جمعه , ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

آموزش میل بافی : تقسیم بندی دانه ها در بافت ژاکت از یقه

یکی از مشکلات دوستان در بافت که مکررا سوال میشه، روش تقسیم بندی دانه ها برای شروع بافت از یقه در میل بافی هست. امروز میخوام نکاتی را در این مورد خدمتتون بگم.

اگر میخواهید ژاکت کلاه سرخود ببافید، از رج اول یا دوم تقسیم بندی را شروع کنید. در غیر این صورت چند رج کشباف یا رکن ببافید و سپس تقسیم بندی کنید.

در انتهای آموزش فیلم روی

تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی

روش تقسیم بندی دانه ها در شروع بافت از یقه لباس

تعداد دونه های ذکر شده در این مطلب برای کامواهایی با ضخامت متوسط هست.

✅ نوزاد تا 6 ماه

54 دانه سربندازید.

4 دانه نشانه بین تقسیم بندی ها

10 دانه برای هر یک از جلوها

6 دانه برای هر یک از آستین ها

و 18 دانه برای پشت

از جلوها 5 دانه را برای سجاف در نظر بگیرید.

✅ بچه 6 ماهه تا یکساله

64 دانه سربندازید.

4 دانه نشانه بین تقسیم بندی ها

12 دانه برای هر یک از جلوها

8 دانه برای هر یک از آستین ها

و 20 دانه برای پشت

از جلوها 5 دانه را برای سجاف در نظر بگیرید.

ژاکت بچگانه میل بافی

این ژاکت زیبا از زیر بافته شده و خطوط تزیینی با بافت دو رج از رو ایجاد شده است

تقسیم بندی دانه برای بچه تا سن 6 -7 سالگی

برای تقسیم بندی دانه از 2 تا 6 سال، به ازای هر سال 10 دانه بیشتر سر بیندازید.
مثلا تا 2 ساله 74
3 ساله 84 و …
از این 10 دانه 2 دانه به هریک از 5 قسمت آستین ها، جلوها و پشت (در تقسیم بندی 64 دانه) اضافه کنید.
یعنی برای کودک تا 2 سال :
14 دانه برای جلوها
10 دانه برای آستین ها
22 دانه برای پشت
4 دانه نشانه ها

تقسیم بندی دانه برای 7 سال به بالا

به اندازه (دور گردن ×2) + 8 دانه برای سجاف، دانه سر بیندازید. (2 برابر دور گردن+ 8)

برای سجاف 5 تا 8 دانه کافیست. اولین کار در تقسیم بندی دانه ها جدا کردن دانه های سجاف است.

کل دانه ها منهای دانه های سجاف، مثلا اگر دانه های اولیه 80 باشد ⇐ 80 – 8 =72
دانه های باقی مانده را تقسیم بر 10 کنید.
تعداد دانه های هر سر شانه ( استین ) مشخص می شود. ⇐ 72 تقسیم بر 10 = 7
برای هر سر شانه 7 دانه.
14 دانه برای دو تا سر شانه ⇐ 7 + 7 = 14
سرشانه ها را از دانه های باقیمانده کم می کنیم.⇐ 72 منهای 14 می شود 58.
4 دانه برای نشانه های بین 5 قسمت جلوها و پشت و سرشانه ها کم می کنیم. 54 دانه می ماند.

تعداد دانه های پشت و جلو روی هم 54 دانه است. تقسیم بر 2 می کنیم.
27 دانه برای جلو و 27 دانه برای پشت می شود.
جلو را تقسیم بر 2 باید بکنیم. چون عدد 27 فرد است یکی از پشت کم کرده و به جلواضافه می کنیم.
پس 26 دانه برای پشت در نظر می گیریم.
جلو می شود 28 دانه + 8 دانه سجاف که می شود 36 دانه
پس برای هر جلو 18 دانه در نظر می گیریم. (8 دانه سجاف و 10 دانه بافت جلو)

روش اندازه گیری دور گردن 

پیراهن دخترانه میل بافی

پیراهن دخترانه میل بافی (تا زیر حلقه رکن بافته شده و دامن پیچ ساده)

برای فون شدن دامن، در فواصل بین پیچ ها دانه اضافه شده 

✅ برای بافت لباس تا پایان حلقه آستین به دو طرف دانه های نشانه ژته بزنید.

تقسیم بندی دانه برای نمونه بالا به این صورت می شود:

18 جلو + 1 ژته + 1 دانه نشانه + 1 ژته + 7 استین + 1 ژته + 1 دانه نشانه + 1 ژته + 26 پشت + 1 ژته + 1 دانه نشانه + 1 ژته + 7 استین + 1 ژته + 1 دانه نشانه + 1 ژته + 18 دانه جلو

در رج اول 8 دانه اضافه می شود.

✅ دانه های نشانه را می توانید 8 دانه انتخاب کنید و بجای یک دانه نشانه 2 دانه نشانه بگذارید و بقیه دانه ها را تقسیم کنید

این یک محاسبه تقریبی برای تقسیم بندی از بالا است.

✅ قد حلقه آستین 

برای بچه ها تا یکسال حدود دوازده سانت.

برای بچه ها تا سه سال حدود چهارده سانت.

برای بچه ها تا هفت سال حدود شانزده سانت.

برای افراد بزرگسال حدود بیست الی بیست و دو سانتی متر.

به اضافه کردن دانه ها را ادامه داده و بعد از این مقدار بافت ابتدا دو قسمت مربوط به آستین را جدا کرده و هر آستین را جدا گانه ببافید.

در حین بافت آستین ها هر شش رج یک دانه از دو طرف کم کنید تا به اندازه دلخواه آستین برسید.

در انتهای آستین شش یا هشت رج کشباف بافته و کور شود.
سپس یک قسمت از جلو + پشت + قسمت دیگر جلوی لباس را باهم یا جداگانه ببافید.

وقتی به اندازه دلخواه رسید با شش یا هشت رج کشباف کار را به اتمام برسانید.

نکته 

لباسی که از یقه شروع می شود بهتر است بدون کشباف مربوط به یقه بافته شود.

یعنی دانه ها با یک رج رو شروع میشود از رج دوم تقسیم بندی انجام شود .

بعد از اتمام بافت از لبه سر انداخته دانه گیری شود و به اندازه دلخواه خودتان یقه بافته شود.

ژاکت بچگانه میل بافی سفید

قسمت نشانه را می تونید مثل این نمونه مدل بافت بدید

✅ بافت یقه

از نقطه شروع کار ( یعنی دور یقه ) دانه گیری کنید.

برای یقه گرد معمولی سه سانت کشباف ببافید.

برای یقه برگرد دانه ها را هشت تا ده سانت کشباف ببافید.

برای یقه چین دار دخترانه در حین دانه گیری از رج اول بعد هر دو دانه که گرفتید یک ژته بیاندازید ( ژته کور یا برعکس )تا آر رج تکرار کنید.

سپس هفت الی هشت سانت ساده بافی کرده و در آخر سه رج رکن ببافید.

برای جا دکمه در رج رفت دو دانه را یکی کنید و در رج برگشت روی این دو دانه ژته بیندازید و

در رج رفت بعدی این ژته را به صورت باز ببافید. این ساده ترین راه ایجاد جا دکمه هستش و بیشتر برای لباس بچه کار برد دارد

فیلم روش دانه گرفتن از یقه

پس از بافت ژاکت و سرهمی از یقه، اگر می خواهید کلاه دار باشد یا یقه برگردان، از یقه دانه گرفته و بافت را ادامه دهید.

✅گود کردن یقه

اگر می خواهید لباس شما گودی یقه داشته باشد از رج دوم. انتهای هر رج رفت و برگشت دو دانه دو دانه نبافته در میل نگهدارید.

برای بچه سه بار و برای بزرگسالان تا پنج بار این کار را تکرار کنید.

بعد از این تعداد بافت دو قسمت جلو را تا آخر رج ادامه دهید.

(دیگر دانه نبافته نگه ندارید و در حین بافت کل دانه هد تا آخر رج از فاصله بین دو دانه دو دانه ها. یک دانه اضافه گرفته و آنرا با دانه بعدی کور کنید تا بین دانه ها فاصله نیفتد).

با این کار یقه شما حالت گودی به خود می گیرد و از رج بعد به تعداد دلخواه از دو طرف برای سجاف دانه اضافه کرده و این دانه های اضافه شده را رکن ببافید و روی آن جا دکمه اضافه کنید

ژاکت بچگانه میل بافی

روش بافت از یقه برای سنین مختلف

زیر 1سال

68 تا سر بندازین. 8 سانت کشباف 1 زیر 1 رو ببافین.

در پایان کشباف 1 رج کامل را ببافین و بعد به ترتیب زیر رج به رج انجام بدین.

12 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته

10 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته

20 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته

10 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته

12 تا زیر

رج بعد4تا زیر.بقیه رو.4تای آخر زیر

رج بعد

13 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته

12 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته

2 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته

12 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته

13 تا زیر
رج بعد 4تا زیر.بقیه رو.4تای آخر زیر
رج بعد
14 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
14 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
24 تا زیر ، 1 زیر، 1 زیر، 1 ژته
14 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته .
14 تا زیر
رج بعد 4 تا زیر .بقیه رو.4تای آخری زیر
رج بعد
15 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
16 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
26 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
16 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
15 تا زیر
رج بعد 4تای اولی زیر.بقیه رو.4تای آخری زیر

ژاکت بچگانه میل بافی

تقسیم بندی دانه برای بچه 1 الی 2 ساله

74تا سر بیندازید. 10سانت کشباف 1 زیر 1رو ببافید. در پایان کشباف 1رج کامل رو و بعد به ترتیب زیر ببافید.
13 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
11 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
22 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
11 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
13 تا زیر
رج بعد 5تای اولی زیر.بقیه رو.5تای اخری زیر
رج بعد
14 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
13 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
24 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
13 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
14 تا زیر
رج بعد 5 تای اولی زیر بقیه رو 5 تای آخری هم زیر
رج بعد
15 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
15 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
26 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
15 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
15 تا زیر
رج بعد 5تا زیر.بقیه رو.5تای آخر زیر
رج بعد
16 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
17 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
28 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
17 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
16 تا زیر
رج بعد 5 تا زیر .بقیه رو.5تای اخری زیر

ژاکت بچگانه میل بافی

3 الی 5 سال

80تا سر بیندازید.

10سانت کشباف 1 زیر 1رو ببافین و در پایان کشباف 1رج کامل رو ببافین و بعد این ترتیب و مو ب مو انجام بدین

14 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
12 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
24 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
12 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
14 تا زیر .
رج بعد 5تا زیر.همه رو .5تای آخر زیر
رج بعد
15 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
14 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
26 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
14 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، ژته
15 تا زیر
رج بعد.5تا زیر.همه رو.5تای آخر هم زیر
رج بعد
16 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
16 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
28 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
16 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
16تا زیر
رج بعد 5 تا زیر  بقیه رو 5 تای آخر زیر
رج بعد
17 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
18 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
30 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
18 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
17 تا زیر
رج بعد 5 تا زیر  بقیه رو 5 تای آخری زیر

ژاکت بچگانه میل بافی

7 الی 9 سال

94تا سر بندازین 12 سانت کشباف 1 زیر 1 رو ببافید.
بعد 12 سانت 1 رج کامل رو بعد ترتیب زیر ادامه میدیم:
15تا زیر، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته .
15 تا زیر ، 1 ژته .1 زیر 1 ژته
30تا زیر، 1 ژته 1 زیر 1 ژته .
15 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
15 تا زیر.
رج بعد 6تای اولی زیر.بقیه رو.6تای آخری هم زیر

رج بعد

16 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
17 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
32 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
17 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
16 تا زیر
رج بعد 6تای اولی زیر.بقیه رو 6تای آخری زیر
17 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
19 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
34 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
19 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
17 تا زیر
رج بعد 6تای اول و آخر زیر بقیه همش رو
18 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
21 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
36 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
21 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
18 تا زیر
رج بعد 6 تا زیر .بقیه رو.6تای آخرم زیر
19 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
23 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
38 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
23 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
19 تا زیر
رج بعد 6تای اول زیر.بقیه رو 6تای آخرم زیر
20 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
25 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
40 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
25 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
20 تا زیر
رج بعد 6تای اول و آخر زیر بقیه رو
21 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
27 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
42 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
27 تا زیر ، 1 ژته ، 1 زیر، 1 ژته
21 تا زیر
رج بعد 6تای اول و آخر زیر بقیه رو

 

دانه های نشانه را می توانید 2 یا 4 دانه یا بیشتر بگیرید.

قسمت نشانه را می توانید به شکل شاخه ای، برگی یا هر مدلی که دوست دارید ببافید.

ژاکت بچگانه میل بافی

مدل بافت 

مدل بافت ژاکت سلیقه ایست.

می توانید از تصاویر نمونه در این مطلب ایده بگیرید.

نقشه بافت دو مدل زیبا برای خطوط نشانه بین جلو و پشت و آستین

نقشه میل بافی

 

جدول تقسیم بندی دانه برای بافت از یقه 

سنتعداد کل دانه هاتعداد دانه هر جلوتعداد دانه هر آستینتعداد دانه پشتهر نشانهسجاف
0 تا 6 ماهه541061815
6 ماهه تا 1 ساله641282015
1 تا 2 ساله7414102215
2 تا 3 ساله8416122415
3 تا 4 ساله9418142617
4 تا 5 ساله10420162817
5 تا 6 ساله11422183017
6 تا 7 سال12424203217

جدول روش دیگر تقسیم بندی دانه 

سنتعداد کل دانه‌هاتعداد دانه هر جلوتعداد دانه هر آستینتعداد دانه پشتتعداد دانه هر نشانهسجاف
0 تا 3 ماهه601082015
4 تا 8 ماهه7613102615
8 تا 12 ماهه9216123215
1 تا 2 ساله10819143815
3 تا 4 ساله12422164417
5 تا 6 ساله14025185017
7 تا 8 ساله15628205617

 

نمونه های دیگر تقسیم بندی دانه ها برای بافت از یقه 

تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی

نمونه های تقسیم بندی دانه ها برای بافت از یقه

تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

 

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 373, میانگین امتیاز: 4,41 از 5)
Loading...

۷۰ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. اعظم گفت:

  با سلام و سپاس از راهنماِ یی بسیارخوب شما ..من میخوام از یقه بوز برای خودم ببافم باارها بطور معمولی بافتم ولی از یقه فقط یرای بچه ها بافتم میخوام جلو گود باشه طبق راهنمایی شما پس از جا گذاشتن دو دانه ها و اتمام آن 5 بار گفتید برای آنکه فاصله نیفتد یک دانه رو با دانه قبلی کور کنید اینطوری تعداد دانه ها کم نمیشود با تشکر

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   یک بار دیگه متن را بخونید، نوشته شده یک دونه اضافه بگیرید و با دونه بعدی کور کنید، بنابراین دونه ای کم یا زیاد نمیشه. این کار فقط برای اینه که سوراخ نیفته.

 2. مریم 76 گفت:

  سلام میخوام برا پسر یک ساله ام از یقه سر بندازم میشه لطف کنین و تقسیم بندی رو برام بگید …..

 3. ندا گفت:

  سلام . چطوری بعد از بافت، برای یقه دانه گیری کنیم؟ هر کاری می کنم یقه قشنگ نمیشه، چون دانه گیری را اشتباه انجام میدم

 4. طاهری گفت:

  سلام
  برای ژاکت مردانه از یقه چندتا سر بندازم با توجه به اینکه اندازه دور شکم چقدر باشه
  ممنونم

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   هیچ وقت نپرسید چند دونه سر بندازم، چون کسی جز خودتون جوابشو نمیدونه.
   تعداد دونه ها به ضخامت کاموا، سایز میل و سفت یا شل بافتن شما بستگی داره.
   بسته به گشادی یقه ای که دوست دارید دونه بندازید.
   اما قبلش این کار رو انجام بدین:
   10 تا دونه سر بندازید و حدود 10 رج ببافید.
   بافت را از میل در بیارید و اندازه بزنید.
   مثلا 10 تا دونه شما شده 3 سانت.
   دور یقه شما هم مثلا شده 54 سانت.
   54 را تقسیم بر 3 می کنید میشه 18
   18 را در 10 ضرب می کنید میشه 180
   پس 180 دونه باید سر بندازید.
   روش محاسبه به این صورته.
   دقت کنید این اعداد یک مثاله و اعداد بدست آمده شما متفاوت خواهد بود.

 5. سادات گفت:

  از زیر حلقه آستین تا پایین برای زیریک سال چند سانت یبافیم

 6. جعفری گفت:

  سلام خسته نباشید .توصیحاتتون خیلی عالیه .برام یه سوال پیش اومده .وقتی ژاکت از یقه سر میندازیم .برای ۶ ماهه چه موقع باید آستین ها را از بدنه جدا کرد .تعداد دانه های آستین باید چند تا باشه .ممنون از زحماتتون

 7. معصومه گفت:

  با سلام
  ممنون بابت توضیحات بسیار واضح شما
  یه سوالی داشتم
  چرا بعضی بافتهایی که از یقه شروع میشه موقع رسیدن به حلقه آستین مربع شکل میشن و شیب سرشانه وجود نداره مثل نمونه داخل تصاویر یک ردیف مونده به آخر ( ژاکت خاکستری )

  آیا راهی داره که آستین ها دقیقا با زاویه قائمه بافته نشن و سرشانه شیب ملایم داشته باشه؟
  ممنون میشم پاسخ بفرمایین
  ببخشید در تکمیل توضیحاتم بگم که ژآکت آبی با حاشیه صورتی که اولین تصویر تو سایتتون هست شیب سرشانه خیلی مناسب هست بافت من اینطوری نشده و کاملا سرشانه عمود به بدنه بافت هست

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   اگر میزان افزایش دونه ها از افزایش ارتفاع بیشتر باشه سرشانه اریب نخواهد بود.
   در حالت عادی یک رج در میان (یعنی رج های روی بافت) دانه اضافه میشه و این حالت کم پیش میاد.

 8. سمیه گفت:

  سلام خسته نباشید برای بچه 1ساله اگه از گردن نخواهیم ببافیم از کمر چند تا سر بندازیم

» نمایش دیدگاه های بیشتر «

ارسال دیدگاه شما