چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

فیلم آموزش بافت کیف خرگوشی قلاب بافی

برای بافت این کیف خرگوشی کافی است گره های اصلی قلاب بافی را بلد باشید. اگر با این هنر آشنا نیستید بخش آموزش قلاب بافی بخصوص آموزش علائم قلاب بافی و نقشه خوانی و حروف اختصاری را مشاهده کنید.

آموزش بافت کیف خرگوشی قلاب بافی

آموزش بافت کیف به شکل خرگوش

کف این کیف گرد است و برای بسته شدن دهانه آن کافیست بندها را از دو طرف بکشید. نیازی به زیپ و دکمه ندارد

وسایل لازم برای بافت کیف خرگوشی

 • کاموای ۲ میلیمتری (مکرومه کتان دو سوزنه مناسب است)
 • قلاب ۳.۵ میلیمتری
 • کمی کاموا برای دوخت بینی و دهان
 • متر
 • قیچی
 • نشانگر یا سنجاق قفلی
 • سوزن چشمه درشت
 • سیم ۱ میلیمتری
 • سیم چین
 • انبر
 • مهره ۰.۸ یا ۱ میلیمتری برای چشم یا چشم عروسک
 • نخ و سوزن برای دوخت چشم

آموزش بافت کفی

رج ۱ : در حلقه جادویی یک زنجیره و ۷ پایه کوتاه ببافید. به پایه اول بست بزنید.

رج ۲ : یک زنجیره زده و روی همان پایه دو پایه کوتاه ببافید.

روی هر پایه رج قبل دو پایه کوتاه بافته و به اولین پایه بست بزنید. (۱۴ پایه)

رج ۳ : یک زنجیره زده و همانجا یک پایه کوتاه ببافید. در پایه بعدی دو پایه کوتاه ببافید.

تا پایان رج (یک پایه کوتاه و در بعدی دو پایه کوتاه ببافید.)  (۲۱ پایه)

رج ۴ : یک زنجیره زده، همانجا یک پایه کوتاه، در بعدی دو پایه ببافید. ۶مرتبه(۲ پایه بافته و در بعدی۲ پایه ببافید) یک پایه بافته و بست بزنید. (۲۸پایه)

رج ۵ : ۱ زنجیره زده و ۷ مرتبه (۳ پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید.) (۳۵ پایه).

رج ۶ : یک زنجیره زده، همانجا یک پایه کوتاه، در بعدی دو پایه ببافید. ۶مرتبه(۴ پایه بافته و در بعدی۲ پایه ببافید) ۳ پایه بافته و بست بزنید. (۴۲ پایه)

رج ۷ : ۱ زنجیره زده و ۷ مرتبه (۵ پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید.) (۴۹ پایه).

رج ۸: یک زنجیره زده، همانجا یک پایه کوتاه، در بعدی دو پایه ببافید. ۶مرتبه(۶ پایه بافته و در بعدی۲ پایه ببافید) ۵ پایه بافته و بست بزنید. (۵۶ پایه)

گردبافی را ادامه دهید تا قطر کفی به ۱۵ سانت برسد. (در اینجا ۸ رج )

قطر کفی کیف خرگوشی

بسته به ضخامت کاموا و قلاب ممکن است تعداد رج ها با نمونه اصلی متفاوت باشد.

 بافت بدنه 

رج ۱ : بست رج آخر را که زدید، یک زنجیره بافته و در حلقه پشتی هر پایه، یک پایه کوتاه ببافید. (۵۶ پایه)

بافت پایه در حلقه پشتی

شروع بافت بدنه کیف حرگوشی

برای اینکه پایه کوتاه های بدنه زیباتر شوند، رج ها رفت و برگشت بافته می شوند.

پایه ابتدای رج که به آن بست زده اید را نشانه بگذارید.

رج ۲ : یک زنجیره زده، کار رابرگردانید.

در هر پایه رج قبل یک پایه کوتاه ببافید.

رج های بعدی : هم به همین صورت بافته می شود.

یعنی بعد از بست زدن به  اولین پایه، نشانه گذاشته، یک زنجیره بزنید و کار را برگردانید.

در هر پایه رج قبل یک پایه کوتاه ببافید.

بدنه کیف را در کل ۲۱ رج ببافید.

بدنه کیف

حالا سوراخهای جای بند بافته می شود.

یک زنجیره زده و یک پایه کوتاه همانجا ببافید.

۴ مرتبه (۲ زنجیره زده، ۲ پایه را رها کرده و در بعدی یک پایه کوتاه ببافید).

دو مرتبه (۱ زنجیره زده، یک پایه را رها کرده و یک پایه کوتاه ببافید).

۸ مرتبه (۲ زنجیره زده، ۲ پایه را رها کرده و در بعدی یک پایه کوتاه ببافید)

دو مرتبه (۱ زنجیره زده، ۱ پایه را رها کرده و در بعدی یک پایه کوتاه ببافید)

۴ مرتبه (۲ زنجیره زده، ۲ پایه را رها کرده و در بعدی یک پایه کوتاه ببافید)

به پایه کوتاه اول رج بست بزنید.

نخ را گره زده و قطع کنید.

روی تک زنجیره های دو طرف کیف را نشانه بگذارید.

به این شکل

 بافت گوش کیف خرگوشی

رج ۱ : نخ را به پایه کوتاه بعد دومین تک زنجیره وصل کرده و یک پایه کوتاه ببافید.

تا رسیدن به اولین تک زنجیره بعدی ، روی هر پایه را یک پایه کوتاه و روی ۲ زنجیره ها را دو پایه کوتاه ببافید.

به این شکل ۲۵ پایه کوتاه بافته شد.

رج ۲ : یک زنجیره زده و کار را برگردانید.

دو پایه کوتاه ادغام شده ببافید. از پایه های اول و دوم نخ گرفته و ۳ نخ روی قلاب را یکی کنید.

مجددا دو پایه کوتاه ادغام شده ببافید.

تا ۴ پایه مانده به آخر، روی هر پایه را یک پایه کوتاه ببافید.

۲ مرتبه دو پایه ادغام شده ببافید. (۲۱ پایه)

رج ۳ : همان ۲۱ پایه را ببافید.

رج ۴ : دو مرتبه دو پایه ادغام شده، ۱۳ پایه و دو مرتبه دو پایه ادغام شده ببافید. (۱۷ پایه)

رج ۵ : همان ۱۷ پایه را ببافید.

رج ۶ : دو پایه ادغام شده، ۱۳ پایه کوتاه و دو پایه ادغام شده ببافید. (۱۵ پایه)

رج ۷ : همان ۱۵ پایه را ببافید.

رج ۸ : دو پایه ادغام شده، ۱۱ پایه کوتاه و دو پایه ادغام شده ببافید. (۱۳ پابه)

رج ۹ : همان ۱۳ پایه را ببافید.

رج ۱۰ : دو مرتبه دو پایه ادغام شده ، ۵ پایه و دو مرتبه دو پایه ادغام شده ببافید. (۹ پایه)

رج ۱۱ : دو مرتبه دو پایه ادغام شده ، ۱ پایه و دو مرتبه دو پایه ادغام شده ببافید. (۵ پایه)

گوش دیگر را هم به همین صورت ببافید.

حالا یک رج دور تا دور گوش ها را بست بزنید.

نخ را دومین تک زنجیره وصل کنید.

قلاب را در خط بین رج اول و دوم که در تصویر با فلش سیاه نشان داده شده وارد کرده و بست بزنید.

۱۰ بست بزنید. ۵ بست هم روی ۵ پایه رج آخر ببافید و ۱۰ بست طرف دیگر گوش.

داخل تک زنجیره اول بست بزنید. نخ را گره زده و قطع کنید.

فیلم آموزش روش بست زدن دور گوش

دو بند ۹۰ زنجیره ای ببافید.

بافت بند کیف خرگوشی

۸ فضای ۲ زنجیره ای زیر گوش ها هست. پایه میانشان را نشانه بگذارید.

طرف دیگر را هم نشانه بگذارید.

از فضای دو زنحیره کنار نشانه بند را وارد کنید. نخ را از فضاهای ۲ زنجیره و یکبار از روی یک پایه و یک بار از زیر آن رد کنید تا به نشانه برسید.

بند دیگر را هم به همین شکل از کنار نشانه دیگر رد کنید.

نهایتا دو سر بندها از میان گوشها خارج می شوند.

انتهای بندها را  گره زده و سپس اضافه نخ ها را بچینید.

گره بند کیف خرگوشی

بینی و دهان را بدوزید.

دوخت بینی دهان کیف خرگوشی

چشمها را بدوزید.

چشم کیف خرگوشی

داخل کیف جسمی استوانه ای قرار داده و اسپری آهار بزنید تا فرم بگیرد.

بندها را کشیده و چین ها را مرتب کنید.

کیف را بخار داده و اسپری آهار بزنید.

اگر برای بافت کیف از کاموایی استفاده کردین که ایستایی لازم را ندارد، می توانید کف و دیواره را آستر با لایی چسب بگذارید.

اما برای گوش ها می توانید سیم بزنید.

دور گوش را لیفه بافته و سیم را درلیفه قرار دهید و بدوزید.

در این دو کلیپ می بینید که چطور لیفه ببافید و سیم بگذارید.

فیلم آموزش بافت لیفه و سیم گذاری 

این هم پایان بافت کیف خرگوشی زیبا

آموزش بافت کیف خرگوشی با قلاب

امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد و از بافت آن لذت ببرید.

اگر به بافتنی علاقه دارید، آموزش های بیشتر را اینجا ببینید

» آموزش بافتنی «

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 34, میانگین امتیاز: 4,47 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×