چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

آموزش بافت کت مدل دار زنانه (عکس)

آموزش بافت کت مدل دار زنانه (عکس)

آموزش بافت کت مدل دار زنانه : ۹۴ دانه سر انداخته و ۳ خط ابری و بعد ساده بافی را ۸ سانت ببافید و ۱دانه از اول رج و۱دانه از آخر رج کور کنید ….
آموزش بافت کت جلو گرد زنانه :
دور سینه : ۱۱۷  
وسایل لازم :

۱) ۶ کلاف ۱۰۰ گرمی موهر

۲) میل: شماره ۵ – ۵.۵

نکته : دانه ها بر حسب هر ۱۴ دانه ,۱۰ سانت گفته شده.
پشت :۹۴ دانه سر انداخته و ۳ خط ابری و بعد ساده بافی را ۸ سانت ببافید و ۱دانه از اول رج و۱دانه از آخر رج کور کنید.۲رج بافته و مجددا ۱دانه از اول و۱دانه ازآخر رج کور کنید.این بافت را ۴ مرتبه دیگر تکرار کنید تا از هر سمت ۶ دانه کور شود.(۸۲ دانه)دراین مرحله باید کور ساسون لباس را شروع کرد.

رج روی لباس را تا دانه ۲۰ بافته و دانه ۲۱ و۲۲ را با هم جا بجا کرده و از زیر یکی کنید. بافت را ادامه داده تا ۲۲ دانه روی میل باشد. بعد ۲ دانه را از زیر یکی کنید و۲۰ دانه آخر را ببا فید.

رج پشت را بافته .

رج روی لباس را تا دانه ۱۹ بافته ودانه ۲۰و ۲۱ را باهم جابجا کرده واززیر یکی کنید. بافت را ادامه دهید تا ۲۱ دانه روی میل باشد. ۲دانه را از زیر یکی کرده و ۱۹ دانه باقی را ببافید.

رج پشت را بافته .

در رج بعدی ۱۸ دانه بافته و دانه ۱۹و۲۰ را  با هم جابجا کردهواز زیر یکی کنید.دانه ها را ببافید تا ۲۰ دانه روی میل بماند.

۲دانه را از زیر یکی کنیدو ۱۸ دانه باقی را ببافید.

 

رج پشت را بافته :

سپس۱۷ دانه از زیر ببافید.و دانه ۱۸ و۱۹ را با هم جابجا کرده و از زیر کور کنید. دانه ها را ببافید تا ۱۹ دانه روی میل باقی بماند سپس ۲دانه را از زیر یکی کنید.۱۷ دانه باقی را ببا فید .

این حالت کور کردن را ادامه دهیدتا از هر قسمت (ساسون) ۱۰ دانه کم شود. بافت را ادامه داده تا دانه ها ۶۲ و قد لباس ۳۵ سانت شود.

در رج های بعد دانه  های کم شده را باید اضافه کنیم , هررج ۱ دانه به وسط ساسون اضافه میشود تا تعداد دانه ها ۸۲ تا شود و قد لباس به ۵۰ سانت برسد وبرای کور حلقه به ترتیب: ۳-۲-۲-۱-۱-۱-۱-  دانه از هر دو سمت کور کنید.

بافت را ادامه دهید تا قد حلقه ۱۹ سانت شود.

برای گودی یقه, ابتدا ۱۸ دانه بافته و بر می گردید.

رج پشت را بافته رج روی لباس ۱۷ دانه بافته و بر می گردید.

رج پشت را بافته رج روی لباس ۸ دانه را کور کرده و ۹ دانه باقی را بافته و بر می گردید.

رج پشت را بافته ورج روی لباس ۹دانه را کور می کنیم. نخ را قیچی کرده دانه های یقه را کنار گذاشته و با نخ دیگر ۱۸ دانه آخر را بافته و بر می گردید.

دررج پشت ۱۷ دانه بافته و بر می گردید رج روی لباس را بافته, رج پشت ۸ دانه کور کرده و ۹ دانه باقی راببافید و برگردید رج روی لباس را بافته و بر می گردید. و در رج پشت ۹ دانه باقی را کور کنید.

 

 

پیش چپ :

۱۴ دانه سر انداخته ۲ رج ساده بافته  وبعد دانه هایی که هلا لی لبه لباس را تشکیل می دهد به ترتیب اضافه کنید.

هررج روی لباس سمت سجاف لباس ۲ دانه اضافه کنید. تا ۱۲ بار دانه ها را ۲ تایی اضافه کنید و سپس ۱۱ مرتبه دانه ها را یکی یکی اضافه کنید.

 

توجه :

در زمان بافت وقتی بافت به ۸ سانت رسید مانند پشت لباس باید۶ دانه از پهلو به ترتیب کم شود.

پس از اینکه بافت به ۱۳ سانت رسید کور ساسون شروع می شود. مانند ساسون پشت در رجهای رویلباس ۱۰ دانه برای ساسون کور کنید.( هر رج روی لباس ۱ دانه کم می شود).

*تقریبا از وسط بافت ساسون کور میشود.*

وقتی دانه های ساسون کور شد و دانه های لبه سجاف برای هلا لی پیش کا ملا اضافه شد,( ۳۳ دانه) خواهید داشت .

بافت را ادامه دهید تا قد لباس به ۳۵ سانت برسد و بعد شروع کنید به اضافه کردن دانه در قسمت ساسون .

مانند پشت لباس هررج ۱ دانه به وسط قسمت ساسون اضافه کنید تا ۱۰ دانه به بافت اضافه شود .

برای یقه هروقت بافت به ۴۲ سانت رسید از لبه لباس دانه های یقه را کنار گذاشته, به این تر تیب که هررج روی لباس ۱ دانه سمت یقه را نبافته و نگه دارید .

۳ دانه اول یقه  هر رج  روی لباس  نگه داشته میشود و بعد هر ۴ رج که بافتید ۱ دانه از لبه بافت را کنار بگذارید تا جمعا ۱۵ دانه کنار گذاشته شود.

 

نکته :

هنگام بافت یقه وقتی قد لباس به ۵۰ سانت رسید برای کور حلقه آستین از سمت پهلو به ترتیب : ۴-۳-۲-۱-۱ دانه ها را کور کنید و بافت را با کنار گذاشتن دانه های یقه ادامه دهید.

وقتی ۱۵ دانه یقه کنار گذاشته شد , بافت را ادامه داده تا قد حلقه۲۰ سانت به اندازه حلقه پشت شود وبعد سر شانه را کور کنید.

سمت راست لباس را هم قرینه سمت چپ ببافید.

 

حاشیه لبه لباس :

برای بافت حاشیه , درزهای سر شانه را با دوخت بخیه بدوزید وبعد از روی لباس و از قسمتی که ۱۴ دانه را سر انداخته اید از گوشه لباس شروع به دانه گرفتن کنید.

لبه هلالی, لبه یقه پیش, یقه پشت ,لبه یقه پیش ، لبه هلا لی و لبه پایینی پیش دوم را دانه گرفته و ۳ خط ابری ببافید.

( البته اولین خط ابری که بافته شد در سمت راست لباس, ۱۰ الی ۱۲ سانت زیر یقه , ۵ جا دگمه با فاصله های ۲ سانتی باز کنید)

 

آستین :

۵۳ دانه سر انداخته بدون حاشیه ۵ سانت ساده بافی کنید و ۱دانه ابتدا و ۱ دانه انتهای رج را کور کنید .

۵سانت دیگر بافته ۱دانه از ابتدا و۱دانه از انتهای رج کور کنید.

مجددا ۵ سانت دیگر بافته و۱دانه از ابتدا و ۱دانه از انتهای رج کورکنید.( دانه ها ۴۷ دانه می شود)

این ۴۷ دانه را ۹ سانت ساده ببافید و ۱دانه ابتدا و۱دانه انتهای رج اضافه کنید .

۳سانت ساده ببافید و۱دانه ابتدا و۱دانه انتهای رج اضافه کنید.

مجددا ۳ سانت ساده بافته و ۱دانه ابتدا و۱ دانه انتها ی رج اضافه کنید. دانه ها ۵۳ می شود.

بافت را ادامه دهید تا قد آستین به ۳۶ سانت برسد و برای کور حلقه به ترتیب زیر :۴-۲-۲-۱-۱-۱ دانه از هر دو سمت کور کنید.

 

۴ رج ساده ببافید :

۱ دانه از ابتدای رج و ۱ دانه از ابتدای رج بعدی کور کنید.

۴رج ساده ببافید :

۲ دانه از ابتدا ی رج و ۲ دانه از ابتدای رج بعد کور کنید.

۲ رج ساده ببافید :

۳ دانه از ابتدای رج و۳ دانه از ابتدای رج بعد کور کنید.

۲ رج ساده ببافید :

۴ دانه از ابتدای رج و۴ دانه از ابتدای رج بعد کور کنید.

۱۱ دانه باقی مانده را در رج بعد کور کنید.

آستین بعدی را هم کاملا قرینه ببافید.

درزهای پهلو , آستین وحلقه آستین را با دوخت بخیه بدوزید . با دوختن دگمه ها لباس را تکمیل کنید .

منبع : siteaxe.ir

بالا رفتن سن، استفاده مداوم از لوازم‌آرایشی و هوای آلوده باعث چروک شدن پوست صورت می‌شوند. با استفاده روزانه از کرم ضد چروک می‌توان چروک‌‌ها را از بین برد و از ایجادشان جلوگیری کرد، همچنین خاصبت سفت کنندگی این کرم‌ از افتادگی ماهیچه و عضلات صورت جلوگیری می‌کند.

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 6, میانگین امتیاز: 3,83 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×
/a>