دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲

آموزش تصویری بافت دستگیره دو لایه قلاب بافی

بافت دستگیره دو لایه قلاب بافی ساده است.

آموزش بافت دستگیره دو لایه قلاب بافی

آموزش بافت دستگیره دو لایه قلاب بافی

در حلقه جادویی ۶ زنجیره بزنید.

۵ مرتبه ( یک پایه دوبل بافته و دو زنجیره بزنید).

نخ را بکشید تا حلقه بسته شود.

به چهارمین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

برای گلبرگ های ردیف اول روی هر یک از دو زنجیره ها را به ترتیب زیر ببافید:

یک پایه کوتاه، یک پایه بلند ، ۳ پایه دوبل ، یک پایه بلند و یک پایه کوتاه

آموزش بافتنی , آموزش بافت دستگیره دو لایه قلاب بافی

یک زنجیره زده ، بافت را برگردانید و به پشت پایه کوتاه گلبرگ اول بست بزنید.

۶ مرتبه (۴ زنجیره زده و یک پایه کوتاه پشت پایه کوتاه اول گلبرگ ها ببافید.

داخل حلقه زنجیره ها را (یک پایه کوتاه، یک پایه بلند ، ۴ پایه دوبل ، یک پایه بلند و یک پایه کوتاه) ببافید.

یک زنجیره زده ، بافت را برگردانید و به پشت پایه کوتاه گلبرگ اول بست بزنید.

۶ مرتبه (۶ زنجیره زده و یک پایه کوتاه پشت پایه کوتاه اول گلبرگ ها ببافید.

داخل حلقه زنجیره ها را (یک پایه کوتاه، یک پایه بلند ، ۵ پایه دوبل ، یک پایه بلند و یک پایه کوتاه) ببافید.

آموزش بافتنی , آموزش قلاب بافی

نخ رنگ دیگر را به پایه دوبل وسط آخرین ردیف گلبرگ (پایه دوبل سوم) وصل کنید.

۱۲ زنجیره زده و به میان گلبرگ بعدی پایه کوتاه بزنید.

۵ مرتبه دیگر ۱۲ زنجیره زده و به میان گلبرگ بعدی وصل کنید.

روی ۱۵ زنجیره اول یک بست و ۳ زنجیره بزنید.

۱۷ پایه بلند ببافید.

روی پایه کوتاه های رج قبل ۱ پایه بلند و روی حلقه زنجیره ها را ۱۷ پایه بلند ببافید.

در کل با محاسبه ۳ زنجیره اول ۱۰۸ پایه بلند داریم.

اگر می بینید با ۱۷ پایه بلند چین زیاد می خورد ۱۶ پایه بزنید که در کل ۹۶ می شود.

آموزش بافتنی , آموزش قلاب بافی

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

۳ زنجیره و یک پایه بلند همانجا ببافید. ۲ زنجیره بزنید و ۲ پایه بلند در پایه بعدی ببافید.

تا پایان رج (۷ پایه را نبافته ، ۳ زنجیره بزنید و در پایه بعدی ۲ پایه بلند و ۲ زنجیره ببافید. در بعدی ۲ پایه بلند ببافید).

رج های بعدی بافت روی ۲ زنجیره انجام می شود.

رج بعد روی دو زنجیره ۲ پایه بلند ۲ زنجیره و ۲ پایه بلند و بین آنها ۴ زنجیره ببافید.

رج بعد روی دو زنجیره ۳ پایه بلند ۲ زنجیره و ۳ پایه بلند و بین آنها ۴ زنجیره ببافید.

رج بعد روی دو زنجیره ۴ پایه بلند ۲ زنجیره و ۴ پایه بلند و بین آنها ۴ زنجیره ببافید.

آموزش بافتنی , آموزش قلاب بافی

آموزش بافت پشت دستگیره دو لایه قلاب بافی 

در حلقه جادویی ۳ زنجیره زده و ۱۱  پایه بلند ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافتنی , آموزش قلاب بافی

در رج بعد در هر پایه دو پایه بلند ببافید.

رج بعد یک در میان، بعدی دو در میان پایه اضافه کنید.

آموزش بافتنی , آموزش قلاب بافی

رج های بعدی هم به ترتیب ۴ در میان، ۵ در میان ، ۶ در میان و در پایان ۷ در میان دانه اضافه کنید.

دو لایه دستگیره را روی هم بگذارید و با حاشیه بافی به هم وصل کنید.

برای حاشیه می توانید ۲ پایه بلند، یک پیکوت، ۲ پایه بلند بافته، ۲ پایه را رها کرده و تکرار کنید.

آموزش بافتنی , آموزش قلاب بافی

 

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 27, میانگین امتیاز: 4,52 از 5)
Loading...

۱ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
  1. نگین گفت:

    سلام..لطف میکنید در مورد حاشیه پایانی یه توضیح بدید؟

ارسال دیدگاه شما

×