شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲

بافت گل آفتابگردان خندان [ آموزش رایگان قلاب بافی با ما ]

گرچه بافت گل آفتابگردان خندان کمی وقت گیر است، اما ارزشش را دارد، چون با هر بار نگاه کردن به آن لبخند روی لبهایتان خواهد نشست. ضمنا می توانید این بافت فانتزی زیبا را به عزیزان خود هدیه دهید.

 

آموزش بافت گل آفتابگردان خندان

آموزش رایگان بافت گل آفتابگردان خندان

برای بافت گل آفتابگردان خندان به ۴ رنگ کاموا نیاز دارید که اگر همه از یک جنس باشه بهتر است.

 

لوازم مورد نیاز

 • قهوه ای تیره برای خاک گلدان
 • قهوه ای روشن برای مرکز گل
 • سبز برای ساقه، برگها و پشت گل
 • زرد برای گلبرگ ها
 • کمی پارچه نمدی سیاه برای چشم یا کاموای سیاه
 • سوزن
 • نخ مشکی ، سفید و سبز
 • الیاف
 • سیم مفتول ۱.۲ یا ۱.۵ میلیمتری برای ساقه گل
 • سیم چین
 • گلدان کوچک

 

مرحله اول بافت گل آفتابگردان : بافت گلبرگ ها 

رج ۱ : در حلقه جادویی ۴ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲ : در هر پایه رج قبل ۲ پایه کوتاه ببافید . (۸ پایه)

رج ۳ : ۴ مرتبه ( یک پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه کوتاه ببافید). ( ۱۲ پایه )

رج ۴ : ۴ مرتبه (۲ پایه بافته و در بعدی دو پایه کوتاه ببافید). (جمعا ۱۶ پایه )

رج ۵ : همان ۱۶ پایه را ببافید.

رج ۶ : ۴ مرتبه ( ۲ پایه بافته و دو پایه بعدی را یکی کنید به عبارتی دو در میان دانه کم کنید). (جمعا ۱۲ پایه)

رج ۷ و ۸ : همان ۱۲ پایه را ببافید.

رج ۹ : یک در میان دانه کم کنید. (جمعا ۸ پایه )

رج ۱۰ : همان ۸ پایه را ببافید.

نخ یکی ازگلبرگ هارا برای دوخت اضافه بگیرید.

 ۱۲ گلبرگ دیگر به همین شکل ببافید.

 

📌 آموزش های قلاب بافی رایگان در مجله تصویر زندگی 

مرحله دوم بافت گل آفتابگردان : بافت مرکز گل

طبق دستور زیر دو عدد ببافید یکی به رنگ سبز و دیگری قهوه ای روشن

رج ۱ : در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲ : در هر پایه دو پایه کوتاه ببافید. جمعا ۱۲ پایه

رج ۳ : ۶ مرتبه ( یک پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید) به عبارتی یک در میان پایه اضافه کنید. (۱۸ پایه)

رج ۴ : ۲ در میان پایه اضافه کنید. (۲۴ پایه )

رج ۵ : ۳ در میان پایه اضافه کنید. (۳۰ پایه )

رج ۶ : ۴ در میان پایه اضافه کنید. (۳۶ پایه )

رج ۷ : ۵ در میان پایه اضافه کنید. (۴۲ پایه )

رج ۸ : ۶ در میان پایه اضافه کنید. (۴۸ پایه )

رج ۹ : ۴ پایه کوتاه ببافید. ۳ مرتبه ( یک پایه بافته و در یک پایه دو پایه ببافید). ۱۸ پایه بافته و ۳ مرتبه ( یک پایه بافته و در یک پایه دو پایه ببافید). ۱۴ پایه ببافید. (جمعا ۵۴ پایه)

رج ۱۰ : ۴ پایه کوتاه ببافید. ۳ مرتبه ( دو پایه بافته و در یک پایه دو پایه ببافید). ۱۸ پایه بافته و ۳ مرتبه ( دو پایه بافته و در یک پایه دو پایه ببافید). ۱۴ پایه ببافید. (جمعا ۶۰ پایه)

رج ۱۱ : همان ۶۰ پایه را ببافید.

 

مرحله سوم بافت گل آفتابگردون خندون : بافت ساقه

در حلقه جادویی ۶ پایه ببافید.
رج ۲ تا ۱۷ : همان ۶ پایه را ببافید.

 

بافت گل آفتابگردان خندان با قلاب

 

مرحله چهارم بافت گل آفتابگردون خندون : بافت برگ

طبق راهنمای زیر سه برگ ببافید.

رج ۱ : در حلقه جادویی ۴

رج ۲ : یک درمیان پایه اضافه کنید. (۶ پایه)

رج ۳ : ۲ درمیان پایه اضافه کنید. (۸ پایه)

رج ۴ : ۳ درمیان پایه اضافه کنید. (۱۰ پایه )

رج ۵ : ۴ درمیان پایه اضافه کنید. (۱۲ پایه )

رج ۶ : ۵ درمیان پایه اضافه کنید. (۱۴ پایه )

رج ۷ : ۶ درمیان پایه اضافه کنید. (۱۶ پایه )

رج ۸ : دو مرتبه (۶ پایه ببافید. دو پایه در یکی ببافید. دو پایه در یکی ببافید.) . (۲۰ پایه )

رج ۹ : ۷پایه و سپس دو مرتبه ( دو پایه در یکی ) ببافید. ۸ پایه بافته و سپس دو مرتبه ( دو پایه در یکی ) ببافید. یک پایه ببافید. (۲۴ پایه)

رج ۱۰ : همان ۲۴ پایه را ببافید.

رج ۱۱ : ۹ پایه و سپس دو مرتبه ( دو پایه در یکی ) ببافید. ۱۰ پایه بافته و سپس دو مرتبه ( دو پایه در یکی ) ببافید. یک پایه ببافید. (۲۸ پایه)

رج ۱۲ تا رج ۱۶ : همان ۲۸ پایه را ببافید.

رج ۱۷ : ۵ در میان پایه کم کنید. (۲۴ پایه)

رج ۱۸ : ۴ در میان پایه کم کنید. ( ۲۰ پایه)

رج ۱۹ : ۳ در میان پایه کم کنید. (۱۶ پایه)

رج ۲۰ : ۲ در میان پایه کم کنید. (۱۲ پایه)

رج ۲۱ : ۱ در میان پایه کم کنید. (۸ پایه)

رج ۲۲ : ۲ در میان پایه کم کنید. (۶ پایه)

رج ۲۳ و ۲۴ : همان ۶ پایه را ببافید.

 

مرحله پنجم بافت گل آفتابگردان : بافت خاک گلدان

ابتدا کفی را ببافید:

رج ۱ : در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲ : در هر پایه دو پایه کوتاه ببافید. جمعا ۱۲ پایه

رج ۳ : ۶ مرتبه ( یک پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید) به عبارتی یک در میان پایه اضافه کنید. (۱۸ پایه)

رج ۴ : ۲ در میان پایه اضافه کنید. (۲۴ پایه )

رج ۵ : ۳ در میان پایه اضافه کنید. (۳۰ پایه )

رج ۶ : در حلقه پشتی هر پایه یک پایه ببافید. (۳۰ پایه )

رج ۷ : همان ۳۰ پایه را ببافید.

رج ۸ : ۴ در میان پایه اضافه کنید. (۳۶ پایه )

رج ۹ و ۱۰: همان ۳۶پایه را ببافید.

رج ۱۱ : ۵ در میان پایه اضافه کنید. (۴۲ پایه )

رج ۱۲و ۱۳ : همان ۴۲ پایه را ببافید.

رج ۱۴ : ۶ در میان پایه اضافه کنید. (۴۸ پایه )

حالا بالای آن را ببافید:

رج ۱ : در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲ : در هر پایه دو پایه کوتاه ببافید. جمعا ۱۲ پایه

رج ۳ : یک در میان پایه اضافه کنید. (۱۸ پایه)

رج ۴ : ۲ در میان پایه اضافه کنید. (۲۴ پایه )

رج ۵ : ۳ در میان پایه اضافه کنید. (۳۰ پایه )

رج ۶ : ۴ در میان پایه اضافه کنید. (۳۶ پایه )

رج ۷ : ۵ در میان پایه اضافه کنید. (۴۲ پایه )

رج ۸ : ۶ در میان پایه اضافه کنید. (۴۸ پایه )

کمی نخ برای دوخت اضافه بگذارید.

بافت گل آفتابگردان خندان به پایان رسید.

 

مرحله ششم : مونتاژ

بعد از بافت تمام قسمتهای گلدان آفتابگردان خندان، نوبت مونتاژ کار است.

سر سیم را مطابق تصویر بالا بپیچانید تا شکل پایه شود.

سیم را داخل خاک گلدان قرار دهید.

سیم را به طول دلخواه با محاسبه حدود ۱۰ سانت برای پیچاندن سر دیگر ، بچینید.

آموزش بافت گل آفتابگردان خندان

سر سیم را از مرکز رویه خاک گلدان رد کنید.

آموزش بافت گل آفتابگردان خندان

رویه را را به کفی بدوزید. قسمتی را باز بگذارید و داخل آن را با الیاف پر کنید.

قسمت باز را هم بدوزید.

آموزش بافت گل آفتابگردان خندان

برای دوخت مانند تصویر پایه کفی را به پایه رویه کوک بزنید.

آموزش بافت گل آفتابگردان خندان

سر سیم را از میان حلقه جادویی ساقه رد کنید.

آموزش بافت گل آفتابگردان خندان

به این شکل

آموزش بافت گل آفتابگردان خندان

برای رگبرگ ، با نخ سبز میان برگها را کوک بزرگ بزنید.

آموزش بافت گل آفتابگردان خندان

به این صورت

آموزش بافت گل آفتابگردان خندان

انتهای نخ را در ساقه برگ چند کوک زده و بچینید.

آموزش بافت گل آفتابگردان خندان

برگ ها را به پایین ساقه بدوزید تا تقریبا مماس خاک شود.

آموزش بافت گل آفتابگردان خندان

سر سیم را از مرکز پشت گل رد کنید.

آموزش بافت گل آفتابگردان خندان

انتهای ساقه باید با پشت گل مماس شود. سپس سر سیم را به این شکل بپیچانید.

آموزش بافت گل آفتابگردان خندان

ساقه را به پشت گل کوک بزنید.

آموزش بافت گل آفتابگردان خندان

برای چشم، از نمد مشکی دو تکه بیضی شکل بچینید.

چشمها را با فاصله ۳ رج از مرکز قرار داده و دور آن را با نخ مشکی کوک بزنید.

اگر نمد ندارید می توانید چشمها را ببافید.

آموزش بافت گل آفتابگردان خندان

برای برق چشم ها، با نخ سفید بالای چشم را کوک بزنید.

آموزش بافت گل آفتابگردان خندان

به این شکل

گل آفتابگردان قلاب بافی

با نخ مشکی دهان را چند بار از یک طرف به طرف دیگر کوک بزنید.
نخ را کمی شل بگیرید.

گل آفتابگردان قلاب بافی

دو کوک هم در یک چهارم طرفین کوک اول بزنید تا حالت لبخند بگیرد.

گل آفتابگردان قلاب بافی

گل آفتابگردان قلاب بافی

کار به این صورت شد.

گل آفتابگردان قلاب بافی

گوشه لب را هم خط لبخند بدوزید.

گل آفتابگردان قلاب بافی

بافت گل آفتابگردان خندان با قلاب

حالا پشت و روی مرکز گل را به هم بدوزید.
برای دوخت حلقه پشتی قسمت قهوه ای را به حلقه پشتی قسمت سبز بدوزید.

بافت گل آفتابگردان خندان با قلاب

گلبرگ ها دو لایه هستند.

یک طرف هر گلبرگ را به حلقه جلویی قهوه ای و طرف دیگرش را به حلقه جلویی سبز بدوزید.

بافت گل آفتابگردان خندان با قلاب

شاخه گل آفتابگردان را در گلدان قرار دهید.

بافت گل آفتابگردان خندان با قلاب

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 18, میانگین امتیاز: 4,44 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×