یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲

فال حافظ آنلاین با تعبیر دقیق «دوشنبه ۸ خرداد»

کافی است هنگامی که بر سر دوراهی مانده‌ای و دودل شده‌ای، دست در دامان خواجه شیرازی بزنی و زیر لب آرام بگویی:

«ای حافظ شیرازی، تو محرم هر رازی، تو را به شاخ نباتت قسم می‌دهم که هر چه صلاح و مصلحت می‌بینی برایم آشکار و آرزوی مرا برآورده ساز»

برای ⭐گرفتن فال حافظ صوتی⭐ ابتدا نیت کرده و سپس روی دکمه کلیک بفرمایید تا غزل و تعبیر آن به نمایش در بیاید.

نیت کرده ، دکمه را بزنید.

♈ فال حافظ آنلاین متولدین فروردین

غزل شماره: ۲۹

ما را ز خیال تو چه پروای شراب است
خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است
گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست
هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است
افسوس که شد دلبر و در دیده گریان
تحریر خیال خط او نقش بر آب است
بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود
زین سیل دمادم که در این منزل خواب است
معشوق عیان می‌گذرد بر تو ولیکن
اغیار همی‌بیند از آن بسته نقاب است
گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید
در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است
سبز است در و دشت بیا تا نگذاریم
دست از سر آبی که جهان جمله سراب است
در کنج دماغم مطلب جای نصیحت
کاین گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است
حافظ چه شد ار عاشق و رند است و نظرباز
بس طور عجب لازم ایام شباب است

تعبیر فال حافظ :

حوادث زیادی در آینده برایت اتفاق می افتد پس بیدار و هوشیار باش. برای رسیدن به خوشی آینده، روزگار امروزت را خراب نکن. از اینکه بعضی ها همه چیز دارند و تو نداری ناراحت نباش زیرا تو گوهری داری که بقیه از داشتن آن محرومند. دنیا سرابی بیش نیست حتی سبزه و گل و دشت چند صباحی می مانند. تکیه بر این عالم فانی نکن.


♉ فال حافظ آنلاین با تعبیر متولدین اردیبهشت

غزل شماره: ۲۴۱

معاشران ز حریف شبانه یاد آرید
حقوق بندگی مخلصانه یاد آرید
به وقت سرخوشی از آه و ناله عشاق
به صوت و نغمه چنگ و چغانه یاد آرید
چو لطف باده کند جلوه در رخ ساقی
ز عاشقان به سرود و ترانه یاد آرید
چو در میان مراد آورید دست امید
ز عهد صحبت ما در میانه یاد آرید
سمند دولت اگر چند سرکشیده رود
ز همرهان به سر تازیانه یاد آرید
نمی‌خورید زمانی غم وفاداران
ز بی‌وفایی دور زمانه یاد آرید
به وجه مرحمت ای ساکنان صدر جلال
ز روی حافظ و این آستانه یاد آرید

تعبیر فال حافظ :

شما فراموش نشده اید. باز هم عدا هی هستند که قدرتان را بدانند و جواب زحمتتان را بدهند. شما کسی هستید که در عین خوشی و رسیدن به مراد دیگران را هم در شادی و خوشی خود سهیم کرده اید، اما دیگران در حق تان کم لطفی کرده اند ولی باز هم مرحمت خدا نصیب شما شده و خواهد سد.


♊ فال حافظ آنلاین پیشگویی متولدین خرداد

غزل شماره: ۱۱۴

همای اوج سعادت به دام ما افتد
اگر تو را گذری بر مقام ما افتد
حباب وار براندازم از نشاط کلاه
اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد
شبی که ماه مراد از افق شود طالع
بود که پرتو نوری به بام ما افتد
به بارگاه تو چون باد را نباشد بار
کی اتفاق مجال سلام ما افتد
چو جان فدای لبش شد خیال می‌بستم
که قطره‌ای ز زلالش به کام ما افتد
خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز
کز این شکار فراوان به دام ما افتد
به ناامیدی از این در مرو بزن فالی
بود که قرعه دولت به نام ما افتد
ز خاک کوی تو هر گه که دم زند حافظ
نسیم گلشن جان در مشام ما افتد

تعبیر فال حافظ :

تقاضای خویش را بلند بگو تا شاید کسی حرف هایت را بشنود و یا اینکه شکار به دام تو بیافتد یعنی ایکه به مقصد برسی. این فال را هم به این امید باز کرده ای که دولت و شام نصیبت شود. پس آن روز بسیار نزدیک است و تو به بلندترین جای خوشبختی و مقام دست پیدا می کنی.


♋ فال حافظ فردا متولدین تیر

غزل شماره: ۴۵۹

زین خوش رقم که بر گل رخسار می‌کشی
خط بر صحیفه گل و گلزار می‌کشی
اشک حرم نشین نهانخانه مرا
زان سوی هفت پرده به بازار می‌کشی
کاهل روی چو باد صبا را به بوی زلف
هر دم به قید سلسله در کار می‌کشی
هر دم به یاد آن لب میگون و چشم مست
از خلوتم به خانه خمار می‌کشی
گفتی سر تو بسته فتراک ما شود
سهل است اگر تو زحمت این بار می‌کشی
با چشم و ابروی تو چه تدبیر دل کنم
وه زین کمان که بر من بیمار می‌کشی
بازآ که چشم بد ز رخت دفع می‌کند
ای تازه گل که دامن از این خار می‌کشی
حافظ دگر چه می‌طلبی از نعیم دهر
می می‌خوری و طره دلدار می‌کشی

تعبیر فال حافظ :
مطمئن باش هر خوبی که می کنی بدون اجر نمی ماند. هر غصه و دعایی که در دلت می کنی و هر اشکی که می ریزی تا عرش و هفت آمان می رسد. تدبیری برای چاره ی کار خود نداری، فقط از خدا خواسته ای که دل بیمارت را التیام بخشد. به آنچه که می خواهی می رسی و به هر چیزی که دست بزنی تبدیل به طلا می شود.


♌ فال حافظ فردا متولدین مرداد

غزل شماره: ۶۸

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست
حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست
مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او
عکس خود دید گمان برد که مشکین خالیست
می‌چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش
گر چه در شیوه گری هر مژه‌اش قتالیست
ای که انگشت نمایی به کرم در همه شهر
وه که در کار غریبان عجبت اهمالیست
بعد از اینم نبود شائبه در جوهر فرد
که دهان تو در این نکته خوش استدلالیست
مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد
نیت خیر مگردان که مبارک فالیست
کوه اندوه فراقت به چه حالت بکشد
حافظ خسته که از ناله تنش چون نالیست

تعبیر فال حافظ :

زیاد عجله می کنی، هر چند که همه می دانند چه روزهای سختی را پشتسر می گذاری. همگان ظاهر را می بینند پس برای حفظ آبرو ظواهر را حفظ ک. بسیار بی تجربه ای اما ادعای با تجربه بودن می کنی. کاری نکن که انگشت نما شوی، تو جوهر خوبیبرای کار داری همین مسئله باعث م شود تو به مراد برسی و تن خسته ات التیام پیدا کند.


♍ فال حافظ اصلی متولدین شهریور

غزل شماره: ۸۶

ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت
کار چراغ خلوتیان باز درگرفت
آن شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت
وین پیر سالخورده جوانی ز سر گرفت
آن عشوه داد عشق که مفتی ز ره برفت
وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت
زنهار از آن عبارت شیرین دلفریب
گویی که پسته تو سخن در شکر گرفت
بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود
عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت
هر سروقد که بر مه و خور حسن می‌فروخت
چون تو درآمدی پی کاری دگر گرفت
زین قصه هفت گنبد افلاک پرصداست
کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت
حافظ تو این سخن ز که آموختی که بخت
تعویذ کرد شعر تو را و به زر گرفت

تعبیر فال حافظ :

سخن کوتاه می کنیم و می گوییم که مرادت خیلی زود برآورده می شود. دلت دوباره جوان می شود. دشمنان شکست خوردند و این از لطف خدا بود. خستگی از تنت بیرون می رود و در کاری که مراد توست جز پیروزی و ثروت چیزی دیگری نیست و این همان اجابت دعاهایت می باشد.


♎ فال حافظ واقعی متولدین مهر

غزل شماره: ۱۸۵

نقدها را بود آیا که عیاری گیرند
تا همه صومعه داران پی کاری گیرند
مصلحت دید من آن است که یاران همه کار
بگذارند و خم طره یاری گیرند
خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی
گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند
قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش
که در این خیل حصاری به سواری گیرند
یا رب این بچه ترکان چه دلیرند به خون
که به تیر مژه هر لحظه شکاری گیرند
رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد
خاصه رقصی که در آن دست نگاری گیرند
حافظ ابنای زمان را غم مسکینان نیست
زین میان گر بتوان به که کناری گیرند

تفسیر فال حافظ :

مصلحت در این است که به کمک یار بشتابید. خودتان را کنترل کنید. فعلا” باید از صحبت کردن پرهیز کنید تا بتوانید یار را از بند نجات دهید. عده ای می خواهند به شما آسیب برسانند از آنها دوری کنید.


♏ فال حافظ با قرائت متولدین آبان

غزل شماره: ۴۳۸

سبت سلمی بصدغیها فؤادی
و روحی کل یوم لی ینادی
نگارا بر من بی‌دل ببخشای
و واصلنی علی رغم الاعادی
حبیبا در غم سودای عشقت
توکلنا علی رب العباد
امن انکرتنی عن عشق سلمی
تزاول آن روی نهکو بوادی
که همچون مت به بوتن دل و ای ره
غریق العشق فی بحر الوداد
به پی ماچان غرامت بسپریمن
غرت یک وی روشتی از امادی
غم این دل بواتت خورد ناچار
و غر نه او بنی آنچت نشادی
دل حافظ شد اندر چین زلفت
بلیل مظلم و الله هادی

تفسیر فال حافظ :

کسی از شما طلب بخشش می کند دست رد به سینه اش نزنید برای آرام کردن خودتان به دعا و ثنای خداوند بپردازید. اگر می خواهید غرق در الطاف خداوند شوید و در بحر نعمات او شنا کنید و عزت و بزرگی خود را حفظ کنید و به غم دل دچار نشوید بخشنده باشید و دوستانتان را ببخشید.


♐ فال حافظ صوتی متولدین آذر

غزل شماره: ۱۹۶

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند
دردم نهفته به ز طبیبان مدعی
باشد که از خزانه غیبم دوا کنند
معشوق چون نقاب ز رخ در نمی‌کشد
هر کس حکایتی به تصور چرا کنند
چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست
آن به که کار خود به عنایت رها کنند
بی معرفت مباش که در من یزید عشق
اهل نظر معامله با آشنا کنند
حالی درون پرده بسی فتنه می‌رود
تا آن زمان که پرده برافتد چه‌ها کنند
گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار
صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند
می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب
بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند
پیراهنی که آید از او بوی یوسفم
ترسم برادران غیورش قبا کنند
بگذر به کوی میکده تا زمره حضور
اوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنند
پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان
خیر نهان برای رضای خدا کنند
حافظ دوام وصل میسر نمی‌شود
شاهان کم التفات به حال گدا کنند

تفسیر فال حافظ :

ناامید نباش. دست روی دست گذاشته ای در صورتی که باید خودت همت کنی و خداوند هم به تو کمک می کند. جفا پیشه نباش. کسی که فتنه ها را به پا کره به زودی رسوا می شود. حسودان نمی گذارند تو به مراد دلت برسی. گاهی هم وقت خود را صرف عبادت کن تا رضای خداوند شامل حالت شود.


♑ فال حافظ با تفسیر دقیق متولدین دی

غزل شماره: ۴۵

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است
صراحی می ناب و سفینه غزل است
جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است
پیاله گیر که عمر عزیز بی‌بدل است
نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس
ملالت علما هم ز علم بی عمل است
به چشم عقل در این رهگذار پرآشوب
جهان و کار جهان بی‌ثبات و بی‌محل است
بگیر طره مه چهره‌ای و قصه مخوان
که سعد و نحس ز تاثیر زهره و زحل است
دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت
ولی اجل به ره عمر رهزن امل است
به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش
چنین که حافظ ما مست باده ازل است

تفسیر فال حافظ :

قدر جوانی خویش را بدانید. فرصتهای طلایی را یکی یکی دارید از دست می دهید. به یار خود اعتماد کنید. با چشم عق به دور دست نگاه کنید. با یک اتفاق کوچک میدان را ترک نکنید. مقاوم باشید اگر هنری دارید آن را نشان بدهید که به نفع شماست و هوشیاری بهترین روش برای پیروزیتان می باشد.


♒ فال حافظ با تعبیر دقیق متولدین بهمن

غزل شماره: ۳۴۵

بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم
زلف سنبل چه کشم عارض سوسن چه کنم
آه کز طعنه بدخواه ندیدم رویت
نیست چون آینه‌ام روی ز آهن چه کنم
برو ای ناصح و بر دردکشان خرده مگیر
کارفرمای قدر می‌کند این من چه کنم
برق غیرت چو چنین می‌جهد از مکمن غیب
تو بفرما که من سوخته خرمن چه کنم
شاه ترکان چو پسندید و به چاهم انداخت
دستگیر ار نشود لطف تهمتن چه کنم
مددی گر به چراغی نکند آتش طور
چاره تیره شب وادی ایمن چه کنم
حافظا خلد برین خانه موروث من است
اندر این منزل ویرانه نشیمن چه کنم

تفسیر فال حافظ :
از طعنه و زخم زبان مردم خسته شده اید. مدام از شما ایراد می گیرند و کسی قدر زحمتتان را نمی داند. هنرتان را رو کنید تا آنهایی که رقیب و حسود هستند شکست بخورند. بلند شوید و لباس رزم بر تن کنید. شکست ناپذیر باشید تا بتوانید ویرانه ی دلتان را آباد نمائید و به آرزویتان برسید.


♓ فال حافظ پیشگویی متولدین اسفند

غزل شماره: ۲۷۸

شراب تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زورش
که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش
سماط دهر دون پرور ندارد شهد آسایش
مذاق حرص و آز ای دل بشو از تلخ و از شورش
بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن
به لعب زهره چنگی و مریخ سلحشورش
کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار
که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش
بیا تا در می صافیت راز دهر بنمایم
به شرط آن که ننمایی به کج طبعان دل کورش
نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست
سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش
کمان ابروی جانان نمی‌پیچد سر از حافظ
ولیکن خنده می‌آید بدین بازوی بی زورش

تفسیر فال حافظ :

از فرصتی که داری استفاده کن وگرنه کسی دیگر از این فرصت سود می برد. به زیردستان خود هم توجه کن. اگر در عین مفام و ثروت، به زیردستان محبت کردی مردی. دامی برایت گسترده اند.


فال حافظ آنلاین
این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 861, میانگین امتیاز: 4,29 از 5)
Loading...

۱۷ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. خانم کریمی.. گفت:

  خیلی ممنون از سایت بسیار عالی تان. و خدا بیامرزه روحش شاد حضرت حافظ را هر چی ازش خواستم شده و هر نیتی کردم دقیق آمده. انشالله همه مسلمانان جهان و دختر خانم ها و آقا پسرهای که در این سایت از حضرت حافظ حاجت خواستن به حاجت دلشان برسن آمین یارب العالمین… 🤲🤲🙏🏻🙏🏻💐💐💐💐

  موافقم ۱۵
  مخالفم ۴
 2. امینی گفت:

  خدایا گره از کاره همه باز کن ما رو هم بین اونا حاجت روامون کن🤲🤲🤲

  موافقم ۱۷
  مخالفم ۲
 3. مریم شیراز گفت:

  سلام دوستان گلم امیدوارم به اسم اعظم الهی که حاجت دلی همه برآورده بشه انشاءالله.
  من خیلی وقته با جناب حافظ انس گرفتم از زمان راهنمایی یک کتاب کوچک حافظ داشتم داخل جانمازم بعدازنماز حافظ میخوندم تا الانم که گوشی دارم هر روز میخونم غزلیاتش واقعا عرفانیه و به دل میشینه..

  موافقم ۱۳
  مخالفم ۳
 4. وحید گفت:

  همش میگه با یکی آشنا میشی اونی که منتظرش هستی از سفر برمیگرده نمیدونم چرا نمیاد خیلی منتظرشم

  موافقم ۱۵
  مخالفم ۱۰
 5. احد ابری گفت:

  عالی بود ولی چند وقتی دلم گرفته کارهام درست نمیشه

  موافقم ۱۶
  مخالفم ۳
 6. نازی گفت:

  سلام دستتون درد نکنه برای فال حافظ….ولی من که هر فالی میگیرم اصلا اون چیزی نیست که من تو دلم هست

  موافقم ۲۵
  مخالفم ۶
 7. کاربر گفت:

  سلام و درود خداوند بر شما، هر وقت که در فکر خودم در مانده میمانم به لسان الغیب حافظ روی می‌آورم ، ولی با خلوص نیت، جوابم را هم میگیرم.

  موافقم ۲۵
  مخالفم ۳
 8. خدیجه گفت:

  منکه از بس فال گرفتم خسته شدم کاش به عشقم برسم دیگه اینقد فال حافظ نگیرم 😧دعا کنید خیلی دلتنگشم، صبرم تمام شده نمیدونم چه کنم کاری ازم برنمیاد جز دعا کردن. آخه تا کی دعا و صبر..

  موافقم ۵۴
  مخالفم ۹
  • سیدمحمذ گفت:

   خدا بزرگه توکل به خدا داشته باش هرجی خواستی بهت نشون میده

   موافقم ۲۲
   مخالفم ۱
  • محمدی گفت:

   با دعا و فال به هیچ جا نمیرسی باید خودت همت کنی بری جلو منم یه روزی حال تو را داشتم فقط دعا میکردم خونه خراب شدم الان بعد ۱۵ سال دارم حسرت کارهای نکرده ام رو میخورم تو این دنیا نباید منتظر هیچ کس و هیچ کاری شد باید دلو به دریا زدو همت کرد
   دوست عزیز

   موافقم ۱۴
   مخالفم ۳
 9. زهرا گفت:

  سلام دوستان تورو خدا برام دعا کنید کارم زود درست بشه بدون مشکل چون علاقه و نیاز دارم به این کار و اولویت ثبت نام دارم لطفا دعا کنید برام، درست بشه تورو خدا

  موافقم ۵۶
  مخالفم ۲
 10. اسفندیار گفت:

  بد نیست، واقعا لحظاتی در زندگی هست که درمانده میشی و به بن بست میرسی، این زمان تفالی به هر نوع فالی هم مایه ی دلگرمی است 😀😀

  موافقم ۵۲
  مخالفم ۳
 11. رضا نصیری گفت:

  بیشتر وقت‌ها موقع دلتنگی و دودلی به حضرت حافظ مراجعه میکنم و خیلی از اوقات راه درست و تعبیر درست رو نشون داده، دوست داشتنیه😊😊😊😊

  موافقم ۶۰
  مخالفم ۵
 12. Zeynoo گفت:

  واقعا با این سایت و فال های امشب به لسان الغیب بودن حافظ ایمان آوردم

  موافقم ۳۸
  مخالفم ۱۱
 13. یکی از هزار گفت:

  سلام به همه ی دوستان حافظ دوست. اینقدر فال روزانه و فال حافظ گرفتم از این عجیب تر ندیدم که جناب حافظ منو واقعا حیرت زده کرد در انفعالی که قرار دارم درست شرح حال دقیق داد که دیگه خلع سلاح شدم. ممنون از تلاشهای شما بابت دسترسی راحت به فال حافظ.

  موافقم ۶۷
  مخالفم ۱۳
 14. مریم گفت:

  امیدوارم فال حافظ فردا درست از آب در بیاد و به نیتی که کردم برسم.

  موافقم ۶۱
  مخالفم ۱۴
 15. ایرانی گفت:

  من همیشه وقتی تو کاری دو دل میشم از حضرت حافظ کمک می گیرم، ممنون که امکان گرفتن فال حافظ رو به صورت آنلاین فراهم کردید.

  موافقم ۵۴
  مخالفم ۱۵

ارسال دیدگاه شما

×