پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲

آموزش بافت موزاییکی با قلاب (تکنیک جدید و جذاب قلاب بافی)

در این مطلب آموزش سه روش بافت موزاییکی تقدیم شما عزیزان علاقمند به هنر قلاب بافی می شود. بافت موزاییکی یکی از تکنیک های نسبتا جدید در قلاب بافی است که دائم توسط طراحان خلاق در حال پیشرفت و توسعه است. در حال حاضر چند تکنیک قلاب بافی وجود دارد که به عنوان قلاب بافی موزاییکی شناخته می شوند.

آموزش بافت موزاییکی با قلاب 

کوسن بافت موزاییکی

در همه این تکنیک ها :

  • با تغییر رنگ طرح های زیبایی خلق می شود.
  • معمولا هر رج با یک رنگ بافته می شود.
  • ایجاد طرح با بافت پایه های بلندتر در رج های قبلی انجام می شود.
  • معمولا با دو رنگ متضاد بافته می شود.
  • نقشه ار راست به چپ خوانده می شود.
  • اولین خانه نقشه رنگی که برای بافت آن رج بکار می رود را نشان می دهد.

برای آشنایی بهتر شما عزیزان با تفاوت آنها،  هر تکنیک با نمودار، تصویر و فیلم آموزش داده می شود. در این آموزش به هر تکنیک نامی داده شده که رسمی و بین المللی نبوده و کمک برای تشخیص تمایز بین آنهاست. ذکر این نکته ضروری است که تکنیک های جدیدتر بافت موزاییکی دائما در حال ابداع هستند. این طرح ساده برای آموزش در نظر گرفته شده است:

قسمتی از طرح که در کادر قرمز قرار دارد تکرار می شود. بنابراین تعداد زنجیره های ابتدای رج، بدون محاسبه حاشیه و زنجیره چرخشی، باید مضربی از ۶ باشد. ارتفاع طرح هم ۴ رج است.

فیلم معرفی روش ها و پیش‌نیازهای بافت موزاییکی 

قلاب بافی موزاییکی روکشِ یا همپوشان (Overlay Mosaic Crochet)

ساده ترین و معمول ترین روش بافت موزاییکی است. در این روش پایه کوتاه ها در حلقه پشتی و پایه بلند ها در حلقه جلویی دو رج قبل بافته می شوند. در بافت موزاییکی همپوشان هر رج رویه بافت به طرف خودمان است و نخ در انتهای هر رج قطع می شود.

نکته : اگر بافت به صورت حلقه ای باشد یا از مرکز شروع شود نیاز به قطع نخ نیست.

در تصویر زیر نقشه بافت این تکنیک را می بینید.

چارت بافت موزاییکی همپوشان

در زیر نقشه راهنمای علایم نوشته شده است. اعداد سمت راست نقشه شماره رج و اعداد زیر آن تعداد پایه (زنجیره) است. خانه های خالی، بافت پایه کوتاه در حلقه پشتی است.

راهنمای بافت موزاییکی

برای آشنایی با این تکنیک یک نمونه کوچک می بافیم. با توجه به نقشه، تعداد زنجیره ها باید مضربی از ۶+۳ باشد. با رنگ اول گره شل زده و ۲۴ زنجیره ببافید. برای تمیزتر شدن لبه پایینی بافت، رج اول در حلقه پشتی زنجیره ها بافته می شود. در تصویر زیر حلقه پشت زنجیره نشان داده شده است.

حلقه پشتی زنجیره

رج ۱ : از حلقه پشتی دومین زنجیره شروع به بافت پایه کوتاه کنید.

تصویر حلقه پشتی پایه

حلقه پشتی پایه

 ۲۳ پایه کوتاه در حلقه پشتی که بافتید، در گره یک پایه کوتاه ببافید. نخ را بکشید تا گره سفت شود. یک زنجیره زده و نخ را کمی اضافه بچینید.

آموزش بافت موزاییکی

رج ۲ : نخ رنگ دوم را گره بزنید.

دو پایه کوتاه معمولی ( در دو حلقه رج قبل ) ببافید.

نکته : ابتدا و انتهای هر رج دو پایه کوتاه در دو حلقه بافته می شود که به عنوان حاشیه کار است.

می توانید یک پایه برای حاشیه در نظر بگیرید و دو زنجیره کمتر ببافید.

از حلقه پشتی سومین پایه رج ۱ شروع به بافت پایه کوتاه کنید.

دو پایه آخر را در دو حلقه نخ ببافید.

یک زنجیره زده و نخ را کمی اضافه بچینید.

آموزش بافت موزاییکی

رج ۳ : نخ رنگ اول را گره بزنید.

دو پایه کوتاه معمولی ( در دو حلقه رج قبل ) ببافید.

۳ پایه کوتاه در حلقه پشتی، یک پایه بلند در حلقه جلویی دو رج قبل ببافید.

نکته : پایه کوتاه های رج قبل که پشت پایه بلند است رها می شود.

۲ بار (۵ پایه کوتاه در حلقه پشتی، ۱ پایه بلند در حلقه جلویی دو رج قبل) ببافید.

۳ پایه کوتاه در حلقه پشتی و ۲ پایه کوتاه در دو حلقه ببافید.

یک زنجیره زده و نخ را کمی اضافه بچینید.

آموزش بافت موزاییکی

رج ۴ : نخ رنگ دوم را گره بزنید.

دو پایه کوتاه معمولی ( در دو حلقه رج قبل ) ببافید.

۳ بار (۱ پایه بلند در حلقه جلویی دو رج قبل، ۵ پایه کوتاه در حلقه پشتی) ببافید.

۱ پایه بلند در حلقه جلویی دو رج قبل و ۲ پایه کوتاه در دو حلقه ببافید.

یک زنجیره زده و نخ را کمی اضافه بچینید.

آموزش بافت موزاییکی

رج ۵ : نخ رنگ اول را گره بزنید.

دو پایه کوتاه معمولی ( در دو حلقه رج قبل ) ببافید.

۶ بار (یک پایه کوتاه در حلقه پشتی، ۲ پایه بلند در حلقه جلویی دو پایه رج قبل) ببافید.

پایه کوتاه در حلقه پشتی و ۲ پایه کوتاه در دو حلقه ببافید.

یک زنجیره زده و نخ را کمی اضافه بچینید.

آموزش بافت موزاییکی

رج ۶ : نخ رنگ دوم را گره بزنید.

دو پایه کوتاه معمولی ( در دو حلقه رج قبل ) ببافید.

۳ بار (۱ پایه بلند در حلقه جلویی دو رج قبل، ۵ پایه کوتاه در حلقه پشتی) ببافید.

۱ پایه بلند در حلقه جلویی دو رج قبل و ۲ پایه کوتاه در دو حلقه ببافید.

یک زنجیره زده و نخ را کمی اضافه بچینید.

آموزش بافت موزاییکی

رج های ۳ تا ۶ را تکرار کنید.

نمای روی بافت

آموزش بافت موزاییکی همپوشان قلاب بافی

نمای پشت بافت

آموزش بافت موزاییکی قلاب بافی

فیلم آموزش بافت موزاییکی همپوشان 

قلاب بافی موزاییکی داخلی (Inset Mosaic Crochet)

آموزش بافت موزاییکی داخلی با قلاب

دراین روش مطابق نقشه فضاهای زنجیره ای در دو رج ایجاد می شود.

رج سوم این فضا با پایه بلند پر می شود، به عبارتی پایه بلند را در پایه سه رج قبل و از جلو زنجیره ها می بافیم.

معمولا بافت به صورت رفت و برگشت است و هر رنگ دو رج بافته می شود.

به عبارتی هر رنگ در کناره کار قرار گرفته و لازم نیست نخ قطع شود.

نقشه خوانی بافت موزاییکی داخلی 

در تصویر زیر نقشه بافت این تکنیک را می بینید.

نمودار بافت موزاییکی داخلی

در زیر نقشه راهنمای علایم نوشته شده است.

اعداد سمت راست نقشه شماره رج و اعداد زیر آن تعداد پایه است.

همانطور که در نقشه می بینید فقط رج های فرد شماره گذاری شده است.

رج های زوج برگشت است و مانند رج فرد قبلش بافته می شود، فقط روی پایه بلندها پایه کوتاه بافته می شود.

مثلا رج ۴ که پشت کار است، مانند رج ۳ بافته می شود.

زمانی که یک پایه رها می شود دو زنجیره و زمانی که دو پایه رها می شود ۳ زنجیره بافته می شود.

راهنمای بافت موزاییکی داخلی 

برای آشنایی با این تکنیک یک نمونه کوچک می بافیم.

با توجه به نقشه، تعداد زنجیره ها باید مضربی از ۶ +۳ باشد.

با رنگ اول گره شل زده و ۲۱ زنجیره ببافید.

برای تمیزتر شدن لبه پایینی بافت، رج اول در حلقه پشتی زنجیره ها بافته می شود.

رج ۱ : از حلقه پشتی دومین زنجیره شروع به بافت پایه کوتاه کنید.

۲۰ پایه کوتاه در حلقه پشتی که بافتید، در گره یک پایه کوتاه ببافید.

نخ را بکشید تا گره سفت شود.

رج ۲ : یک زنجیره زده کار را برگردانید و در هر پایه یک پایه کوتاه ببافید.

این دو رج به عنوان حاشیه کار است.

رج ۳ : نخ رنگ دوم را از حلقه نخ روی قلاب رد کنید.

یک زنجیره بزنید و نخ رنگ اول را کمی بکشید تا بسته شود.

کار را برگردانید.

۴ پایه کوتاه، ۲ زنجیره، یک پایه رها، ۲ بار (۵ پایه کوتاه، ۲ زنجیره، ۱ پایه رها)، ۴ پایه کوتاه

رج ۴ : مانند رج ۳ ببافید.

رج ۵ با رنگ اول:  ۱ پایه کوتاه، دو زنجیره،  یک پایه رها، ۲ پایه کوتاه، یک پایه بلند در پایه رها شده رج ۳ ببافید. زنجیره  ها باید در پشت پایه قرار گرفته و پنهان شود.

۲ بار (۲ پایه کوتاه، ۲ زنجیره، یک پایه رها، ۲ پابه کوتاه، یک پایه بلند در پابه رها شده رج ۳)، ۲ پایه کوتاه، ۲ زنجیره، یک پایه رها، یک پایه کوتاه

رج ۶ : مانند رج قبل فقط روی پایه بلندها را پایه کوتاه ببافید.

رج ۷ با رنگ دوم : یک زنجیره، یک پایه کوتاه، یک پایه بلند در پایه رها شده رج ۵، ۲ بار (۳ زنجیره، ۲ پایه رها، ۱ پایه کوتاه، ۳ زنجیره، ۲ پایه رها، یک پایه بلند در پایه رها شده رج ۵)، یک پایه کوتاه

رج ۸ : مانند رج قبل فقط روی پایه بلندها را پایه کوتاه ببافید.

رج ۹ با رنگ اول : یک پایه کوتاه، ۲ زنجیره، یک پایه رها، ۲ بار (۲ پایه بلند در پایه های رها شده رج ۷، یک پایه کوتاه، ۲ پایه بلند در پایه های رها شده رج ۷، ۲ زنجیره، یک پایه رها)، یک پایه کوتاه

رج ۱۰ : مانند رج قبل فقط روی پایه بلندها را پایه کوتاه ببافید.

رج ۱۱ با رنگ دوم : یک پایه کوتاه، یک پایه بلند در پایه رها شده رج ۹، ۲ بار ( ۲ پایه کوتاه ، ۲ زنجیره، یک پایه رها، ۲ پایه کوتاه، ۱پایه بلند در پایه رها شده رج ۹)، یک پایه کوتاه

رج ۱۲ : مانند رج قبل فقط روی پایه بلندها را پایه کوتاه ببافید.

رج های ۵ تا ۱۲ را تکرار کنید.

با رتگ اول دو رج پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت موزاییکی داخلی با قلاب

نمای پشت بافت

فیلم آموزش بافت موزاییکی داخلی

قلاب بافی موزاییکش سنبله یا میخی (Spike Mosaic Crochet)

حسن این روش این است که پشت و روی بافت یک شکل بوده و برای بافت هایی مثل شال مناسب است.

در این روش هم مانند روش موزاییک بافی داخلی، هر رنگ دو رج بافته می شود، بنابراین می توانید نخ را قطع نکنید.

در تصویر زیر نمودار این روش را می بینید.

نمودار بافت موزاییکی میخی سنبله

پایه بلند ها در پایه سه رج قبل بافته می شوند.

رج های زوج را مانند رج فرد قبلش می بافیم.

۲۲ زنجیره بزنید.

رج ۱ : در حلقه پشتی زنجیره دوم به بعد پایه کوتاه ببافید.

رج ۲ : یک زنجیره زده، کار را برگردانید و در هر پایه یک پایه کوتاه ببافید.

رج ۳ و ۴ با رنگ دوم : یک زنجیره زده، کار را برگردانید و در هر پایه یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت موزاییکی میخی سنبله قلاب بافی

رج ۵ با رنک اول : یک زنجیره زده، ۴ پایه کوتاه ببافید. در پنجمین پایه کوتاه رج ۲ یک پایه بلند میخی ببافید.

دو مرتبه (۵ پایه کوتاه و یک پایه بلند میخی) و ۴ پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت موزاییکی میخی سنبله قلاب بافی

رج ۶ : روی هر پایه یک پایه کوتاه ببافید.

رج ۷ : یک پایه کوتاه، یک پایه بلند میخی، ۳ مرتبه (۵ پایه کوتاه و یک پایه بلند میخی ) و یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت موزاییکی میخی سنبله قلاب بافی

رج ۸ : روی هر پایه یک پایه کوتاه ببافید.

رج ۹ : ۲ پایه کوتاه، ۲ پایه بلند میخی، ۵ مرتبه (یک پایه کوتاه و ۲ پایه بلند میخی )، دو پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت موزاییکی میخی سنبله قلاب بافی

رج ۱۰ : روی هر پایه یک پایه کوتاه ببافید.

رج ۱۱ : یک پایه کوتاه، یک پایه بلند میخی، ۳ مرتبه (۵ پایه کوتاه و یک پایه بلند میخی ) و یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت موزاییکی میخی سنبله قلاب بافی

رج ۱۲ :  روی هر پایه یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت موزاییکی میخی سنبله قلاب بافی

رج های ۵ تا ۱۲ را تکرار کنید.

نمای روی کار بافت موزاییکی میخی

آموزش بافت موزاییکی میخی سنبله قلاب بافی

نمای پشت کار بافت موزاییکی میخی

آموزش بافت موزاییکی میخی سنبله قلاب بافی

فیلم آموزش بافت موزاییکی میخی (سنبله) قلاب بافی 

دو نمونه نقشه بافت موزاییکی روکشی برای تمرین بیشتر علاقمندان

نمودار نقشه بافت موزاییکی قلاب بافی نمودار نقشه بافت موزاییکی قلاب بافی

و این هم نقشه بافت کوسنی زیبا با طرح آدم برفی

نمودار نقشه بافت موزاییکی قلاب بافی نمودار نقشه بافت موزاییکی قلاب بافی

تصویر نمونه بافته شده

کوسن بافت موزاییکی کوسن بافت موزاییکی

نمونه نقشه بافت موزاییکی درونی یا داخلی برای تمرین

بافت موزاییکی داخلی درونی قلاب بافی نقشه بافت موزاییکی داخلی درونی قلاب بافی

این آموزش به سفارش مجله تصویر زندگی و “فقط برای این سایت” تهیه شده است.

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 16, میانگین امتیاز: 4,25 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×