سه شنبه , ۱۳ خرداد , ۱۳۹۹

نخند … اندیشه کن !

  نخند … اندیشه کن !   به سرآستین پاره ی کارگری که دیوارت را می چیند و به تو می گوید، ارباب. نخند! به پسرکی که آدامس می فروشد و تو هرگز از آدامس …