یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲

آموزش بافت آویز ابر بارانی قلاب بافی برای تزیین اتاق بچه

سلام دوستان عزیز، امیدواریم که حال شما خوب باشد و این روزهای سخت قرنطینه و شیوع بیماری را به سلامت پشت سر بگذارید. امروز می خواهیم بافت آویز ابر بارانی را آموزش دهیم.

این آویز جالب و دوست داشتنی را با هر کاموایی مایل هستید می توانید ببافید به جر یوموش، بره ای و سوزنی و مشابه اینها. چون با این کامواها شمارش دانه ها و دیدن پایه ها مشکل می شود. انتخاب رنگ ابر هم دلخواه است.

آموزش بافت آویز ابر بارانی قلاب بافی

ابر بافتنی را می تونید برای جاکلیدی، آویز تزیینی، گارد تخت بچه، کوسن و … استفاده کنید.

با توجه به کاربردش می توانید آن را به رنگ و اندازه دلخواه تان ببافید.

دو روش رایج برای بافت ابر است. یکی بدون درز و دیگری دو لایه و درزدار.

نمونه کاربردهای ابر بافتنی 

قبل از شروع آموزش بافت آویز ابر ، چند نمونه کاربرد ابر بافتنی را با هم می بینیم.

جاکلیدی ابر

آموزش بافت جاکلیدی ابر

کوسن ابر

کوسن ابر

دو مدل زیر درز دار هستند.

مدل سمت چپ دو تکه جدا بافته شده است.

کوسن ابر

گارد تخت و بالشت

گارد تخت شکل ابر

آموزش بافت آویز تزیینی ابر

یک کلاف به رنگ دلخواه برای خود ابر لازم دارید و کمی صورتی برای سرخی گونه.

مقداری هم خرده کامواهای رنگی برای قطرات باران.  می توانید قطره های باران را به رنگ آبی ببافید.

مرحله اول : بافت ابر 

رج ۱ : در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

انتهای هر رج به اولین پایه رج بست بزنید.

ابتدای هر رج یک زنجیره زده و همانجا پایه ببافید.

بافت پایه در حلقه جادویی

رج ۲ : در هر پایه رج قبل دو پایه کوتاه ببافید (۱۲ پایه).

گردبافی

رج ۳ : ۶ مرتبه (۱ پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید). (۱۸ پایه)

رج ۴ : ۶ مرتبه (۲ پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید). (۲۴ پایه)

رج ۵ : ۶ مرتبه (۳ پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید). (۳۰ پایه)

رج ۶ : ۶ مرتبه (۴ پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید). (۳۶ پایه)

رج ۷ : ۶ مرتبه (۵ پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید). (۴۲ پایه)

رج ۸ : ۶ مرتبه (۶ پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید). (۴۸ پایه)

رج ۹ : ۶ مرتبه (۷ پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید). (۵۴ پایه)

رج ۱۰ : ۶ مرتبه (۸ پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید). (۶۰ پایه)

رج ۱۱ تا ۱۳ : همان ۶۰ پایه را ببافید.

تا اینجای کار ، بافت کاسه ای شکل شده است.

بافت ابر

از رج ۱۴ برای ایجاد گودی در بافت، کاهش پایه داریم.

رج ۱۴ : ۱۵ پایه کوتاه بافته، ۳ مرتبه (۸ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید)، ۱۵ پایه ببافید. (۵۷ پایه)

رج ۱۵ : ۱۵ پایه کوتاه بافته، ۳ مرتبه (۷ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید)، ۱۵ پایه ببافید. (۵۴ پایه)

رج ۱۶ : ۱۵ پایه کوتاه بافته، ۳ مرتبه (۶ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید)، ۱۵ پایه ببافید. (۵۱ پایه)

از رج ۱۷ مجددا دانه ها افزایش پیدا می کنند تا برجستگی بالای ابر ایجاد شود.

رج ۱۷ : ۱۵ پایه کوتاه بافته، ۳ مرتبه (۶ پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید)، ۱۵ پایه ببافید. (۵۴ پایه)

رج ۱۸ : ۱۵ پایه کوتاه بافته، ۳ مرتبه (۷ پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید) ، ۱۵ پایه ببافید. (۵۷ پایه)

رج ۱۹ : ۱۵ پایه کوتاه بافته، ۳ مرتبه (۸ پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید)، ۱۵ پایه ببافید. (۶۰ پایه)

رج ۲۰ : ۱۵ پایه کوتاه بافته، ۳ مرتبه (۹ پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید)، ۱۵ پایه ببافید. (۶۳ پایه)

رج ۲۱ : ۱۵ پایه کوتاه بافته، ۳ مرتبه (۱۰ پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید)، ۱۵ پایه ببافید. (۶۶ پایه)

رج ۲۲ : ۱۵ پایه کوتاه بافته، ۳ مرتبه (۱۱ پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید)، ۱۵ پایه ببافید. (۶۹ پایه)

رج ۲۳ : ۱۵ پایه کوتاه بافته، ۳ مرتبه (۱۲ پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید)، ۱۵ پایه ببافید. (۷۲ پایه)

در این رج، بافت به حداکثر تعداد پایه ها میرسد.

رج ۲۴ تا ۲۸ : همان ۷۲ پایه را ببافید.

آموزش بافت ابر

از رج ۲۹ دوباره کاهش پایه داریم و دومین گودی بالای ابر ایجاد می شود.

رج ۲۹ : ۱۵ پایه کوتاه بافته، ۳ مرتبه (۱۲ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید)، ۱۵ پایه ببافید. (۶۹ پایه)

رج ۳۰ : ۱۵ پایه کوتاه بافته، ۳ مرتبه (۱۱ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید)، ۱۵ پایه ببافید. (۶۶ پایه)

رج ۳۱ : ۱۵ پایه کوتاه بافته، ۳ مرتبه (۱۰ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید)، ۱۵ پایه ببافید. (۶۳ پایه)

رج ۳۲ : ۱۵ پایه کوتاه بافته، ۳ مرتبه (۹ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید)، ۱۵ پایه ببافید. (۶۰ پایه)

رج ۳۳ : ۱۵ پایه کوتاه بافته، ۳ مرتبه (۸ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید)، ۱۵ پایه ببافید. (۵۷ پایه)

رج ۳۴ : ۱۵ پایه کوتاه بافته، ۳ مرتبه (۷ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید)، ۱۵ پایه ببافید. (۵۴ پایه)

رج ۳۵ : ۱۵ پایه کوتاه بافته، ۳ مرتبه (۶ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید)، ۱۵ پایه ببافید. (۵۱ پایه)

رج ۳۶ : ۱۵ پایه کوتاه بافته، ۳ مرتبه (۵ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید)، ۱۵ پایه ببافید. (۴۸ پایه)

از رج ۳۷ مجددا پایه ها افزایش پیدا می کنند تا سومین برجستگی بالای ابر ایجاد شود.

رج ۳۷ : ۱۵ پایه کوتاه بافته، ۳ مرتبه (۵ پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید)، ۱۵ پایه ببافید. (۵۱ پایه)

رج ۳۸ : ۱۵ پایه کوتاه بافته، ۳ مرتبه (۶ پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید)، ۱۵ پایه ببافید. (۵۴ پایه)

رج ۳۹ : ۱۵ پایه کوتاه بافته، ۳ مرتبه (۷ پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید) ، ۱۵ پایه ببافید. (۵۷ پایه)

رج ۴۰ و ۴۱ : همان ۵۷ پایه را ببافید.

ابر قلاب بافی

رج ۴۲ : تکرار رج ۳۴ (۵۴ پایه)

رج ۴۳ : تکرار رج ۳۵ (۵۱ پایه)

رج ۴۴ : تکرار رج ۳۶ (۴۸ پایه)

رج ۴۵ : ۶ مرتبه (۶ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید). (۴۲ پایه)

رج ۴۶ : ۶ مرتبه (۵ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید). (۳۶ پایه)

رج ۴۷ : ۶ مرتبه (۴ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید). (۳۰ پایه)

رج ۴۸ : ۶ مرتبه (۳ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید). (۲۴ پایه)

رج ۴۹ : ۶ مرتبه (۲ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید). (۱۸ پایه).

ابر را از الیاف پر کنید.

پر کردن ابر با الیاف

رج ۵۰ : ۶ مرتبه (۱ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید). (۱۲ پایه)

رج ۵۱ : ۶ مرتبه (۲ پایه را یکی کنید). (۶ پایه) محددا الیاف بگذارید.

نخ را کمی اضافه تر چیده و بافت را ببندید.

بافت خود ابر به پایان رسید، حالا نوبت بافت گونه و قطرات و دوخت جزئیات آویز است.

ابر قلاب بافی

نصب چشم آویز ابر بارانی

اگر می خواهید چشم عروسک هایی که پیچی و واشر دار هستند بگذارید، الان وقتش است، قبل از اینکه بافت تنگ و بسته شود.

اگر هم از چشم چسباندنی یا دوختنی استفاده می کنید می توانید بعد از خاتمه بافت نصب کنید.

داخل ابر را به قدر کافی الیاف بگذارید تا به خوبی فرم بگیرد.

بافت سرخی گونه های آویز ابر

✅ رج ۱ : در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.
✅ رج ۲ : در هر پایه رج قبل دو پایه کوتاه ببافید (۱۲ پایه).

بافت سرخی گونه

مطابق تصویر گونه ها را زیر چشم ها سنجاق بزنید و بعد بدوزید.

دوخت گونه

فیلم روش دوخت گونه ها

محل ابروها و دهان را با سنجاق علامت بزنید.

نشانه گذاری ابرو و دهان

فیلم روش دوخت ابروها و دهان آویز ابر

ابر خوشگل ما تا اینجای کار

ابر قلاب بافی

آموزش بافت قطره باران کوچک

✅ رج ۱ : در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.
✅ رج ۲ : در هر پایه رج قبل دو پایه کوتاه ببافید (۱۲ پایه).
✅ رج ۳ : ۶ مرتبه (۱ پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید). (۱۸ پایه)
✅ رج ۴ : همان ۱۸ پایه را ببافید.

گردبافی با قلاب
✅ رج ۵ : ۶ مرتبه (۱ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید). (۱۲ پایه)

الیاف بگذارید.

پر کردن قطره باران با الیاف

✅ رج ۶ : ۴ مرتبه (۱ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید). (۸ پایه)
✅رج ۷ : ۴ مرتبه دو تا یکی کنید. (۴ پایه)
✅ رج ۸ : دو بار دو تا یکی کنید. بافت را ببندید.
نخ را قطع کرده و با سوزن بین الیاف ببرید.

آموزش بافت قطره باران

آموزش بافت قطره باران بزرگتر

✅ رج ۱ : در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.
✅ رج ۲ : در هر پایه رج قبل دو پایه کوتاه ببافید (۱۲ پایه).
✅ رج ۳ : ۶ مرتبه (۱ پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید). (۱۸ پایه)
✅ رج ۴ : همان ۱۸ پایه را ببافید.
✅ رج ۵ : ۶ مرتبه (۱ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید). (۱۲ پایه)
✅ رج ۶ : همان ۱۲ پایه را ببافید.
الیاف بگذارید.
✅ رج ۷ : ۴ مرتبه (۱ پایه بافته و ۲ پایه در یک پایه ببافید). (۸ پایه)
✅ رج ۸ : همان ۸ پایه را ببافید.
✅رج ۹ : ۴ مرتبه دو تا یکی کنید. (۴ پایه)
✅ رج ۱۰ : دو بار دو تا یکی کنید. بافت را ببندید.

به تعداد و رنگ دلخواه قطره ها را ببافید. و به ترتیب دلخواه کنار هم بچینید.

وصل کردن قطره باران

اتصال قطره های باران از انتهایی ترین قطره شروع می شود.
یک سر نخی به رنگ دلخواه را گره بزنید و با سوزن از انتهای قطره آخری رد کنید.

کمی نخ را بکشید تا گره داخل الیاف برود.

وصل کردن قطره باران

نخ را در فاصله این قطره تا قطره بالایی یک گره بزنید. (اینجا حدود ۲ تا ۳ سانت)

سوزن را از قطره بعدی رد کنید و نخ را بکشید تا گره وارد الیاف شده و پیدا نباشد.

وصل کردن قطره باران

به همین شکل قطره های بعدی وصل می شوند.

وصل کردن قطره باران

به هر تعداد که مایلید رشته ای از قطره ها درست کنید.
محل اتصال ریسه ها را در زیر ابر با سنجاق نشانه بگذارید و بدوزید.

دوخت قطره ها

فیلم روش دوخت ریسه قطره ها به آویز ابر 

محل اتصال نخ برای آویزان کردن را هم سنجاق بزنید.

تعیین محل بندینک

نخ را وصل کنید. می تونید برای درست کردن بند زنجیره بزنید.

بند آویز ابر

این هم آویز ابر زیبای ما

آموزش بافت آویز ابر بارانی قلاب بافی

البته می توانید چهره خندان یا چشمهای بسته درست کنید.

توضیحاتی در خصوص بافت آویز ابر 

همانطور که دیدید در این مدل ابر، در سه نقطه افزایش و کاهش پایه ها داشتیم.

پایین ابر صاف و ۳ برجستگی و ۲ فرو رفتگی در بالای ابر بود.

می توانید ابرهایی ببافید که از دو طرف برجستگی و فرو رفتگی داشته باشند.

این برجستگی ها می توانند قرینه باشند.

ضمنا برجستگی های بالای ابر می تواند بیشتر از ۳ باشد.

می توانید به جای قطره، ستاره، ماه، عروسک، خورشید، ماشین، هواپیما یا توپ های رنگی بافته شده آویزان کنید.

فیلم توضیح روش بافت ایر ابر بارانی با مزه به زبان فارسی

آموزش بافت آویز ابر بارانی

نمونه های دیگر آویز ابر بارانی 

همونطور که در تصاویر زیر می بینید، بافت آویز ابر به هر رنگی زیبایی مخصوص به خود دارد.

آویز ابر بارانی قلاب بافی آویز ابر بارانی قلاب بافی آویز ابر بارانی قلاب بافی آویز ابر بارانی قلاب بافی آویز ابر بارانی قلاب بافی آویز ابر بارانی قلاب بافی آویز ابر بارانی قلاب بافی آویز ابر بارانی قلاب بافی آویز ابر بارانی قلاب بافی

آموزش بافت آویز ابر با رنگین کمان

در این مدل برجستگی های ابر در تمام جهات هست.

آموزش بافت آویز ابر با رنگین کمان

رج ۱ : در حلقه جادوی ۶ پایه کوتاه بافته و به اولین پایه بست بزنید.

رج ۲ : در هر پایه رج قبل دو پایه ببافید. (۱۲ پایه)

رج ۳ : ۶ مرتبه (یک پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید) (۱۸ پایه)

رج ۴ : ۶ مرتبه (۲ پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید) (۲۴ پایه)

رج ۵ تا ۱۰ : ۵ رج همان ۲۴ پایه را ببافید.

رج ۱۱ : ۲ مرتیه (۸ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید) ، ۴ پایه ببافید. (۲۲ پایه)

رج ۱۲ : ۶ پایه بافته و ۵ مرتبه دو پایه در یک پایه ببافید. ۶ پایه بافته و ۵ مرتبه دو پایه در یک پایه ببافید. (۳۲ پایه)

رج ۱۳ : دو مرتبه ( ۶ پایه بافته و ده بار دو پایه در یک پایه ببافید.) (۵۲ پایه)

رج ۱۴ تا ۱۷ : ۳ رج همان ۵۲ پایه را ببافید.

رج ۱۸ : دو پایه بافته و دو پایه را یکی کنید. (۳۹ پایه)

رج ۱۹ و ۲۰ : همان ۳۹ پایه را ببافید.

رج ۲۱ : یک در میان دو تا یکی یک پایه بافته و دو پایه را یکی کنید. (۲۶ پایه)

رج ۲۲ و ۲۳ : همان ۲۶ پایه را ببافید.

رج ۲۴ : ۲ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید. دو پایه ببافید. (۳۴ پایه)

رج ۲۵ و ۲۶ : ۲ رج همان ۳۴ پایه را ببافید.

رج ۲۷ : ۱ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید. دو پایه آخر (۵۰ پایه)

رج ۲۸ و ۲۹ : دو رج همان ۵۰ پایه را ببافید.

رج ۳۰ : ۲ مرتبه( ۵ پایه بافته و ۱۰ مرتبه دو پایه را یکی کنید. ) (۳۲ پایه)

رج ۳۱ : همان ۳۲ پایه را بافید.

رج ۳۲ : ۲ مرتبه( ۶ بافته و ۵ بار دو تا یکی کنید) (۲۲ پایه)

رج ۳۳ : همان ۲۲ پایه را ببافید.

رج ۳۴ : ۱ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید. دو پایه ببافید(۳۲ پایه)

رج ۳۵ و ۳۶ : همان ۳۲ پایه را ببافید.

رج ۳۷ : ۲ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید. (۲۴ پایه)

رج ۳۸ : همان ۲۴ پایه را ببافید. با الیاف پر کنید.

رج ۳۹ : ۲ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید. (۱۸ پایه)

رج ۴۰ : یک پایه بافته و دو پایه را یکی کنید. (۱۲ پایه)

رج ۴۱ : همه را دو تا یکی کنید.

با الیاف پر کنید و ببندید.

نخ رنگین کمان به رنگ های بنفش ، آبی ، سبز، صورتی ، زرد، قرمز و به طول ۹۰ سانت است.

نخ ها را به پایه های زیر ابر در یک امتداد گره بزنید.

اختصاصی مجله تصویر زندگی 

کپی برداری با ذکر منبع و لینک Follow فعال به این مطلب بلامانع است

ماسک آستر دار دو لایه قلاب بافی

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 14, میانگین امتیاز: 4,36 از 5)
Loading...

۶ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. الهه گفت:

  سلام می شود فقط بست زد و دیگر زنجیره و پایه کوتاه نزد

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   اگر منظورتون ابتدا و انتهای رج ها هست، یا مثل دستور عمل کنید یا نشانه بگذارید و بدون بست و زنجیره پایه های رج بعد را ببافید.

 2. سارا گفت:

  سلام یک زنجیره ویک کوتاه در همان بست بزنیم یا پایه بعد بست و در انتها رج اولین پایه میشه همون پایه کوتاه بعد زنجیره؟

  • نسیم گفت:

   بله در همان بست بزنید.
   هر رج این اولین پایه هست که بهش بست زده میشه.
   زنجیره را نادیده بگیرید.

 3. زری گفت:

  سلام بعد از اینکه به اولین پایه بست زدیم پایان هر رج برای شروع رج بعد پایه بعد بست زنجیره زنیم وروی همان پایه که زنجیره زدیم یه پایه ببافیم؟

  • نسیم گفت:

   سلام عزیز
   می تونید بعد بست یک زنجیره و یک پایه کوتاه داخل همون پایه ببافید.
   می تونید قلاب را از پشت کار زیر گندمی پایه اول ببرید، یک زنجیره و یک پایه کوتاه همونجا ببافید.

ارسال دیدگاه شما

×