پنجشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲

آموزش بافت عروسک خوک تپلی و بامزه برای هفت سین ۱۳۹۸

برخی دوستان خوش ذوق مایلند سفره هفت سین را با نماد سال ۹۸ (خوک)  تزیین کرده یا هدایایی متناسب به آن به کودکان بدهند. به همین منظور آموزش بافت عروسک خوک تپلی و دوست داشتنی را آماده کرده ایم که تا فرصت هست آن را ببافید.

این عروسک خوک زیبا و بامزه را می توانید در سفره هفت سین خود قرار داده یا به کودکان عیدی بدهید.

 

آموزش بافت عروسک خوک تپلی

 

لوازم مورد نیاز برای بافت عروسک خوک تپلی 

برای بافت عروسک به دو رنگ کاموا نیاز داریم، صورتی یا کالباسی روشن و مشکی

کاموا برای بافت خوک
و قلاب متناسب با نخ

کمی نمد سفید و چشم چسبوندنی یا مروارید لپه ای مشکی

بافت خوک

و الیاف برای پر کردن عروسک

الیاف

آموزش بافت عروسک خوک تپلی

بافت از بالای سر خوک شروع شده و سر و تنه این عروسک یکسره بافته میشه.

مثل بافت عروسک ها دیگه گردبافی می کنیم.

شروع بافت می تونه با حلقه جادویی باشه یا با دو زنجیره.

می تونید انتهای هر رج به ابتداش بست بزنید و یک زنجیره ببافید.

می تونید نشانه بگذارید و بدون بست و زنجیره بافت را ادامه بدید.

مرحله اول بافت عروسک خوک تپلی : بافت سر و تنه 

رج ۱ : ۲ زنجیره زده و در زنجیره اول ۶ پایه کوتاه می یافیم.

به پایه ابتدای رج بست می زنیم.

آموزش بافت عروسک خوک تپلی

رج ۲ : یک زنجیره بافته و در هر پایه رج قبل ۲ پایه کوتاه می بافیم. (۱۲ پایه کوتاه)
به پایه ابتدای رج بست زده و یک زنجیره می بافیم.

آموزش بافت عروسک خوک تپلی

رج ۳ : یک در میان دانه اضافه می کنیم.
(۱۸ پایه )

آموزش بافت عروسک خوک تپلی

رج ۴ : دو در میان دانه اضافه می کنیم. (۲۴ پایه )
رج ۵ : سه در میان دانه اضافه می کنیم. (۳۰ پایه )
رج ۶ : چهار در میان دانه اضافه می کنیم. (۳۶ پایه )

آموزش بافت عروسک خوک تپلی

رج ۷ تا ۱۰ : ۳۶ پایه را بدون افزایش می بافیم.

آموزش بافت عروسک خوک تپلی

رج ۱۱ : در هر پایه ۲ پایه کوتاه می بافیم. (۷۲ پایه)

آموزش بافت عروسک خوک تپلی

حالا تا پایین تنه همین ۷۲ دانه را بدون افزایش می بافیم.

رج ۱۲ تا ۳۵ : ۷۲ پایه

آموزش بافت عروسک خوک تپلی

رج ۳۶ : ۵ در میان دو تا یکی کنید. (۶۲ پایه)
رج ۳۷ : ۴ در میان دو تا یکی کنید. (۵۲ پایه)
رج ۳۸ : ۴ در میان دو تا یکی کنید. (۴۴ پایه)
رج ۳۹ : ۴ در میان دو تا یکی کنید. (۳۷ پایه)
رج ۴۰ : ۳ در میان دو تا یکی کنید. (۳۰ پایه)

آموزش بافت عروسک خوک تپلی

حالا بافت را کامل با الیاف پر کنید.

آموزش بافت عروسک خوک تپلی

همزمان با بافت در صورت نیاز داخل بافت الیاف بگذارید.

آموزش بافت عروسک خوک تپلی
رج ۴۱ : ۳ در میان دو تا یکی کنید. (۲۴ پایه)
رج ۴۲ : ۲ در میان دو تا یکی کنید. (۱۸ پایه)
رج ۴۳ : ۱ در میان دو تا یکی کنید. (۱۲ پایه)
رج ۴۴ : ۶ بار دو تا یکی کنید. (۶ پایه)

همه دان ها را یکی کنید.

نخ انتها را کمی اضافه گرفته و بقیه را بچینید.

آموزش بافت عروسک خوک تپلی

این همه سر و بدن عروسک خوک تپلی ما

آموزش بافت عروسک خوک تپلی

مرحله دوم بافت عروسک خوک تپلی : بافت گوش ها 

رج ۱ : دو زنجیره زده و در زنجیره اول ۶ پیاه کوتاه می بافیم.
در پایه ابتدای رج بست زده و یک زنجیره می بافیم.

رج ۲ : همان ۶ پایه را می بافیم.

رج ۳ : در هر پایه ۲ پایه کوتاه می بافیم. (۱۲ پایه)
رج ۴ : همان ۱۲ پایه را ببافید.

آموزش بافت عروسک خوک تپلی

رج ۵ : ۱ در میان دانه اضافه کنید. (۱۸ پایه)
رج ۶ : ۲ در میان دانه اضافه کنید. (۲۴ پایه)
رج ۷ و ۸ : همان ۲۴ دانه را ببافید.
رج ۹ : ۳ در میان دانه اضافه کنید. (۳۰ پایه)
رج ۱۰ و ۱۱ : همان ۳۰ دانه را ببافید.

آموزش بافت عروسک خوک تپلی

رج ۱۲ : ۳ در میان دو تا یکی کنید. (۲۴ پایه)
رج ۱۳ : همان ۲۴ پایه را ببافید.
رج ۱۴ : ۲ در میان دو تا یکی کنید. (۱۸ پایه)
رج ۱۵ : همان ۱۸ پایه را ببافید.
رج ۱۶ : ۱ در میان دو تا یکی کنید. (۱۲ پایه)

این یک گوش خوک تپلی ما

آموزش بافت عروسک خوک تپلی

گوش دیگر را هم ببافید.

مرحله سوم بافت عروسک خوک خپل : بافت بینی

رج ۱ : ۲ زنجیره زده ، در زنجیره اول ۶ پایه کوتاه بافته، به زنجیره دوم بست بزنید.

یک زنجیره ببافید.
رج ۲ : در هر پایه ۲ پایه ببافید. (۱۲ پایه)
رج ۳ : یک در میان دانه اضافه کنید.(۱۸ پایه)

آموزش بافت عروسک خوک تپلی
رج ۴ و ۵ : همان ۱۸ پایه را ببافید.

آموزش بافت عروسک خوک تپلی

رج ۶ : یک در میان دوتا یکی کنید. (۱۲ پایه)

آموزش بافت عروسک خوک تپلی

بینی به این شکل می شود.

آموزش بافت عروسک خوک تپلی

مرحله چهارم بافت عروسک خوک تپلی : بافت دهان

حالا نوبت بافت دهان است.

نقشه بافت دهان

آموزش بافت عروسک خوک

۳ زنجیره بزنید.
در زنجیره اول ۴ پایه بلند ببافید.
۳ زنجیره بافته و در همان زنجیره اول بافت، بست بزنید.

دهان به این شکل می شود.

آموزش بافت عروسک خوک

مرحله پنجم بافت عروسک خوک تپلی : بافت دهان

۱۰ زنجیره زده و از زنجیره نهم تا اول را پایه کوتاه ببافید.

سر دم را با دست کمی بپیچانید.

آموزش بافت عروسک خوک

میریم سراغ بافت دست ها و پاها. بافتشون مثل هم هست.

مرحله ششم بافت عروسک خوک خپل : بافت دست ها و پاها

۲ زنجیره زده و در زنجیره اول ۸ پایه کوتاه می بافیم.

آموزش بافت عروسک خوک

۹ رج همین ۸ دانه را با صورتی و ۲ رج با سیاه می بافیم.

از الیاف پر می کنیم.

آموزش بافت عروسک خوک

بافت را تا کرده و با پایه کوتاه دو طرف را بهم وصل می کنیم.

آموزش بافت عروسک خوک

۸ پایه بود، پایه های مقابل را بهم وصل می کنیم.

به این شکل

قلاب را از وسط پنجه وارد بافت کرده و نخ را می گیریم.

آموزش بافت عروسک خوک
نخ را به پشت پنجه انداخته و با قلاب از پشت پنجه می گیریم و کمی می کشیم.

چند بار این کار را تکرار می کنیم تا پنجه ها به این شکل بشه.

آموزش بافت عروسک خوک

۳ تا مشابه همین برای دست و پاها می بافیم.

آموزش بافت عروسک خوک

مرحله هفتم بافت عروسک خوک تپلی : مونتاژ

برای تعیین محل گودی دهان، از بالای سر ۱۹ رج شمرده و با سنجاق نشانه می گذاریم.

آموزش بافت عروسک خوک

سوزن را با نخ دولا از بالای سر وارد بافت کرده و از محل نشانه خارج می کنیم.

در امتداد نخ روی آخرین رج ۳۶ دانه نشانه می گذاریم.
برای محل گودی چشمها به فاصله ۳ پایه از طرفین آن هم سنجاق می زنیم.

آموزش بافت عروسک خوک

سوزن را از محل گودی دهان (طرف دیگر پایه ای که نخ را خارج کرده بودید) وارد بافت کرده و از محل یکی از چشمها خارج کنید.

نخ را کمی بکشید تا بافت گود شود.

آموزش بافت عروسک خوک

همانجا از طرف دیگر پایه سوزن را وارد کرده و از محل گودی دهان خارج کنید.
نخ را کمی بکشید تا محل چشم هم گود شود.

از دهان تا چشم دیگر سوزن را برده و مجددا از چشم به دهان و نخ را بکشید.

آموزش بافت عروسک خوک

در کل چند بار از دهان به چشم ها کوک بزنید و نخ را بکشید تا کار به این شکل شود.

آموزش بافت عروسک خوک

 

نصب بینی 

حالا بینی را نصب می کنیم.

بینی را بین گودی چشم ها و روی برجستگی صورت می دوزیم.

کافیست چند کوک دو طرف بینی روی رج دوم (محل سوراخ های بینی) بزنید.

آموزش بافت عروسک خوک

 

نصب دهان

دهان را از قسمت نوک تیز در گودی زیر بینی می دوزیم.

آموزش بافت عروسک خوک

عروسک ما تا اینجای کار به این شکل شده است.

آموزش بافت عروسک خوک

 

نصب گوش ها

گوش ها را از وسط تا زده و کوک می زنیم.

آموزش بافت عروسک خوک

با سنجاق محل نصب گوش ها را تعیین می کنیم.

گوشها دو طرف سر دقیقا در امتداد خطی که گردی سر را به دو قسمت تقسیم می کند نصب می کنیم.

آموزش بافت عروسک خوک

گوش ها را به سر می دوزیم.

آموزش بافت عروسک خوک

 

چشم ها 

از نمد سفید دو تکه بیضی شکل می چینیم و روی گودی چشم ها می چسبانیم.

آموزش بافت عروسک خوک

سیاهی چشم را هم می چسبانیم.

با مزگی این خوک به اینه که سیاهی چشم ها به طرف بینی قرار گرفته.

آموزش بافت عروسک خوک

بیست و پنجمین رج از بالای سر را به عنوان خط گردن نشانه می گذاریم.

سورن با نخ دولا را از پایه های رج ۲۵ یک در میان عبور می دهیم.

آموزش بافت عروسک خوک

سپس نخ را می کشیم تا گردن کمی گود شده و سر و بدن از هم تفکیک شود.

انتهای نخ را  محکم گره می زنیم.

 

نصب دست ها و پاها

دستها را دو طرف بدن می دوزیم.

آموزش بافت عروسک خوک

پاها را جوری به بدن می دوزیم که هم سطح زیر بدن باشد.

آموزش بافت عروسک خوک

نخ انتهای بدن را که اضافه گذاشته بودیم به سوزن می کنیم.

حدود ۷ رج پایین تر از گردن را به عنوان محل نصب دم نشانه می گذاریم.

برای خط باسن خوک، سوزن را از محل دم به مرکز زیر عروسک می کشیم.

چند بار یه همین صورت نخ را کشیده و کوک می زنیم.

آموزش بافت عروسک خوک

دم را هم می دوزیم.

آموزش بافت عروسک خوک

 

مرحله هشتم بافت عروسک خوک تپلی : رنگ آمیزی

حالا مونده رنگ آمیزی خوک خوشگلمون.

دو عروسک را مقایسه کنید. قطعا عروسک سمت راستی زیباتره.

عروسک خوک قلاب بافی

داخل گوش ها ، دور چشم ، دور بینی ، سوراخ های بینی و داخل دهان را رنگ آمیزی می کنیم.

برای رنگ آمیزی می تونید از گوش پاک کن و کمی سایه چشم یا رژ گونه استفاده کنید.

مداد رنگی، پاستیل و رنگ روغنی هم می تونید بکار ببرید.

دور گردن خوک را می تونید روبان گره بزنید.

آموزش بافت عروسک خوک تپلی

خوک کوچولوی ما آماده شد.

آموزش بافت عروسک خوک

بزودی آموزش بافت مدل های دیگر عروسک خوک هم در مجله منتشر خواهد شد. ما را دنبال کنید.

 

📌اگر دنبال ساخت عروسک های متنوع خوک و همچنین مدل های اون هستید پیشنهاد می کنیم از بخش عروسک خوک دیدن فرمایید

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 34, میانگین امتیاز: 4,35 از 5)
Loading...

۳ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
  1. شیما گفت:

    من بافتمش خیلی ناز شده
    تا حالا چندتا از اموزشاتون و بافتم بهترین هستین

    موافقم ۱
  2. زهرا گفت:

    سلام خسته نباشید. بافت پادری با قلاب نداری

ارسال دیدگاه شما

×