پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

آموزش بافت جاکلیدی لب سه بعدی قلاب بافی

در بخش آموزش قلاب بافی مجله تصویر زندگی با راهنمای بافت جاسوئیچی لب در خدمت شما هستیم. بافت جاکلیدی لب خیلی راحت است. این کار فانتزی و زیبا را می توانید به عزیزان خود هدیه دهید. لب سه بعدی را برای تزیین گیره سر، به عنوان گردن آویز و گوشواره هم می توانید استفاده کنید.

آموزش بافت جاکلیدی لب آموزش بافت جاکلیدی لب سه بعدی

⭐️ مرحله اول بافت جاکلیدی لب : بافت لب پایینی

👈🏻👈🏻 نیمی از لب که بافته شد آن را از الیاف پر کرده و قبل از بستن کار هم آن را مجددا پر کنید.

✅ رج ۱ : در هر حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

✅ رج ۲ و ۳ : روی هر پایه رج قبل یک پایه کوتاه ببافید.

✅ رج ۴ : ۳ مرتبه ( یک پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه کوتاه ببافید). (۹ پایه کوتاه )

✅ رج ۵ : ۳ مرتبه ( دو پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه کوتاه ببافید). (۱۲ پایه کوتاه )

✅ رج ۶ : ۶ مرتبه ( یک پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه کوتاه ببافید). (۱۸ پایه کوتاه )

آموزش بافت لب

✅ رج ۷ : همان ۱۸ پایه کوتاه را ببافید.

✅ رج ۸ : ۶ مرتبه ( یک پایه بافته و دو پایه بعدی را یکی کنید). (۱۲ پایه کوتاه )

✅ رج ۹ : همان ۱۲ پایه کوتاه را ببافید.

✅ رج ۱۰ : ۴ مرتبه (یک پایه کوتاه بافته و دو پایه بعدی را یکی کنید). (۸ پایه)

✅ رج ۱۱ : ۴ مرتبه (یک پایه کوتاه بافته و در پایه بعدی دو پایه کوتاه ). (۱۲ پایه)

✅ رج ۱۲ : همان ۱۲ پایه کوتاه را ببافید.

✅ رج ۱۳ : ۶ مرتبه ( یک پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه کوتاه ببافید). (۱۸ پایه کوتاه )

✅ رج ۱۴ : همان ۱۸ پایه کوتاه را ببافید.

آموزش بافت لب

✅ رج ۱۵ : ۶ مرتبه ( یک پایه بافته و دو پایه بعدی را یکی کنید). (۱۲ پایه کوتاه )

✅ رج ۱۶ : ۳ مرتبه (۲ پایه کوتاه بافته و دو پایه بعدی را یکی کنید). (۹ پایه)

✅ رج ۱۷ : ۳ مرتبه (یک پایه کوتاه بافته و دو پایه بعدی را یکی کنید). (۶ پایه)

✅ رج ۱۸ و ۱۹ : همان ۶ پایه کوتاه را ببافید.

با قلاب یا با سوزن همه ۶ پایه را یکی کنید.

⭐️ مرحله دوم بافت جاکلیدی لب : بافت لب بالایی

👈🏻👈🏻 نیمی از لب که بافته شد آن را از الیاف پر کرده و قبل از بستن کار هم آن را مجددا پر کنید.

✅ رج ۱ : در هر حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

✅ رج ۲ و ۳ : روی هر پایه رج قبل یک پایه کوتاه ببافید.

✅ رج ۴ : ۳ مرتبه ( یک پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه کوتاه ببافید). (۹ پایه کوتاه )

✅ رج ۵ : همان ۹ پایه را ببافید.

✅ رج ۶ : ۳ مرتبه ( دو پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه کوتاه ببافید). (۱۲ پایه کوتاه )

✅ رج ۷ و ۸ : همان ۱۲ پایه کوتاه را ببافید.

✅ رج ۹ : ۶ مرتبه ( یک پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه کوتاه ببافید). (۱۸ پایه کوتاه )

✅ رج ۱۰ و ۱۱ : همان ۱۸ پایه کوتاه را ببافید.

آموزش بافت لب قلاب بافی

✅ رج ۱۲ : ۶ مرتبه ( یک پایه بافته و دو پایه بعدی را یکی کنید). (۱۲ پایه کوتاه )

✅ رج ۱۳ و ۱۴ : همان ۱۲ پایه کوتاه را ببافید.

✅ رج ۱۵ : ۳ مرتبه (۲ پایه کوتاه بافته و دو پایه بعدی را یکی کنید). (۹ پایه)

✅ رج ۱۶ : همان ۹ پایه کوتاه را ببافید.

✅ رج ۱۷ : ۳ مرتبه (یک پایه کوتاه بافته و دو پایه بعدی را یکی کنید). (۶ پایه)

✅ رج ۱۸ و ۱۹ : همان ۶ پایه کوتاه را ببافید.

با قلاب یا با سوزن همه ۶ پایه را یکی کنید.

نخ را برای دوخت لب پایین به بالا بلندتر بچینید.

آموزش بافت لب

حلقه جاکلیدی را به گوشه لب وصل کنید

آموزش بافت جاکلیدی لب

در ادامه بافت جاکلیدی لب به فرمی دیگر را توضیح می دهیم.

 

اگه می خواهید لب ها قلوه ای تر شده و حالت بوسه داشته باشه به روش زیر عمل کنید:

⭐️ آموزش بافت جاکلیدی لب بوسه 

ابتدا لب بالایی را می بافیم.

آموزش بافت لب بالایی

👈🏻👈🏻 نیمی از لب که بافته شد آن را از الیاف پر کرده و قبل از بستن کار هم آن را مجددا پر کنید.

✅ رج ۱ : در هر حلقه جادویی ۴ پایه کوتاه ببافید.

✅ رج ۲  : ۲ مرتبه ( یک پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه کوتاه ببافید). (۶ پایه کوتاه )

✅ رج ۳  : ۲ مرتبه ( ۲ پایه بافته و در پایه بعدی ۲ پایه کوتاه ببافید). (۸ پایه کوتاه )

✅ رج ۴  : ۲ مرتبه ( ۳ پایه بافته و در پایه بعدی ۲ پایه کوتاه ببافید). (۱۰ پایه کوتاه )

✅ رج ۵  : ۲ مرتبه ( ۴ پایه بافته و در پایه بعدی ۲ پایه کوتاه ببافید). (۱۲ پایه کوتاه )

✅ رج ۶ : ۲ مرتبه ( ۲ پایه کوتاه در یک پایه ببافید). ۱۰ پایه بعدی را ببافید. (۱۴ پایه کوتاه )

✅ رج ۷ : یک پایه کوتاه بافته، ۲ مرتبه ( ۲ پایه کوتاه در یک پایه ببافید). ۱۱ پایه بعدی را ببافید. (۱۶ پایه کوتاه )

✅ رج ۸ : یک پایه کوتاه بافته، ۲ پایه کوتاه در یک پایه ببافید. ۲ پایه کوتاه بافته، ۲ پایه کوتاه در یک پایه ببافید. ۱۱ پایه بعدی را ببافید. (۱۸ پایه کوتاه )

✅ رج ۹ : همان ۱۸ پایه کوتاه را ببافید.

✅ رج ۱۰ : یک پایه کوتاه بافته، ۲ پایه کوتاه را یکی کنید. ۲ پایه کوتاه بافته، ۲ پایه کوتاه را یکی کنید. ۱۱ پایه بعدی را ببافید. (۱۶ پایه کوتاه )

✅ رج ۱۱ : ۴ مرتبه (۲ پایه کوتاه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۱۲ پایه)

✅ رج ۱۲ : ۲ پایه بافته ، ۲ پایه را یکی کنید. ۴ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید. ۲ پایه باقیمانده را ببافید. (۱۰ پایه)

✅ رج ۱۳ : ۲ پایه بافته ، ۲ پایه در یک پایه ببافید. ۴ پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید. ۲ پایه باقیمانده را ببافید. (۱۲ پایه)

✅ رج ۱۴ : یک پایه کوتاه بافته، ۳ مرتبه ( ۲ پایه کوتاه در یک پایه و ۲ پایه ببافید). ۲ پایه کوتاه در یک پایه و ۱ پایه ببافید. (۱۶ پایه کوتاه )

✅ رج ۱۵ : ۳ پایه بافته ، ۲ پایه در یک پایه ببافید. ۲ پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید. ۹ پایه باقیمانده را ببافید. (۱۸ پایه)

✅ رج ۱۶ : همان ۱۸ پایه کوتاه را ببافید.

✅ رج ۱۷ :  ۳ پایه بافته ، ۲ پایه را یکی کنید. ۲ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید. ۹ پایه باقیمانده را ببافید. (۱۶ پایه)

✅ رج ۱۸ : ۳ پایه بافته ، ۲ مرتبه (دو پایه را یکی کنید). ۹ پایه باقیمانده را ببافید.(۱۴ پایه)

✅ رج  ۱۹ : ۲ پایه بافته ، ۲ مرتبه (دو پایه را یکی کنید). ۸ پایه باقیمانده را ببافید.(۱۲ پایه)

✅ رج  ۲۰ : ۱ پایه بافته ، ۲ مرتبه (دو پایه را یکی کنید). ۷ پایه باقیمانده را ببافید.(۱۰ پایه)

✅ رج  ۲۱ : ۱ پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید. ۳ پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید. ۲ پایه باقیمانده را ببافید. (۸ پایه)

✅ رج  ۲۲ : ۱ پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید. ۲ پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید. ۱ پایه باقیمانده را ببافید. (۶ پایه)

✅ رج  ۲۳ : ۲ مرتبه (یک پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۴ پایه)

آموزش بافت لب قلاب بافی

 آموزش بافت لب پایینی

✅ رج ۲۴  : ۲ مرتبه ( یک پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه کوتاه ببافید). (۶ پایه کوتاه )

✅ رج ۲۵  : ۲ مرتبه ( ۲ پایه بافته و در پایه بعدی ۲ پایه کوتاه ببافید). (۸ پایه کوتاه )

✅ رج ۲۶ : ۲ مرتبه ( ۳ پایه بافته و در پایه بعدی ۲ پایه کوتاه ببافید). (۱۰ پایه کوتاه )

✅ رج ۲۷ : ۲ مرتبه ( ۴ پایه بافته و در پایه بعدی ۲ پایه کوتاه ببافید). (۱۲ پایه کوتاه )

✅ رج ۲۸ : ۲ مرتبه ( ۲ پایه کوتاه در یک پایه ببافید). ۱۰ پایه بعدی را ببافید. (۱۴ پایه کوتاه )

✅ رج ۲۹ : یک پایه کوتاه بافته، ۲ مرتبه ( ۲ پایه کوتاه در یک پایه ببافید). ۱۱ پایه بعدی را ببافید. (۱۶ پایه کوتاه )

✅ رج ۳۰ تا ۳۹ : همان ۱۶ پایه را ببافید.

✅ رج ۴۰ : ۳ پایه بافته ، ۲ مرتبه (دو پایه را یکی کنید). ۹ پایه باقیمانده را ببافید.(۱۴ پایه)

✅ رج ۴۱ : ۲ پایه بافته ، ۲ مرتبه (دو پایه را یکی کنید). ۸ پایه باقیمانده را ببافید.(۱۲ پایه)

✅ رج ۴۲ : ۱ پایه بافته ، ۲ مرتبه (دو پایه را یکی کنید). ۷ پایه باقیمانده را ببافید.(۱۰ پایه)

✅ رج ۴۳ : ۱ پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید. ۳ پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید. ۲ پایه باقیمانده را ببافید. (۸ پایه)

✅ رج ۴۴ : ۱ پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید. ۲ پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید. ۱ پایه باقیمانده را ببافید. (۶ پایه)

✅ رج ۴۵ : ۲ مرتبه (یک پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۴ پایه)

✅ رج ۴۶ : ۲ مرتبه (دو پایه را یکی کنید). (۲ پایه)

نخ را برای دوخت لب پایین به بالا بلندتر بچینید.

 

این لب های زیبا را به عنوان آویز گردن هم می توانید استفاده کنید.

هدیه ای زیبا برای روز مادر

گلوبند لب سه بعدی قلاب بافی

فیلم آموزش بافت جاسوئیچی لب به روشی دیگر 

credit by :katthecraft.blogspot.com/lanukas.com

ترجمه شده اختصاصی توسط مجله تصویر زندگی 

کپی فقط با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب مجاز است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 33, میانگین امتیاز: 4,64 از 5)
Loading...

۵ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. الناز گفت:

  ممنونم از دستورتون عالی بود
  میشه دستور رژ لب شم بزارید ؟؟

  موافقم ۳
 2. زهرا گفت:

  عزیزم برای بافت لب قلوه ای لب پایین، آموزش از رج ۲۴ آغاز شده رج اول نداره من آموزش قلوه ای میخوام یه نگاه به متن آموزش بندازید لطفا

  • نسیم گفت:

   عرض کردم خدمتتون دو مدل آموزش داده شده :
   مدل اول لب بالا و پایین هر کدام ۱۹ رج و جدا هستند.
   مدل دوم لب پایین و بالا از یک طرف به هم متصل هست (رج ۱ تا ۲۳ لب بالا و ۲۴ تا ۴۶ لب پایین)

 3. زهرا گفت:

  برای بافت لب به شکل بوسه لب پاینی را به روش اول ببافیم یا به روش دوم؟

  • نسیم گفت:

   دراین مطلب دو روش بافت لب آموزش داده شده ، یکی لب های معمولی و دیگری لب های قلوه ای.
   یا هر دو لب بالا و پایین را به روش اول ببافید یا هر دو را به روش دوم

ارسال دیدگاه شما

×