دوشنبه , ۲۲ مهر , ۱۳۹۸

بافت کلاه سه بعدی مدل برگی با قلاب | آموزش رایگان قلاب بافی حرفه ای

برای بافت کلاه سه بعدی مدل برگی با قلاب از هر کاموایی که مایلید می تونید استفاده کنید فقط قلاب متناسب با کاموا را بکار ببرید. در این آموزش اصول بافت مدل برگ برجسته آموزش داده می شود.

تعداد دانه ها به اندازه دور سر، کاموا و قلاب دلخواه شما بستگی دارد.

برای بافت کلاه امروز لازم است با بافت برگ (گلبرگ) تونسی و اصول اندازه گیری کلاه آشنا باشید. لینک های زیر به شما کمک خواهد کرد.

کلاه سه بعدی مدل برگی

 

 

آموزش بافت کلاه رو گوشی بچگانه دو لایه ( دخترانه و پسرانه )

آموزش قلاب بافی : بافت گل سینه رز سه بعدی

 

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

آموزش رج به رج بافت کلاه سه بعدی مدل برگی با تصویر

برای بافت کلاه سه بعدی مدل برگی ابتدا حلقه جادویی زده، 3 زنجیره می بافیم.

در حلقه 15 پایه بلند بافته و به سومین زنجیره ابتدای رج گره نامرئی می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

رج 2: 3 زنجیره زده و همانجا یک پایه بلند می بافیم.
در هر گره رج قبل 2 پایه بلند بافته و به سومین زنجیره ابتدای رج گره نامرئی می بافیم.
(32پایه بلند)

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

رج3:یک در میان دانه اضافه میکنیم تا48 پایه بلند شود.
3زنجیره زده،همانجا یک پایه بلند میبافیم. 1پایه بلند بافته و تا انتهای رج(2 پایه بلند در یک گره و یک پایه بلند در بعدی) می بافیم.

ابتدای هر رج 3 زنجیره می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب
رج 4 : 2 در میان دانه اضافه میکنیم.
64 پایه بلند
انتهای هر رج به سومین زنجیره ابتدای رج بست می زنیم.

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

رج 5 : 3 در میان دانه اضافه می کنیم.
80پایه بلند

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

رج 6 : 4 در میان دانه اضافه میکنیم.
96 پایه بلند

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

هر زمان محیط دایره به اندازه دور سر شد بافت برگ ها را شروع می کنیم.

 

بافت برگ های برجسته 

بین هر برگ 5 پایه بلند فاصله است.
6پایه برای بافت هر برگ لازم است. 2 زنجیره زده، از زنجیره اول نخ می گیریم.
از زیر 3 زنجیره ابتدای رج قبل هم نخ می گیریم.
حالا 3 نخ روی قلاب داریم.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

اولی را تک می بافیم. مثل بافت زنجیره

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

2 تا یکی می کنیم.

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

2 یکی نهایی

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

رج بعد یک زنجیره زده و از حلقه بافتهای رج قبل و یکی هم از زیر 3 زنجیره نخ می گیریم.
تعداد 4 نخ روی قلاب خواهیم داشت که مثل قبل اول تکی و بعد 2 تا 2 تا می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

بافت را ادامه میدهیم تا تعداد دانه های روی قلاب به 7 برسد.

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

5 پایه بلند را نبافته و به ششمی گره نامرئی می زنیم.

کار به این شکل می شود.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

2 زنجیره زده و از رو همان پایه ششم نخ گرفته و برگ بعدی را می بافیم.

 

فیلم آموزش بافت برگ به زبان اصلی 

این فیلم گرچه زبان اصلی است اما کاملا گویاست و روش بافت را به خوبی فرا خواهید گرفت.

 

 

 

به این ترتیب هر برگ 6 پایه نیاز دارد.
بنابراین پایه های کلاه باید مضربی از 6 باشد.

آخرین برگ را به ابتدای یرگ اول بست می زنیم.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

3 زنجیره زده ، یک رج پایه بلند می بافیم.
به سومین زنجیره ابتدای رج بست می زنیم.

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

3 گره نامرئی می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

برگ های ردیف دو را مثل ردیف اول می بافیم.

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی
با 3 گره نامرئی ای که بافتیم، این ردیف از میان اولین برگ ردیف اول شروع می شود.

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

3 رج پایه بلند می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

بین هر دو ردیف برگ 3 رج پایه بلند بافته می شود.

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

مثل قبل 2 ردیف برگ می بافیم و 3 ردیف پایه بلند تا زمانی که کلاه به ارتفاع دلخواه برسه.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

سعی کنید بافت با دو ردیف برگ تموم بشه.

وقتی بافت کلاه سه بعدی مدل برگی به پایان رسید، یک رج پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

می تونید به همین شکل از کلاه سه بعدی مدل برگی استفاده کنید. اما برای زیباتر شدن بهتره به کلاه حالت داده و با گل تزیین کنید.

 

حالت دادن بالای کلاه 

مقداری نخ اضافه گذاشته و بقیه را بچینید.

حالا با سورن از زیر برگ ها تا بالای ردیف اول برگ کوک بزنید.

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

نخ را بکشید تا بافت جمع بشه.

برگ ها را با دست کمی مرتب کرده و چند بار کوک بزنید تا چین خوردگی بافت محکم بشه.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

روی محل دوخت کلاه را با گل و برگهای دلخواه تزیین کنید.

آموزش بافت گل برای تزیین کلاه

پس از بافت کلاه سه بعدی مدل برگی نوبت تزیین اونه.

نخ را 10 الی 12 بار دور انگشت پیچید. با دقت از انگشت خارج کرده و از میان حلقه ، نخ گرفته و یک گره ببافید.

آموزش بافت گل با قلاب

روی نخ ها 12 پایه کوتاه ببافید. 2 رج دیگر 12 پایه کوتاه ببافید. طور که هر رج، روی پایه کوتاه های قبلی را بپوشاند.

بافت را تا زمانی ادامه می دهیم که حفره میانی کاملا پوشانده شود.

یک گره نامرئی ببافید.

نمای پشت دکمه

آموزش بافت گل با قلاب

تصویر روی دکمه

آموزش بافت گل قلاب بافی

2 زنجیره زده و یک پایه متوسط همانجا ببافید.
در هر گره دو پایه متوسط بافته و به دومین زنجیره اول رج گره نامرئی بزنید.
تذکر : اگر این رج بافته نشه گل زیباتر میشه.

آموزش بافت گل با قلاب

5 مرتبه (4 زنجیره زده، 3 گره را نبافته و در بعدی پایه کوتاه) بزنید.

4 زنجیره زده و با گره نامرئی به ابتدای رج وصل کنید.

به این ترتیب 6 حلقه زنجیره پایه گلبرگ ها بافته می شود.
اگر رج پایه متوسط ها را نبافته اید. 4 زنجیره که زدید یک پایه را نبافته و در بعدی پایه کوتاه بزنید.

آموزش بافت گل قلاب بافی

روی اولین حلقه 4 زنجیره یک گره نامرئی ببافید.
2 زنجیره زده و یک رج تونسی ببافید.
در اولین رج تونسی 3 حلقه نخ داریم.
دقت کنید در مرحله رفت بافت تونسی 1 گره روی 4 زنجیره پایه گلبرگ می زنیم.

آموزش بافت گل قلاب بافی

رج بعد یک زنجیره زده و تونسی می بافیم.

این دفعه در مرحله رفت، 4 نخ روی قلاب داریم.

در کل 7 رج می بافیم تا حلقه نخ ها در مرحله رفت 9 تا شود.

آموزش بافت گل قلاب بافی

2 زنجیره بافته و پیکوت می زنیم.

آموزش بافت گل با قلاب

یک رج دیگر تونسی می بافیم.

رج بعدی یک گره نامرئی زده و تونسی می بافیم. حلقه نخها 8 تا می شود.

به همین ترتیب هر رج یک گره نامرئی در ابتدا بافته تا یک دانه کم شود.

آموزش بافت گل با قلاب

آخرین رج گلبرگ با یک گره نامرئی روی (حلقه 4 زنجیره) تمام می شود.

آموزش بافت گل قلاب بافی

روی حلقه زنجیره بعدی گره نامرئی زده و گلبرگ بعدی را می بافیم.

به همین ترتیب 5 گلبرگ دیگر بافته می شوند.

آموزش بافت گل قلاب بافی

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 210, میانگین امتیاز: 4.28 از 5)
Loading...

۳۴ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. معصومه گفت:

  اموزشاتون عالیه.ان شاالله خیر ببینی مرسی .موفق و سلامت باشی😍😍😍😍😍😍

  2
  2
 2. درنا گفت:

  سلام من دست چپم و زیاد قلاب بافی بلد نیستم چجوری این کلاه رو ببافم؟

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   تمام کارهایی که گفته شده را انجام بدین. چه چپ دست باشید و چه راست دست تعداد و نوع بافت گره ها یکی هست.
   برای راحت تر شدن بافت از روی تصویر، می تونید از آینه استفاده کنید تا تصاویر را به صورت بافت با دست چپ ببینید.
   اما برای آموزش قلاب بافی می تونید از اولین آموزشهای این سایت استفاده کنید یا در کانال بافتنی زیبا baftanieziba@ عضو شوید.

 3. ایرانی گفت:

  اصلا خوب توضیح ندادین. خییییلی کلی گویی شده. عکسها هم اصلا خوب و نمایان نیست. خودتون بلدین فکر می کنین همه هم مثل شما بلدن. مثلا بعد از رج اولی که برگها بافته شد چطوری پایه بلند بزنیم؟کجا باید زده بشه؟ روی کدوم رج؟چندتا پایه بلند باید زده بشه؟ و…….. به درد خور نیست. از سر واکنیه توضیحتون

  3
  1
  • نسیم گفت:

   دوست عزیز
   ابتدای آموزش نوشته شده باید با بافت تونسی آشنا باشید.
   لینک آموزش بافت گل سینه هم قبل از شروع بافت کلاه قرار داده شده تا با مشاهده اون راحت تر بتونید بافت تونسی را انجام بدید.

   1
   1
 4. ایرانی گفت:

  وقتی بافت برگها شروع میشه، دیگه به قطر کلاه اضافه نمیشه؟ یعنی گشادی کلاه همون اندازه کفی هست که فقط پایه بلند زده شده؟دیواره ها دیگه گشاد نمیشن؟توی عکس شما قطر کلاه گشاد تر از اون کفی پایه بلند نشون داده شده
  درضمن برگهای من حالت جمع شدگی دارن. برگهای عکس چطوری باز و روی هم صاف قرار گرفتن؟

  • نسیم گفت:

   اگر میخواهید مثل نمونه برگها از بالای سر شروع بشن زودتر بافت برگ را شروع کنید و رج بعدی دانه اضافه کنید.
   اگر برگهاتون خیلی جمع شدن فاصله بین اونها را بیشتر بگیرید به عبارتی به جای بست زدن به ششمین پایه به هفتمی بزنید.
   به دلیل اختلاف ضخامت نخ و قلاب مدل موجود در آموزش و بافت شما ، ممکنه لازم باشه تغییراتی در تعداد دانه ها ایجاد کنید.
   این امریه طبیعی. بهترین کار برای شروع هر بافتی، بافت نمونه کوچک برای تمرین و بدست آوردن تعداد پایه های مورد نیازه.

 5. بريسا گفت:

  سلام بایه ها به اندازه توضیحات اضافه کردم ولی قبل از رسیدن به بافت برک ها ،دایره من حالت جین خوردکی کرفته علت ش جیه جکار باید بکنم ؟

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   یا کامواتون ظریفتر از مدله یا پایه بلندهاتون را خیلی کوتاه می زنین.
   پایه های ابتدایی را کمتر بزنید یا کمتر پایه اضافه کنید یا با کاموای ضخیمتر ببافید.

 6. فرشته گفت:

  سلام ببخشید برای کلاه سه بعدی وقتی برگ ها رو شروع به بافت کردیم وقتی پایین میام تعداد دانه ها هم زیاد میشه یا نه

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز می تونید در رجی که پایه بلند ساده هست (رج بین برگها) دانه اضافه کنید فقط تعداد دانه ها مضربی از 6 باشد.

 7. مهشید گفت:

  کلاه رو بافتم کلی دعاتون کردم

 8. zahra گفت:

  خیلی قشنگه

 9. لیلا گفت:

  باسلام وخسته نباشید ممنونم از اموزش تون
  همانطور که دیگر دوستان گفتند کمی کلی گویی داشتید کاش
  در حین بافت عکسی واضحی رومی گذاشتید
  بازهم از آموزش تان ممنونم ومتشکرم

 10. حدیث گفت:

  سلام خسته نباشید میشه بافت سه بعدی کلاه طرح برگ رو با ویدئو نشون بدید

 11. معصومه گفت:

  سلام خسته نباشیدممنون از توضیحاتتون درباره کلاه تعداد دانه هایی اولی که میخوایید ببافید همیشه برای هر بچه ای همین تعداد ببافیم

 12. یکی گفت:

  ببخشید فیلمی که برای آموزش گذاشتید اصلا برای من اجرا نمیشه مشکل منه یا مشکل از سایت هستش

 13. شیدا گفت:

  سلام خسته نباشید

  بافت کیف پله کانی با قلاب که دو رنگ بافته شده را لطف می کنید یاد بدید

  با تشکر از استاد محترم

 14. یکتا گفت:

  سلام همین اندازه ی شما برای دختر یک سال و نه ماه خوبه که ببیافم یا پایه بلند های اول رو باید بیشتر بیافم

  • نسیم گفت:

   سلام عزیز
   محیط دایره ای که پایه بلند می بافید یا به عبارتی دور تا دور دایره باید به اندازه دور سر بچه باشه.
   اگر می خواهید برگها از بالاتر شروع بشه ، می تونید افرایش پایه ها را در رج زیر برگها که پایه بلند هست اعمال کنید.

 15. یکتا گفت:

  یعنی من باید دایره ای که میبافم تا رو گوش های بچم بیاد؟درسته

  • نسیم گفت:

   بهتره برگ از بالاتر شروع بشه
   اگه تا روی گوشها پایه بلند ببافید، نهایتا کلاه ساده ای دارید که لبه هاش برگ برجسته هست.

 16. یکتا گفت:

  من نمیدونم همون دایره ای که پایه بلند میبافم چقدر باید باشه تا کجای سر بچه بی زحمت همینو برام توضیح کامل بدین ممنون میشم و اینکه گفتین که تعداد پایه ها مضرب شش باشه برای همین هم یه توضیح بدین اگه میشه
  خیلی ممنون

  • نسیم گفت:

   منظور از مضرب شش بودن اینه که بر عدد 6 که تقسیم می کنید باقیمانده صفر بشه
   مثلا 54 تقسیم بر 6 میشه 9
   به نظر من دایره پایه بلندتون کوچیکتر باشه برگ ها از بالای کلاه شروع میشه و کلاه زیبا تر میشه
   اما باید کمی تجربه داشته باشین که بتونین همزمان با شروع بافت برگی افزایش پایه هم داشته باشید
   اما اگر برای اولین باره کلاه می بافید. پایه بلند ها را به اندازه دور سر منهای 3 سانت ادامه بدید. (منظور دور تا دور دایره هست)

 17. یکتا گفت:

  خیلی ببخشید که زیاد سوال میپرسم بافتن رو خوب یاد دارم ولی کلاه خوب یه جورایی سختمه نمیفهمم الان من دایره ام رو روی سر بچم بذارم باید تا پشت گردنش برسه؟تا جایی که پشت سرش مو داره تا همونجا دایره ام برسه خوبه؟
  من الان در حال بافت هستم رج یازدهم و اینکه 9 در میان دوتایی میزنم اخر بافت هر رج تعداد پایه ها رو تقسیم 6 میکنم تا درست باشه یکم چین دار شده اشکالی نداره ممنون از پاسخ دادن سریع تون

  • نسیم گفت:

   اگر خیلی چین خورده کمتر پایه اضافه کنید.
   اگه به پشت گردن برسه که یعنی همه کلاه بافته شده بدون برگ !!!
   پهن ترین جای سر تقریبا بالای پیشانی هست. متر را دور سر بچه بگیرین هر اندازه بود شما 3 سانت کم کنید، چون بافت کش میاد.
   مثلا شده 45 سانت، اندازه دور تا دور دایرتون باید 45 سانت بشه تا شروع به بافت برگ کنید و دیگه پایه اضافه نشه.
   ضمنا اندازه های تقریبی کلاه را در مطلب زیر ببینید:
   آموزش بافت کلاه رو گوشی بچگانه دو لایه ( دخترانه و پسرانه )

 18. یکتا گفت:

  سلام بعد از اینکه برگ هارو بافتیم باید یک رج پایه بزنیم توی این رج هایی که بعد از بافت برگ ها هست باید پایه های دوتایی هم بزنیم یا نه؟؟ممنون

 19. زینب گفت:

  سلام میشه بعد از بافت دو ردیف برگ به جای اینکه سه رج پایه بلند ببیافیم دو رج ببیافیم تا برگ ها به هم نزدیک تر باشن

 20. ندا گفت:

  سلام وقت شما بخیر
  میشه بفرمائید این کلاه که در تصویر هست با این تعداد بافت
  برای چه سنی مناسب هست؟دختر من 11 سالشه و دور سرش 55

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   تعداد دانه ها به ضخامت کاموا، سایز قلاب و دست بافنده بستگی داره.
   دور دایره ای که می بافید (محیط دایره) باید به اندازه دور منهای 3 سانت بشه.

 21. ندا گفت:

  خیلی ممنونم عزیزم💚

 22. سمانه گفت:

  سلام خوشبحالتون من خیلی دوست دارم یاد بگیرم ولی اصلا بلد نیستم دو تا دخترم دارم ولی بلد نیستم

ارسال دیدگاه شما

نام(لازم)

آموزش بافت پتو بچه خرس تدی با قلاب
مشاهده