شنبه , 26 آبان , 1397

برای بافت کلاه سه بعدی مدل برگی با قلاب از هر کاموایی که مایلید می تونید استفاده کنید فقط قلاب متناسب با کاموا را بکار ببرید. در این آموزش اصول بافت مدل برگ برجسته آموزش داده می شود.

تعداد دانه ها به اندازه دور سر، کاموا و قلاب دلخواه شما بستگی دارد.

برای بافت کلاه امروز لازم است با بافت برگ (گلبرگ) تونسی و اصول اندازه گیری کلاه آشنا باشید. لینک های زیر به شما کمک خواهد کرد.

 

 

آموزش بافت کلاه رو گوشی بچگانه دو لایه ( دخترانه و پسرانه )

آموزش قلاب بافی : بافت گل سینه رز سه بعدی

 

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

آموزش رج به رج بافت کلاه سه بعدی مدل برگی با تصویر

برای بافت کلاه سه بعدی مدل برگی ابتدا حلقه جادویی زده، 3 زنجیره می بافیم.

در حلقه 15 پایه بلند بافته و به سومین زنجیره ابتدای رج گره نامرئی می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

رج 2: 3 زنجیره زده و همانجا یک پایه بلند می بافیم.
در هر گره رج قبل 2 پایه بلند بافته و به سومین زنجیره ابتدای رج گره نامرئی می بافیم.
(32پایه بلند)

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

رج3:یک در میان دانه اضافه میکنیم تا48 پایه بلند شود.
3زنجیره زده،همانجا یک پایه بلند میبافیم. 1پایه بلند بافته و تا انتهای رج(2 پایه بلند در یک گره و یک پایه بلند در بعدی) می بافیم.

ابتدای هر رج 3 زنجیره می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب
رج 4 : 2 در میان دانه اضافه میکنیم.
64 پایه بلند
انتهای هر رج به سومین زنجیره ابتدای رج بست می زنیم.

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

رج 5 : 3 در میان دانه اضافه می کنیم.
80پایه بلند

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

رج 6 : 4 در میان دانه اضافه میکنیم.
96 پایه بلند

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

هر زمان محیط دایره به اندازه دور سر شد بافت برگ ها را شروع می کنیم.

 

بافت برگ های برجسته 

بین هر برگ 5 پایه بلند فاصله است.
6پایه برای بافت هر برگ لازم است. 2 زنجیره زده، از زنجیره اول نخ می گیریم.
از زیر 3 زنجیره ابتدای رج قبل هم نخ می گیریم.
حالا 3 نخ روی قلاب داریم.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

اولی را تک می بافیم. مثل بافت زنجیره

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

2 تا یکی می کنیم.

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

2 یکی نهایی

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

رج بعد یک زنجیره زده و از حلقه بافتهای رج قبل و یکی هم از زیر 3 زنجیره نخ می گیریم.
تعداد 4 نخ روی قلاب خواهیم داشت که مثل قبل اول تکی و بعد 2 تا 2 تا می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

بافت را ادامه میدهیم تا تعداد دانه های روی قلاب به 7 برسد.

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

5 پایه بلند را نبافته و به ششمی گره نامرئی می زنیم.

کار به این شکل می شود.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

2 زنجیره زده و از رو همان پایه ششم نخ گرفته و برگ بعدی را می بافیم.

به این ترتیب هر برگ 6 پایه نیاز دارد.
بنابراین پایه های کلاه باید مضربی از 6 باشد.

آخرین برگ را به ابتدای یرگ اول بست می زنیم.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

3 زنجیره زده ، یک رج پایه بلند می بافیم.
به سومین زنجیره ابتدای رج بست می زنیم.

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

3 گره نامرئی می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

برگ های ردیف دو را مثل ردیف اول می بافیم.

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی
با 3 گره نامرئی ای که بافتیم، این ردیف از میان اولین برگ ردیف اول شروع می شود.

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

3 رج پایه بلند می بافیم.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

بین هر دو ردیف برگ 3 رج پایه بلند بافته می شود.

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

مثل قبل 2 ردیف برگ می بافیم و 3 ردیف پایه بلند تا زمانی که کلاه به ارتفاع دلخواه برسه.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

سعی کنید بافت با دو ردیف برگ تموم بشه.

وقتی بافت کلاه سه بعدی مدل برگی به پایان رسید، یک رج پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

می تونید به همین شکل از کلاه سه بعدی مدل برگی استفاده کنید. اما برای زیباتر شدن بهتره به کلاه حالت داده و با گل تزیین کنید.

 

حالت دادن بالای کلاه 

مقداری نخ اضافه گذاشته و بقیه را بچینید.

حالا با سورن از زیر برگ ها تا بالای ردیف اول برگ کوک بزنید.

آموزش بافت کلاه سه بعدی مدل برگی

نخ را بکشید تا بافت جمع بشه.

برگ ها را با دست کمی مرتب کرده و چند بار کوک بزنید تا چین خوردگی بافت محکم بشه.

آموزش بافت کلاه برگی با قلاب

روی محل دوخت کلاه را با گل و برگهای دلخواه تزیین کنید.

آموزش بافت گل برای تزیین کلاه

پس از بافت کلاه سه بعدی مدل برگی نوبت تزیین اونه.

نخ را 10 الی 12 بار دور انگشت پیچید. با دقت از انگشت خارج کرده و از میان حلقه ، نخ گرفته و یک گره ببافید.

آموزش بافت گل با قلاب

روی نخ ها 12 پایه کوتاه ببافید. 2 رج دیگر 12 پایه کوتاه ببافید. طور که هر رج، روی پایه کوتاه های قبلی را بپوشاند.

بافت را تا زمانی ادامه می دهیم که حفره میانی کاملا پوشانده شود.

یک گره نامرئی ببافید.

نمای پشت دکمه

آموزش بافت گل با قلاب

تصویر روی دکمه

آموزش بافت گل قلاب بافی

2 زنجیره زده و یک پایه متوسط همانجا ببافید.
در هر گره دو پایه متوسط بافته و به دومین زنجیره اول رج گره نامرئی بزنید.
تذکر : اگر این رج بافته نشه گل زیباتر میشه.

آموزش بافت گل با قلاب

5 مرتبه (4 زنجیره زده، 3 گره را نبافته و در بعدی پایه کوتاه) بزنید.

4 زنجیره زده و با گره نامرئی به ابتدای رج وصل کنید.

به این ترتیب 6 حلقه زنجیره پایه گلبرگ ها بافته می شود.
اگر رج پایه متوسط ها را نبافته اید. 4 زنجیره که زدید یک پایه را نبافته و در بعدی پایه کوتاه بزنید.

آموزش بافت گل قلاب بافی

روی اولین حلقه 4 زنجیره یک گره نامرئی ببافید.
2 زنجیره زده و یک رج تونسی ببافید.
در اولین رج تونسی 3 حلقه نخ داریم.
دقت کنید در مرحله رفت بافت تونسی 1 گره روی 4 زنجیره پایه گلبرگ می زنیم.

آموزش بافت گل قلاب بافی

رج بعد یک زنجیره زده و تونسی می بافیم.

این دفعه در مرحله رفت، 4 نخ روی قلاب داریم.

در کل 7 رج می بافیم تا حلقه نخ ها در مرحله رفت 9 تا شود.

آموزش بافت گل قلاب بافی

2 زنجیره بافته و پیکوت می زنیم.

آموزش بافت گل با قلاب

یک رج دیگر تونسی می بافیم.

رج بعدی یک گره نامرئی زده و تونسی می بافیم. حلقه نخها 8 تا می شود.

به همین ترتیب هر رج یک گره نامرئی در ابتدا بافته تا یک دانه کم شود.

آموزش بافت گل با قلاب

آخرین رج گلبرگ با یک گره نامرئی روی (حلقه 4 زنجیره) تمام می شود.

آموزش بافت گل قلاب بافی

روی حلقه زنجیره بعدی گره نامرئی زده و گلبرگ بعدی را می بافیم.

به همین ترتیب 5 گلبرگ دیگر بافته می شوند.

آموزش بافت گل قلاب بافی

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع استاین مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده : 43 , میانگین امتیاز : 3٫91 از 5)
Loading...

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


3 دیدگاه

 1. معصومه گفت:

  اموزشاتون عالیه.ان شاالله خیر ببینی مرسی .موفق و سلامت باشی😍😍😍😍😍😍

 2. درنا گفت:

  سلام من دست چپم و زیاد قلاب بافی بلد نیستم چجوری این کلاه رو ببافم؟

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   تمام کارهایی که گفته شده را انجام بدین. چه چپ دست باشید و چه راست دست تعداد و نوع بافت گره ها یکی هست.
   برای راحت تر شدن بافت از روی تصویر، می تونید از آینه استفاده کنید تا تصاویر را به صورت بافت با دست چپ ببینید.
   اما برای آموزش قلاب بافی می تونید از اولین آموزشهای این سایت استفاده کنید یا در کانال بافتنی زیبا baftanieziba@ عضو شوید.


نظر یا پرسش خود را بیان کنید

 • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
 • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با مطلب و مجله، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
 • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
 • در غیر این صورت، «تصویر زندگی» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

نام(لازم)

ایمیل(لازم)