سه شنبه , ۲۷ مهر , ۱۴۰۰

بافت پیراهن دخترانه مجلسی با قلاب | آموزش رایگان قلاب بافی

برای بافت پیراهن دخترانه زیبایی که می بینید از کاموای نسبتا ضخیم استفاده شده. آموزش بافتنی را طبق تعداد دانه های این مدل تقدیمتون می کنم.

در پست بعدی تصویر نمونه بافته شده خودم را با تعداد دونه هاش براتون میذارم. تا اگه کاموای ظریفتر دارین هم بتونین این لباس خوشگلو ببافین.

 

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی و شیک

تفاوتی که این پیراهن با دیگر پیراهنها داره اینه که بعد بافت بالاتنه، دامن یکباره گشاد میشه نه در طول بافت.
این کار باعث شده بالای پیراهن چین دار به نظر بیاد و زیباتر از مدلهای دیگه دیده بشه.

کاموای استفاده شده برای بافت پیراهن دخترانه

کاموا

 

مرحله اول بافت پیراهن دخترانه : بافت بالاتنه

59 زنجیره زده و از زنجیره 56 تا ابتدا در هر زنجیره یک پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

رج 2 : یک زنجیره زده و کار را برگردونید.
روی آخرین پایه بلند رج قبل یک پایه بلند ببافید.
یک پایه بلند هم در بعدی ببافید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

در پایه بعدی 2 پایه بلند ببافید.
تا پایان رج 2 پایه بلند بافته و در بعدی 2 پایه بلند ببافید.

به عبارتی 2 در میان دانه اضافه کنید. (74 پایه)

رج 3 : یک زنجیره زده، کار را برگردونید. 3 پایه بلند ببافید.
اولی را کنار زنجیره ، روی آخرین پایه رج قبل بزنید.

در بعدی دو پایه بلند ببافید.
تا پایان رج 3 پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید. (92 پایه)

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

رج 4 : یک زنجیره زده، کار را برگردونید. 4 پایه بلند ببافید.
در گره بعدی 2 پایه بلند ببافید.
تا پایان رج 4 در میان دانه اضافه کنید. (110 پایه)

به اولین پایه همین رج بست بزنید.
یک زنجیره زده و کار را برگردانید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

رج 5 : 5 در میان دانه اضافه کنید. (128 پایه)

در انتهای رج ، به اولین پایه بست بزنید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

رج 6 : یک زنجیره زده و 18 پایه بلند ببافید.

4 زنجیره زده، 26 پایه را نبافته و در 27 امی پایه بلند بزنید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

37 پایه بلند ببافید.

4 زنجیره زده، 26 پایه را نبافته و 18 دانه باقیمانده را پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

4 زنجیره ها زیر حلقه آستین لباس هستند.
38 دانه برای جلو و 36 برای پشت.

به پایه ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

مرحله دوم بافت پیراهن دخترانه : بافت دامن

اولین رج دامن :
یک زنجیره زده و یک پایه بلند، 3 زنجیره و یک پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

تا پایان رج (یک پایه را نبافته و در بعدی : یک پایه بلند، 3 زنجیره و یک پایه بلند ) ببافید.

روی 4 زنجیره را 2 مرتبه (1پایه بلند،3 زنجیره و یک پایه بلند) ببافید.
در اولین پایه بلند بعد زنجیره هم 1پایه بلند،3 زنجیره و یک پایه بلند بافته و رج را ادامه دهید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

به پایه ابتدای رج بست زده و یک گره نامرئی هم روی 3 زنجیره ببافید.
یک زنجیره بزنید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

دومین رج دامن :
تا پایان رج روی سه زنجیره ها را 5 پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

به اولین پایه بلند ابتدای رج بست بزنید. روی دو تای بعدی هم بست بزنید تا نخ به پایه وسطی برسد.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

سومین رج دامن:
این رج روی هر پایه سوم از 5 پایه را 1 پایه بلند، 3 زنجیره و 1 پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

رج های زوج را مثل رج 2 دامن و رج های فرد را مثل رج 3 دامن ببافید.
در این نمونه، برای دامن 13 رج بافته شده است.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

مرحله سوم بافت پیراهن دخترانه : بافت حاشیه دامن

حالا حاشیه پایین دامن را می بافیم.
نخ را روی 3زنجیره وصل می کنیم.
یک زنجیره می بافیم.

3 پایه بلند، یک پیکوت و 2 پایه بلند روی 3 زنجیره می بافیم.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

یک پایه کوتاه میان دو پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

تا پایان رج روی 3 زنجیره ها را (3پایه بلند،پیکوت و 2 پایه بلند ) بافته و بین دو پایه بلند رج قبل را پایه کوتاه ببافید.
در پایان به اولین پایه بلند بست بزنید.

مرحله چهارم بافت پیراهن دخترانه : بافت آستین 

حالا میریم سراغ بافت آستین ها
همونطور که در تصویر می بینید در رج 4 و رج 5 دو حفره لبه کار داریم.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

قلاب را وارد حفره رج 5 (بین دو پایه) برده و نخ را وصل می کنیم.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

یک زنجیره و یک پایه بلند آنجا می بافیم.

در حفره بعدی هم یک پایه بلند می بافیم.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

به خاطر دارید که روی 4 زنجیره حلقه آستین 2 مرتبه (1پایه بلند،3زنجیره و1پایه بلند) بافته بودیم.

 آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

حالا یک پایه بلند قبل از (1پایه بلند،3زنجیره و1پایه بلند) و یکی بعدش می بافیم.
یکی هم بعد دومین (1پایه بلند،3زنجیره و1پایه بلند) می بافیم.

مثل شروع بافت در هر یک از دو حفره بعدی یک پایه بلند می بافیم.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

بقیه رج در هر پایه رج قبل یک پایه بلند بافته و به پایه بلند ابتدای رج بست می زنیم.

رج دوم 3 در میان دو تا یکی میکنیم.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

رج سوم 5 در میان دو تایکی کرده، نخ را گره زده و می چینیم.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

آستین دیگر را هم به همین شکل می بافیم.

مرحله پنجم بافت پیراهن دخترانه : بافت حاشیه آستین

روی یکی از پایه بلند ها نخ حاشیه را وصل کرده، یک زنجیره و یک پایه کوتاه می بافیم.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

در پایه بعدی پایه کوتاه و پیکوت می بافیم.

تا پایان رج 2 پایه کوتاه و یک پیکوت می بافیم.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

به اولین پایه بست زده و نخ را می چینیم.
آستین دیگر را هم حاشیه بافی می کنیم.

مرحله ششم بافت پیراهن دخترانه : بافت یقه

برای بافت یقه، نخ را به اولین پایه سجاف پشت لباس وصل می کنیم.
دقیت کنید اولین رج یقه پشت کار بافته می شود.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

یک زنجیره و یک پایه بلند همانجا و یک پایه بلند روی پایه بعدی می زنیم.
در پایه سومی 2 پایه بلند می بافیم.
تا انتهای رج دو در میان اضافه می کنیم.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

یک زنجیره زده کار را برگردانده و رج دوم 3 در میان پایه اضافه می کنیم.

یک زنجیره زده ، کار را برگردانده و در پایه بلند دومپایه کوتاه و پیکوت می بافیم.
بقیه رج را مثل لبه آستین، 2 پایه کوتاه و یک پیکوت می بافیم.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

در آخرین پایه گره نامرئی زده، نخ را می چینیم.

می توانید سجاف پشت لباس را با سگک (قزن قفلی) وصل کنید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

یا دکمه بدوزید.

روی یقه را به دلخواه تزیین کنید.

این هم پیراهن زیبای ما

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 172, میانگین امتیاز: 4,28 از 5)
Loading...

۶۵ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. تریفه گفت:

  سلام خسته نباشید میشه لطفاً بافت پیکوت رو توضیح بدید؟

 2. ماریا گفت:

  سلام میشه لطف کنید و در مورد سایز هم بگین مثلا من برا دختر چهار سالم چطوری سایز بگیرم؟

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   شما که راحت تر می تونید ببافید، چون بچه در دسترس شماست و می تونید دائما روی تن بچه پرو کنید.
   برای شروع کار به اندازه گشادی یقه که دوست دارید زنجیره بزنید.
   یک رج پایه بلند ببافید.
   از رج بعد پایه ها را افزایش بدبد، مثلا 3 پایه ببافید و در بعدی دوتا ، تا آخر رج
   رج بعد 4 تا ببافید و در بعدی دوتا و ….
   همینجور ادامه بدید تا گشادی حلقه اندازه بچه بشه.
   تقسیم بندی را هم روی تن بچه حدودی اندازه بزنید.
   و دیگه جدا کردن آستین و بافت دامن

 3. فاطمه گفت:

  سلام
  چه کاموا و قلابی مناسب این کار هست یا فرقی نمیکنه؟

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   کاموای ضخیم برای این کار مناسب نیست.
   کاموای با ضخامت متوسط و مخصوص بچه ها (بدون پرز و ضد حساسیت) بخرید.
   مثلا آلیز بی بی بست یا ناکو الیت بی بی
   با قلاب 3-3.5 هم می تونید ببافید.
   هر کاموایی می خرید به شماره قلاب که روی برچسب اون نوشته شده دقت کنید.

 4. منصوره گفت:

  سلام خیلی عالی بود من تازه دیدم و میخوام ببافم فقط چقدر کاموا میخواد

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   دو کلاف تهیه کنید، اگر زیاد اومد می تونید پاپوش ، هد بند یا کلاه ببافید.

 5. زینب گفت:

  سلام من بافتمش خیلی عالی بود انشاالله هر چه میخاین خدا بهتون بده 💋😍 میشه لطف کنید یه پاپوش نوزادی دخترونه ی شیک رو هم آموزش بدید؟ میخام برا ست این لباس ببافمش.😉 ممنون میشم خداحافظ خسته نباشید😘🙇

 6. چیترا گفت:

  من رج سوم که مال یقه هست مشکل دارم خیلی خیلی ممنون میشم اگه کامل وواضح توضیح بدید😊😚😚😻🙇ازتون خاهش می کنم🙏 من خیلی عجله دارم خداحافظ 👋خسته نباشید😉🙇❤❤❤

  • نسیم گفت:

   واضح تر از این نمیتونم بگم
   انتهای رج 2 ، یک زنجیره می زنید و کار را برمیگردونین.
   تمام رج (3 پایه بلند می بافید ، در پایه بعدی 2 پایه می بافید)

 7. چیترا گفت:

  سلام خیلی ممنون که جوابمو سریع دادید ولی باز من نفهمیدم 😣😭میشه واضح تر توضیح بدید💕🙏 یعنی شما میگید که باید در هر سوراخ سه مرتبه پایه بلند ببافیم بعد در سوراخ بعدی دو پایه ی بلند ببافم؟😘👩ممنون میشم اگه واضحتر و سریع جوابمو بدید چون میخام همین الان برای یکی ببافمش😍💋💋❤❤

  • نسیم گفت:

   سلام عزیزم
   فکر کردم منظورتون رج 3 هست. لطفا دقیقا بگید کدوم قسمت مشکل دارید و رج چندم هستید.

   • رزا گفت:

    سلام. ببخشید اونجا که گفتین 4 زنجیره بزنید 26 نبافته من اونجا رو میبافم تو قسمت بعدیش زنجیره کم میارم. واقعا خیلی تلاش کردم اشتباه در میاد. لطفا راهنمایی کنید

    • نسیم گفت:

     سلام دوست عزیز
     به تعداد پایه ها در رج 5 دقت کنید. باید 128 پایه داشته باشید.

 8. چیترا گفت:

  سلام 😊اول کارو که نگاه میکنم میگه که سه پایه بلند ببافید اولی را کنار زنجیره روی آخرین پایه ی رج قبل بزنید در بعدی دو پایه ی بلند ببافید تا پایان رج سه در میان دانه اضافه کنید. میخاستم بدونم که آیا فکر من در موردش درست است من میگم که (میگه 1پایه ی بلند بزنید در بعدی هم دو پایه ی بلند بزنید دیگه به همین ترتیب میریم)آیا فکر من درسته؟؟💋

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   3 در میان اضافه کردن یعنی : (3 پایه ببافید، در بعدی دو پایه ببافید.)

 9. یاس گفت:

  سلام
  من این لباسو بافتم.
  ممنونم از سایت بی نظیر تون و سپاس گذارم از آموزشتون
  خیر دنیا و آخرت نصببتون.💐💐💐💐💐

 10. یاس گفت:

  سلام
  دوتا یکی کردن تو قسمت آستین ینی چه جوری؟
  با پایه کوتاه دوتا یکی انجام میشه یا با پایه بلند؟

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   همونطور که در تصویر مشخصه آستین با پایه بلند بافته شده.
   بافت پایه بلند در دو مرحله انجام میشه و دو تا یکی کردن با پایه بلند به این صورته :
   نخ را دور قلاب بندازید از پایه رج قبل نخ بگیرید. نخ را دو قلاب بندازید و از دو نخ روی قلاب رد کنید.(مرحله اول بافت پایه بلند)
   دو نخ روی قلاب می مونه.
   دوباره نخ را دور قلاب بندازید از پایه رج قبل نخ بگیرید. نخ را دو قلاب بندازید و از دو نخ روی قلاب رد کنید.(مرحله اول بافت پایه بلند)
   حالا نخ را دور قلاب بندازید و از 3 نخ روی قلاب رد کنید.

 11. یاس گفت:

  سلام.من برای بچه ۱۵ماهه سرانداختم.۷۸تا زنجیره زدم و تا رج پنچ بافتم.
  حالا که رج ۶ رسیدم برای حلقه آستین دچار مشکل شدم.نمیدونم چطور ببافم.مثل دستور رج ۶، باید ۱۸تا اول ببافم بعد ۴تا زنجیره بزنم؟ یانه .چون تعداد دانه های من بیشتره
  میشه راهنمایی کنید چیکار کنم؟؟

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   فکر کنم الان حدود 178 پایه دارید.
   25 پایه را برای هر یک از پشت ها، 50 پایه را برای جلو و 39 پایه را برای هر یک از آستین ها در نظر بگیرید.
   زنجیره ها را می توانید 6 عدد بزنید.

 12. یاس گفت:

  سلام
  برای یکساله چنتا دونه سر بندازم؟

» نمایش دیدگاه های بیشتر «

ارسال دیدگاه شما

×