یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲

آموزش بافت جاکلیدی سگ فانتزی و زیبا هدیه نوروز ۹۷

این جاکلیدی خوشگل کلیدهاتونو پنهان می کنه و فقط عروسک دیده میشه. به این صورت که اگر دم سگ را بکشین کلیدها داخل بدن سگ پنهون میشن. بافت جاکلیدی سگ آسونه فقط کم حوصله میخواد تا کاری ظریف و زیبا بشه.
این کار هنری می تونه هدیه ای جالب برا عید نوروز باشه. با ما همراه باشید.

 

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی
آموزش بافت جاکلیدی سگ هدیه فانتزی و زیبا برای ۹۷

این جاکلیدی خوشگل کلیدهاتونو پنهان می کنه و فقط عروسک دیده میشه.
به این صورت که اگر دم سگ را بکشین کلیدها داخل بدن سگ پنهون میشن.

این فیلم کوتاه را ببینید

قطعات سگ کوچولوی ما : ۲ پا، ۲ گوش، ۱ سر، یک پوزه و بدن
حالا طرز بافت هر قسمت را را می بینید. خیلی ساده هست فقط گردبافیه

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

 

مرحله اول بافت جاکلیدی سگ : بافت سر عروسک

بافت سر: یک حلقه جادویی زده و داخلش ۶ پایه کوتاه می بافیم.

نخ را می کشیم تا کار جمع بشه به اولین پایه کوتاه با گره نامرئی بست می زنیم.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

رج دوم: داخل هر پایه رج قبل ۲ پایه کوتاه می بافیم. تا تعداد دانه ها ۱۲ تا بشه.
آخرین دو پایه را که بافتیم نخری را به عنوان نشانه روی کار گذاشته و رج بعد را شروع می کنیم.

رج سوم : یک پایه بافته و در بعدی ۲ پایه می بافیم.

به همین ترتیب تا آخر رج یک دانه در میان اضافه می کنیم.(۱۸ دانه در کل)
رج چهارم دو دانه درمیان اضافه می کنیم.(۲۴ دانه)

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی
رج ۵: ۳ دانه در میان پایه اضافه می کنیم. (در کل ۳۰ پایه کوتاه می بافیم.)

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی
رج ۶ تا ۱۳ را بدون اضافه کردن دانه (همان ۳۰تا) می بافیم.

از رج ۱۴ شروع به کم کردن دانه می کنیم.
۳ پایه کوتاه بافته و دو پایه بعدی را یکی می کنیم.
(در کل ۲۴ پایه کوتاه می بافیم )

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

برای دو تا یکی کردن :

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

ابتدا قلاب را وارد حلقه جلویی گره رج قبل کرده سپس وارد حلقه جلویی گره بعدی ، نخ گرفته و همه را یکی میکنیم.
فیلم کوتاه زیر را ببینید.

رج ۱۵ : دو در میان کم شود.
در کل ۱۸ پایه کوتاه می بافیم.
داخل سر را با الیاف کاملا پر می کنیم.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

رج ۱۶ یک در میان دانه کم می شود. دانه ها ۱۲ تا خواهد شد.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

رج ۱۷ دانه ها دو تا یکی شده و در کل ۶ پایه کوتاه بافته می شود.

  آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

با سوزن ۶ تای باقیمانده را بهم می دوزیم تا بافت بسته شود.

مرحله دوم بافت جاکلیدی سگ : بافت پوزه عروسک

برای بافت پوزه بارنگ سفید یک حلقه جادویی زده و ۶ پایه کوتاه در آن می بافیم.
رج دوم دانه ها را ۲ برابر می کنیم.(۱۲ پایه کوتاه)
رج سوم یک در میان اضافه می کنیم تا دانه ها ۱۸ شود.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

رج ۴ تا ۱۰ را همان ۱۸ دانه بافته و پایه ای اضافه نمی کنیم.

از رج ۱۱ شروع به کم کردن می کنیم. ابتدا یک در میان کم می کنیم تا ۱۲ دانه شود.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

پوزه را از الیاف پر کرده و دانه ها را دو تا یکی می کنیم تا ۶ پایه شود.

۶ پایه را با سوزن به هم می دوزیم.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

 

مرحله سوم بافت جاکلیدی سگ : بافت بدن عروسک

برای بافت بدن هم مثل قبل گردبافی می کنیم.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

تا رج ۶ که پایه ها سه در میان اضافه می شود ، می بافیم.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی
در این رج دانه ها ۳۶ خواهد شد.

رج ۷ تا ۲۰ را بدون افزایش می بافیم.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

بافت باید به اندازه بلندترین کلید شما باشد.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

طوری که کلید کاملا در آن پنهان شود.
سپس نخ را با دو گره نامرئی محکم کرده و می چینیم.

 

مرحله چهارم بافت جاکلیدی سگ : بافت پاهای عروسک

برای پاها هم گردبافی می کینم.
در رج ۲ : دانه ها دو برابر می شود. ۱۲ پایه

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

رج ۳ و ۴ و ۵ را راسته می بافیم.
رج ۶ را با رنگ دیگر کاهشی (یک در میان یکی کم می کنیم.) در کل ۹ پایه می بافیم.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

پای دیگر را هم بافته و هر دو را با الیاف پر می کنیم.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

مرحله پنجم بافت جاکلیدی سگ : بافت گوش های عروسک

برای بافت گوش ها : حلقه جادویی زده و ۶ پایه کوتاه می بافیم.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی
رج بعد دانه ها ۱۲ تا می شود.

رج ۳یک درمیان اضافه شده و ۱۸ دانه می شود.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

رج ۴ و ۵ و ۶ را همان ۱۸ دانه می بافیم.

رج هفتم : ۷ تا در میان دانه کم می شود.
(۱۶ پایه کوتاه می بافیم.)

رج ۸: ۶ دانه در میان کم می شود.(۱۴ دانه)
رج۹: ۵ دانه در میان(۱۲ دانه)
رج ۱۰ : ۴ تا درمیان (۱۰ دانه)
رج۱۱: ۳ درمان (۸ پایه)
رج۱۲: ۲ در میان(۶ دانه)

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

رج ۱۳ همان ۶ تا را می بافیم.

گوش دیگر را هم می بافیم.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

مونتاژ قطعات جاکلیدی سگ

نوبت مونتاژ قطعات بافته شده رسیده

پوزه را به صورت افقی روی سر می گذاریم.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

با سنجاق فیکس می کنیم.

 آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

دورتادور پوزه را به سر کوک می زنیم.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

گوش ها را می دوزیم.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

 

دوخت چشم و ابرو و بینی و دهان

برای چشم ها : یا چشم عروسک می چسبانیم یا کوک می زنیم.

بینی را مثلثی شکل کوک می زنیم.

از بالا که قاعده مثلث است یه پایین که رأس آنست کوک می زنیم.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

دهان را هم کوک می زنیم.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

بالای چشم ها ابرو می دوزیم.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

سر کامل شد.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

پاها را روی یک لای تنه می دوزیم.
روی دولا ندوزید که در کیسه ای آن بسته شود.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

سر را روی پاها و تنه بدوزید.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

 

مرحله نهایی بافت جاکلیدی سگ

زنجیره به اندازه دو برابر طول تنه ببافید.
آن را تا کرده و از حلقه کلیدها رد کنید.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

دو سر زنجیره ها را از انتهای تنه (مرکز دایره شروه بافت تنه) رد کنید.

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

مهره ای به انتهای نخ ها وصل کرده و چند بار گره بزنید.
وقتی مطمئن شدید نخ از مهره عیور نمی کند ، اضافه نخ را بچینید.

به این شکل

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی

این هم سگ کوچولوی زیبای ما

آموزش بافت جاکلیدی سگ قلاب بافی
بافت عروسک هم به همین سادگی است، فقط کمی حوصله میخواد و کمی خلاقیت

راهنمای دوخت دهان و بینی عروسک ها

راهنمای دوخت صورت عروسک

 

راهنمای دوخت صورت عروسک

 

راهنمای دوخت صورت عروسک

 

راهنمای دوخت صورت عروسک

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 110, میانگین امتیاز: 4,34 از 5)
Loading...

۹ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. سمیرا گفت:

  خیلی ممنون که اینقدرکامل وجزء به جزء آموزش دادید،واقعا سپاسگذار
  کاش آموزش شیرهم بذارید

 2. ریحانه گفت:

  سلام آموزش عالی بود. دستتون درد نکنه

  موافقم ۱
 3. یا گفت:

  باسلام واقعا تمامی تعاریف درقبال به اشتراک گذاشتن علمتون کمه ممنونتونم از خدا عوض بگیرید

 4. شکریه گفت:

  خیلی عالی بود.توضیحات به خوبی داده شده و کاملا واضح
  ممنون

 5. ریحانه گفت:

  واقعا عالیه من همیشه از چیزای خوبی که شما میگذارید استفاده میکنم.
  انقدر ساده است،که من با اینکه ۱۲ سالمه ازشون استفاده میکنم.
  ممنون از آموزشای خوبتون.

  موافقم ۲
 6. ف گفت:

  سلام
  عالی بود
  امکان داره عکس عروسک های مشابه رو براتون بفرستیم و شما آموزشش رو بذارید؟

  موافقم ۲
  مخالفم ۱
 7. وحیده گفت:

  باسلام و خسته نباشید من شما رو نمیشناسم ولی با اموزشای شما کسب در امد میکنم خدا شما رو خیر بده و به هر چی ارزوتونه برسید

  موافقم ۱
  • نسیم گفت:

   سلام عزیز دلم
   باعث خوشحالیه که این آموزشها براتون مفیده ، انگیزه ای هست برای ادامه کارمون.
   موفق و پیروز باشید.

ارسال دیدگاه شما

×