پنج شنبه , ۱ مهر , ۱۴۰۰
دعا برای موفقیت در امتحانات

دعا برای موفقیت در امتحانات و تقویت حافظه

در دین اسلام، برای موفقیت در امور مختلف، دعاهایی توسط امامان و بزرگان دینی سفارش شده است که دعا برای موفقیت در امتحانات نیز یکی از آنهاست. البته باید به یاد داشت که بدون مطالعه …

×