شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲

آموزش بافت سرهمی نوزادی با دو میل، مدل پیچ گیس باف (دختر و پسر)

روش های مختلفی برای بافت سرهمی نوزادی وجود دارد. در این مطلب از بخش آموزش میل بافی، ساده‌ترین روش بافت آموزش داده می شود. انتخاب برند کاموا، رنگ، مدل سرهمی سلیقه ای است. در اینجا اصول بافت را خواهید آموخت. برای بافت لباس نوزاد لازم است کامواهای نرم و لطیف و بدون پرز و ضد حساسیت تهیه کنید.

آموزش بافت سرهمی نوزادی پسر دختر

نکته : اندازه های گفته شده در این مطلب با کاموا با ضخامت معمولی برای برای نوزاد ۳ تا ۶ ماهه است. در صورتی که برای ۶ ماه بالاتر می خواهید ببافید حتما اندازه های بچه را بگیرید یا اگر در دسترستان نیست از جدول اندازه‌ها در انتهای مطلب کمک بگیرید.

لوازم مورد نیاز

۴ کلاف کاموای ۱۰۰ گرمی مخصوص بچه

میل متناسب با کاموا

دکمه

سوزن

مرحله اول بافت سرهمی نوزادی : بافت پاچه

شروع بافت از پاچه شلوار است. ابتدا یک پاچه را می بافیم.

۴۵ دانه برای ساق پا سر انداخته و مدل دلخواه را ببافید.

می توانید از کشباف یکی یا دو تایی استفاده کنید یا رکن ببافید.

نکته : اگر می خواهید لبه پایین سرهمی را به بالا برگردانید، کشباف را پهن تر ببافید. مثلا حدود ۷ سانت، در غیر اینصورت ۴ تا ۵ سانت کافیست.

بعد از آخرین رج کشباف شروع به بافت رکن می کنیم. در بافت رکن همه دانه‌ها در همه رج‌ها از زیر یا از رو بافته می شوند.

در اولین رج رکن ۵ دانه اضافه می کنیم تا تعداد دانه‌ها ۵۰ شود. ۴۵ دانه داشتیم، می توانید هر ۷ یا ۸ دانه یک ژته بزنید.

نکته : حتما  رج بعد ژته را پیچ دار ببافید تا سوراخ نیفتد.

اگر می خواهید جلوی لباس مانند نمونه بالا پیچ ببافید، به روش زیر عمل کنید:

چون پاچه شلوار تا می شود، تعداد دانه‌ها را نصف کنید. در اینجا ۲۵ دانه می شود.

تقسیم بندی پیچ را گونه ای انجام دهید که طرح پیچ وسط نیمه جلویی پاچه باشد.

برای پیچ گیس‌باف ۴ تایی ۱۲ دانه در نظر می گیریم. ۱۳ دانه باقیمانده که ۷ دانه را یک طرف پیچ و ۶ دانه را طرف دیگر در نظر بگیرید.

بنابراین در کل بافت به این صورت می شود،۳۱ دانه ( ۲۵ + ۶ ) دانه قبل از پیچ را رکن ببافید، ۱۲ دانه پیچ و ۷ دانه هم رکن.

حدود ۱۸ سانت (با محاسبه کشباف) تا رسیدن به فاق، بافت را ادامه دهید.

اگر کشباف را تا می کنید، در حالت تا شده ۱۸ سانت شود.

در طول بافت ۲ بار یک دانه طرف راست و یک دانه طرف چپ اضافه کنید. می توانید ۵ سانت یکبار دانه اضافه کنید.

در پایان تعداد دانه‌ها ۵۴ می شود. پاچه دیگر را هم به همین شکل ببافید.

نکته : مدل پیچ سلیقه ای است. می توانید هر مدل پیچ بخواهید ببافید یا به جای پیچ برگ یا مدلی دیگر ببافید.

آموزش بافت پاچه سرهمی

مرحله دوم بافت  سرهمی نوزادی : اتصال پاچه‌ها

در این مرحله برای روی هم گرد سجاف جلو ۶ یا ۷ دانه در طرفین بافت در نظر می گیریم و ۶ یا ۷ دانه هم برای خشتک پشت سرهمی.

ابتدا ۶ دانه روی میل انداخته بعد پاچه اول بافته می شود.

مجددا ۶ دانه روی میل انداخته و سپس پاچه دوم و در نهایت هم ۶ دانه سر انداخته می شود.

تعداد دانه‌های روی میل ۱۲۶ می شود.

سر انداختن سجاف سرهمی

نکته : از ۶ دانه سجافها، ۳ دانه هر کدام روی هم قرار می گیرد و ۶ دانه برای خشتک جلو می ماند.

بافت رکن و پیچ را حدود ۱۸ سانت ادامه دهید تا به زیر حلقه برسید، فقط جادکمه های سجاف جلو را فراموش نکنید.

برای ایجاد جادکمه ۳ دانه سجاف جلو را که بافتید، یک ژته زده و دو تا یکی کنید و بافت رج را ادامه دهید.

جادکمه

در رج بعد حتما ژته را بدون پیچ ببافید تا سوراخ بیفتد.

جادکمه میل بافی

فواصل بین جا دکمه ها هم سلیقه ای است اما فواصل را زیاد نگیرید.

حدود ۶-۷ سانت کافیست.

بافت بدن سرهمی

مرحله سوم : بافت حلقه آستین و یقه 

با توجه به اینکه از هر طرف ۳ دانه برای روی هم گرد است. بنابراین ۱۲۲ دانه برای جلو و پشت داریم.

تقسیم بر ۴ می کنیم ، نصف را برای پشت و یک چهارم را برای جلوها در نظر می گیریم.

در اینجا ۱۲۲ تقسیم بر ۴ می شود ۳۰.۵.

۳۱ دانه + ۳ دانه سجاف را برای هر جلو نگه می داریم که می شود ۳۴ دانه.

۶۰ دانه هم برای پشت در نظر می گیریم.

از این رج جلوها و پشت حداگانه بافته می شوند.

۳۴ دانه جلو که بافته شد. ۲ دانه برای حلقه آستین کور کرده و دانه های جلو را به نخ بکشید.

بافت حلقه آستین سرهمی نوزاد

۶۰ دانه پشت را بافته و مجددا ۲ دانه کور کنید و دانه های پشت را هم به  نخ بکشید.

سپس ۳۴ دانه باقیمانده را ببافید و بافت را ادامه دهید تا حلقه ۸ سانت شود.

حالا گودی یقه جلو را ببافید.

از طرف سجاف ۴ دانه کور کنید. رج بعد را ببافید.

۳ دانه کور کنید. رج بعد را ببافید.

۲ دانه کور کنید. رج بعد را ببافید.

۱ دانه کور کنید. رج بعد را ببافید.

دانه های باقیمانده را کور کنید. سرشانه لباس است.

جلو دیگر را هم به همین ترتیب ببافید.

نکته

می توانید گودی یقه ندهید.

راسته تا پایان ببافید و فقط دانه های شانه را کور کنید. دانه های یقه برای بافت کلاه به نخ باشد.

اما اگر بدون کلاه می خواهید گودی یقه بدهید.

در پایان هم دانه گرفته و چند سانت کشباف برای یقه ببافید

بافت گودی یقه سرهمی نوزاد

نوبت بافت پشت است.

بافت را یک سانت مانده به اینکه حلقه اندازه جلو شود ادامه دهید.

به تعداد دانه های سرشانه جلو، از طرفین پشت دانه بشمارید، دانه های باقیمانده یقه پشت است.

دانه های پشت را به نخ بگیرید و سرشانه‌ها را جداگانه بافته و کور کنید.

بافت حلقه آستین

سرشانه های پشت و جلو را به هم بدوزید.

مرحله چهارم بافت سرهمی نوزادی : بافت آستین

برای بافت آستین از مچی، ۴۰ دانه سر انداخته و به مانند کشباف پاچه ببافید.

رج بعد ۸ دانه به فواصل مساوی اضافه کنید تا تعداد دانه‌ها ۴۸ شود.

۱۳ الی ۱۵ سانت ببافید.

در طی این رج‌ها دانه اضافه کنید تا نصف پهنای بالای آستین به اندازه ارتفاع حلقه شود.

دانه‌ها را کور کنید. درز آستین را دوخته و به حلقه وصل کنید.

می توانید از حلقه دانه گرفته و آستین‌ها را ببافید.

مرحله پنجم : بافت کلاه

برای بافت کلاه دانه‌های یکی از جلوها را به میل بگیرید، سپس دانه های پشت و دانه های جلو دیگر.

تعداد دانه‌ها حدود ۶۰ الی ۶۶ دانه شود. اگر کمتر است رج اول، تعدادی دانه به فواصل مساوی اضافه کنید.

بافت را ۱۶ الی ۱۸ سانت ادامه دهید. سپس دانه‌ها را کور کرده و درز بالای کلاه را بدوزید.

لبه کلاه مانند تصویر زیر تا می شود.

درز پاچه‌ها و خشتک را بدوزید.

دکمه‌ها را دوخته و در صورت تمایل به بالای کلاه منگوله وصل کنید.

مدل سرهمی نوزادی

گوش مدل خرسی

حدود ۱۲ تا ۱۵ سانت دانه سراندازید، این بستگی به سایز سرهمی دارد.

۴ سانت رکن ببافید.

در هر رج تا بالای بافت هر دو تا دانه را یکی کنید تا بافت جمع شود.

دو تا دیواره بافت بدوزید مثل یک کاسه گود می‌شود.

به عنوان گوش بالای کلاه بدوزید.

آموزش بافت پیچ گیس‌باف

برای پیچ گیس بافت باید سه دسته دانه در نظر گرفت مثلا ۳ دسته چهارتایی.

۵ رج از زیر ببافید. رج ششم دسته چهارتایی اول را از روی ۴ تایی وسط رد کنید.

یعنی ۴ تایی وسط را ببافید بعد ۴ تایی اول و در پایان ۴ تایی سوم.

۵ رج ببافید. رج ششم دسته چهارتایی سوم را از روی دسته چهارتایی وسط رد کنید.

۴تایی اول را ببافید. بعد چهارتایی آخر و بعد چهارتایی وسط.

۵ رج بافته و دوباره بافت را تکرار کنید.

فیلم آموزش بافت پیچ گیس‌باف سرهمی نوزادی

 روش بافت سرهمی نوزادی به حالت سایه روشن 

اگر بخواهید سرهمی دو رنگ با حالت سایه روشن ببافید از کاموای ظریف مانند آلیز لانا گلد استفاده کنید.

مثلا اگر رنگ طوسی و زرد را انتخاب کرده اید در قسمت بالا رنگ زرد دو لا شده و سپس یک نخ زرد و یک نخ طوسی می بافید.

قسمت انتهای سرهمی هم نخ طوسی دو لا می شود.

مانند این نمونه

ست سرهمی نوزاد

برخی پاچه‌ها و آستین را بدون درز می بافند که بافت آن کمی حرفه ای تر است.

هم چنین می توان بافت را از یقه شروع کرد.

نمونه سرهمی با پاچه‌ها و آستین بدون درز

آموزش بافت سرهمی نوزادی

آموزش بافت سرهمی دو میل

دانه‌های گرفته شده برای بافت کلاه

سرهمی نوزادی میل بافی

دانه‌های گرفته شده برای بافت آستین بدون درز

سرهمی بافتنی

بافت سرهمی

نمونه های زیبای سرهمی نوزاد میل بافی 

مدل سرهمی نوزاد یاسی رنگ ست سرهمی کلاه پاپوش دستکش سرهمی نوزادی صورتی دخترانه   ست سرهمی نوزاد دخترانه سرهمی نوزاد پسرانه همه سایز سرهمی نوزادی سرهمی نوزادی خاکی رنگ دختر پسر  ست سرهمی نوزاد بافتنی میل

نمونه الگوهای سرهمی نوزاد

الگوی سرهمی نوزادی الگوی سرهمی نوزادی الگوی سرهمی نوزادی الگوی سرهمی نوزادی

موضوعات مرتبط: جدول اندازه کودکان از ۳ ماه تا ۴ سال (تقریبی) 

۴سال۳سال۲سال۱۵ماه۸ماه۳ماه
۲۵۲۴۲۲۲۰۱۸۱۷قد بالا تنه پشت تا کمر
۲۷۲۶۲۴۲۲۲۰۱۸قد بالا تنه جلو تا کمر
۸۷۷۸۷۲۶۵قد جلو از سرشانه تا زمین
۵۹۵۳۵۲۵۱۵۰۴۹قد جلو از سرشانه تا زانو
۳۰۲۸۲۵۲۰قد دامن
۶۱۵۸۵۶۵۳۵۱۴۸دور سینه
۵۷۵۶۵۵۵۳۵۰۵۰دور کمر
۶۴۶۲۶۰۵۸۵۶۵۳دور باسن
بلندی باسن
۲۵۲۶۲۴۲۳۲۲۲۲دور گردن
۸۵/۷۵/۷۵/۶۵/۶۶سرشانه
۲۴۲۳۲۲۲۱۲۰۱۹کارور جلو
۲۴۲۳۲۲۲۱۲۰۱۹کارور پشت
۲۱۲۰۲۰۲۰۲۰۱۹دور بازو
۱۳۱۲۱۲۱۱دور مچ
۳۳۳۰۲۷۲۳۲۰۱۸قد آستین

 

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 116, میانگین امتیاز: 4,18 از 5)
Loading...
×