جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

آموزش بافت عروسک موش 🐭(۳ مدل جذاب و دوست داشتنی)

نظر شما در مورد تزیین سفره هفت سین با یک 🐭عروسک موش دستباف زیبا به عنوان نماد سال ۱۳۹۹ چیست؟ در این مطلب ۳ آموزش تصویری بافت عروسک موش قلاب بافی را خواهید دید. این عروسک های زیبا را می توانید به دوستان و آشنایان خصوصا بچه ها هدیه دهید.

آموزش بافت عروسک موش سرمایی 

آموزش بافت عروسک موش بافتنی قلاب بافی

برای بافت عروسک موش سرمایی به دو رنگ کاموا نیاز دارید.

یکی رنگ موش (سفید یا طوسی یا خاکی ) و دیگری رنگ دلخواه برای لباس

✅ بافت سر

رج ۱: در حلقه جادویی ۳ پایه ببافید.

رج ۲ : در پایه اول دو پایه ببافید. یک پایه بافته و در پایه بعدی هم دو پایه ببافید. (۵ پایه )

رج ۳ : در هر پایه رج قبل دو پایه ببافید. (۱۰ پایه)

رج ۴ : یک در میان پایه اضافه کنید، یعنی ۵ مرتبه (یک پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۱۵ پایه)

رج ۵ : ۴ پایه در میان، پایه اضافه کنید، یعنی ۳ مرتبه (چهار پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۱۸ پایه)

رج ۶ : ۲ پایه در میان، پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۲ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۲۴ پایه)

رج ۷ : ۳ پایه در میان، پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۳ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۳۰ پایه)

رج ۸ تا ۱۱ : همان ۳۰ پایه را ببافید.

رج ۱۲ : ۳ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه (۳ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۲۴ پایه)

رج ۱۳ : ۲ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه (۲ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۱۸ پایه)

رج ۱۴ : ۱ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه ( ۱ پایه بافته، ۲ پایه را یکی کنید). (۱۲ پایه)

در این مرحله سر را از الیاف پر کنید.

رج ۱۵ : ۶ مرتبه دو پایه را یکی کنید. (۶ پایه)

نخ را کمی اضافه تر بچینید. و ۶ پایه را با سوزن یا قلاب یکی کنید.

✅ آموزش بافت گوش عروسک موش

در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

۱زنجیره زده و کار را برگردانید.

در هر پایه ۲ پایه ببافید. (۱۲ پایه)

رج بعد همان ۱۲ پایه را ببافید.

گوش عروسک موش

گوش را به رویه تا زده و کوک بزنید.

گوش عروسک موش

یک گوش دیگر را هم به همین شکل ببافید.

✅ بافت بدن

رج ۱ : در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲ : در هر پایه رج قبل دو پایه ببافید. (۱۲ پایه )

ابتدای رج را چند سانت نخ برای نشانه بگذارید یا روی پایه اول نشانه نصب کنید.

رج ۳ : یک پایه در میان، پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (یک پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۱۸ پایه)

رج ۴ : دو پایه در میان، پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (دو پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۲۴ پایه)

رج ۵ : سه پایه در میان، پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (سه پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۳۰ پایه)

رج ۶ : چهار پایه در میان، پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (چهار پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۳۶ پایه)

دو تا یکی پایه آخر را با رنگ لباس موش انجام دهید.

بدن عروسک موش

رج ۷ تا ۱۲ : همان ۳۶ پایه را با رنگ جدید ببافید. نخ بدن موش را چیده و دو سر نخ را به هم گره بزنید.

رج ۱۳ : ۴ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه (۴ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۳۰ پایه)

رج ۱۴ : سه پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه (۳ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۲۴ پایه)

رج ۱۵ : ۲ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه ( ۲ پایه بافته،۲پایه را یکی کنید). (۱۸ پایه)

رج ۱۶ : ۱ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه (۱ پایه بافته،۲ پایه را یکی کنید). (۱۲ پایه)

در این مرحله بدن را از الیاف پر کنید.

بدن عروسک موش

رج ۱۷ : ۶ مرتبه دو پایه را یکی کنید. (۶ پایه) نخ را گره زده ، کمی اضافه تر بچینید.

۶ پایه را با سوزن یا قلاب یکی کنید.

بدن عروسک موش

✅ بافت دست

رج ۱ : در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲ : یک پایه در میان، پایه اضافه کنید، یعنی ۳ مرتبه (یک پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۹ پایه)

رج ۳ : همان ۹ پایه را ببافید.

پایه آخر را با رنگ لباس دو تا یکی کنید.

۴ رج ۹ پایه را با رنگ لباس ببافید.

دست را از الیاف پر کنید.

دست دیگر را هم ببافید.

دست عروسک موش قلاب بافی

✅ آموزش بافت پاهای عروسک موش

رج ۱ : در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲ : یک پایه در میان، پایه اضافه کنید، یعنی ۳ مرتبه (یک پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۹ پایه)

۵ رج ۹ پایه را بدون افزایش ببافید.

پا را از الیاف پر کنید.

پای دیگر را هم ببافید.

پای عروسک موش

✅ بافت شال

۷۰ زنجیره ببافید. دو زنجیره آخر را رها کرده و در سومی تا اولین زنجیره را پایه متوسط ببافید.

شال عروسک موش قلاب بافی

تکمیل بافت عروسک موش قلاب بافی

اجزای صورت موش (ابرو، چشم، بینی) را بدوزید.

برای بینی می توانید از راهنمای دوخت در انتهای این مطلب استفاده کنید.

یا در حلقه جادویی ۴ یا ۵ پایه کوتاه بافته و این دایره کوچک را روی بافت بدوزید.

برای چشم از مهره استفاده کنید.

دستها و پاها را بدن بدوزید.

بدن را به سر بدوزید.

آموزش بافت عروسک موش بافتنی قلاب بافی

شال گردن را دور گردن موش ببندید.

شال را تا کنید و دو سر آزاد را از قسمت تا شده رد کنید.

آموزش بافت عروسک موش قلاب بافی

دو سر آزاد را بکشید تا شال کیپ شود.

آموزش بافت عروسک موش قلاب بافی

✅ بافت کلاه

۱۱ زنجیره ببافید. از یکی به اخر تا ابتدا را پایه کوتاه ببافید. (۱۰ پایه کوتاه )

۸ رج (یک زنجیره زده و کار را برگردانید، در حلقه پشتی هر پایه ، یک پایه کوتاه ببافید.)

یک زنجیره زده کار را برگردانید و ۷ پایه کوتاه در حلقه پشتی بباقید.

۲ زنجیره زده، ۲ پایه را رها کرده و در حلقه پشتی پایه آخر، یک پایه ببافید.

این شکاف برای خروج گوش از کلاه است.

۱۰ رج در حلقه پشتی ببافید. (رج اول داخل دو زنجیره ببافید.)

۱ زنجیره زده ، کار را برگردانید یک پایه کوتاه در حلقه پشتی ببافید.

۲ زنجیره زده، ۲ پایه را رها کرده و در حلقه پشتی پایه ها یک پایه ببافید.

۱۰ رج ببافید.

کلاه را تا کرده و با گره نامرئی دو طرف کلاه را بهم وصل کنید (۱۰ بست)

بالای کلاه را کوک بزنید و نخ را بکشید تا جمع شود.

دقت کنید طرفی که شکاف دارد را کوک نزنید.

منگوله درست کنید و بالای کلاه بدوزید.

کلاه را روی سر موش بگذارید. (گوش ها را از دو شکاف لبه کلاه رد کنید.)

آموزش بافت عروسک موش بافتنی قلاب بافی

دو نمونه دیگر عروسک موش با لباس های رنگ روشن

آموزش بافت عروسک موش قلاب بافی

آموزش بافت عروسک موش مهربان

آموزش بافت عروسک موش قلاب بافی

لوازم مورد نیاز

✅ آموزش بافت سر عروسک موش 

رج ۱: در حلقه جادویی ۶ پایه ببافید.

رج ۲ : در هر پایه رج قبل دو پایه ببافید. (۱۲ پایه)

رج ۳ : ۳ در میان پایه اضافه کنید، یعنی ۳ مرتبه (۳ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۱۵ پایه)

رج ۴ : ۴ در میان پایه اضافه کنید، یعنی ۳ مرتبه (۴ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۱۸ پایه)

رج ۵ : ۵ در میان پایه اضافه کنید، یعنی ۳ مرتبه (۵ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۲۱ پایه)

رج ۶ : ۶ پایه در میان، پایه اضافه کنید، یعنی ۳ مرتبه (۶ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۲۴ پایه)

رج ۷ : ۶ پایه بافته ، ۱۲ مرتبه دو پایه در یک پایه و سپس ۶ پایه ببافید. (۳۶ پایه)

رج ۸ : همان ۳۶ پایه را ببافید.

رج ۹ : ۵ پایه در میان، دانه اضافه کنید. یعنی ۶ مرتبه (۵ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید). (۴۲ پایه)

رج ۱۰ : ۶ پایه در میان، دانه اضافه کنید. یعنی ۶ مرتبه (۶ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید). (۴۸ پایه)

رج ۱۱ تا ۱۸ : همان ۴۸ پایه را ببافید.

رج ۱۹ : ۶ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه (۶ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۴۲ پایه)

رج ۲۰ : ۵ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه (۵ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۳۶ پایه)

رج ۲۱ : ۴ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه (۴ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۳۰ پایه)

رج ۲۲ : ۳ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه (۳ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۲۴ پایه)

داخل سر را با الیاف پر کنید.

رج ۲۳ : ۲ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه ( ۲ پایه بافته، ۲ پایه را یکی کنید). (۱۸ پایه)

رج ۲۴ : ۱ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه ( ۱ پایه بافته، ۲ پایه را یکی کنید). (۱۲ پایه)

مجددا الیاف بگذارید.

رج ۲۵ : ۶ مرتبه دو پایه را یکی کنید. (۶ پایه)

نخ را کمی اضافه تر بچینید. و ۶ پایه را با سوزن یا قلاب یکی کنید.

آموزش بافت عروسک موش

✅ بافت گوش

رج ۱: در حلقه جادویی ۶ پایه ببافید.

رج ۲ : در هر پایه رج قبل دو پایه ببافید. (۱۲ پایه)

رج ۳ : ۱ در میان پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۱ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۱۸ پایه)

رج ۴ : ۲ پایه در میان، پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۲ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۲۴ پایه)

رج ۵ : ۳ پایه در میان، پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۳ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۳۰ پایه)

رج ۶ تا ۱۰ : همان ۳۰ پایه را ببافید.

رج ۱۱ : ۳ پایه در میان، انه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه (۳ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۲۴ پایه)

رج ۱۲ : همان ۲۴ پایه را ببافید.

رج ۱۳ : ۲ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه (۲ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۱۸ پایه)

رج ۱۴ : همان ۱۸ پایه را ببافید.

رج ۱۵ : ۱ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه (۱ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۱۲ پایه)

دو طرف بافت را با ۶ پایه کوتاه به هم وصل کنید. (گوش بسته می شود)

عروسک موش قلاب بافی

گوش دیگر را هم به همین صورت ببافید.

گوش را وصل کرده و اجزای صورت (ابرو، چشم، بینی) را بدوزید.

عروسک موش قلاب بافی

✅ بافت دست

رج ۱ : در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲ : در هر پایه رج قبل دو پایه ببافید. (۱۲ پایه )

رج ۳ تا ۵ : همان ۱۲ پایه را ببافید.

رج ۶ : ۴ مرتبه دو پایه را یکی کرده و ۴ پایه ببافید. (۸ پایه)

رج ۷ تا ۱۵ : همان ۸ پایه را ببافید.

دست را از الیاف پر کنید.

رج ۱۶ : با ۴ پایه کوتاه بالای دست را ببندید.

دست دیگر را هم ببافید.

✅ بافت پا

۴ زنجیره بزنید.

رج ۱ : زنجیره آخری را رها کرده و در زنجیره های دوم و سوم هر کدام یک پایه کوتاه ببافید.

در زنجیره اولی ۳ پایه کوتاه ببافید.

طرف دیگر زنجیره دوم را یک پایه کوتاه و در بعدی ۲ پایه کوتاه ببافید. ( در کل ۸ پایه کوتاه)

رج ۲ : دو پایه در پایه اول رج قبل ببافید. یک پایه، ۳ مرتبه (دو پایه در یک پایه)، یک پایه و ۲ مرتبه (دو پایه در یک پایه) (۱۴ پایه)

رج ۳ و ۴ : همان ۱۴ پایه را ببافید.

رج ۵ : ۳ پایه بافته و ۴ مرتبه دو پایه را یکی کنید. ۳ پایه ببافید. (۱۰ پایه)

رج ۶ : ۴ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید. ۴ پایه ببافید. (۹ پایه)

رج ۷ تا ۱۵ : همان ۹ پایه را ببافید.

پا را از الیاف پر کنید.

۴ مرتبه دو تا یکی کنید.

پای دیگر را هم ببافید.

عروسک موش قلاب بافی

✅ بافت بدن

رج ۱ : در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲ : در هر پایه رج قبل دو پایه ببافید. (۱۲ پایه )

رج ۳ : یک پایه در میان، پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (یک پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۱۸ پایه)

رج ۴ : دو پایه در میان، پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (دو پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۲۴ پایه)

رج ۵ : سه پایه در میان، پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (سه پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۳۰ پایه)

رج ۶ : چهار پایه در میان، پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (چهار پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۳۶ پایه)

رج ۷ تا ۱۳ : همان ۳۶ پایه را ببافید.

رج ۱۴ : ۹ پایه ببافید. ۶ مرتبه (۱ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید) . ۹ پایه ببافید. (۳۰ پایه)

رج ۱۵ : همان ۳۰ پایه را ببافید.

رج ۱۶ : ۳ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه (۳ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید). (۲۴ پایه)

رج ۱۷ : همان ۲۴ پایه را ببافید.

رج ۱۸ : ۲ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه (۲ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید). (۱۸ پایه)

رج ۱۹ : ۳ پابه ببافید. دست را با ۴ پایه وصل کنید. ۵ پایه ببافید. دست دیگر را با ۴ پایه وصل کنید. ۲ پایه ببافید. (۱۸ پایه)

رج ۲۰ و ۲۱ : همان ۱۸ پایه را ببافید.

در این مرحله بدن را از الیاف پر کنید.

آموزش بافت عروسک موش

سر را به بدن بدوزید.

پاها را به بدن بدوزید.

آموزش بافت عروسک موش

✅ بافت لباس

۲۵ زنجیره برای دور یقه لباس و ۵ زنجیره برای جا دکمه بزنید.

رج ۱ : از ششمین زنجیره ۱۲ مرتبه (یک پایه بلند در یک زنجیره، دو پایه بلند در یک زنجیره) و یک پایه بلند ببافید. (۳۷ پایه)

رج ۲ : یک زنجیره زده و کار را برگردانید. ۵ پایه کوتاه ببافید. ۴ زنجیره بزنید، ۸ پایه را رها کرده و ۱۱ پایه کوتاه ببافید.

مجددا ۸ پایه را رها کرده و ۴ زنجیره و ۵ پایه کوتاه ببافید. (۲۹ پایه و زنجیره)

آموزش بافت عروسک موش

رج ۳ : ۳ زنجیره زده و کار را برگردانید. ۱۴ مرتبه (۱ پایه بلند و ۲ پایه در یک پایه ) ببافید.

هر جا زنجیره هست هم همین بافت را داخل زنجیره تکرار کنید. ۱ پایه ببافید. (جمعا ۴۳ پایه)

رج ۴ و ۵ : همان ۴۳ پایه را رفت و برگشت ببافید.

آموزش بافت عروسک موش

رج ۶ : در این رج بافت گرد می شود. پایه آخر را که بافتید به ابندای رج بست بزنید.

رج ۷ تا ۱۱ : همان ۴۳ پایه را گرد (به صورت بسته ) ببافید.

عروسک موش قلاب بافی

قسمت وسط لباس را کوک بزنید تا به شکل شورت شود.

آموزش بافت عروسک موش

نمونه دیگر این عروسک زیبا با لباس آبی

عروسک موش قلاب بافی

می توانید رج های لباس را افزایشی ادامه دهید تا پیراهن شود.

عروسک موش خواهر برادر

آموزش بافت عروسک موش کوچک  

آموزش بافت عروسک موش قلاب بافی

✅ آموزش بافت بدن عروسک موش 

رج ۱: در حلقه جادویی ۶ پایه ببافید.

رج ۲ : در هر پایه رج قبل دو پایه ببافید. (۱۲ پایه)

رج ۳ : ۱ در میان پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۱ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۱۸ پایه)

رج ۴ : ۲ در میان پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۲ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۲۴ پایه)

رج ۵ : ۳ در میان پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۳ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۳۰ پایه)

رج ۶ : ۲ پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید. ۵ مرتبه (۴ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) دو پایه ببافید. (۳۶ پایه)

رج ۷ تا ۱۰ : همان ۳۶ پایه را ببافید.

رج ۱۱ : ۹ پایه بافته و ۶ مرتبه  (۱ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید)، ۹ پایه ببافید. (۳۰ پایه)

رج ۱۲ : ۹ پایه بافته و ۶ مرتبه  (دو پایه را یکی کنید)، ۹ پایه ببافید. (۲۴ پایه)

رج ۱۳ و ۱۴ : همان ۲۴ پایه را ببافید.

رج ۱۵ : ۲ پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی ۶ مرتبه (۲ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۱۸ پایه)

رج ۱۶ و ۱۷ همان ۱۸ پایه را ببافید.

داخل بدن را با الیاف پر کنید.

آموزش بافت عروسک موش قلاب بافی

✅ بافت سر

رج ۱: در حلقه جادویی ۶ پایه ببافید.

رج ۲ : همان ۶ پایه را ببافید.

رج ۳ : ۱ در میان پایه اضافه کنید، یعنی ۳ مرتبه (۱ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۹ پایه)

رج ۴ : یک پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید. ۲ مرتبه (۲ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.). یک پایه ببافید. (۱۲ پایه)

رج ۵ : ۳ در میان پایه اضافه کنید، یعنی ۳ مرتبه (۳ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۱۵ پایه)

رج ۶ : دو پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید. ۲ مرتبه (۴ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید). ۲ پایه ببافید. (۱۸ پایه)

رج ۷ : ۵ در میان پایه اضافه کنید، یعنی ۳ مرتبه (۵ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۲۱ پایه)

رج ۸ : سه پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید. ۲ مرتبه (۵ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید). ۳ پایه ببافید. (۲۴ پایه)

رج ۹ : ۳ در میان پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۳ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۳۰ پایه)

رج ۱۰ : ۹ پایه بافته و ۱۲ مرتبه ( دو پایه در یک پایه ببافید). ۹ پایه ببافید. (۴۲ پایه)

رج ۱۱ تا ۱۶ : همان ۴۲ پایه را ببافید.

رج ۱۷ : ۶ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید. ۲ مرتبه (۱۲ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید). ۶ پایه ببافید. (۳۹ پایه)

رج ۱۸ : ۳ مرتبه (۱۱ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید). (۳۶ پایه)

رج ۱۹ : ۵ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید. ۲ مرتبه (۱۰ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید). ۵ پایه ببافید. (۳۳ پایه)

رج ۲۰ : ۳ مرتبه (۹ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید). (۳۰ پایه)

رج ۲۱ :  ۴ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید. ۲ مرتبه (۸ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید). ۴ پایه ببافید. (۲۷ پایه)

رج ۲۲ : ۳ مرتبه (۷ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید). (۲۴ پایه)

رج ۲۳ :  ۱ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید. ۵ مرتبه (۲ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید). ۱ پایه ببافید. (۱۸ پایه)

رج ۲۴ : ۶ مرتبه (۱ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید). (۱۲ پایه)

سر را از الیاف پر کنید.

رج ۲۵ : ۶ مرتبه دو تا پایه را یکی کنید.

آموزش بافت عروسک موش قلاب بافی

✅ اموزش بافت دست عروسک موش 

رج ۱ : با رنگ صورتی در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲ و ۳ : همان ۶ پایه را ببافید.

رج ۴ : با رنگ طوسی (رنگ موش) ۳ مرتبه (یک پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۹ پایه)

رج ۵ تا ۱۰ همان ۹ پایه را ببافید.

رج ۱۱ : ۳ مرتبه ( یک پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۶ پایه)

دست را از الیاف پر کنید.

۶ پایه را با سوزن یا قلاب ببندید.

دست دیگر را هم ببافید.

✅ پا

با رنگ صورتی ۸ زنجیره بزنید.

رج ۱ : یک زنجیره را رها کرده و در ۶ زنجیره بعدی هر کدام یک پایه کوتاه ببافید. در زنجیره اول ۲ پایه ببافید.

طرف دیگر زنجیره را ۵ پایه بافته و در پایان دو پایه در یک پایه ببافید. (۱۵ پایه )

رج ۲ : همان ۱۵ پایه را ببافید.

رج ۳ : ۵ پایه بافته، دو پایه را یکی کنید. ۱ پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید، ۵ پایه ببافید. (۱۳ پایه)

رج ۴ : ۴ پایه بافته، دو پایه را یکی کنید. ۱ پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید، ۴ پایه ببافید. (۱۱ پایه)

رج ۵ : ۳ پایه بافته، دو پایه را یکی کنید. ۱ پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید، ۳ پایه ببافید. (۹ پایه)

رج ۶ و ۷ : با رنگ طوسی ، همان ۹ پایه را ببافید.

رج ۸ : ۱ پایه بافته، دو پایه در یک پایه ببافید. ۲ مرتبه ( ۲ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید) یک پایه ببافید. (۱۲ پایه)

رج ۹ : ۳ در میان پایه اضافه کنید، یعنی ۳ مرتبه (۳ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۱۵ پایه)

رج ۱۰ : ۲ پایه بافته، دو پایه در یک پایه ببافید. ۲ مرتبه ( ۴ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید) ۲ پایه ببافید. (۱۸ پایه)

رج ۱۱ : همان ۱۸ پایه را ببافید.

رج ۱۲ : ۶ مرتبه (۱ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید). (۱۲ پایه)

پا را از الیاف پر کنید.

رج ۱۳ : ۶ مرتبه دو تا پایه را یکی کنید.

با سوزن یا قلاب ، بافت را ببندید.

پای دیگر را هم ببافید.

آموزش بافت عروسک موش قلاب بافی

✅ گوش

دو بار با رنگ صورتی و دو بار با رنگ طوسی دستور زیر را ببافید.

رج ۱ : در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲ : در هر پایه رج قبل دو پایه ببافید. (۱۲ پایه )

رج ۳ : یک پایه در میان، پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (یک پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (۱۸ پایه)

برای از بین بردن ناصافی رج آخر ، انتهای نخ را از پایه بعدی بگیرید.

از حلقه پشتی آخرین پایه رد کنید.

نخ را بکشید.

دایره صورتی را روی دایره طوسی گذاشته و با پایه کوتاه دو لایه را بهم وصل کنید. (۱۸ پایه)

     

✅ شال

۱۰۱ زنجیره زده و از زنجیره صدم تا ابتدا را بست یا پایه کوتاه ببافید.

✅ دم

۲۶ زنجیره زده و از زنجیره یکی به آخر تا ابتدا را بست بزنید.

آموزش بافت عروسک موش قلاب بافی آموزش بافت عروسک موش قلاب بافی

✅ چشم ها

می توانید چشمها را ببافید یا مهره سیاه بدوزید.

برای بافت چشم در حلقه جادویی ۶ پایه ببافید.

نخ را بکشید تا بافت جمع شود.

به پایه اول بست بزنید.

با سورن و نخ سفید برق چشمها را کوک بزنید.

سپس چشم ها را روی صورت بدوزید.

بینی را بدوزید.

حالا اجزای موش را مونتاژ کنید.

نمای پشت عروسک

   

نیم رخ عروسک

آموزش بافت عروسک موش قلاب بافی

راهنمای دوخت بینی عروسک موش

برای عروسک سوم از تصویر سمت راست و اولین مدل بینی تصویر سمت چپ می توانید استفاده کنید.

و برای عروسک شماره ۲ از تصویر سمت چپ.

دوخت بینی عروسک

 

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 287, میانگین امتیاز: 4,09 از 5)
Loading...

۶ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. شقایق گفت:

  سلام خسته نباشید خیلی ممنون از آموزش عالی تون
  فقط یه سوال داشتم میشه بگین بینی چه جوری درست میشه ممنون میشم

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   برای بینی می تونید از راهنمای دوخت در انتهای آموزش استفاده کنید.
   یا در حلقه جادویی ۴ یا ۵ پایه کوتاه بافته و این دایره کوچک را روی بافت بدوزید.

   موافقم ۱
 2. حسینی گفت:

  سلام. بسیار عالی بود

  موافقم ۲
 3. زهرا گفت:

  عالییی بود ممنونم ایول داری

  موافقم ۲
 4. محدثه گفت:

  خیلی عالی بود بسیار ممنون!!! اگه ممکنه آموزش بافت عروسک رو بیشتر بذارید.ممنون

  موافقم ۲
 5. فاطمه گفت:

  آموزش بسیار عالی ممنون از زحمات بیدریغ شما خدا پشت وپناه شما

  موافقم ۱
  مخالفم ۱

ارسال دیدگاه شما

×