دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

آموزش قلاب بافی : بافت اتوبوس مدرسه زیبا (تصاویر مرحله به مرحله)

بافت اتوبوس مدرسه خیلی راحته. کافیه فقط زنجیره زدن و پایه کوتاه بلد باشید تا بتونید این ماشین زیبا را ببافید. سایز این ماشین ۱۸ در ۹ سانتیمتره. برای بافت بدنه از رنگ زرد استفاده و شیشه های به رنگ سفیده ، شما می تونید از رنگ های دلخواهتون برای بافت استفاده کنید. کاموای زیادی هم لازم ندارید، خرده کامواها به درد این کار میخوره.

 

آموزش بافت ماشین قلاب بافی

آموزش تصویری بافت اتوبوس مدرسه ( اسباب بازی بافتنی)

 

لوازم مورد نیاز 

برای بافت خود ماشین از سه رنگ کاموای زرد ، سفید و طوسی استفاده شده که شما می تونید به دلخواه تغییر بدید.

برای چراغ های ماشین هم به کمی کاموای مشکی، نارنجی و قرمز نیاز دارید. بهتر است نخ چراغ ها ظریفتر باشد.

قلاب

سوزن

نشانگر

مرحله اول  : بافت دو طرف بدنه 

آموزش بافت ماشین قلاب بافی

۳۱ زنجیره بزنید.
رج اول : از زنجیره سی ام تا اولی را ۳۰ پایه کوتاه ببافید.
رج ۲ تا ۸ : یک زنجیره زده و روی هر گره رج قبل یک پایه کوتاه ببافید.
رج ۹ : یک زنجیره زده ۲۶ پایه کوتاه ببافید. ۲ مرتبه دو پایه کوتاه را یکی کنید. (در کل ۲۸ پایه کوتاه بافته شد) نخ را قطع کنید.
نخ را به ابتدای رج وصل کنید. (طرفی که دانه کم نکرده بودید.
رج اول : ۲۳ پایه کوتاه ببافید.
رج دوم : یک زنجیره زده، ۲ پایه کوتاه با رنگ زرد، ۵ رنگ سفید، ۳ رنگ زرد ، ۱۰ سفید و ۳ زرد ببافید.
رج ۳ تا ۶ : رنگ ها تکرار شود.
رج ۷ : همه را زرد ببافید.
نخ را قطع کنید.
قبلا در عروسک بافی روش تغییر رنگ را توضیح دادم. پس دقت کنید نخ کشیده نشه. نخ را بین بافت ببرید. برای تغییر رنگ هنگام بافت پایه ، نخ که گرفتید دو تا یکی را با نخ رنگ دیگر انجام دهید.

طرف دیگر بدنه ماشین را هم به همین شکل ببافید.

آموزش بافت اتوبوس مدرسه
چون پشت و روی بافت شبیه هم هست.

شاید ساده ترین روش برای تغییر رنگ کشیدن نخ باشد اما زیبا نیست.

آموزش بافت اتوبوس مدرسه

مرحله دوم  : بافت شیشه عقب و پشت 

آموزش بافت اتوبوس مدرسه

مرحله سوم : بافت پشت ماشین

۱۵ زنجیره بزنید.
رج ۱ : از زنجیره چهاردهم تا اول را پایه کوتاه ببافید.
رج ۲ تا ۱۰ : ۱۴ پایه را ببافید.
رج ۱۱ : یک پایه کوتاه به رنگ زرد، ۱۲ سفید و یک زرد ببافید.
رج ۱۲ تا ۱۵: رج ۱۱ را تکرار کنید.
رج ۱۶ : همه را زرد بافته و نخ را قطع کنید.

مرحله چهارم : بافت شیشه جلو ماشین

آموزش بافت ماشین قلاب بافی

برای بافت شیشه جلو ۱۵ زنجیره بزنید.
رج ۱ : از زنجیره چهاردهم تا اول را پایه کوتاه ببافید.
رج ۲ : یک پایه کوتاه به رنگ زرد، ۱۲ سفید و یک زرد ببافید.
رج ۳ تا ۸: رج ۲ را تکرار کنید.
رج ۹ : همه را زرد بافته و نخ را قطع کنید.

مرحله پنجم :  بافت کاپوت و پنل جلو

آموزش بافت اتوبوس مدرسه

کاپوت
۱۵ زنجیره بزنید.
رج ۱ : از زنجیره چهاردهم تا اول را پایه کوتاه ببافید.
رج ۲ تا ۸ : رج ۱ را تکرار کنید.

پنل جلو
۱۵ زنجیره بزنید.
رج ۱ : از زنجیره چهاردهم تا اول را پایه کوتاه ببافید.
رج ۲ تا ۹ : رج ۱ را تکرار کنید.

مرحله ششم : بافت کف و سقف

آموزش بافت ماشین قلاب بافی

کف ماشین به رنگ طوسی 

۱۵ زنجیره بزنید. از زنجیره چهاردهم تا اول را پایه کوتاه ببافید.
از رج ۲ تا ۲۰ همین ۱۴ پایه کوتاه بافته می شود.

سقف به رنگ زرد

۱۵ زنجیره بزنید. از زنجیره چهاردهم تا اول را پایه کوتاه ببافید.
از رج ۲ تا ۲۹ همین ۱۴ پایه کوتاه بافته می شود.

مرحله هفتم : بافت چرخ ها

آموزش بافت اتوبوس مدرسه

با رنگ طوسی 

۴ زنجیره زده و به زنجیره اول گره نامرئی بزنید تا حلقه شود.
رج ۱ : در حلقه ۶ پایه کوتاه ببافید.
رج ۲ : در هر پایه دو پایه کوتاه ببافید.(۱۲ پایه)

با رنگ مشکی 
رج ۳ : یک در میان دانه اضافه کنید. (۱۸ پایه)
رج ۴ : دو درمیان دانه اضافه کنید.(۲۴ پایه)
رج ۵ : سه در میان دانه اضافه کنید (۳۰ پایه)
رج ۶ : همان ۳۰ دانه را ببافید.
رج ۷ : سه در میان دانه کم کنید.(۲۴ پایه)
رج ۸ : دو در میان دانه کم کنید.(۱۸ پایه)
رج ۹ : یک در میان دانه کم کنید.(۱۲ پایه)
رج ۱۰ : ۶ مرتیه دو تا یکی کنید. (۶ پایه)
نخ را گره زده و با کمی اضافه برای دوخت بچینید.
چرخ ها را با الیاف پر کرده و با سوزن همه پایه ها را یکی کنید.

مرحله هشتم : مونتاژ قطعات 

اینها قطعات بافته شده ما هستند، حالا مرحله مونتاژ است.

آموزش بافت ماشین قلاب بافی

با قلاب پشت ماشین را به بدنه های دو طرف ببافید.

آموزش بافت اتوبوس مدرسه
دوخت را با بافت پایه کوتاه انجام دهید.

آموزش بافت ماشین قلاب بافی

آموزش بافت اتوبوس مدرسه

جلوی ماشین را هم به بدنه بدوزید.

آموزش بافت ماشین قلاب بافی

به این شکل.

آموزش بافت اتوبوس مدرسه
برای دوخت هم از قلاب میتوان استفاده کرد هم سوزن.

سقف ماشین را هم بدوزید.

آموزش بافت اتوبوس مدرسه

شیشه جلو را بدوزید.

آموزش بافت اتوبوس مدرسه

همینطور کاپوت ماشین را دوخت بزنید.

آموزش بافت ماشین قلاب بافی

ماشین را از الیاف پر کرده و کف را به بدنه بدوزید.

آموزش بافت ماشین قلاب بافی

چرخ ها را به طرفین بدوزید.

آموزش بافت ماشین قلاب بافی

مرحله پایانی : جزئیات 

بافت سپرها و چراغ جلو

برای چراغ ها از نخ ظریفتر استفاده کنید بهتر است.

برای بافت سپرها ۱۵ زنجیره بزنید.

از زنجیره چهاردهم تا اول را پایه کوتاه ببافید. نخ را قطع کنید.

آموزش بافت ماشین قلاب بافی

چراغ های جلو
با سفید ۲ زنجیره بزنید. در زنجیره دوم ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲ : در هر پایه، دو پایه کوتاه ببافید. (۱۲ پایه)

رج ۳ : با مشکی همان ۱۲ پایه را ببافید.

سپر ها و چراغ ها را به ماشین بدوزید.

چراغ های پشت

آموزش بافت ماشین قلاب بافی
با قرمز ۲ زنجیره بزنید. در زنجیره دوم ۶ پایه کوتاه ببافید.
رج ۲ : در هر پایه، ۲پایه کوتاه ببافید. (۱۲ پایه)
رج ۳ : با مشکی همان۱۲پایه را ببافید.
چراغها را پشت ماشین بدوزید.

بافت چراغ بالا

آموزش بافت اتوبوس مدرسه

با نارنجی ۲ زنجیره بزنید. در زنجیره دوم ۶ پایه کوتاه ببافید.
رج ۲ : در هر پایه، ۲ پایه کوتاه ببافید. (۱۲ پایه)
رج ۳ : یک در میان دانه اضافه کنید. (۱۸ پایه)
رج ۴: یک در میان دانه کم کنید (۱۲پایه )
رج ۵ : دو تا یکی کنید.
نخ را قطع کرده و چراغ را بالای ماشین بدوزید.

این هم اتوبوس کوچک و زیبای ما ، از نتیجه کار خود لذت ببرید.

آموزش بافت اتوبوس مدرسه

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

بالا رفتن سن، استفاده مداوم از لوازم‌آرایشی و هوای آلوده باعث چروک شدن پوست صورت می‌شوند. با استفاده روزانه از کرم ضد چروک می‌توان چروک‌‌ها را از بین برد و از ایجادشان جلوگیری کرد، همچنین خاصبت سفت کنندگی این کرم‌ از افتادگی ماهیچه و عضلات صورت جلوگیری می‌کند.

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 46, میانگین امتیاز: 4,76 از 5)
Loading...

۱ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
  1. ۱تنها گفت:

    واقعا ممنون ازتون خیلی ممنونم از خدا عوض بگیرید اگر بدونید چقدر کمک می کنید برای من که کلی ایده و ذوق به وجود آوردید از خدا و اهل بهشتش عوض بگیرید ان شاءالله ان شاءالله

    موافقم ۴
    مخالفم ۱

ارسال دیدگاه شما

×
/a>