چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

بافت کلاه سه بعدی مدل برگی با قلاب | آموزش رایگان قلاب بافی حرفه ای

برای بافت کلاه سه بعدی مدل برگی با قلاب از هر کاموایی که مایلید می تونید استفاده کنید فقط قلاب متناسب با کاموا را بکار ببرید. در این آموزش اصول بافت مدل برگ برجسته آموزش داده می شود.

تعداد دانه ها به اندازه دور سر، کاموا و قلاب دلخواه شما بستگی دارد.

برای بافت کلاه امروز لازم است با بافت برگ (گلبرگ) تونسی و اصول اندازه گیری کلاه آشنا باشید. لینک های زیر به شما کمک خواهد کرد.

 

 

آموزش بافت کلاه رو گوشی بچگانه دو لایه ( دخترانه و پسرانه )

آموزش قلاب بافی : بافت گل سینه رز سه بعدی

 

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

آموزش رج به رج بافت کلاه سه بعدی مدل برگی با تصویر

برای بافت کلاه سه بعدی مدل برگی ابتدا حلقه جادویی زده، ۳ زنجیره می بافیم.

در حلقه ۱۵ پایه بلند بافته و به سومین زنجیره ابتدای رج گره نامرئی می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

رج ۲: ۳ زنجیره زده و همانجا یک پایه بلند می بافیم.
در هر گره رج قبل ۲ پایه بلند بافته و به سومین زنجیره ابتدای رج گره نامرئی می بافیم.
(۳۲پایه بلند)

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

رج۳:یک در میان دانه اضافه میکنیم تا۴۸ پایه بلند شود.
۳زنجیره زده،همانجا یک پایه بلند میبافیم. ۱پایه بلند بافته و تا انتهای رج(۲ پایه بلند در یک گره و یک پایه بلند در بعدی) می بافیم.

ابتدای هر رج ۳ زنجیره می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب
رج ۴ : ۲ در میان دانه اضافه میکنیم.
۶۴ پایه بلند
انتهای هر رج به سومین زنجیره ابتدای رج بست می زنیم.

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

رج ۵ : ۳ در میان دانه اضافه می کنیم.
۸۰پایه بلند

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

رج ۶ : ۴ در میان دانه اضافه میکنیم.
۹۶ پایه بلند

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

هر زمان محیط دایره به اندازه دور سر شد بافت برگ ها را شروع می کنیم.

 

بافت برگ های برجسته 

بین هر برگ ۵ پایه بلند فاصله است.
۶پایه برای بافت هر برگ لازم است. ۲ زنجیره زده، از زنجیره اول نخ می گیریم.
از زیر ۳ زنجیره ابتدای رج قبل هم نخ می گیریم.
حالا ۳ نخ روی قلاب داریم.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

اولی را تک می بافیم. مثل بافت زنجیره

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

۲ تا یکی می کنیم.

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

۲ یکی نهایی

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

رج بعد یک زنجیره زده و از حلقه بافتهای رج قبل و یکی هم از زیر ۳ زنجیره نخ می گیریم.
تعداد ۴ نخ روی قلاب خواهیم داشت که مثل قبل اول تکی و بعد ۲ تا ۲ تا می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

بافت را ادامه میدهیم تا تعداد دانه های روی قلاب به ۷ برسد.

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

۵ پایه بلند را نبافته و به ششمی گره نامرئی می زنیم.

کار به این شکل می شود.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

۲ زنجیره زده و از رو همان پایه ششم نخ گرفته و برگ بعدی را می بافیم.

فیلم آموزش بافت برگ به زبان اصلی 

این فیلم گرچه زبان اصلی است اما کاملا گویاست و روش بافت را به خوبی فرا خواهید گرفت.

۲tLM5

به این ترتیب هر برگ ۶ پایه نیاز دارد.
بنابراین پایه های کلاه باید مضربی از ۶ باشد.

آخرین برگ را به ابتدای یرگ اول بست می زنیم.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

۳ زنجیره زده ، یک رج پایه بلند می بافیم.
به سومین زنجیره ابتدای رج بست می زنیم.

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

۳ گره نامرئی می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

برگ های ردیف دو را مثل ردیف اول می بافیم.

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی
با ۳ گره نامرئی ای که بافتیم، این ردیف از میان اولین برگ ردیف اول شروع می شود.

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

۳ رج پایه بلند می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

بین هر دو ردیف برگ ۳ رج پایه بلند بافته می شود.

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

مثل قبل ۲ ردیف برگ می بافیم و ۳ ردیف پایه بلند تا زمانی که کلاه به ارتفاع دلخواه برسه.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

سعی کنید بافت با دو ردیف برگ تموم بشه.

وقتی بافت کلاه سه بعدی مدل برگی به پایان رسید، یک رج پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

می تونید به همین شکل از کلاه سه بعدی مدل برگی استفاده کنید. اما برای زیباتر شدن بهتره به کلاه حالت داده و با گل تزیین کنید.

 

حالت دادن بالای کلاه 

مقداری نخ اضافه گذاشته و بقیه را بچینید.

حالا با سوزن از زیر برگ ها تا بالای ردیف اول برگ کوک بزنید.

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

نخ را بکشید تا بافت جمع بشه.

برگ ها را با دست کمی مرتب کرده و چند بار کوک بزنید تا چین خوردگی بافت محکم بشه.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

روی محل دوخت کلاه را با گل و برگهای دلخواه تزیین کنید.

فیلم آموزش دوخت کلاه سه بعدی مدل برگی

joWHs

فیلم آموزش بافت کلاه برگ سه بعدی به زبان اصلی 

o8dBG  –  0gOwt

آموزش بافت گل برای تزیین کلاه

پس از بافت کلاه سه بعدی مدل برگی نوبت تزیین اونه.

نخ را ۱۰ الی ۱۲ بار دور انگشت پیچید. با دقت از انگشت خارج کرده و از میان حلقه ، نخ گرفته و یک گره ببافید.

آموزش بافت گل با قلاب

روی نخ ها ۱۲ پایه کوتاه ببافید. ۲ رج دیگر ۱۲ پایه کوتاه ببافید. طور که هر رج، روی پایه کوتاه های قبلی را بپوشاند.

بافت را تا زمانی ادامه می دهیم که حفره میانی کاملا پوشانده شود.

یک گره نامرئی ببافید.

نمای پشت دکمه

آموزش بافت گل با قلاب

تصویر روی دکمه

آموزش بافت گل قلاب بافی

۲ زنجیره زده و یک پایه متوسط همانجا ببافید.
در هر گره دو پایه متوسط بافته و به دومین زنجیره اول رج گره نامرئی بزنید.
تذکر : اگر این رج بافته نشه گل زیباتر میشه.

آموزش بافت گل با قلاب

۵ مرتبه (۴ زنجیره زده، ۳ گره را نبافته و در بعدی پایه کوتاه) بزنید.

۴ زنجیره زده و با گره نامرئی به ابتدای رج وصل کنید.

به این ترتیب ۶ حلقه زنجیره پایه گلبرگ ها بافته می شود.
اگر رج پایه متوسط ها را نبافته اید. ۴ زنجیره که زدید یک پایه را نبافته و در بعدی پایه کوتاه بزنید.

آموزش بافت گل قلاب بافی

روی اولین حلقه ۴ زنجیره یک گره نامرئی ببافید.
۲ زنجیره زده و یک رج تونسی ببافید.
در اولین رج تونسی ۳ حلقه نخ داریم.
دقت کنید در مرحله رفت بافت تونسی ۱ گره روی ۴ زنجیره پایه گلبرگ می زنیم.

آموزش بافت گل قلاب بافی

رج بعد یک زنجیره زده و تونسی می بافیم.

این دفعه در مرحله رفت، ۴ نخ روی قلاب داریم.

در کل ۷ رج می بافیم تا حلقه نخ ها در مرحله رفت ۹ تا شود.

آموزش بافت گل قلاب بافی

۲ زنجیره بافته و پیکوت می زنیم.

آموزش بافت گل با قلاب

یک رج دیگر تونسی می بافیم.

رج بعدی یک گره نامرئی زده و تونسی می بافیم. حلقه نخها ۸ تا می شود.

به همین ترتیب هر رج یک گره نامرئی در ابتدا بافته تا یک دانه کم شود.

آموزش بافت گل با قلاب

آخرین رج گلبرگ با یک گره نامرئی روی (حلقه ۴ زنجیره) تمام می شود.

آموزش بافت گل قلاب بافی

روی حلقه زنجیره بعدی گره نامرئی زده و گلبرگ بعدی را می بافیم.

به همین ترتیب ۵ گلبرگ دیگر بافته می شوند.

آموزش بافت گل قلاب بافی

فیلم آموزش بافت گل به زبان اصلی

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 375, میانگین امتیاز: 4,40 از 5)
Loading...

۶۵ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. الهام گفت:

  سلام دوست عزیز…
  من از این کلاه خیلی خوشم اومدم.
  درحال بافت کلاهم…منتهی دارم با کاموای ضخیم میبافم و قلابمم سایز۴ چون مال کامواست.
  بنظرتون مناسب ترین کاموا و قلاب چیه ؟؟برا بافت این کلاه؟؟
  کمیم با کاموای اکریل تاب بافتم که برگاش ریز شدن
  نسیم جان بنظرتون چه کاموایی و قلابی برا این کلاه خوبه؟؟؟برا دختر۳ سالم ببافم.
  با کاموای ضخیم بافتم سنگین شد

  موافقم ۲
  • نسیم گفت:

   سلام عزیز جان
   کامواهایی انتخاب کنید که با قلاب ۳ میلیمتری بشه بافت و ترجیحا برای بچه ها مناسب باشه مثلا (آلیز بی بی بست، یارن آرت بی بی ، آلیز کتان گلد و مشابه اینها) آلیز سوپرلانا کلاسیک ضخامتش برای بافت با قلاب مناسبه و ۲۵ درصد هم پشم داره اما فکر نکنم ضد حساسیت باشه.

   موافقم ۴
   • الهام گفت:

    ممنونم…
    بس اگه مثلا با کاموای آلیز و قلاب سایز۳ ببافم مث ژورنال میشه؟؟
    شما پیج یا کانال ندارید؟؟

    • نسیم گفت:

     خواهش می کنم عزیزم
     چه آلیزی منظورتونه؟
     آلیز دیوا خیلی ظریف هست.
     هر کاموایی که با قلاب ۳ تا ۳.۵ میلیمتری بشه بافت برای این کار مناسبه.

     موافقم ۱
 2. راضیه گفت:

  ببخشید دستور کار شما واسه چندساله هستش؟ من واسه دختر۷ساله میخوام، ممنون میشم جواب بدین

  موافقم ۲
  • نسیم گفت:

   این کلاه را برای هر سایزی می تونید ببافید.
   برای ۷ ساله، قطر دایره در گردبافی اولیه حدود ۱۶ سانت کافیه.

   موافقم ۱
 3. اسلامی گفت:

  سلام من برگا رو می بافم بر می گرده، علتش چیه؟ لطفا راهنماییم کنین تشکر

 4. زهرا گفت:

  سلام خواهش میکنم جواب بدید اگه بخوایم در طول کار دانه اضافه کنیم که مدل برگی از همون بالای کلاه شروع بشه چطور باید دانه اضاف کنیم مدلش به هم نریزه

 5. سامیار گفت:

  ممنون از آموزش خوبتون. ببخشید برای دختر ۹ ساله ،حدودا چند تا کلاف کاموا لازمه؟

  موافقم ۱
 6. مرضیه گفت:

  سلام من برا اینکه وسط کلاه خیلی خالی نباشهبرکا رو از رردیف ۴شروع کردم ولی تو دوردیف بعدیم اضافه کردم تا ۹۰پایه بلند شد که قطر ۱۷و محیطش۵۳انذازه دور سر دخترمه حالا میخوام بقیشو ببافم باید سه ردیف ساده ببافم تا جم شه یا اینکه باز دوردیف برگ ببافم؟برا یه کلاه اندازه ۱۲سال چن تا کاموا میبره؟

  موافقم ۲
 7. سما گفت:

  سلام خسته نباشید
  من این کلاه رو طبق دستور بافتم
  ولی نمیدونم چرا ارتفاع که بالا میاد کلاه خیلی جمع نمیشه و بزرگ شده. من قطر دایره رو ۱۴ گرفتم برای نوزاد شش ماه تا یکسال.ولی الان اندازه سر خودم داره میشه
  تعداد دونه ها ثابته تو هر رج.
  ایا نباید دونه کم میکردم در هر ردیف؟ اکر کم کنم مضرب ۶ بهم میخوره
  ممنون مبشم راهنمایی کنید

  موافقم ۲
  مخالفم ۳
  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   اگر بچه در دسترس است، راحت ترین کار اینست که دور سر بچه را اندازه بزنید و دایره را تا حدی ببافید که محیط آن برابر دور سر شود.
   در این مدل دانه کم نمی شود. وقتی به اندازه دور سر شد، بدون کاهش یا افزایش، بافت تا ارتفاع دلخواه ادامه پیدا می کند.

   موافقم ۵
   مخالفم ۲
 8. آ گفت:

  سایز کامواتون چنده نسیم جان

  موافقم ۳
  مخالفم ۲
 9. م گفت:

  باید چند گل برگ ببافیم تا کلاه تموم بشه

  موافقم ۱
  مخالفم ۲
 10. فاطمه گفت:

  سلام ببخشید من دخترم هفت سالشه دور سرشم ۴۰ هستش چه جوری محیط دایره را حساب کنم؟

  موافقم ۱
  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز ، اندازه دور سر بچه ۷ ساله باید ۵۰ به بالا باشه ! مطمئنید درست اندازه زدید؟؟؟
   برای اندازه گیری، دایره ای که بافتید را روی سطحی صاف بگذارید، متر را به صورت عمودی دور تا دور دایره بگیرید و اندازه بزنید.

 11. آتنا گفت:

  سلام ببخشید سایز قلاب و کاموات چنده نسیم جان عزیزم

  موافقم ۲
 12. مریم گفت:

  واقعا هنرمندید واقعا کلاه زیباییه کاش میتونستم ببافمش

  موافقم ۲
  مخالفم ۲
 13. عمران گفت:

  خیلی مطالب زیبا هستند

  موافقم ۲
 14. اتنا گفت:

  قلابم سایز ۷ کاموا زخیم مال اونه کج در میاد

  • نسیم گفت:

   اگر قلابتون ۷ میلیمتریه، برای بافت تریکو خوبه ، خیلی ضخیمه.
   برای این کلاه نخ ضخیم مناسب نیست.

 15. اتنا گفت:

  برگ های من کج وکله در میان چرا ؟?؟؟؟؟؟؟؟؟?؟

  موافقم ۱
 16. اتنا گفت:

  سلام من بلد نیستم سر کلاه را بزارم

 17. ریحانه گفت:

  سلام منم کلاه را بافتم خیلی قشنگ شد فقط یه سوال آخرین کاری که برای حالت دادن کلاه هست که باید جمع بشه چطوری انجام بدیم که زیبا بشه و مثل تصویر شما بشه هر کاری می کنم اونطور نمیشه ممنون اگه جواب بدید. مثل کلاه هندی هاست درسته

  • نسیم گفت:

   سلام عزیزم
   مبارکتون باشه
   باید طول کلاه که مدل برگ هست را کوک بزنید. یک خط مستقیم از لبه کلاه تا رج شروع برگ ها.
   کوک هاتون زیر برگ ها باشه
   بعد نخ را بکشید چند بار کوک بزنید و بعد گره بزنید تا محکم بشه.
   فیلم روش دوخت به آموزش اضافه شده که می تونید ببینید.

 18. سمانه گفت:

  سلام خوشبحالتون من خیلی دوست دارم یاد بگیرم ولی اصلا بلد نیستم دو تا دخترم دارم ولی بلد نیستم

 19. ندا گفت:

  خیلی ممنونم عزیزم💚

  موافقم ۱
» نمایش دیدگاه های بیشتر «

ارسال دیدگاه شما

×