پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲

آموزش قلاب بافی : بافت کلاه کج راه

بافت کلاه کج راه کمی با بافت کلاه های دیگه متفاوته چون لبه کلاه نه کشباف داره و نه مدل بافت ساده هست. لبه کلاه بافت حلقه های تو در تویی هست که بسیار جالبه و می تونید برای بافت کمربند، بند کیف و دستبند هم استفاده کنید.

بهتره برای بافت از کاموایی با ضخامت متوسط استفاده کنید. کاموای ضخیم برای این کله مناسب نیست. ضمنا خیلی سفت نبافید.

اگر برای بچه می بافید یک کلاف ۱۰۰ گرمی کافیه اما برای بزرگترها کاموای بیشتری لازمه.

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

آموزش رج به رج بافت کلاه کج راه قلاب بافی

۶ زنجیره بزنید و از زنجیره یکی به آخر تا ابتدا را پایه متوسط ببافید. (۵پایه متوسط)

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

کار را بگردانید.
۱۸ زنجیره زده و به پایه ابتدای رج قبل گره نامرئی بزنید.

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

کار را برگردانید و روی حلقه زنجیره را ۲۲ پایه متوسط ببافید.

رج قبل در بالای کار قرار گرفته.

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

رج قبل را به پایین کار خم کنید.

در حلقه پشتی یک گره نامرئی و ۳ زنجیره ببافید.

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

در حلقه پشتی ۳ پایه بلند ببافید.

هنگام بافت آخرین پایه بلند، قلاب را در اولین پایه متوسط روی حلقه هم وارد کنید و پایه بلند را ببافید.

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

تا اینجای کار
فقط این رج در حلقه پشتی بافته میشود.

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

روش بافت آخرین پایه

برای بافت حلقه دوم مجددا کار را برگردانده ، ۱۸ زنجیره زده و به سومین زنجیره ابتدای رج قبل بست بزنید.

  آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

کار را برگردانده و روی زنجیره ها را ۲۲ پایه متوسط ببافید.
به آخرین پایه رج قبل بست بزنید.

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

طوری بافت را دست بگیرید که رویه دو حلقه به طرف شما باشد.

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

۳ زنجیره و ۳ پایه بلند ببافید.

مجددا برای بافت آخرین پایه ، قلاب را در اولین پایه متوسط روی حلقه هم وارد کنید.

مجددا کار را برگردانده ۱۸ زنجیره زده، به ابتدای رج قبل بست بزنید.
کار را برگردانده و روی حلقه را ۲۲ پایه متوسط ببافید.

 

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

در این مرحله برای بافت پایه ها ، حلقه ها پشت بافت قرار می گیرند.

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

بنابراین یک رج حلقه ها به طرف شما و یک رج پشت بافت خواهد بود.

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

بافت را تا زمانی که به اندازه دور سر شود ادامه دهید.

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

حالا حلقه دوم را از داخل اولی رد کنید.

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

حلقه سوم را هم از دومی رد کنید.

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

به همین ترتیب تا آخرین حلقه

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

نوار را طوری دست بگیرید که رویه آن داخل قرار گیرد.

رج اول را از داخل آخرین حلقه خارج کنید و میان آن قرار دهید.

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

آخرین رج را روی این دولایه بگذارید.

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

حالا با ۵ بست روی هر پایه بلند، این ۳ لایه را به هم ببافید.

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

یک زنجیره زده و یک بست هم روی اولین پایه رج دوم بزنید.

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

به این صورت حلقه بسته می شود.

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

فیلم کوتاه آموزش بستن حلقه نوار لبه کلاه

بافت لبه کلاه به پایان رسید.

حالا نوبت مرحله دوم بافت کلاه کج راه هست. در این مرحله بدنه اصلی کلاه بافته میشه.

۳ زنجیره و ۳ پابه بلند روی همان پایه بزنید.

 

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

تا پایان رج روی اولین پایه هر رج نوار ۳ پایه بلند ببافید.
به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

رج دوم ۱ زنجیره زده ، ۳ پایه بلند برجسته از رو ببافید.

۶ پایه بلند برجسته از پشت ببافید.

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

تا پایان رج ۳ پایه بلند برجسته از جلو و ۶ پایه بلند برجسته از پشت ببافید.
به ابتدای رج بست بزنید.

رج سوم یک زنجیره زده و اولین پایه را برجسته از پشت ببافید.
تا پایان رج ۳ پایه بلند برجسته از جلو و ۶ پایه بلند برجسته از پشت ببافید.
به این ترتیب پایه ها شکل اریب می گیرند.

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

 

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

به همین صورت تا ارتفاع دلخواه ببافید.

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

رج یکی به آخر دو زنجیره زده و تا پایان رج ۳ تا یکی کنید.

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

۳ تا یکی کردن ها هم با پایه بلند برجسته باشد.

رج آخر هم ۳ تا یکی کنید.

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

سوراخ باقیمانده را با قلاب یا با سورن بگیرید.

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

در پایان بافت کلاه کج راه ، بالای کلاه را منگوله یا دکمه بگذارید.

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

این هم کلاه تکمیل شده در ۲ سایز

آموزش بافت کلاه کج راه قلاب بافی

آموزش بافت دکمه

آموزش ساخت منگوله

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 34, میانگین امتیاز: 4,44 از 5)
Loading...
×