سه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی شیک و زیبا

بخش آموزش قلاب بافی : امروز می خواهیم بافتی جالب و کاربردی برای میز شام و ناهار را به شما آموزش دهیم. بافت جا قاشق چنگالی بسیار ساده است و برای بافت از هر کاموایی که خیلی ضخیم نباشد می توانید استفاده کنید.

 

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

لوازم مورد نیاز برای بافت جا قاشق چنگالی 

کاموا به رنگ دلخواه

قلاب متناسب با کاموا

سوزن و نخ به رنگ کاموا

قیچی

حلقه ای استیلی یا پلاستیکی (دایره به قطر تقریبا ۴ سانت)

آموزش بافت جای قاشق چنگالی با قلاب 

نخ را گره بزنید.

گره را داخل حلقه قرار دهید.

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

در حالیکه سر نخ بیرون حلقه و گره داخل حلقه است، یک زنجیره ببافید.

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

رج ۱

روی حلقه ۴۰ پایه کوتاه ببافید.
روی حلقه باید با پایه کوتاه پوشانده شود.
بسته به سایز حلقه شما، ممکن است تعداد پایه ها کمتر یا بیشتر شود.

به اولین پایه بست بزنید.

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

رج ۲

۳ زنجیره ببافید.

این رج در حلقه جلویی رج قبل بافته می شود.
در تصویر حلقه جلویی نشان داده شده

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

۳ پایه بلند در حلقه جلویی پایه های رج قبل ببافید.

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

۴ مرتبه ( یک زنجیره زده و ۴ پایه بلند در حلقه جلویی ببافید).

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

رج ۳

۳ زنجیره زده و کار را برگردانید. همانجا یک پایه بلند ببافید.
۳ پایه بلند دیگر ببافید.

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

۴ مرتبه (یک زنجیره زده، روی اولین پایه ، ۲ پایه بلند و سپس ۳ پایه بلند ببافید).

از این به بعد در هر رج اولین پایه را دو پایه در یکی می بافیم.

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

رج ۴

۳ زنجیره زده، کار را برگردانده، یک پایه همانجا و ۴ پایه بلند می بافیم.

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

۴ مرتبه (یک زنجیره زده، روی اولین پایه ، ۲ پایه بلند و سپس ۳ پایه بلند ببافید).

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

رج ۵

در این رج هم هم ابتدا دو پایه در یک پایه بافته می شود و تعداد پایه ها ۷ می شود.
در رج ۵، به جای یک زنجیره دو زنجیره بزنید.

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

رج ۶

مثل رج ۵ بافته می شود. در این رج تعداد پایه ها ۸ عدد می شود.

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

رج ۷

مثل رج ۶ بافته می شود. در این رج تعداد پایه ها ۹ عدد می شود.

رج ۸

مثل رج ۷ بافته می شود. در این رج تعداد پایه ها ۱۰ عدد و تعداد زنجیره های بین پایه ها ۳ عدد می شود.

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

رج ۹ و ۱۰

مثل رج های قبل یک پایه افزوده شده و زنجیره ها ۳عدد است.

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

رج ۱۱ و ۱۲ و ۱۳

مثل قبل در پایه اول دو پایه ببافید.
تعداد زنجیره ها ۴ عدد می شود.

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

رج های ۱۴ و ۱۵ و ۱۶

تعداد زنجیره ها ۵ عدد و پایه ها ۱۸ عدد می شود.
نخ را گره زده و بچینید.

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

بافت لایه دیگر 

قبلا در حلقه جلویی پایه های روی حلقه بافته بودیم، حالا در حلقه پشتی می بافیم.

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

کار را برگردانده و نخ را به اولین حلقه پشتی که حالا به طرف ما قرار دارد وصل می کنیم.

بافت را مانند رج ۲ انجام دهید.

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

کار به این شکل می شود.

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

مثل قبل تا رج ۱۶ ببافید.

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

نخ را قطع نکنید.

بافت حاشیه 

کار را برگردانید.

رج اول 

🔅🔅 در چهارمین پایه، ۳ پایه بلند، یک زنجیره و ۳ پایه بلند ببافید.

به این شکل

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

یک زنجیره بزنید. دو پایه را نبافته و روی سومی پایه بلند برجسته از رو ببافید.

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

یک زنجیره بزنید.

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

دو پایه را نبافته و در سومی ، ۳ پایه بلند، ۱ زنجیره و ۳ پایه بلند ببافید.

یک زنجیره بزنید. دو پایه را نبافته و روی سومی پایه بلند برجسته از رو ببافید.
یک زنجیره بزنید.

دو پایه را نبافته و در سومی ، ۳ پایه بلند، ۱ زنجیره و ۳ پایه بلند ببافید.🔅🔅

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

حالا طرف دیگر ، که اول بافته بودید را روی این قسمت بگذارید.

۵ زنجیره را روی هم منطبق کنید.

آموزش بافت جا قاشق چنگالی قلاب بافی

روی هر دو لایه ۵ زنجیره، ۱ زنجیره، یک گره پفکی ، یک زنجیره، یک گره پفکی و یک زنجیره ببافید.

برای بافت گره پفکی ۴ مرتبه (نخ را دو قلاب انداخته و از زیر زنجیره ها نخ بگیرید.)

بافت جا قاشق چنگالی با قلاب

تا انتهای رج ، ۴ مرتبه بافت های بین علامت 🔅🔅 را تکرار کنید.

حالا انتهاهای قسمت دیگر را روی کار گذاشته و با بست دو لایه را به هم وصل کنید.

بافت جا قاشق چنگالی با قلاب

همانطور که در تصویر نشان داده شده ، بین هر دو رج پایه بلند حفره ای وجود دارد.

بافت جا قاشق چنگالی با قلاب

دو لایه را کاملا روی هم منطبق کنید.

۳ زنجیره زده، قلاب را در حفره دو لایه فرو کرده ، نخ بگیرید و بست بزنید.

بافت جا قاشق چنگالی با قلاب

تا رسیدن به حلقه ، دو لایه را با ۳ زنجیره و یک بست بین دو رج پایه بلند، بهم وصل کنید.

۳ زنجیره زده و روی پایه روی حلقه بست بزنید.

بافت جا قاشق چنگالی با قلاب
تا رسیدن به طرف دیگر بافت ، ۳ زنجیره زده، ۲ پایه را نبافته و در سومی بست بزنید.

بافت جا قاشق چنگالی با قلاب

به این شکل

بافت جا قاشق چنگالی با قلاب

دو لایه طرف دیگر را هم با ۳ زنجیره و یک بست بهم وصل کنید.

رج ۲ 

روی ۳ پایه بلند را بست بزنید. یک بست هم روی تک زنجیره بزنید.

بافت جا قاشق چنگالی با قلاب

۳ زنجیره، ۲ پایه بلند، ۱ زنجیره ، ۳ پایه بلند و یک زنجیره ببافید.
روی پایه برجسته را هم پایه بلند برجسته از جلو ببافید. از زنجیره ببافید.

روی زنجیره بین پایه بلندها را (۳ پایه بلند، ۱ زنجیره ، ۳ پایه بلند) ببافید. یک زنجیره، یک پایه برجسته، یک زنجیره ببافید.
مجددا روی زنجیره بین پایه بلندها را (۳ پایه بلند، ۱ زنجیره ، ۳ پایه بلند) ببافید.
یک زنجیره زده و روی زنجیره بین پفکی ها را یک پفکی، یک زنجیره، یک پفکی و یک زنجیره ببافید.
تا انتهای رج به همین صورت ادامه دهید. نخ را گره زده قطع کنید.

بافت جا قاشق چنگالی با قلاب

 

رج ۳ 

نخ را به زنجیره بین پایه بلندهای ابتدای رج وصل کنید.
مثل رج قبل ببافید، با این تفاوت که
زنجیره قبل و بعد از پایه برجسته و زنجیره قبل و بعد از جفت پفکی ها به جای یکی دو تا بافته می شود.
زنجیره بین پایه ها و بین پفکی ها همان یکی است.

بافت جا قاشق چنگالی با قلاب

نخ را گره زده، قطع کنید.

رج ۴

آخرین رج را مثل رج قبل ببافید.

بافت جا قاشق چنگالی با قلاب

با نخ و سوزن دو لایه را از کناره پایه بلند ها (دو طرف زنجیره ها) بهم بدوزید.

بافت جا قاشق چنگالی با قلاب

برای تزیین روی کار گل روبانی یا قلاب بافی بدوزید.

بافت جا قاشق چنگالی با قلاب

نقشه بافت جا قاشق چنگالی

بافت جا قاشق چنگالی با قلاب

نکات 

تعداد پایه کوتاه های روی حلقه به اندازه حلقه شما بستگی دارد. فقط باید به اندازه ای باشد که حلقه کاملا پوشانده شود.
برای بافت ادامه کار نصف تعداد دانه ها را شمرده و تقسیم بندی را انجام دهید.
می توانید به دلخواه ۳ یا ۴ یا ۶ جا برای قاشق چنگال ببافید.

خوب دوستان ، بافت جا قاشق چنگالی به پایان رسید. اکنون به سراغ آموزش بافت گل رز می رویم.

آموزش بافت گل رز

آموزش بافت گل رز قلاب بافی

این گل زیبا برای سنجاق سینه، تزیین لباس، تزیین کادو، تزیین گیره سر، تل مو و … هم مناسب است.

ابتدا کاموا را از ۹۹ عدد منجوق ،مهره یا مروارید کوچک رد کنید.

آموزش بافت گل رز قلاب بافی

۱۲۰ زنجیره ببافید.
در ششمین زنجیره (از انتها) یک پایه بلند ببافید.

آموزش بافت گل رز قلاب بافی

با ۵ زنجیره یک پیکوت ببافید.

آموزش بافت گل رز قلاب بافی

به این شکل

آموزش بافت گل رز قلاب بافی

۲ مرتبه (۲ زنجیره زده، ۲ زنجیره را نبافته و در سومی یک پایه بلند بزنید). (مثل توربافی مربعی)

آموزش بافت گل رز قلاب بافی

۵ مرتبه( پیکوت با ۵ زنجیره زده و ۲ خانه توربافی کنید).

حالا تعداد پیکوتها ۶ عدد شده.

آموزش بافت گل رز قلاب بافی

تا انتهای زنجیره ها را با ۲ زنجیره و یک پایه بلند توربافی کنید.

آموزش بافت گل رز قلاب بافی

۲ زنجیره زده و کار را برگردانید.

آموزش بافت گل رز قلاب بافی

یکی از منجوق ها را پیش بکشید. برای بافت پایه بلند نخ را دور قلاب بیندازید.

مانند تصویر منجوق روی قلاب باشد.

آموزش بافت گل رز قلاب بافی

از زیر ۲ زنجیره نخ گرفته و پایه بلند ببافید.

آموزش بافت گل رز قلاب بافی

در کل ۳ پایه بلند را به همین شکل با منجوق ببافید.

۲ زنجیره زده و روی پایه بلند بست بزنید.
یک گلبرگ بافته شد.

آموزش بافت گل رز قلاب بافی

۱۲ گلبرگ دیگر داخل خانه ها ببافید.

آموزش بافت گل رز قلاب بافی

گلبرگ های بعدی درشت تر بافته می شوند.
به جای ۲ زنجیره ابتدا و انتهای گلبرگ، ۳ زنجیره بزنید و به جای ۳ پایه بلند ، ۴ پایه بلند ببافید.

آموزش بافت گل رز قلاب بافی

در کل ۱۵ گلبرگ به این شکل ببافید.

آخرین گلبرگ روی ۲ زنجیره کنار پیکوت بافته می شود.
نخ را گره زده و قطع کنید.

آموزش بافت گل رز قلاب بافی

نخ سبز را به حلقه ۵ زنجیره اولین پیکوت وصل کرده و (۳ زنجیره، ۴ پایه بلند، یک پیکوت ۳ زنجیره ای ، ۵ پایه بلند ) ببافید.

آموزش بافت گل رز قلاب بافی

روی پایه بلند سفید بست بزنید.

آموزش بافت گل رز قلاب بافی

روی هر یک از ۵ پیکوت بعدی را (۵ پایه بلند ، پیکوت ۳ زنجیره ای و ۵ پایه بلند بافته و روی پایه بلند سفید بست بزنید).

آموزش بافت گل رز قلاب بافی

مرحله دوخت گل 

حالا سوزن را نخ همرنگ گل کرده و از اولین گلبرگ کوچک شروع به پیچاندن و کوک زدن نوار کنید.

هنگام پیچاندن دقت کنید که زنجیره های ابتدای بافت کنار هم کوک زده شوند و همه در یک سطح باشند.

آموزش بافت گل رز قلاب بافی

وقتی به برگ ها رسیدید، کوک ها را به جای زنجیره های ابتدای کار ، به انتهای پایه گلبرگ ها بزنید.

آموزش بافت گل رز قلاب بافی

آخرین برگ کنار اولین برگ قرار می گیرد.

آموزش بافت گل رز قلاب بافی
پس از اتمام دوخت ، نخ را گره زده و بچینید.

این هم گل زیبای ما

آموزش بافت گل رز قلاب بافی

به هر رنگی که مایلید گل را ببافید و جاقاشق چنگالی را با آن تزیین کنید.

 

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

 

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 20, میانگین امتیاز: 4,55 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×