چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲

فیلم آموزش بافت دستکش بدون انگشت دخترانه با قلاب

دستکش های فینگرلس با بدون انگشت یکی از اکسسوری های مورد علاقه خانمها بخصوص دختران جوان است. در این مطلب روش بافت دستکش بدون انگشت قلاب بافی در سه مدل زیبا و ساده را به شما آموزش می دهیم. هر سه مدل با مقدار کمی کاموا بافته می شود و می توانید از خرده کامواهای موجود در منزل استفاده کنید.

آموزش بافت دستکش دخترانه بدون انگشت با قلاب

آموزش بافت دستکش بدون انگشت

آموزش بافت دستکش بدون انگشت با موتیف ۴ گوش

برای بافت این دستکش فانتزی ابتدا دو عدد موتیف کلاسیک مربعی شکل که آن را موتیف مادر بزرگ هم می نامند می بافیم.

موتیف اول کامل بافته شده و در رج آخر موتیف دوم، اتصال به موتیف اول انجام می شود.

بافت موتیف اول

رج ۱

در حلقه جادویی ۳ زنجیره و ۲ پایه بلند و ۱ زنجیره ببافید.

۳ مرتبه (۳ پایه بنلد و یک زنجیره) ببافید.

به سومین زنجیره بست زده و نخ را قطع کنید.

اضافه نخ های حلقه جادویی و انتهای کار را با سوزن یا با قلاب در بافت مخفی کنید.

رج ۲

رنگ دوم را به یکی از زنجیره بین پایه ها وصل کنید.

۳ زنجیره و دو پایه بلند همانجا ببافید.

۲ زنجیره زده و همانجا ۳ پایه بلند و یک زنجیره ببافید.

۳ مرتبه {در فضای تک زنجیره بعدی ( ۳پایه بلند، ۲ زنجیره و ۳ پایه بلند) ببافید، یک زنجیره بزنید.}

به سومین زنجیره بست زده و نخ را قطع کنید.

رج ۳ بافت دستکش بدون انگشت

رنگ سوم را به یکی از فضاهای دو زنجیره بین پایه ها وصل کنید.

۳ زنجیره و دو پایه بلند همانجا ببافید.

۲ زنجیره زده و همانجا ۳ پایه بلند و یک زنجیره ببافید.

۳ مرتبه {در فضای تک زنجیره ۳ پایه بلند و یک زنجیره بافته و در فضای دو زنجیره ( ۳پایه بلند، ۲ زنجیره و ۳ پایه بلند) ببافید، یک زنجیره بزنید.}

به سومین زنجیره بست زده و نخ را قطع کنید.

آموزش بافت دستکش بدون انگشت با موتیف

رج ۴

رنگ اول را به یکی از فضاهای دو زنجیره بین پایه ها وصل کنید.

۳ زنجیره و دو پایه بلند همانجا ببافید.

۲ زنجیره زده و همانجا ۳ پایه بلند و یک زنجیره ببافید.

۳ مرتبه {در فضاهای تک زنجیره (۳ پایه بلند و یک زنجیره) بافته و در فضای دو زنجیره ( ۳پایه بلند، ۲ زنجیره و ۳ پایه بلند) ببافید، یک زنجیره بزنید.}

به سومین زنجیره بست زده و نخ را قطع کنید.

آموزش بافت دستکش قلاب بافی

رج ۵

رنگ دوم را به یکی از فضاهای دو زنجیره بین پایه ها وصل کنید.

۳ زنجیره و دو پایه بلند همانجا ببافید.

۳ مرتبه {در فضاهای تک زنجیره (۳ پایه بلند و یک زنجیره) بافته و در فضای دو زنجیره ( ۳پایه بلند، ۲ زنجیره و ۳ پایه بلند) ببافید، یک زنجیره بزنید.}

در همان فضای دو زنجیره که رج را شروع کرده بودید، ۳ پایه بلند و دو زنجیره ببافید.

به سومین زنجیره بست زده و نخ را قطع کنید.

بافت موتیف دوم

رج های ۱ تا ۴ را مانند موتیف اول ببافید.

رج ۵ بافت دستکش بدون انگشت

رنگ دوم را به یکی از فضاهای دو زنجیره بین پایه ها وصل کنید.

۳ زنجیره و دو پایه بلند همانجا ببافید.

در فضاهای تک زنجیره (۳ پایه بلند و یک زنجیره) ببافید.

در فضای دو زنجیره بعدی ۳پایه بلند و یک زنجیره ببافید.

آموزش بافت دستکش با قلاب

اکنون قلاب را از نخ خارج کنید.

از فضای دو زنجیره یکی از گوشه های موتیف اول نخ را بگیرید و بست بزنید.

یک زنجیره زده، ۳ پایه بلند همانجا ببافید.

آموزش بافت دستکش قلاب بافی

مجددا قلاب را از نخ خارج کنید.

از فضای تک زنجیره موتیف اول نخ را بگیرید و بست بزنید.

در فضای تک زنجیره بعدی ۳ پایه بلند ببافید.

مجددا قلاب را از نخ خارج کنید.

از فضای تک زنجیره موتیف اول نخ را بگیرید و بست بزنید.

 دو مرتبه (در فضای تک زنجیره بعدی ۳ پایه بلند، یک زنجیره ) ببافید.

در فضای دو زنجیره بعدی ۳ پایه بلند و یک زنجیره ببافید.

قلاب را از نخ خارج کنید.

از فضای دو زنجیره گوشه موتیف اول نخ را بگیرید و بست بزنید.

یک زنجیره زده، ۳ پایه بلند همانجا ببافید.

اکنون شکاف خروج انگشت شست ایجاد شد.

دستکش بافتنی

ضلع سوم موتیف را ببافید.

گوشته را به گوشه بعدی وصل کنید.

ضلع چهارم را همزمان با بافت به موتیف اول وصل کنید.

در گوشه ۳ پایه بلند و یک زنجیره بافته و با بست به موتیف اول وصل کنید.

یک زنجیره زده و سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت دستکش بدون انگشت با قلاب

بافت کشباف پنجه دستکش بدون انگشت

روی پایه بلندها را یک پایه بلند ببافید.

اولین پایه بلند را می توانید ۳ زنجیره ببافید.

به گوشه های موتیف که می رسید یک پایه بلند ببافید.

در کل ۳۲ پایه بلند خواهید داشت.

به  سومین زنجیره بست بزنید.

یک زنجیره زده و یک پایه بلند برجسته از جلو دور ۳ زنجیره رج قبل ببافید.

تا انتهای رج ( یک پایه بنلد برجسته از پشت و یک پایه بلند برجسته از جلو) ببافید.

یک رج دیگر کشباف ببافید.

بافت کشباف پنجه دستکش

کشبافت انگشت شست را هم مانند پنجه ببافید.

من بعد از یک رج پایه بلند، فقط یک رج کشباف بافتم.

کشباف انگشت شست

بافت کشباف مچ

مانند دو کشباف قبلی یک رج پایه بلند و ۶ رج کشباف ببافید.

در صورت تمایل کشباف مچ را بیشتر ببافید.

فیلم آموزش بافت دستکش بدون انگشت قلاب بافی

فیلم آموزش بافت دستکش بدون انگشت قلاب بافی – مدل شماره ۲

فیلم آموزش بافت دستکش بدون انگشت قلاب بافی – مدل شماره ۳

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 48, میانگین امتیاز: 4,42 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×