شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

آموزش بافت گل سینه شیک قلاب بافی با تصاویر مرحله به مرحله

سلام دوستان عزیز، با آموزش بافت گل سینه شیک و زیبایی در خدمتتون هستیم که تشکیل شده از یک غنچه، دو برگ و یک گل. این گل بسیار زیبا علاوه بر گل سینه ، برای تزیین گیره سر و تل مو و … مناسب است.

اول روش بافت گلها را با تصویر توضیح میدم، بعد برگ و غنچه.

بافت گل ۴ مرحله داره : مرکز گل ، گلبرگ های ردیف اول که کوچکتر هستند، گلبرگ های ردیف دوم که کمی بزرگتر هستند و حاشیه بافی گلبرگ ها.

گلبرگ های گل بافت تونسی هستن که قبلا آموزش داده شده ، اگر با این بافت آشنا نیستین لینک زیر را ببینید.

آموزش بافت اسکاج بافت تونسی 

بافت گل سینه شیک

مرحله اول بافت گل سینه شیک : مرکز گل 

برای بافت گل سینه شیک ابتدا حلقه جادویی بزنید.
یک زنجیره زده و در حلقه ۶ پایه کوتاه ببافید. با گره نامریی به اولین پایه کوتاه بست بزنید.

بافت گل سینه شیک

۹ زنجیره بزنید از زنجیره هشتم تا ابتدا در هر زنجیره دو پایه کوتاه ببافید. روی همان پایه گره نامریی زده و مجددا ۹ زنجیره بافته و از زنجیره هشتم در هر زنجیره ۲پایه کوتاه ببافید.

بافت گل سینه شیک

مرحله قبل را برای هر پایه کوتاه تکرار کنید. به این ترتیب پرچم های وسط گل ۱۲ عدد خواهد شد.
نخ را گره زده، قطع کنید.

بافت گل سینه شیک

مرحله دوم بافت گل سینه شیک : بافت گل

گردبافی کنید:
حلقه جادویی زده، ۱زنجیره بافته و در حلقه۶پایه کوتاه بزنید. رج بعد در هر گره ۲پایه کوتاه ببافید. رج بعد یک درمیان پایه اضافه کنید. رج بعد۲در میان. تعداد دانه ها ۲۴ میشود.

آموزش بافت گل سینه شیک

۸ زنجیره زده با بافت تونسی از زنجیره هفتم به بعد نخ بگیرید. روی قلاب ۸ نخ خواهید داشت.
طول گلبرگ ها را به سلیقه خودتون می تونید زیادتر بگیرید. مثلا با ۱۰زنجیره شروع کنید.

آموزش بافت گل سینه شیک

روی قلاب ۸ نخ خواهید داشت. از جایی که اولین زنجیره را زده بودید نخ گرفته و در ۸ مرحله دو تا دوتا ببافید.

آموزش بافت گل سینه شیک

رج دوم :
حالا ۴ مرتبه از حلقه پشتی گره های رج قبل نخ بگیرید.
روی قلاب ۵ نخ خواهید داشت.

در ۴ مرحله دانه ها را بافته و دو تا یکی کنید.

آموزش بافت گل سینه شیک

رج سوم:
حالا مثل رج اول ۷ دانه را ببافید. از حلقه پشتی ۴ دانه رج قبل و ۳ دانه رج اول نخ بگیرید. نخ های روی قلاب ۸ تا می شود.

از همان پایه نخ گرفته و دو تا یکی دو تا یکی ببافید.

رج چهارم و پنجم را مثل رج دوم و سوم ببافید.

آموزش بافت گل سینه شیک

در حلقه پشتی هر گره رج قبل با بافت نامرئی بست بزنید.
نخ به مرکز گل می رسد.

آموزش بافت گل سینه شیک

دو پایه کوتاه بافته و یک گره نامرئی بزنید.
۸ زنجیره زده و گلبرگ بعدی را ببافید.

 آموزش بافت گل سینه شیک

۶ گلبرگ دیگر ببافید. نخ را گره زده و بچینید.
به این ترتیب گلبرگ های ردیف داخلی که کوچکترند بافته شد.

برای بافت گلبرگ های بزرگتر به همان شیوه قبل عمل می کنیم با این تفاوت که به جای ۸زنجیره،۱۰زنجیره میزنیم.
رج ۲به جای ۴دانه، ۶دانه میبافیم.
رج ۴ مثل رج۳ میبافیم.
رج ۵ مثل۲ و رج ۶ مثل۴.

آموزش بافت گل سینه شیک

مرکز گل و گلبرگ ها به این شکل روی هم قرار می گیرند.

بافت گل سینه شیک

برای بافت حاشیه سیم گلسازی نیاز داریم تا گل زیباتر بایسته

نخ را روی اولین پایه کوتاه بین دو گلبرگ وصل کرده و گره نامرئی بزنید. سیم روی قلاب قرار گیرد تا بین بافت پنهان شود. روی پایه بعدی هم گره نامریی بزنید.

حالا روی هر گره گلبرگ یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت گل سینه شیک

دو پایه کوتاه دیگر در آخرین گره ببافید.

۶ مرتبه ۱ پیکوت زده و دو پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت گل سینه شیک

طرف دیگر گلبرگ را هم پایه کوتاه ببافید.

روی پایه کوتاهی که گلبرگ بافته شده یک گره نامرئی بزنید تا گلبرگ کمی حالت جمع شده پیدا کند.

آموزش بافت گل سینه شیک

گلبرگ های دیگر را هم به همین ترتیب حاشیه بافی کرده و ۳ قسمت را روی هم بدوزید.

آموزش بافت گل سینه شیک

مرحله سوم بافت گل سینه شیک : بافت غنچه

آموزش بافت گل سینه شیک

۳۳ زنجیره زده و ۴ رج پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت گل سینه شیک

۷ زنجیره زده و از یکی به آخر تا ابتدا از هر زنجیره نخ گرفته و روی قلاب نگهدارید.

از پایه زیر زنجیره ها (پایه اول رج) نخ گرفته و دوتا یکی دو تا یکی ببافید. (یک رج تونسی بافته شد.)

از حلقه پشتی گره های رج قبل نخ گرفته و روی قلاب نگهدارید. از همان پایه اولی نخ گرفته و دوتا یکی کنید.
(۲ رج تونسی در یک پایه بافته شد)

هر دو رج تونسی در یک پایه بافته می شود.
۸ رج می بافیم.
سپس روی حلقه پشتی هر گره رج هشتم یک گره نامرئی می بافیم.

آموزش بافت گل سینه شیک

یک پایه کوتاه و یک گره نامرئی می بافیم.
برای شروع گلبرگ بعدی ۷زنجیره می زنیم.

آموزش بافت گل سینه شیک

گلبرگ دوم را هم به همان صورت می بافیم.

۳ گلبرگ دیگر می بافیم.

آموزش بافت گل سینه شیک

حالا نخی که حاشیه بافی گل را انجام داده بودید را به پایه بعد گلبرگ پنجم وصل کنید.
یک گره نامرئی و ۹ زنجیره ببافید.

یک رج تونسی بافته و در حلقه پشتی گره های تونسی، گره نامرئی ببافید. (یک پرچم بافته شد)

آموزش بافت گل سینه شیک
یک پایه کوتاه و یک گره نامرئی ببافید. ۹ زنجیره زده و یک پرچم دیگر ببافید.

۳ پرچم دیگر ببافید.
می توانید پرچها را همرنگ گلبرگ ها ببافید.

آموزش بافت گل سینه شیک

حالا از طرف پرچم ها بافت را بپیچید.

غنچه سمت راست پرچمهاش به رنگ گلبرگ هاست.

می تونید گلبرگ ها فرم بدید و از هم باز کنید مثل غنچه سمت چپ

آموزش بافت گل سینه شیک

نقشه بافت غنچه شبیه به این تصویره

آموزش بافت گل سینه شیک

بین هر گلبرگ یک پایه کوتاه می زنیم. قبل زنجیره های شروع گلبرگ هم یک گره نامرئی

هر دو رج در یک پایه بافته میشه

مرحله چهارم بافت گل سینه شیک : بافت کاسبرگ و ساقه غنچه

دور غنچه را نخ می پیچیم تا باز نشه

از پایین غنچه سیم گلسازی رد می کنیم.

آموزش بافت گل سینه شیک

دو سر سیم زیر غنچه را چند دور می پیچانیم.

باید دو سر سیم به یک اندازه باشد. اگر اضافه است آن را می چینیم.

برای کاسبرگ۱حلقه جادویی زده داخل آن ۶پایه کوتاه میبافیم.

رج دوم در هر گره۲پایه کوتاه میبافیم.

رج بعد یک در میان در هر گره۲پایه کوتاه میبافیم. تعداد دانه ها ۱۸ است.

آموزش بافت گل سینه شیک

۶ رج ۱۸ دانه را بدون افزایش می بافیم.

آموزش بافت گل سینه شیک

۳ مرتبه به ترتیب زیر می بافیم:
۱ پایه کوتاه، ۱ پایه متوسط، ۱ پایه بلند، ۱ پایه دوبل، ۱ پیکوت، یک پایه دوبل کنار دوبل قبلی، یک پایه بلند،یک پایه متوسط
نخ را چیده و محکم می کنیم.

 آموزش بافت گل سینه شیک

حالا سیم را از کاسبرگ رد می کنیم تاانتهای غنچه درون آن قرار گیرد.

دور سیم را پایه کوتاه می بافیم.

آموزش بافت گل سینه شیک

مرحله پنجم بافت گل سینه شیک : بافت برگ 

برای بافت برگ ۲۶ زنجیره می زنیم.

در زنجیره های۲۴ تا۲۱پایه کوتاه می بافیم.۴تا
۳ پایه متوسط،۱۰ پایه بلند،۱ پایه متوسط و ۶ پایه کوتاه می بافیم.

آموزش بافت گل سینه شیک

بافت طرف دیگر زنجیره ها را روی سیم انجام میدهیم.

آموزش بافت گل سینه شیک

۳ پایه کوتاه و یک زنجیره می بافیم.

۲ پایه بلند و ۲ زنجیره می بافیم.

یک گره نامرئی همانجا که پایه بلند دوم را زدیم می بافیم.
یک پایه کوتاه می زنیم.

 آموزش بافت گل سینه شیک

۱ زنجیره زده ، ۱ پایه بلند، ۱ پایه دوبل، ۳ زنجیره بافته و کنار پایه دوبل گره نامرئی می زنیم.

۲مرتبه:
۱پایه کوتاه، یک زنجیره،۱ پایه بلند، ۱ پایه دوبل، ۱پایه سوبل،۴ زنجیره و یک گره نامرئی کنار پایه سوبل می بافیم.

آموزش بافت گل سینه شیک

۱پایه کوتاه،۱زنجیره،۱پایه بلند،۱پایه دوبل،۳زنجیره بافته،کنار پایه دوبل گره نامرئی می زنیم.
۱پایه کوتاه،۱زنجیره،۲پایه بلند،۲زنجیره بافته،کنار پایه بلند دوم گره نامرئی می زنیم.

۱پایه کوتاه بافته، در حلقه ۲ زنجیره ۲ پایه کوتاه، ۱پیکوت و ۲ پایه کوتاه می بافیم.
یک پایه کوتاه می زنیم.

طرف دیگر برگ را قرینه این طرف می بافیم.

آموزش بافت گل سینه شیک

در پایان روی دو رشته سیم را پایه کوتاه می بافیم.

به این شکل.
انتهای سیم ها را حلقه کوچک کنید تا پایه کوتاه ها باز نشود.

آموزش بافت گل سینه شیک
می توانید داخل حلقه را هم پایه کوتاه بزنید.

یک برگ و یک غنچه دیگر یا به تعداد دلخواه بافته و گل آرایی نمایید.

نقشه برگ

نقشه بافت برگ
بافت با زنجیره به رنگ آبی شروع شده و سپس پایه ها که به رنگ سبز نشان داده شده،بافته می شوند.
دالبرهای یکطرف برگ با قرمز نشان داده شده است.

این هم یک بافت حرفه ای و جذاب دیگه که تقدیم شما عزیزان شد.

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 16, میانگین امتیاز: 4,44 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×