مرحله قبل 

طرف دیگر را هم می بافیم.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

مرحله پایانی بافت پاپیون تزیینی : دوخت نهایی و فرم دادن

دو طرف را کنار هم قرار داده و با گره نامرئی به هم می دوزیم.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

حالا وسط پاپیون را فشار داده و لبه ها را به هم نزدیک می کنیم.

با انگشت وسط آن را گود می کنیم تا بهتر بایستد.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

به این شکل

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

قلاب را مانند تصویر وارد بافت کرده و نخ بگیرید تا چین پاپیون را ثابت کنید.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی
با قلاب دور تا دور پاپیون را نخ بگیرید و بست بزنید تا محکم شود.

این هم پاپیون زیبای ما

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 71, میانگین امتیاز: 4,56 از 5)
Loading...

۲ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. یوسف جون گفت:

  شما چطور درست کردین که مثل پایپون من نبود؟ تقریبا مال من زیبا تر بود. راستی اگه میشه برامون فیلم های بالشهارو بزارین ممنون میشم

  موافقم ۳
 2. Venous گفت:

  سلام خسته نباشیداستاد محترم… گلم بنده بیش از۱۰بار پاپیون رو بافتم وشکافتم طبق فرمایشتون پیش رفتم اما کار مانند شماپیش نمیره.. خواهشأ حالا که مارو علاقه مند کردید به ابن مدل فیلم ازکارتون برامون بزارید بازبان فارسی یکدنیا ممنون میشم… 🙏🙏🙏🙏🙏🌹

  موافقم ۳
  مخالفم ۴

ارسال دیدگاه شما

×