دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲

آموزش میل بافی : تقسیم بندی دانه ها در بافت ژاکت از یقه

یکی از مشکلات دوستان در بافت که مکررا سوال میشه، روش تقسیم بندی دانه ها برای شروع بافت از یقه در میل بافی هست. امروز میخوام نکاتی را در این مورد خدمتتون بگم.

اگر میخواهید ژاکت کلاه سرخود ببافید، از رج اول یا دوم تقسیم بندی را شروع کنید. در غیر این صورت چند رج کشباف یا رکن ببافید و سپس تقسیم بندی کنید.

در انتهای آموزش فیلم روی

تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی

روش تقسیم بندی دانه ها در شروع بافت از یقه لباس

تعداد دونه های ذکر شده در این مطلب برای کامواهایی با ضخامت متوسط هست.

✅ نوزاد تا ۶ ماه

۵۴ دانه سربندازید.

۴ دانه نشانه بین تقسیم بندی ها

۱۰ دانه برای هر یک از جلوها

۶ دانه برای هر یک از آستین ها

و ۱۸ دانه برای پشت

از جلوها ۵ دانه را برای سجاف در نظر بگیرید.

✅ بچه ۶ ماهه تا یکساله

۶۴ دانه سربندازید.

۴ دانه نشانه بین تقسیم بندی ها

۱۲ دانه برای هر یک از جلوها

۸ دانه برای هر یک از آستین ها

و ۲۰ دانه برای پشت

از جلوها ۵ دانه را برای سجاف در نظر بگیرید.

ژاکت بچگانه میل بافی

این ژاکت زیبا از زیر بافته شده و خطوط تزیینی با بافت دو رج از رو ایجاد شده است

تقسیم بندی دانه برای بچه تا سن ۶ -۷ سالگی

برای تقسیم بندی دانه از ۲ تا ۶ سال، به ازای هر سال ۱۰ دانه بیشتر سر بیندازید.
مثلا تا ۲ ساله ۷۴
۳ ساله ۸۴ و …
از این ۱۰ دانه ۲ دانه به هریک از ۵ قسمت آستین ها، جلوها و پشت (در تقسیم بندی ۶۴ دانه) اضافه کنید.
یعنی برای کودک تا ۲ سال :
۱۴ دانه برای جلوها
۱۰ دانه برای آستین ها
۲۲ دانه برای پشت
۴ دانه نشانه ها

تقسیم بندی دانه برای ۷ سال به بالا

به اندازه (دور گردن ×۲) + ۸ دانه برای سجاف، دانه سر بیندازید. (۲ برابر دور گردن+ ۸)

برای سجاف ۵ تا ۸ دانه کافیست. اولین کار در تقسیم بندی دانه ها جدا کردن دانه های سجاف است.

کل دانه ها منهای دانه های سجاف، مثلا اگر دانه های اولیه ۸۰ باشد ⇐ ۸۰ – ۸ =۷۲
دانه های باقی مانده را تقسیم بر ۱۰ کنید.
تعداد دانه های هر سر شانه ( استین ) مشخص می شود. ⇐ ۷۲ تقسیم بر ۱۰ = ۷
برای هر سر شانه ۷ دانه.
۱۴ دانه برای دو تا سر شانه ⇐ ۷ + ۷ = ۱۴
سرشانه ها را از دانه های باقیمانده کم می کنیم.⇐ ۷۲ منهای ۱۴ می شود ۵۸.
۴ دانه برای نشانه های بین ۵ قسمت جلوها و پشت و سرشانه ها کم می کنیم. ۵۴ دانه می ماند.

تعداد دانه های پشت و جلو روی هم ۵۴ دانه است. تقسیم بر ۲ می کنیم.
۲۷ دانه برای جلو و ۲۷ دانه برای پشت می شود.
جلو را تقسیم بر ۲ باید بکنیم. چون عدد ۲۷ فرد است یکی از پشت کم کرده و به جلواضافه می کنیم.
پس ۲۶ دانه برای پشت در نظر می گیریم.
جلو می شود ۲۸ دانه + ۸ دانه سجاف که می شود ۳۶ دانه
پس برای هر جلو ۱۸ دانه در نظر می گیریم. (۸ دانه سجاف و ۱۰ دانه بافت جلو)

روش اندازه گیری دور گردن 

پیراهن دخترانه میل بافی

پیراهن دخترانه میل بافی (تا زیر حلقه رکن بافته شده و دامن پیچ ساده)

برای فون شدن دامن، در فواصل بین پیچ ها دانه اضافه شده 

✅ برای بافت لباس تا پایان حلقه آستین به دو طرف دانه های نشانه ژته بزنید.

تقسیم بندی دانه برای نمونه بالا به این صورت می شود:

۱۸ جلو + ۱ ژته + ۱ دانه نشانه + ۱ ژته + ۷ استین + ۱ ژته + ۱ دانه نشانه + ۱ ژته + ۲۶ پشت + ۱ ژته + ۱ دانه نشانه + ۱ ژته + ۷ استین + ۱ ژته + ۱ دانه نشانه + ۱ ژته + ۱۸ دانه جلو

در رج اول ۸ دانه اضافه می شود.

✅ دانه های نشانه را می توانید ۸ دانه انتخاب کنید و بجای یک دانه نشانه ۲ دانه نشانه بگذارید و بقیه دانه ها را تقسیم کنید

این یک محاسبه تقریبی برای تقسیم بندی از بالا است.

✅ قد حلقه آستین 

برای بچه ها تا یکسال حدود دوازده سانت.

برای بچه ها تا سه سال حدود چهارده سانت.

برای بچه ها تا هفت سال حدود شانزده سانت.

برای افراد بزرگسال حدود بیست الی بیست و دو سانتی متر.

به اضافه کردن دانه ها را ادامه داده و بعد از این مقدار بافت ابتدا دو قسمت مربوط به آستین را جدا کرده و هر آستین را جدا گانه ببافید.

در حین بافت آستین ها هر شش رج یک دانه از دو طرف کم کنید تا به اندازه دلخواه آستین برسید.

در انتهای آستین شش یا هشت رج کشباف بافته و کور شود.
سپس یک قسمت از جلو + پشت + قسمت دیگر جلوی لباس را باهم یا جداگانه ببافید.

وقتی به اندازه دلخواه رسید با شش یا هشت رج کشباف کار را به اتمام برسانید.

نکته 

لباسی که از یقه شروع می شود بهتر است بدون کشباف مربوط به یقه بافته شود.

یعنی دانه ها با یک رج رو شروع میشود از رج دوم تقسیم بندی انجام شود .

بعد از اتمام بافت از لبه سر انداخته دانه گیری شود و به اندازه دلخواه خودتان یقه بافته شود.

ژاکت بچگانه میل بافی سفید

قسمت نشانه را می تونید مثل این نمونه مدل بافت بدید

✅ بافت یقه

از نقطه شروع کار ( یعنی دور یقه ) دانه گیری کنید.

برای یقه گرد معمولی سه سانت کشباف ببافید.

برای یقه برگرد دانه ها را هشت تا ده سانت کشباف ببافید.

برای یقه چین دار دخترانه در حین دانه گیری از رج اول بعد هر دو دانه که گرفتید یک ژته بیاندازید ( ژته کور یا برعکس )تا آر رج تکرار کنید.

سپس هفت الی هشت سانت ساده بافی کرده و در آخر سه رج رکن ببافید.

برای جا دکمه در رج رفت دو دانه را یکی کنید و در رج برگشت روی این دو دانه ژته بیندازید و

در رج رفت بعدی این ژته را به صورت باز ببافید. این ساده ترین راه ایجاد جا دکمه هستش و بیشتر برای لباس بچه کار برد دارد

فیلم روش دانه گرفتن از یقه

پس از بافت ژاکت و سرهمی از یقه، اگر می خواهید کلاه دار باشد یا یقه برگردان، از یقه دانه گرفته و بافت را ادامه دهید.

✅گود کردن یقه

اگر می خواهید لباس شما گودی یقه داشته باشد از رج دوم. انتهای هر رج رفت و برگشت دو دانه دو دانه نبافته در میل نگهدارید.

برای بچه سه بار و برای بزرگسالان تا پنج بار این کار را تکرار کنید.

بعد از این تعداد بافت دو قسمت جلو را تا آخر رج ادامه دهید.

(دیگر دانه نبافته نگه ندارید و در حین بافت کل دانه هد تا آخر رج از فاصله بین دو دانه دو دانه ها. یک دانه اضافه گرفته و آنرا با دانه بعدی کور کنید تا بین دانه ها فاصله نیفتد).

با این کار یقه شما حالت گودی به خود می گیرد و از رج بعد به تعداد دلخواه از دو طرف برای سجاف دانه اضافه کرده و این دانه های اضافه شده را رکن ببافید و روی آن جا دکمه اضافه کنید

ژاکت بچگانه میل بافی

روش بافت از یقه برای سنین مختلف

زیر ۱سال

۶۸ تا سر بندازین. ۸ سانت کشباف ۱ زیر ۱ رو ببافین.

در پایان کشباف ۱ رج کامل را ببافین و بعد به ترتیب زیر رج به رج انجام بدین.

۱۲ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته

۱۰ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته

۲۰ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته

۱۰ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته

۱۲ تا زیر

رج بعد۴تا زیر.بقیه رو.۴تای آخر زیر

رج بعد

۱۳ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته

۱۲ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته

۲ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته

۱۲ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته

۱۳ تا زیر
رج بعد ۴تا زیر.بقیه رو.۴تای آخر زیر
رج بعد
۱۴ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۴ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۲۴ تا زیر ، ۱ زیر، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۴ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته .
۱۴ تا زیر
رج بعد ۴ تا زیر .بقیه رو.۴تای آخری زیر
رج بعد
۱۵ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۶ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۲۶ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۶ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۵ تا زیر
رج بعد ۴تای اولی زیر.بقیه رو.۴تای آخری زیر

ژاکت بچگانه میل بافی

تقسیم بندی دانه برای بچه ۱ الی ۲ ساله

۷۴تا سر بیندازید. ۱۰سانت کشباف ۱ زیر ۱رو ببافید. در پایان کشباف ۱رج کامل رو و بعد به ترتیب زیر ببافید.
۱۳ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۱ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۲۲ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۱ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۳ تا زیر
رج بعد ۵تای اولی زیر.بقیه رو.۵تای اخری زیر
رج بعد
۱۴ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۳ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۲۴ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۳ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۴ تا زیر
رج بعد ۵ تای اولی زیر بقیه رو ۵ تای آخری هم زیر
رج بعد
۱۵ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۵ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۲۶ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۵ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۵ تا زیر
رج بعد ۵تا زیر.بقیه رو.۵تای آخر زیر
رج بعد
۱۶ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۷ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۲۸ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۷ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۶ تا زیر
رج بعد ۵ تا زیر .بقیه رو.۵تای اخری زیر

ژاکت بچگانه میل بافی

۳ الی ۵ سال

۸۰تا سر بیندازید.

۱۰سانت کشباف ۱ زیر ۱رو ببافین و در پایان کشباف ۱رج کامل رو ببافین و بعد این ترتیب و مو ب مو انجام بدین

۱۴ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۲ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۲۴ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۲ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۴ تا زیر .
رج بعد ۵تا زیر.همه رو .۵تای آخر زیر
رج بعد
۱۵ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۴ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۲۶ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۴ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ژته
۱۵ تا زیر
رج بعد.۵تا زیر.همه رو.۵تای آخر هم زیر
رج بعد
۱۶ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۶ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۲۸ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۶ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۶تا زیر
رج بعد ۵ تا زیر  بقیه رو ۵ تای آخر زیر
رج بعد
۱۷ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۸ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۳۰ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۸ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۷ تا زیر
رج بعد ۵ تا زیر  بقیه رو ۵ تای آخری زیر

ژاکت بچگانه میل بافی

۷ الی ۹ سال

۹۴تا سر بندازین ۱۲ سانت کشباف ۱ زیر ۱ رو ببافید.
بعد ۱۲ سانت ۱ رج کامل رو بعد ترتیب زیر ادامه میدیم:
۱۵تا زیر، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته .
۱۵ تا زیر ، ۱ ژته .۱ زیر ۱ ژته
۳۰تا زیر، ۱ ژته ۱ زیر ۱ ژته .
۱۵ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۵ تا زیر.
رج بعد ۶تای اولی زیر.بقیه رو.۶تای آخری هم زیر

رج بعد

۱۶ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۷ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۳۲ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۷ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۶ تا زیر
رج بعد ۶تای اولی زیر.بقیه رو ۶تای آخری زیر
۱۷ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۹ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۳۴ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۹ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۷ تا زیر
رج بعد ۶تای اول و آخر زیر بقیه همش رو
۱۸ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۲۱ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۳۶ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۲۱ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۸ تا زیر
رج بعد ۶ تا زیر .بقیه رو.۶تای آخرم زیر
۱۹ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۲۳ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۳۸ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۲۳ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۱۹ تا زیر
رج بعد ۶تای اول زیر.بقیه رو ۶تای آخرم زیر
۲۰ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۲۵ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۴۰ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۲۵ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۲۰ تا زیر
رج بعد ۶تای اول و آخر زیر بقیه رو
۲۱ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۲۷ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۴۲ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۲۷ تا زیر ، ۱ ژته ، ۱ زیر، ۱ ژته
۲۱ تا زیر
رج بعد ۶تای اول و آخر زیر بقیه رو

 

دانه های نشانه را می توانید ۲ یا ۴ دانه یا بیشتر بگیرید.

قسمت نشانه را می توانید به شکل شاخه ای، برگی یا هر مدلی که دوست دارید ببافید.

ژاکت بچگانه میل بافی

مدل بافت 

مدل بافت ژاکت سلیقه ایست.

می توانید از تصاویر نمونه در این مطلب ایده بگیرید.

نقشه بافت دو مدل زیبا برای خطوط نشانه بین جلو و پشت و آستین

نقشه میل بافی

 

جدول تقسیم بندی دانه برای بافت از یقه 

سنتعداد کل دانه هاتعداد دانه هر جلوتعداد دانه هر آستینتعداد دانه پشتهر نشانهسجاف
۰ تا ۶ ماهه۵۴۱۰۶۱۸۱۵
۶ ماهه تا ۱ ساله۶۴۱۲۸۲۰۱۵
۱ تا ۲ ساله۷۴۱۴۱۰۲۲۱۵
۲ تا ۳ ساله۸۴۱۶۱۲۲۴۱۵
۳ تا ۴ ساله۹۴۱۸۱۴۲۶۱۷
۴ تا ۵ ساله۱۰۴۲۰۱۶۲۸۱۷
۵ تا ۶ ساله۱۱۴۲۲۱۸۳۰۱۷
۶ تا ۷ سال۱۲۴۲۴۲۰۳۲۱۷

جدول روش دیگر تقسیم بندی دانه 

سنتعداد کل دانه‌هاتعداد دانه هر جلوتعداد دانه هر آستینتعداد دانه پشتتعداد دانه هر نشانهسجاف
۰ تا ۳ ماهه۶۰۱۰۸۲۰۱۵
۴ تا ۸ ماهه۷۶۱۳۱۰۲۶۱۵
۸ تا ۱۲ ماهه۹۲۱۶۱۲۳۲۱۵
۱ تا ۲ ساله۱۰۸۱۹۱۴۳۸۱۵
۳ تا ۴ ساله۱۲۴۲۲۱۶۴۴۱۷
۵ تا ۶ ساله۱۴۰۲۵۱۸۵۰۱۷
۷ تا ۸ ساله۱۵۶۲۸۲۰۵۶۱۷

 

نمونه های دیگر تقسیم بندی دانه ها برای بافت از یقه 

تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی

نمونه های تقسیم بندی دانه ها برای بافت از یقه

تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی تقسیم بندی دانه ژاکت میل بافی

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

 

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 467, میانگین امتیاز: 4,42 از 5)
Loading...

۸۱ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. منوره سبحانی گفت:

  من میخوام برای پسر ۱۹ ساله ژاکت ببافم با دو میل از بالا چند دانه و چطور قسمت کنم

  موافقم ۲۳
  مخالفم ۶
 2. مینا گفت:

  سلام برای دور گیری یقه بلور سفید سجاف رو هم باید دونه بگیریم یا بعد از دانه های سجاف شروع به دانه گرفتن یقه کنیم؟ ممنون

  موافقم ۲
  مخالفم ۱
  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   در ژاکت سفید از بعد سجاف دونه گرفته و در پالتو دخترانه از نیمه سجاف.
   اگر سجافتون پهن نیست می تونید از بعد سجاف دونه بگیرید تا یقه روی دکمه بالایی نیفته.

   موافقم ۲
» نمایش دیدگاه های بیشتر «

ارسال دیدگاه شما

×