شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲

آموزش بافت کفش کتانی بچگانه قلاب بافی دخترانه و پسرانه

در بخش آموزش قلاب بافی مجله تصویر زندگی با آموزش بافت کفش کتانی بچگانه در خدمت شما عزیزان هستیم. این بوت زیبا را با هر رنگی که مایل باشید می توانید ببافید. هم برای دختربچه ها مناسب است و هم پسر بچه ها. بهتر است برای بافت از کاموایی به ضخامت مدل استفاده کنید تا در شمارش پایه ها مشکل نداشته باشید. کاموای ضخامت متوسط برای این کار مناسب تر از نازک و ضخیم است.

آموزش بافت کفش کتانی بچگانه قلاب بافی

آموزش تصویری بافت کفش کتانی بچگانه

ابتدا کفی کفش را می بافیم و بعد پنجه و در نهایت بدنه (پهلو و پشت کفش)

طول کفی برای بچه ها از نوزادی تا ۴ سالگی

نکته : این اندازه ها حدودیه، در صورتی که کودک در دسترس شماست کف پای او را اندازه بگیرید.

 • برای نوزاد تازه به دنیا آمده ۸ سانتیمتر
 • تا سه ماهگی ۹ سانتیمتر
 • ۳ تا ۶ ماهگی ۱۰ سانتیمتر
 • ۶-۹ ماهگی ۱۱ سانتیمتر
 • ۹ ماهگی تا یک سالگی ۱۲ سانتیمتر
 • یکسال تا یکسال و نیم ۱۳ سانتیمتر
 • ۱.۵ تا دو سالگی ۱۴ سانتیمتر
 • ۲ تا ۳ سالگی ۱۵ سانتیمتر
 • ۳ تا ۴ سالگی ۱۶ سانتیمتر

 

زنجیره های ابتدای بافت کفی را حدودا به اندازه نصف قد پا ببافید. مثلا اگر قد پا ۱۰ است شما حدود ۵ سانت زنجیره بزنید.

بعضی کفی ها فقط با پایه کوتاه بافته میشن، بعضی با پایه بلند، بعضی هم ترکیب پایه کوتاه و پایه بلند.

برای بچه های کوچک از هر نقشه کفی که مایلید می تونید استفاده کنید، فرقی نمی کنه.

در انتهای آموزش بافت کفش کتانی بچگانه، چند نمونه نقشه بافت کفی را خواهید دید تا اگر مایل بودید ببافید.

حالا بریم سراغ بافت کفش کتونی خوشگلمون

 

مرحله اول : بافت کفی کفش کتانی بچگانه

۱۲ زنجیره بزنید.
بافت از زنجیره یازدهم (یکی به آخر) شروع می شود.

آموزش بافت کفی کفش کتانی بچگانه

۶ پایه کوتاه و ۴ پایه بلند ببافید.
در زنجیره باقیمانده (اولین زنجیره) ۷ پایه بلند ببافید.

آموزش بافت کفی کفش کتانی بچگانه

طرف دیگر زنجیره ها را ۴ پایه بلند و ۵ پایه کوتاه ببافید.
در زنجیره باقیمانده ۴ پایه کوتاه بافته و پایه کوتاه ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت کفی کفش کتانی بچگانه

۳ زنجیره زده و ۹ پایه بلند ببافید. حالا به ۷ پایه بلندی رسیده اید که در رج قبل در یک زنجیره بافته بودید.

آموزش بافت کفی کفش کتانی بچگانه

۳ مرتبه (۳ پایه بلند در یک پایه و یک پایه بلند ) ببافید. ۳ پایه بلند در یک پایه ببافید.

۱۰ پایه بلند، ۳ پایه بلند در یک پایه، ۱ پایه بلند و ۳ پایه بلند در یک پایه ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

پایان رج ۲ کفی

آموزش بافت کفی کفش کتانی بچگانه

۳ زنجیره زده و ۱۰ پایه بلند ببافید.

آموزش بافت کفی کفش کتانی بچگانه

۷ مرتبه (۲ پایه بلند در یک پایه و یک پایه بلند ببافید).

آموزش بافت کفی کفش کتانی بچگانه

۱۰ پایه بلند بافته و ۳ مرتبه (۲ پایه در یک پایه و یک پایه بلند ببافید)

۲ پایه در یک پایه بافته و به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت کفی کفش کتانی بچگانه

مرحله ۲ : بافت رویه کفش 

دو زنجیره زده و یک رج در حلقه پشتی هر پایه ، یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کفی کفش کتانی بچگانه

نقشه بافت کفی و رج اول کفش

آموزش بافت کفی کفش کتانی بچگانه

دو رج با رنگ سفید (یا هر رنگ دلخواه دیگر) روی هر پایه رج قبل ، یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کفی کفش کتانی بچگانه

یک رج با رنگ آبی (یا هر رنگ دلخواه دیگر) روی هر پایه رج قبل ، یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کفی کفش کتانی بچگانه

مجددا دو رج با رنگ سفید روی هر پایه رج قبل ، یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کفی کفش کتانی بچگانه

بافت را از روی خط زنجیره ابتدای بافت تا کرده و دانه وسط جلوی کفش را پیدا کنید.

آموزش بافت کفی کفش کتانی بچگانه

فیلم آموزش بست نامرئی

فیلم آموزش بست نامرئی و تغییر رنگ در بافت های گرد

 

از سمت راست دانه وسط ۳ پایه بشمارید ، نخ را به سومین پایه وصل کنید. (با دانه وسط ۴ عدد می شود).

آموزش بافت کفی کفش کتانی بچگانه

۲ زنجیره زده و در ۶ پایه کوتاه بعدی هر کدام یک پایه کوتاه ببافید.
کار را بگردانید.

آموزش بافت کفی کفش کتانی بچگانه

پایه اول را رها کرده و از پایه دوم به بعد را یک پایه کوتاه و یکی هم روی زنجیره ببافید. (۶ پایه کوتاه)

آموزش بافت کفی کفش کتانی بچگانه

۲ پایه کوتاه هم روی رج آخر (دور تا دور کفش) ببافید. (۸ پایه کوتاه )

آموزش بافت کفی کفش کتانی بچگانه

ابتدای هر رج پایه اول بافته نشده و از دومین پایه بافت آغاز می شود.

انتهای هر رج ، روی ۲ پایه آخرین رج دور کفش را پایه کوتاه می بافیم. به این ترتیب هر رج یک پایه اضافه می شود.

در پایان رج ششم رویه کفش به این شکل می شود.

آموزش بافت کفی کفش کتانی بچگانه

نقشه بافت رویه کفش تا رج ششم

آموزش بافت کفی کفش کتانی بچگانه

بست زده و نخ را قطع کنید.

آموزش بافت کفی کفش کتانی بچگانه

مرحله سوم : بافت پهلو و پشت کفش

✅ رج اول

یک پایه کنار رویه را نبافته و نخ را به پایه بعدی وصل کنید.

دو زنجیره بزنید.

آموزش بافت کفی کفش کتانی بچگانه

تا یک پایه مانده به طرف دیگر رویه ، در هر پایه یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کفی کفش کتانی پسرانه دخترانه

✅ رج ۲
کار را برگردانید.
پایه اول را نبافته و در بعدی بست بزنید.

آموزش بافت کفی کفش کتانی پسرانه دخترانه

۲ زنجیره بزنید.

آموزش بافت کفی کفش کتانی پسرانه دخترانه

یک پایه را رها کرده و در بعدی پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کفی کفش کتانی پسرانه دخترانه

این سوراخ برای رد کردن بند کتونی است.

  آموزش بافت کفی کفش کتانی پسرانه دخترانه

بافت پایه کوتاه را تا ۳ پایه مانده به آخر ادامه دهید.

آموزش بافت کفی کفش کتانی پسرانه دخترانه

۲ زنجیره زده، یک پایه را رها کرده و در بعدی پایه کوتاه ببافید. در آخرین پایه بست بزنید.

 آموزش بافت کفی کفش کتانی پسرانه دخترانه

✅ رج ۳
کار را برگردانید. بست را رها کرده و روی پایه را بست بزنید.

روی ۲ زنجیره را ۲ پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کفش کتانی بچگانه قلاب بافی

بافت را ادامه دهید.

انتهای رج روی ۲ زنجیره را ۲ پایه بلند ببافید.

یک پایه کوتاه بافته و یک بست بزنید.

آموزش بافت کفش کتانی بچگانه قلاب بافی

✅ رج ۴

کار را برگردانید.

بست را رها کرده و در پایه یک بست بزنید.

رج را تا ۱ پایه مانده به آخر پایه کوتاه ببافید. روی آخرین پایه کوتاه بست بزنید.

آموزش بافت کفش کتانی بچگانه قلاب بافی

دقت کنید هر رج از تعداد پایه ها کم شده و لبه بافت اریب می شود.

رج ۲ تا ۴ را تکرار کنید.

آموزش بافت کفش کتانی بچگانه قلاب بافی

یک بار دیگر رج ۲ تا ۴ را تکرار کنید.

آموزش بافت کفش کتانی بچگانه قلاب بافی

آموزش بافت کفش کتانی بچگانه قلاب بافی

نخ را گره زده و قطع کنید.

 آموزش بافت کفش کتانی بچگانه قلاب بافی

مرحله چهارم بافت کفش کتانی بچگانه : حاشیه بافی و تکمیل

نخ را به همان جایی که بافت را شروع کرده بودیم وصل کنید.

یک زنجیره بزنید.

آموزش بافت کفش کتانی بچگانه قلاب بافی

یک رج دور تا دور کار را پایه کوتاه ببافید. گوشه ها را ۲ یا ۳ پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کفش کتانی بچگانه قلاب بافی

نخ را گره زده و قطع کنید.

آموزش بافت کفش کتانی بچگانه قلاب بافی

نخ را ابتدای رویه وصل کرده و روی هر پایه را یک پایه کوتاه ببافید.

 آموزش بافت کفش کتانی بچگانه قلاب بافی

۱۰ رج را صاف بدون کاهش یا افزایش بافید.

آموزش بافت کفش کتانی بچگانه قلاب بافی

۴ رج ابتدای هر رج را بست بزنید. تا کناره کار کمی گرد شود.

آموزش بافت کفش کتانی بچگانه قلاب بافی

نخ را قطع کنید.

دور پشت کفش را یک رج پایه کوتاه با سفید ببافید.
گوشه را ۲ یا ۳ پایه کوتاه ببافید .

آموزش بافت کفش کتانی بچگانه قلاب بافی آموزش بافت کفش کتانی بچگانه قلاب بافی

یک دور هم پایه کوتاه معکوس ببافید.

آموزش بافت کفش کتانی بچگانه قلاب بافی

برای کفش از هر روشی که راحت ترید بند ببافید.
مثلا فقط زنجیره، زنجیره و بست، طناب بافی یا روش جالبی که در کلیپ زیر می بینید.

یک رج دور تا دور رویه را پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کفش کتانی بچگانه قلاب بافی

این هم چند نمونه رنگ از همین کتونی زیبا

کفش کتونی قلاب بافی دخترانه

کفش کتونی قلاب بافی پسرانه

کفش کتونی قلاب بافی بنفش

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 91, میانگین امتیاز: 4,69 از 5)
Loading...

۱۶ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. مارال گفت:

  سلام ببخش من میخوام برای سایز ۳۴
  و۳۹ ببافم چند سانت باید زنجیر بزنم

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز

   برای اینکه بدونید چه تعداد زنجیره برای شروع کار لازمه به این روش عمل کنید:
   قد پا (از نوک شست پا تا انتهای پاشنه پا) را اندازه بزنید.
   پهنای پا (پهن تین قسمت پا) را اندازه بزنید.
   حالا پهنا را از قد کم کنید. حاصل هر چه شد، به همون اندازه زنجیره بزنید.
   مثلا اگه قد پا ۲۳ سانت و پهنای پا ۹ سانت هست، باید به طول ۱۴ سانت زنجیره بزنید.

   تصاویر مربوط به این روش محاسبه را در آموزش زیر ببینید:

   آموزش بافت پاپوش زمستانی قلاب بافی (نیم بوت روفرشی قلاب بافی)

 2. مریم گفت:

  بافت کتانی با قلاب عالی بود، حتما توکارام استفاده میکنم

 3. کوثر گفت:

  چطوری الگو رو تغییر بدم و کوچک ترش کنم ؟

  • نسیم گفت:

   این کفش باکاموای ضخیم بافته شده، کامواتون ظریفتر باشه کوچیکتر میشه.
   یا اینکه زنجیره های ابتدایی را کمتر بزنید.

 4. موسوی گفت:

  برای بافت پاپوش بزرگتر کف را چگونه محاسبه کنیم
  رج اول و دوم

  • نسیم گفت:

   به اندازه دو سوم قد پا زنجیره بزنید یا مقدار پهنای کف پا را از قد پا کم کنید هر چی بدست اومد به همون اندازه زنجیره بزنید.
   به اندازه نه به تعداد مثلا ممکنه عدد حاصل بشه ۱۵ و ۴۰ زنجیرهبا کاموا و قلاب فرضی بشه ۱۵ سانت.

   موافقم ۱
 5. بانو گفت:

  عالی بود عالییییییی دست شما درد نکنه سپاس😍

 6. حامد گفت:

  رویه چجوری بافته می شود

 7. توکلی گفت:

  ببخشید چجوری نخو قطع میکنین دوبار از ی جای دیگ شروع میکنین

  • نسیم گفت:

   برای قطع نخ می تونید بست (شلال یا بافت نامرئی) به اولین پایه بزنید و یک زنجیره زده و نخ را قطع کنید.
   می تونید بست نامرئی بزنید که فیلمش را در آموزش قرار دادم.
   همینطور فیلم روش بست زدن و تغییر رنگ.

   موافقم ۲
 8. ملیکا گفت:

  عالی بود

  موافقم ۳
 9. نجمه گفت:

  خیلی عالی بود

  موافقم ۳
 10. لیلا گفت:

  میشه این مدل رو با دو میل بافت؟ اگه میشه امکانش هست آموزشش رو بذارین؟

  موافقم ۱
  مخالفم ۱

ارسال دیدگاه شما

×