یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲

آموزش تریکو بافی : بافت کریر یا سبد حمل نوزاد با قلاب

بافت کریر Carrier یا سبد حمل نوزاد کار سختی نیست و براحتی می تونین بدون پرداخت هزینه زیاد برای خریدش، به سلیقه خودتون اون را ببافید و از هنرتون لذت ببرید.

کریر را دو مدل می بافن یا با سایه بان (آفتابگیر) یا ساده. ممکنه سایه بان کوتاه باشه و ممکنه بلندتر و پهن تر. تزیین کریر هم سلیقه ایه. می تونین طرح دار ببافین یا ساده. میتونین با گل و پاپیون یا گل و ستاره و قلب و … تزیین کنید.

 آموزش بافت کریر , آموزش تریکو بافی

آموزش بافت کریر با نخ تریکو به صورت تصویری

اصول بافت انواع کریر یکیه. بافتش شبیه بافت پاپوش هست. اول یک بیضی می بافین ، بعد بدنه و در نهایت آفتابگیر.

برای بافت کریر از نخ تریکو استفاده میشه که حدود ۴ یا ۵ دوک لازم داره. قلاب مناسب نخ استفاده کنید که بین شماره ۸ تا ۱۲ هست.

معرفی نمونه نخ برای بافت کریر

نخ نواری ( کاموا ) تریکو هیمالیا
قلاب مناسب:قلاب شماره ۸ الی ۱۲

نخ نواری ( کاموا ) تریکو تی شرت یارن
قلاب مناسب:قلاب شماره ۸ الی ۱۰

سایز کفی کریر

استاندارد : ۳۰*۶۰
بزرگتر :۳۳*۶۵
کریر عروسک:۴۰*۲۵

مرحله اول بافت کریر : بافت کفی 

برای بافت کفی کریر بین ۲۰ تا ۲۳ زنجیره بزنید.
این مدل با نخ ضخیم و ۲۰ دانه شروع شده.

آموزش بافت کریر , تریکو بافی

از زنجیره دوم به بعد را پایه کوتاه ببافید.
به اولین پایه کوتاه نشانه بکذارید.

آموزش بافت کریر , تریکو بافی

در زنجیره ابتدای بافت ۳ پایه کوتاه ببافید.

بافت را چرخشی ادامه دهید و طرف دیگر زنجیره ها را پایه کوتاه ببافید.

در زنجیره آخر ۳ پایه کوتاه با فته و با گره نامرئی به پایه اول بست بزنید.

آموزش بافت کریر , تریکو بافی

افزایش دانه ها در بافت بیضی شبیه دایره است ولی فقط در دو طرف دانه اضافه می شود.
رج ۲ یک زنجیره بافته، پایه کوتاه ببافید تا به(۳پایه کوتاه در یکی) رج قبل برسید.

به عبارتی مثل دایره رج دوم دانه ها دو برابر می شود ولی در اینجا فقط در ۳ پایه کوتاه دو طرف بیضی، هر کدام ۲ پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کریر , تریکو بافی

طرف دیگر را هم پایه کوتاه بافته و سر بیضی دو پایه کوتاه در هر پایه کوتاه سه تایی بزنید.

رج سوم در گوشه ها ۳ تا دوتایی دارید. در اولی ۲ پایه کوتاه، در دومی یکی، در سومی دوتا و به همین ترتیب یک در میان دو پایه در یک گره ببافید.

آموزش بافت کریر , تریکو بافی

رج چهارم دو در میان دانه ها اضافه می شود .

رج پنجم سه درمیان و ….

بافت را زمانی که کفی ۳۰ در ۶۰ می شود ادامه دهید.

آموزش بافت کریر , تریکو بافی

حالا کار را برگردانده و در هر پایه یک گره نامرئی بزنید.

بافت کناره ها به این شکل می شود.

آموزش بافت کریر , تریکو بافی

 

بافت بدنه کریر 

یک زنجیره زده و از زیر گره های نامرئی نخ گرفته و در هر کدام یک پایه کوتاه ببافید.

از زیر جفت حلقه ها که به این شکل هستند نخ بگیرید و پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کریر نوزاد با تریکو

یک رج دیگر پایه کوتاه با رنگ طوسی ببافید.

بعد از اتمام رج نخ صورتی را وصل کرده و دو رج با صورتی ببافید.

دو رج سفید و یک رج طوسی ببافید.

آموزش بافت کریر , تریکو بافی

۴ پایه کوتاه ببافید.

۶ تا ۸ زنجیره (بسته به ضخامت نخ ) برای دسته کریر ببافید.
زنجیره ها به اندازه ای باشد به راحتی دست به زیر دسته ساک برود.

به همان تعداد منهای یک پایه را نبافته و به بعدی با پایه کوتاه وصل کنید.

آموزش بافت کریر , تریکو بافی

رج را را پایه کوتاه بافته و دسته طرف دیگر را هم به همان تعداد و همان شکل زنجیره بزنید. تا دسته ها قرینه هم باشند.

رج بعد را پایه کوتاه بافته و روی زنجیره های دسته هم به تعداد زنجیر ها + ۲ پایه کوتاه ببافید.

نخ را قطع کرده و برای شروع بافت آفتابگیر از کنار دسته نخ را وصل کنید.

آموزش بافت کریر , تریکو بافی

تا رسیدن به کنار دسته طرف دیگر (قسمت جلو کریر) در هر گره یک پایه کوتاه ببافید.
نخ را قطع کنید و گره بزنید.

نخ را مجددا به محل شروع رج قبل وصل کرده و روی رج قبل پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کریر , تریکو بافی

نخ را قطع کرده وگره بزنید.

در بافت کریر رج ها رفت و برگشتی نیست. بعد از پایان هر رج نخ قطع می شود.

سر نخ در ابتتدای رج با لای بافت رفته و پنهان می شود. نخ های انتهای رج هم گره زده می شود.

آموزش بافت کریر , تریکو بافی

 

بافت آفتابگیر

نخ صورتی را وصل کرده ۴ پایه کوتاه ببافید. یک گره را نبافته و ۴ پایه کوتاه ببافید.
تا پایان رج هر ۴ پایه که زدیم، یک پایه نمی بافیم.
بدین ترتیب دانه ها کم شده و سایه بان حالت گرد می گیرد.

آموزش بافت کریر , تریکو بافی

رج بعد روی هر گره یک پایه کوتاه می بافیم.

بافت سبد حمل نوزاد , آموزش تریکو بافی

با نخ سفید مثل نخ صورتی ، هر ۴ پایه که بافتیم یک گره را نمی بافیم.

بافت سبد حمل نوزاد , آموزش تریکو بافی

رج دوم سفید هم مثل رج اول هر ۴ پایه که بافتیم یکی را نمی بافیم.

بافت سبد حمل نوزاد , آموزش تریکو بافی

با نخ طوسی یک رج ۳ پایه کوتاه که بافتیم یکی را نمی بافیم.

بافت سبد حمل نوزاد , آموزش تریکو بافی

رج دوم طوسی هم تا پایان رج، ۳ پایه کوتاه که بافتیم یکی را نمی بافیم.

رج سوم طوسی هم تا پایان رج، ۳ پایه کوتاه که بافتیم یکی را نمی بافیم.

رج چهارم طوسی هم تا پایان رج،۲ پایه کوتاه که بافتیم یکی را نمی بافیم.

بافت سبد حمل نوزاد , آموزش تریکو بافی

رج پنجم طوسی هم تا پایان رج،روی هر گره یک پایه کوتاه می بافیم.

رج ششم طوسی هم تا پایان رج،۲ پایه کوتاه که بافتیم یکی را نمی بافیم.

رج هفتم طوسی همه دانه ها را یکی می کنیم.

به این ترتیب که از هر گره رج قبل نخ گرفته ، روی قلاب نگهداشته و بعد نخ را از همه به یکباره رد می کنیم.
یک گره می زنیم.

بافت سبد حمل نوزاد , آموزش تریکو بافی

می توان رج هفتم را یکی بافته یکی نبافته و ابتدای رج را به انتها وصل کنید.

بافت سبد حمل نوزاد , آموزش تریکو بافی

نخ را به زیر اولین پایه رج اول آفتابگیر وصل کرده و در هر گره یک پایه کوتاه می بافیم.
به شکل دقت کنید قلاب به زیر دانه می رود.

بافت سبد حمل نوزاد , آموزش تریکو بافی

سه پایه وسط آفتابگیر را یکی می کنیم.

بافت سبد حمل نوزاد , آموزش تریکو بافی

در حین بافت همه نخ را در زیر پایه کوتاه پنهان می کنیم، تا هم بافت محکم شده و هم تمیز باشد.

برای زیباتر شدن لبه آفتابگیر ، یک دور دیگر روی پایه کوتاه های لبه را پایه کوتاه می بافیم.
دقت کنید روی پایه کوتاه ها را می بافیم نه رج بعد.

به این شکل پایه کوتا های قبلی کاملا پوشانده می شود.

بافت سبد حمل نوزاد , آموزش تریکو بافی

سه پایه وسط آفتابگیر را یکی می کنیم.

بافت سبد حمل نوزاد , آموزش تریکو بافی

پایان

 

نکات پایانی بافت کریر نوزاد

می توانید کریر را با پاپیون تزیین کنید.

کف سبد را تشک ابر یا تشک پنیه ای نازک بندازین تا بچه راحت تر باشه.

آموزش بافت کریر نوزاد با تریکو

 

نمونه های زیبای بافت کریر با نخ تریکو

تزیین کریر با پاپیون

آموزش بافت کریر نوزاد با تریکو

می توانید لبه سایه بان و دور تا دور لبه پایین را حاشیه بدوزید.
بدنه کریر را طرح تپستری بزنید.

آموزش بافت کریر , تریکو بافی

کریر ساده با تشک

آموزش بافت کریر نوزاد با تریکو

این هم یک ایده دیگر برای بافت کریر

آموزش بافت کریر , تریکو بافی
در این مدل بدون سایه بان، بدنه به سادگی تزیین شده.

یک دانه پایه کوتاه معمولی بافته شده و یک دانه پایه کوتاه روی پایه کوتاه رج قبل

آموزش بافت کریر , تریکو بافی

ایده بافت و تزیین سبد حمل نوزاد

آموزش بافت کریر , تریکو بافی
لبه های بدنه ، سایه بان و دسته یک ردیف گره نامرئی بافته شده و نمای زیبایی به کار داده است.

آموزش بافت کریر , تریکو بافی

در این مدل فقط یک طرح ساده قلب روی بدنه بافته شده

آموزش بافت کریر , تریکو بافی
شما می توانید روی کاغذ شطرنجی طرح مورد نظر خود را کشیده و ببافید.

دو مثال برای کشیدن طرح های ساده

آموزش بافت کریر , تریکو بافی
طرح قلب و گل

 

مطمئنم بافت این سبدهای زیبا میتونه منبع درآمد خوبی برای خانم های خانه دار و علاقمند به بافتنی باشه.

از هر آموزشی که راضی هستین برای پدر مرحومم طلب آمرزش کرده و برای سلامتی مادرم دعا کنید.

 

موفق باشید دوستان

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 155, میانگین امتیاز: 4,30 از 5)
Loading...

۲۲ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. کاربر گفت:

  لطفاً آموزش بافت این کریر رو به صورت فیلم بزارید، چون من هیچی متوجه نشدم. تشکر

 2. نرگس گفت:

  سلام خیلی ممنون از آموزشتون
  ببخشید برای یه سبد اسباب بازی با قطر ۳۲ و ارتفاع ۳۵ چقدر کلاف نیازه؟؟

  برای همین کریر بچه چقدر کلاف نیازه؟؟

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   برای بافت سبد بازی قطر ۳۲ و ارتفاع ۳۵ تقریبا ۳ کلاف تریکو نیاز دارید.
   برای کریر هم تقریبا ۵ کلاف

 3. مینا گفت:

  خیلی ممنونم .خداوند به زندگیتون برکت بدهد

  موافقم ۲
 4. زهرا از خوزستان گفت:

  سلام. لطفا آموزش ساق دست و ساق پا با قلاب بزارید. ممنون ‌میشم.

  موافقم ۱
  مخالفم ۱
 5. اسما گفت:

  سلام، خدا قوت
  از آموزش فوق العاده عالی و کاربردیتان بسییییار زیااااااد سپاس‌گزارم.

  خییییلی توضیحات خوب و کامل بود، عکس ها هم کاملا واضح و گویا بود.
  ممنون
  تشکر

  موافقم ۳
 6. کشور گفت:

  سلام عزیزم خسته نباشی کریر بافتم شل شده

  موافقم ۲
  مخالفم ۳
 7. مریم گفت:

  خدا
  پدرو مادرت رو بیامرزه که اینقدر بی دریغ آموزش میدین .

 8. فاطمه گفت:

  سلام
  ببخشید دیواره ها بعد تموم شدن اصلا محکم نمی ایسته نخ روهم دولا بافتم اما میفته

  موافقم ۲
  مخالفم ۱
 9. مریم گفت:

  برای بافت سبد در اندازه ۳۰ در ۴۰ با ارتفاع ۱۵ چند گرم نخ تریکو لازمه؟
  تو ابن تو ضیح گفتین دوک … دوک چند گرمی؟

 10. زهرا گفت:

  سلام ببخشید سفارش واسه خرید قبول میکنید .اگه قبول میکنید قیمتتاتون چیه

  موافقم ۱
 11. نرگس گفت:

  وقتتون بخیر
  اندازه کفی آماده برای کریر چند در چنده؟

  موافقم ۲
 12. شیما گفت:

  در بافت بدنه اصلا دانه ای اضافه و کم نمیکنیم.طبق اموزش تصاویر بالا

 13. الهام گفت:

  سلام من در حال بافت کریر با کاموا تریکو هستم ولی به رج ۵ در کف که رسیده ام دو طرف کار جمع می شود. میشه لطفا کمک کنید.

  موافقم ۳
  • نسیم گفت:

   سلام دوست گرامی
   اگر کار شما جمع میشه لازمه دانه های بیشتری اضافه کنید.
   اگر کار شما در حال چین خوردنه دانه های کمتری اضافه کنید.

 14. افاق گفت:

  با سلام
  اموزش های تریکو بافی تون فیلم نداره ؟؟

  با تشکر

 15. نگار رحیمی گفت:

  سلام،سپاس بابت اموزش خوبتون،یک سوال داشتم،من تریکو خریدم،ولی یک مقدارکه بافتم،احساس میکنم کش میاد،و چیزی نمیشه توش قرار داد،مارک دیوا هم خریدم،میشه راهنماییم کنید

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   می تونین زیر تشک بچه ، تکه ای مقوای محکم یا تخته چوب نازک یا فوم قرار بدین تا کریر ایستایی بهتری داشته باشه .

ارسال دیدگاه شما

×