سه شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲

بافت کیف دستی قلاب بافی مدل کاشی مراکشی | آموزش رایگان بافتنی

امروز در بخش آموزش بافتنی روش بافت کیف دستی قلاب بافی زیبا و ساده ای را آماده کرده ایم که می توانید با کامواهای اضافی ببافید. بدنه کیف مدل بافت کاشی مراکشی است که می توانید برای پتو، روتختی، کوسن، شال و لباس هم استفاده کنید.

تعداد رنگ ها به سلیقه شما بستگی دارد. می توانید بافت کیف را با دو رنگ هم انجام دهید.

بافت کیف دستی قلاب بافی

آموزش بافت کیف دستی قلاب بافی رنگارنگ

برای بافت این کیف از ۵ رنگ استفاده شده، شما می توانید به تعداد رنگ های دلخواه این کیف زیبا را ببافید.

اگر کاموای شما ضخیم نیست برای شروع تعداد زنجیره بیشتری ببافید. تعداد زنجیره ها عددی فرد باشد.

۵۳ زنجیره بزنید.

رج اول بافت کیف دستی قلاب بافی

در زنجیره دوم پایه کوتاه ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت کیف

حالا تا پایان رج : ۲ زنجیره بافته، دو زنجیره را رد کرده و در سومی پایه کوتاه ببافید. به این ترتیب رج با یک پایه کوتاه به پایان می رسد.

به نخ انتهایی نشانگر یا سنجاق قفلی بزنید.

آموزش بافت کیف دستی قلاب بافی

رج دوم :

اولین رنگ را به پایه کوتاه ابتدای رج اول وصل کنید.

۳ زنجیره بزنید.

آموزش بافت کیف دستی قلاب بافی
تا انتهای رج روی هر ۲ زنجیره رج قبل را ۳ پایه بلند بافته و یک زنجیره بزنید.

آموزش قلاب بافی , بافت کیف

۳ پایه بلند آخری را که بافتید، سنجاق را باز کرده و نخ رنگ اول را از دومی خارج کنید. نخ دو را بچینید.
(می توانید رنگ دوم را گره زده و قطع کنید.)

آموزش بافت کیف دستی قلاب بافی

رج سوم بافت کیف دستی قلاب بافی

با نخ اول ۲ زنجیره زده، کار را برگردانید.
تا انتهای رج روی پایه کوتاه رج اول۱پایه بلند،۱زنجیره و ۱پایه بلند ببافید.
دقت کنید وقتی پایه بلند را می بافید نخی که می گیرید را کمی بکشید.

آموزش بافت کیف دستی قلاب بافی

انتهای رج یک پایه بلند ببافید.
سر نخ را سنجاق بزنید.

آموزش قلاب بافی , بافت کیف

رج ۴ :

رنگ سوم را به طرفی که نخ اول را قطع کرده بودید وصل کنید.

۴ زنجیره زده و روی هر تک زنجیره بین پایه بلندها را ۳ پایه بلند و یک زنجره ببافید.

بعد از سه پایه بلند انتهای رج ، یک پایه بلند روی پایه بلند رنگ اول بزنید.
نخ رنگ سوم را گره زده و قطع کنید.

آموزش قلاب بافی , بافت کیف

رج ۵ :

سنجاق را باز کنید. ۲ زنجیره زده و کار را برگردانید.

روی هر پایه بلند رنگ اول ، ۱ پایه بلند، ۱زنجیره و ۱ پایه بلند ببافید.

آموزش بافت کیف دستی قلاب بافی

انتهای رج یک پایه بلند روی زنجیره زنگ دوم ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت کیف

نخ را سنجاق بزنید.

رج ششم بافت کیف دستی قلاب بافی

رنگ سوم را به طرف دیگر بافت روی زنجیره دوم رنگ اول وصل کنید.

۴ زنجیره بزنید. کار را برگردانید.

آموزش بافت کیف دستی قلاب بافی

تا انتهای رج روی تک زنجیره های رنگ اول را ۳ پایه بلند ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت کیف
نخ را گره زده و بچینید.

رج ۷ :

با رنگ اول ۲ زنجیره زده و کار را برگردانید.

تا انتهای رج روی پایه بلندهای رنگ اول را ۱ پایه بلند،۱ زنجیره و ۱ پایه بلند ببافید.

بافت کیف دستی زنانه با قلاب

انتهای نخ را سنجاق بزنید.

رج ۸ :

بارنگ چهارم مثل رج ۶ ببافید.

آموزش بافت کیف دستی قلاب بافی

رج بعدی را مثل رج ۷ ببافید.

بافت کیف دستی زنانه با قلاب

بافت را تا مربعی شدن کار ادامه دهید.

برای اطمینان از مربعی بودن بافت، مطابق تصویر بالا دو گوشه مقابل را روی هم بگذارید.

اگر روی هم منطبق بود یعنی کار مربع شده.

آموزش بافت کیف دستی قلاب بافی

رج ۴۱ بافت کیف دستی قلاب بافی

بین هر دسته سه تایی پایه بلند را ۲ پایه بلند بافته (بدون زنجیره) و یک پایه بلند هم روی زنجیره رنگ قبل می بافیم.

(مثل تصویر زیر).

آموزش بافت کیف دستی قلاب بافی

یک زنجیره زده و روی آخرین پایه بلندی که بافتیم را دو پایه کوتاه می بافیم.
حالا دور تا دور کار را یک رج پایه کوتاه می بافیم.

در گوشه ها ۳ پایه کوتاه می زنیم.

آموزش بافت کیف دستی قلاب بافی

به انتهای رج که رسیدیم، ۲ پایه کوتاه در گوشه بافته و به اولین پایه کوتاه ابتدای رج گره نامرئی می زنیم.

بافت کیف دستی زنانه با قلاب

وقتی بافت را از وسط تا بزنید دو ضلع بالایی ، لبه بالای کیف خواهند بود.

آموزش بافت کیف دستی قلاب بافی

رج ۴۲ :

تمام رج به ترتیب یک پایه کوتاه بافته دو پایه کوتاه را یکی می کنیم.

(برای یکی کردن پایه کوتاه ، از دو پایه رج قبل نخ گرفته و ۳ نخ روی قلاب را یکی می کنیم.)

بافت کیف دستی زنانه با قلاب

رج ۴۳ :

تا انتهای رج دو پایه کوتاه را یکی می کنیم.
با بافت این دو رج کاهشی ، لبه کیف چین می خورد.

آموزش بافت کیف دستی قلاب بافی
حالا یک رنجیره زده و کار را برگردانید.
لبه بالای جلو کیف را ۴ رج پایه کوتاه ببافید.

برای دسته کیف ۶۰ زنجیره بزنید. به طرف دیگر لبه جلو پایه کوتاه بزنید. نخ را گره زده و قطع کنید.

بافت کیف دستی زنانه با قلاب

لبه کیف رفت و برگشتی پایه کوتاه بافته شده بنابراین ابتدای هر رج یک زنجیره چرخشی می بافیم.
حالا نوبت بافت لبه بالای پشت کیف است.
۴ رج پایه کوتاه بافته و ۶۰ زنجیره برای بند بزنید.

بند را با پایه کوتاه وصل کرده ، کار را برگردانید.
ابتدای رج را گیره نشانه بزنید.
حالا دور تا دور کار را پایه کوتاه ببافید.

وقتی به زنجیره ها رسیدید داخل هر زنجیره یک پایه کوتاه ببافید.

بافت کیف دستی زنانه با قلاب

در انتهای هر رج مجددا نشانه بگذارید.

آموزش بافت کیف دستی قلاب بافی

در کل ۴ رج بند و پهلوهای کیف را پایه کوتاه ببافید.
نخ را گره زده و قطع کنید.

بافت کیف دستی زنانه با قلاب

کیف ما تا اینجا به این شکل شده.

آموزش بافت کیف دستی قلاب بافی
حالا بندینک در کیف را می بافیم.
از وسط لبه پشت کیف ۶ دانه پایه کوتاه ببافید.

به تعداد رج دلخواه ۶ پایه کوتاه را ببافید.
می توانید ابتدا ۴ پایه کوتاه بافته و به مرور افزایش دهید تا کار زیباتر شود.

برای آویران کردن منگوله می توانید از حلقه فلزی استفاده کنید.

طول بندینک به قدری باشد که پس از تا کردن برای حلقه ، بتوان در کیف را بست.
حدود ۱۵ تا ۲۰ رج بافید.

بافت کیف دستی زنانه با قلاب

حالا مادگی قفل آهنربایی را به لبه کیف وصل کرده و طرف دیگرش را به بندینک متصل کنید.

برای محکمتر شدن کار بهتر است قفل را چسب هم بزنید.

آموزش بافت کیف دستی قلاب بافی

سپس حلقه را گذاشته و لبه بندینک را به داخل تا زده و بدوزید.

برای پوشاندن مادگی قفل از طرف داخل کیف ، یک دایره کوچک بافته و چسب بزنید.

آموزش بافت کیف دستی قلاب بافی

با سوزن کوک هم بزنید تا محکمتر شود.

در مرحله پایانی بافت کیف قلاب بافی ، یک منگوله ساخته و به حلقه آویزان کنید.

بافت کیف دستی زنانه با قلاب

آموزش درست کردن انواع منگوله

 

این هم پایان کار بافت کیف دستی قلاب بافی زیبای ما.

بافت کیف دستی قلاب بافی

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است.

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 21, میانگین امتیاز: 3,86 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×