پنجشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲

آموزش بافت کلاه روگوشی میل بافی دخترانه و پسرانه

کلاه رو گوشی یا گوشی دار یکی از کلاه هایی است که برای محافظت سر و گوش بچه ها از سرما بسیار مناسب است. در این مطلب آموزش بافت دو مدل کلاه روگوشی میل بافی بسیار زیبا را خواهید دید که بافتی ساده داشته و هم برای دختر کوچولوها و هم آقا پسرها قابل استفاده است.

پیشنهاد می کنیم قبل از شروع بافت حتما مطلب زیر را بخوانید تا با روش اندازه گیری کلاه و محاسبه تعداد دانه هایی که باید سر بیندازید آشنا شوید.(داخل پست زیر توضیح داده شده👇👇)

آموزش بافت کلاه روگوشی – مدل شماره ۱

کلاه روگوشی دستباف

کاموای بکار رفته در این آموزش  آلیز هپی بی بی (alize happy baby)

و میل مورد استفاده ۳.۵ میلیمتری است.

هر کلاف ۱۰۰ گرمی این کاموا ۳۵۰ متر بوده و یک کلاف کافی است.

بنابراین

تعداد دانه ها و رج ها برای کاموایی نسبتا ظریف است.

بسته به دور سر شخص و ضخامت کاموا تعداد دانه ها و رج ها تغییر می کند.

برای بافت بندها می توانید از قلاب با از ۵ میل (میل دو سر باز) استفاده کنید.

سایز این کلاه برای بچه های ۱ تا ۲ ساله مناسب است.

کاموا آلیز بی بی

روگوشی و لبه کلاه بافت رکن و بدنه کلاه دندان موشی است.

شما می توانید بدنه کلاه را هر مدلی که مایلید ببافید.

شروع یافت کلاه روگوشی میل بافی

برای بافت کلاه ۸۵ دانه سر انداخته و ۵ خط ابری ببافید.

در بافت ابری هر رج همه دانه ها یا از رو بافته می شود یا از زیر.

منظور از خط ابری، خط برجسته ای است که پس از بافت دو رج ایجاد می شود.

شروع بافت کلاه روگوشی میل بافی

•◊•◊•◊•◊•

حالا شروع به بافت مدل می کنیم که در اینجا دندان موشی است.

رج ۱ مدل 

همه دانه ها را از زیر ببافید.

رج ۲ مدل (رج پشت بافت)

یکی رو یکی زیر بافته می شود به این صورت :

دانه اول خارج، دانه بعدی از رو، برای بافت دانه زیر از دانه رج قبل نخ بگیرید و زیر ببافید.

دوباره از رو و از دانه رج قبل از زیر … تکرار تا پایان رج

رج ۳ و سایر رج های فرد که روی بافت هست

همه دانه ها از زیر بافت می شود.

رج ۴ مدل

همه دانه ها از رو

رج ۵ مدل

همه از زیر

رج ۶ مدل 

مثل رج ۲ مدل یکی از رو یکی از زیر ببافید.

رج ۳ تا ۶ تکرار می شود.

۱۳ بار مدل تکرار را تکرار کنید تا ارتفاع بافت به ۱۶ سانتیمتر برسد.

ارتفاع کلاه

•◊•◊•◊•◊•

حالا شروع به کم کردن دانه ها می کنیم.

تا پایان رج (یک دانه از زیر بافته و دو تا یکی کنید)

رج بعد همه از رو ببافید.

رج بعد همه دانه ها دو تا یکی از زیر بافته می شود.

رج بعد باز همه دانه ها را دو تا یکی از رو می شود.

۱۵ دانه روی میل می ماند.

بافن کلاه با دو میل

نخ را برای جمع کردن و دوخت کلاه اضافه تر بچینید.

با سوزن دانه ها را به نخ کنید.

کلاه بافتنی

درز کلاه را بدوزید.

دوخت درز کلاه

•◊•◊•◊•◊•

حالا برای بافت گوشی ها تقسیم بندی می کنیم.

کلاه را تا کنید تا درز در یک طرف قرار گیرد.

طرف دیگر را وسط جلو در نظر گرفته نشانه بگذارید.

۱۳ دانه از طرفین وسط جلو دانه جدا کرده و نشانه بگذارید.

کلاه بافتنی دو میل

برای روگوشی از بعد این نشانه ۱۷ دانه بگیرید.

حدود ۱۰ دانه تا وسط پشت که درز است باقی می ماند.

۱۷ دانه را از زیر ببافید.

دو خط ابری ببافید.

بافت روگوشی کلاه

•◊•◊•◊•◊•

حالا شروع به کم کردن می کنیم تا گوشی مثلث شکل شود.

دانه اول خارج کرده و دو دانه بعدی را یکی کنید.

تا ۳ دانه مانده به آخر همه را زیر ببافید.

۲ تا یکی کرده و دانه آخری را از زیر ببافید.

رج بعد همه زیر و رج بعد مجددا از دو طرف کاهش دانه انجام دهید.

یک رح در میان دانه ها کمی می شود تا ۵ دانه روی میل بماند.

روگوشی کلاه بافتنی

دانه اولی را از میل خارج کرده و ۲ تا یکی ، ۲ دانه باقیمانده را زیر ببافید.

رج بعد ۴ دانه زیر

رج بعد اولی خارج دو تا یکی و آخری زیر، کلا ۳ دانه باقیمانده است.

رج بعد ۳ دانه زیر بافته می شود.

•◊•◊•◊•◊•

حالا بند کلاه را با قلاب یا با میل ببافید.

بافت بند کلاه روگوشی میل بافی

حدود ۲۰ سانتیمتر بند ببافید.

دانه اولی را بافته و دو تا یکی کنید.

رج بعد دو تا یکی کرده، نخ را گره زده و قطع کنید.

به سر بند پوم پوم وصل کنید.

طرف دیگر روگوشی را هم به همین صورت ببافید.

کلاه رو گوشی میل بافی

پایان بافت بافت کلاه روگوشی میل بافی

این هم کلاه زیبای روگوشی

آموزش بافت کلاه روگوشی میل بافی

بدنه کلاه را می تونید بافت ساده بزنید.

کلاهی که در تصویر زیر می بینید با کاموای ضخیم اسپرت بافته شده.

کلاه گوشی دار دخترانه

برای دخترها می توانید کلاه را به دلخواه تزیین کنید.

کلاه رو گوشی دخترانه

کلاه رو گوشی میل بافی – مدل شماره ۲

کلاه رو گوشی لبه برگردان

این کلاه برای سایز نوزاد تا ۶ ماه بافته شده.

کاموای بکار رفته در این آموزش کارتوپو آک سافت (kartopu ak soft) است.

هر کلاف ۱۰۰ گرمی این کاموا ۲۴۰ متر بوده و با میل ۴ تا ۵ میلیمتری بافته می شود.

یک کلاف برای بافت این کلاه کافی است.

شروع بافت کلاه

برای بافت کلاه روگوشی میل بافی کار را از بافت بند شروع می کنیم.

۲.۵ الی ۳ سانتیمتر دانه سر بیندازید.

در اینجا ۸ دانه سر انداخته شده.

روی یک بند جادکمه و روی دیگری دکمه میخورد.

۳ رج زیر ببافید.

رج ۴ : ۴ دانه زیر ، دو تا یکی از زیر، یک ژته،  ۲ دانه زیر

رج ۵ همه دانه ها را از زیر ببافید و را حتما ژته باز ببافید تا سوراخ بیفتد.

۱۵ خط رکن یا بیشتر ببافید.

دانه اول را از میل خارج کنید، یک ژته ، تا ی دانه مانده به آخر همه را زیر ببافید. یک ژته، دانه آخر زیر.

رج بعد ژته ها بسته بافته شود.

رج های رو ژته می خورد تا دانه ها به ۲۴ برسد.

در کل ۸ بار دانه اضافه می شود.

۶ رج ۲۴ دانه از زیر ببافید.

گوشی بعدی هم به همین صورت بافته می شود ولی جادکمه نمی خورد.

نخ هر دو گوشی باید ابتدای رجِ روی کار باشد.

روی کار رجی است که نخ سر انداختن سمت چپ قرار گرفته باشد.

نخ یکی از روگوشی ها را قطع نکنید.

•◊•◊•◊•◊•

برای سایز نوزادی ۱۰۰ دانه در نظر می گیریم.

۴۸ دانه گوشی ها است.

۵۲ دانه برای جلو و پشت می ماند.

۳۰ دانه را برای جلو و ۲۲ دانه را برای پشت در نظر می گیریم.

•◊•◊•◊•◊•

برای جلو کلاه ۳۰ دانه سر انداخته و ۳ خط رکن ببافید.

۴ دانه بافته، یک ژته، دو تا یکی ، ۶ تا به آخر مانده دو تا یکی و ژته و بقیه زیر.

در کل ۹ خط کن ببافید و کنار بگذارید.

وسط پشت کلاه درز می خورد.

رو گوشی که نخش قطع نشده را بردارید.

۱۱ دانه سر بیندازید.

دانه های سر انداخته و روگوشی را ببافید.

سپس جلو و بعد روگوشی دوم را بافته و ۱۱ دانه برای پشت سر بیندازید.

۸ خط رکن ببافید.

بقیه کلاه را می توانید با رنگی دیگر یا با مدل دلخواه ببافید.

۳ رج ساده بافی (یک رج زیر، یک رج رو و یک رح زیر) ببافید.

مدل دندان موشی برای نوزادی زیباست.

رج بعدی یکی رو یکی زیر ببافید ولی دانه زیر در دانه رج قبل بافته شود.

همه زیر

همه رو

همه زیر

و تکرار تا بلندی کلاه ۱۴ سانتیمتر شود.

با این کاموا پهنای جلو جلو ۱۲ ، گوشی ها و پشت هر کدام ۱۰ سانتیمتر است.

در کل دور سر ۴۲ سانتیمتر شده است.

•◊•◊•◊•◊•

حالا شروع به کاهش دانه ها می کنیم.

تمام رج (۲ تا زیر بافته و دو تا یکی از زیر) ببافید.

رج بعد همه رو.

تمام رج (۱ زیر بافته و دو تا یکی به زیر) ببافید.

رج بعد همه رو.

همه دانه ها را دو تا یکی کنید.

رج بعد همه رو.

همه دانه ها را دو تا یکی کنید.

رج بعد همه رو.

نخ را بلندتر چیده و دانه ها را به نخ بکشید.

درز کلاه و دکمه ها را بدوزید.

در صورت تمایل بالای کلاه پوم پوم بگذارید.

پایان بافت کلاه روگوشی میل بافی

بدنه کلاه را می توانید ساده، مدل پیچ یا هر مدلی که دوست دارید، ببافید.

کلاه گوشی دار میل بافی کلاه روگوشی دست باف مدل پیچ

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 16, میانگین امتیاز: 4,31 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×