شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲

آموزش بافت توپ قلاب بافی زیبا به چند روش ساده با فیلم

روش های مختلفی برای بافت توپ وجود دارد. در این مطلب آموزش بافت توپ قلاب بافی با چند روش تقدیم شما علاقمندان به این هنر زیبا می شود. بسته به سایز و کاربرد توپی که لازم دارید می توانید یکی از روش ها را انتخاب کنید.

 

آموزش بافت توپ قلاب بافی

آموزش بافت توپ با موتیف ۵ ضلعی 

آموزش بافت توپ با موتیف 5 ضلعی

رنگ های بکار رفته برای بافت موتیف ها

آموزش بافت توپ با موتیف 5 ضلعی

رج اول

در حلقه جادویی دو زنجیره ، یک پایه متوسط و یک زنجیره ببافید.
۴ مرتبه (۲ پایه متوسط و یک زنجیره) ببافید.
به دومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت توپ با موتیف 5 ضلعی

رج ۲

نخ رنگ دیگر را به زنجیره بین پایه ها وصل کنید.
۲ زنجیره، یک پایه متوسط، ۱ زنجره و ۲ پایه متوسط ببافید.
روی هر تک زنجیره رج قبل را ۲ پایه متوسط، ۱ زنجیره و ۲ پایه متوسط ببافید.

آموزش بافت توپ با موتیف 5 ضلعی

رج ۳

رنگ سوم را به زنجیره بین پایه ها وصل کنید.
۳ زنجیره و ۶ پایه بلند ببافید.
روی هر تک زنجیره بعدی را ۷ پایه بلند ببافید.

آموزش بافت توپ با موتیف 5 ضلعی

رج ۴

نخ رنگ چهارم را به میان دسته های ۷ تایی وصل کنید.
قلاب را به طرف بالا بکشید تا نخ کشیده شود.
حالا یک پایه کوتاه بین پایه متوسط های رج دوم بزنید.
روی هر یک از ۷ پایه بلند را یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت توپ با موتیف 5 ضلعی

رج ۵

نخ رنگ پنجم را به پایه کوتاه میان گلبرگ (چهارمین پایه کوتاه) وصل کنید.

همانجا ۳ زنجیره و یک پایه متوسط ببافید.

۴ مرتبه (۷ پایه متوسط، (یک پایه متوسط و یک زنجیره و یک پایه متوسط روی یک پایه کوتاه)) ببافید.
۷ پایه متوسط بافته و دومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.
نخ را گره زده و بچینید.

آموزش بافت توپ با موتیف 5 ضلعی

از این موتیف ۱۱ عدد دیگر به رنگهای دلخواه ببافید.

آموزش بافت توپ با موتیف 5 ضلعی

موتیف ها برای هر نیمه توپ به شکل زیر چیده شده و به هم دوخته می شوند.

سپس دو نیمه را به هم بدوزید.

آموزش بافت توپ با موتیف 5 ضلعی
قبل از دوختن آخرین ضلع ، توپ را از الیاف پر کنید.

الگوی چیدن موتیف ها برای توپ های کوچکی که فقط با ۵ ضلعی بافته می شوند.

آموزش بافت توپ با موتیف 5 ضلعی

نمونه رنگ بندی دیگر این توپ زیبا

آموزش بافت توپ با موتیف 5 ضلعی آموزش بافت توپ با موتیف 5 ضلعی آموزش بافت توپ با موتیف 5 ضلعی

آموزش بافت توپ قلاب بافی با موتیف آموزش بافت توپ قلاب بافی با موتیف

روش بافت توپ های بزرگ 

برای بافت توپ های بزرگتر باید از ترکیب موتیف های ۵ ضلعی و ۶ ضلعی استفاده کنید.

در تصویر زیر نقشه بافت دو موتیف را می بینید.

آموزش بافت توپ قلاب بافی با موتیف آموزش بافت توپ قلاب بافی با موتیف

الگوی چینش موتیف های توپ بزرگ

الگوی چینش موتیف ها برای بافت توپ

الگوی چینش موتیف ها برای توپ متوسط

الگوی چینش موتیف ها برای بافت توپ قلاب بافی

نقشه بافت موتیف های ۵ ضلعی و ۶ ضلعی توپ با پایه کوتاه

نقشه بافت موتیف های توپ قلاب بافی

آموزش بافت توپ فوتبال آپارتمانی

آموزش بافت توپ فوتبال آپارتمانی

بافت ۵ ضلعی

در حلقه جادویی ۳ زنجیره و ۱۴ پایه بلند ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

۳ زنجیره، ۱ پایه بلند و (۱ پایه بلند، ۲زنجیره و یک پایه بلند در یک پایه) ببافید.

۴ مرتبه ( ۲ پایه بلند و (۱ پایه بلند، ۲زنجیره و یک پایه بلند در یک پایه) ) ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

یک زنجیره زده و روی هر پایه را یک پایه کوتاه ببافید. روی ۲ زنجیره ها را ۳ پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت توپ فوتبال آپارتمانی

بافت ۶ ضلعی

در حلقه جادویی ۳ زنجیره و ۱۷ پایه بلند ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

۳ زنجیره، ۱ پایه بلند و (۱ پایه بلند، ۲زنجیره و یک پایه بلند در یک پایه) ببافید.

۵ مرتبه ( ۲ پایه بلند و (۱ پایه بلند، ۲زنجیره و یک پایه بلند در یک پایه) ) ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

یک زنجیره زده و روی هر پایه را یک پایه کوتاه ببافید. روی ۲ زنجیره ها را ۳ پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت توپ فوتبال آپارتمانی

۱۲ عدد ۵ ضلعی و ۱۵ عدد ۶ ضلعی به رنگهای دلخواه ببافید.

دوخت موتیف ها

روی هر ضلع یکی از ۵ ضلعی ها یک ۶ ضلعی بدوزید.

آموزش بافت توپ فوتبال آپارتمانی

با هر رنگی مایلید دوخت را انجام دهید.

آموزش بافت توپ فوتبال آپارتمانی

مانند تصویر، ۵ عدد ۵ ضلعی هم در فواصل بین ۶ ضلعی ها بدوزید.
برای طرف دیگر توپ مشابه همین را درست کنید.

آموزش بافت توپ فوتبال آپارتمانی

این دو قسمت را استفاده از ۵ عدد ۶ ضلعی به هم وصل کنید.
مانند تصویر زیر .

آموزش بافت توپ فوتبال آپارتمانی

چند درز آخر را ندوزید.
توپ را از الیاف پر کنید.

آموزش بافت توپ فوتبال آپارتمانی

حالا اضلاع را بدوزید.

آموزش بافت توپ فوتبال آپارتمانی

این هم توپ زیبای قلاب بافی
برای بازی بچه ها داخل اتاقشون عالیه.

آموزش بافت توپ فوتبال آپارتمانی

آموزش بافت موتبف های توپ با پایه کوتاه

آموزش بافت توپ فوتبال آپارتمانی

و اما دوستان اگر مایل هستید توپتون را با پایه کوتاه ببافید به این شکل عمل کنید:

بافت ۵ ضلعی

در حلقه جادویی ۵ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲ در هر پایه ۲ پایه ببافید. (۱۰ پایه)

رج ۳ یک در میان دانه اضافه کنید، یعنی یک پایه ببافید در بعدی دو پایه ببافید. (۱۵ پایه)

رج ۴ دو در میان دانه اضافه کنید، یعنی دو پایه ببافید در بعدی دو پایه ببافید. (۲۰ پایه)

رج ۵ سه در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۳ پایه ببافید در بعدی دو پایه ببافید. (۲۵ پایه)

رج ۶ چهار در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۴ پایه ببافید در بعدی دو پایه ببافید. (۳۰ پایه)

 

بافت ۶ ضلعی

در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲ در هر پایه ۲ پایه ببافید. (۱۲ پایه)

رج ۳ یک در میان دانه اضافه کنید، یعنی یک پایه ببافید در بعدی دو پایه ببافید. (۱۸ پایه)

رج ۴ دو در میان دانه اضافه کنید، یعنی دو پایه ببافید در بعدی دو پایه ببافید. (۲۴ پایه)

رج ۵ سه در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۳ پایه ببافید در بعدی دو پایه ببافید. (۳۰ پایه)

 

آموزش بافت توپ کوچک

اگر می خواهید توپ های کوچک داشته باشید، راحت ترین کار این است که کره ببافید.

آموزش بافت توپ کوچک کروی

رج ۱ : در حلقه جادویی ۸ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲ : یک در میان پایه اضافه کنید. (۱۲ پایه )

رج ۳ : یک در میان پایه اضافه کنید. (۱۸ پایه )

رج ۴ : دو در میان پایه اضافه کنید. (۲۴ پایه )

رج ۵ : دو در میان پایه اضافه کنید. (۳۲ پایه )

رج ۶ : سه در میان پایه اضافه کنید. (۴۰ پایه )

رج ۷ : سه در میان پایه اضافه کنید. (۵۰ پایه )

رج ۸ تا ۱۲ همان ۵۰ پایه را ببافید.

رج ۱۳ یک رج با رنگ یدیگر ببافید.

رج ۱۴ تا ۱۸ با همان رنگی قبلی ۵۰ پایه ببافید.

رج ۱۹ سه در میان دو تا یکی کنید. (۴۰ پایه)

رج ۲۰ سه در میان دو تا یکی کنید. (۳۲ پایه)

رج ۲۱ دو پایه در میان دو تا یکی کنید. (۲۴ پایه)

توپ را با الیاف پر کنید.

رج ۲۲ دو پایه در میان دو تا یکی کنید. (۱۸ پایه)

رج ۲۳ یک در میان دو تا یکی کنید. (۱۲ پایه)

رج ۲۴ یک در میان دو تا یکی کنید. (۸ پایه)

کمی نخ اضافه تر بچینید.

با سوزن همه دانه های را یکی کنید.

 

آمورش بافت توپ ساحلی 

آموزش بافت توپ ساحلی

در این مدل از سه رنگ کاموا استفاده شده ، شما می تونید از هر تعداد که مایلید استفاده کنید. حتی میشه با خرده کامواها هر قطعه را به رنگی ببافید.

آموزش بافت توپ ساحلی

رج ۱ : ۲ زنجیره زده و در زنجیره ابتدایی پایه کوتاه ببافید.

رج های ۲ تا ۸ یک دانه به میان بافت اضافه میشه.⇓

رج ۲ : یک زنجیره زده و کار را برگردانید ۳ پایه در پایه رج قبل ببافید. (۳ پایه)

رج ۳ : یک زنجیره زده و کار را برگردانید. یک پایه بافته در بعدی ۲ پایه و در آخری یک پایه ببافید. (۴پایه)

رج ۴ : یک زنجیره و برگردید،۲ پایه بافته، در بعدی ۲ پایه و در آخری یک پایه ببافید. (۵ پایه)

رج ۵ : یک زنجیره و برگردید،۲ پایه بافته، در بعدی ۲ پایه و ۲ پایه ببافید. (۶ پایه)

رج ۶ : یک زنجیره و برگردید، ۳ پایه بافته، در بعدی ۲ پایه و ۲ پایه ببافید. (۷ پایه)

رج ۷ : یک زنجیره و برگردید، ۳ پایه بافته، در بعدی ۲ پایه و ۳ پایه ببافید. (۸ پایه)

رج ۸ : یک زنجیره و برگردید، ۴ پایه بافته، در بعدی ۲ پایه و ۳ پایه ببافید. (۹ پایه)

رج های ۹ تا ۳۲ یک رج در میان یک دانه به وسط بافت اضافه میشه.

رج ۹ : همان ۹ پایه را ببافید.

رج ۱۰ : یک زنجیره و برگردید، ۴ پایه بافته، در بعدی ۲ پایه و ۴ پایه ببافید. (۱۰ پایه)

رج ۱۱ : همان ۱۰ پایه را ببافید.

رج ۱۲ : یک زنجیره و برگردید، ۵ پایه بافته، در بعدی ۲ پایه و ۴ پایه ببافید. (۱۱ پایه)

رج ۱۳ : همان ۱۱ پایه را ببافید.

رج ۱۴ : یک زنجیره و برگردید، ۵ پایه بافته، در بعدی ۲ پایه و ۵ پایه ببافید. (۱۲ پایه)

رج ۱۵ : همان ۱۲ پایه را ببافید.

تا رج ۳۲ یک رج در میان پایه اضافه کنید.

رج هایی که تعداد پایه ها فرد است در پایه میانی ۲ پایه ببافید.

رج هایی که تعداد پایه زوج است، آن را به دو تقسیم کنید و یک دانه به یکی از نیمه ها اضافه کنید.

مثلا اگر ۱۶ پایه است، ۷ پایه بافته ، یک افزایش و ۸ پایه ببافید.

رج ۳۳ تا ۵۵ یک رج در میان یک دانه از وسط بافت کم میشه.

برای کم کردن هم مثل افزایش، کاهش در وسط بافت انجام میشه

رج ۵۶ تا ۶۳ هر رج یک دانه وسط بافت کم میشه.

برای اضافه کردن دو پایه کوتاه در یک پایه ببافید و برای کم کردن دو پایه را یکی کنید.

آموزش بافت توپ ساحلی

به ۶ قطعه نیاز داریم. از هر رنگ ۲ قطعه.

آموزش بافت توپ ساحلی

درحلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.
رج بعد در هر پایه دو پایه ببافید. (۱۲ پایه)
رج بعد یک در میان دانه اضافه کنید. (۱۸ پایه)
رج بعد دو در میان دانه اضافه کنید. (۲۴ پایه)
رج بعد سه در میان دانه اضافه کنید. (۳۰ پایه)
رج بعد چهار در میان دانه اضافه کنید. (۳۶ پایه)
نخ را گره زده و بچینید.
یکی دیگه از همین قطعه ببافید.

آموزش بافت توپ ساحلی

حالا قسمت ها را بهم بدوزید.

آموزش بافت توپ ساحلی

آموزش بافت توپ ساحلی

آموزش بافت توپ ساحلی

چند سانتی برای برگرداندن کار به رویه و پر کردن با الیاف باز بگذارید.

آموزش بافت توپ ساحلی

۶ ضلعی ها را دو سر توپ بدوزید.

آموزش بافت توپ ساحلی

توپ را الیاف پر کنید.

آموزش بافت توپ ساحلی

قسمت باز را بدوزید.

آموزش بافت توپ ساحلی

این هم توپ خوشگل ما

آموزش بافت توپ ساحلی

 

فیلم های آموزش بافت توپ 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

منابع:persialou/repeatcrafterme/یوتیوب

 

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 42, میانگین امتیاز: 4,52 از 5)
Loading...

۶ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. Fateme گفت:

  سلام با تشکر از آموزش هاتون

  موافقم ۱
 2. بتول گفت:

  وا این چه کاریه که از وسط اضافه و کم کردید؟اینجوری وسط که برسید کیست می افته. کیست یعنی شکم انداختن. الان تو عکس بافتهای لوزی شما کاملا مشهوده. من از دو طرف یک رج در میان اضافه میکنم . لوزی شکیلی در میاد . بعدم کم میکنم .لوزی رو می بندم. البته شما بد کم و زیاد کردید. خطوط مواج در اومده.امیدوارم کامنتمو تایید کنید

  موافقم ۳
  مخالفم ۲
  • نسیم گفت:

   دوست عزیز، قصد ما بافت توپ هست نه روتختی، رومیزی یا هر بافت مسطح دیگه که نیار باشه لوزی مسطح باشه.
   لوزی ها باید فرم گودی داشته باشن و فقط با اضافه و کم کردن در وسط این حالت ایجاد میشه.

   موافقم ۵
   مخالفم ۳
 3. فاطمه ع گفت:

  سلام ممنون از آموزشاتون
  آموزش توپ کوچک اشتباهه
  رج ۴ باید دو در میان پایه اضافه کنیم تا بشه ۲۴ تا
  رج ۵ هم دو در میان
  رج ۶ و ۷ هم سه در میان
  چهار در میان اصلا نباید باشه
  لطفا آموزش رو درست کنید

  موافقم ۴
  مخالفم ۱

ارسال دیدگاه شما

×