دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

جدول بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر + نتایج

جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از روز یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ در دوحه قطر آغاز می شود که برنامه کامل این رقابت ها را در ادامه می خوانید.

یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲

بازیتیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعتورزشگاه
۵۸کرواسیبرزیلجمعه ۱۸ آذر۱۸:۳۰اجوکیشن سیتی الریان
۵۷هلندآرژانتینجمعه ۱۸ آذر۲۲:۳۰ملی لوسیل
۶۰مراکشپرتغالشنبه ۱۹ آذر۱۸:۳۰الثمامه دوحه
۵۹فرانسهانگلیسشنبه ۱۹ آذر۲۲:۳۰البیت الخور

 

نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۲

بازیتیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعتورزشگاه
۶۱برنده ۵۷برنده ۵۸سه شنبه ۲۲ آذر۲۲:۳۰ملی لوسیل
۶۲برنده ۵۹ برنده ۶۰چهارشنبه ۲۳ آذر۲۲:۳۰البیت الخور

 

فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۲

بازیتیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعتورزشگاه
۶۳بازنده ۶۱بازنده ۶۲شنبه ۲۶ آذر۱۸:۳۰خلیفه دوحه
۶۴برنده ۶۱برنده ۶۲یکشنبه ۲۷ آذر۱۸:۳۰ملی لوسیل

 

تیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعتورزشگاه
قطر۰۲اکوادوریکشنبه ۲۹ آبان۱۹:۳۰البیت الخور
انگلیس۶۲ایراندوشنبه ۳۰ آبان۱۶:۳۰الخلیفه دوحه
سنگال۰۲هلنددوشنبه ۳۰ آبان۱۹:۳۰الثمامه دوحه
آمریکا۱۱ولزدوشنبه ۳۰ آبان۲۲:۳۰احمد بن علی الریان
آرژانتین۱۲عربستانسه شنبه ۱ آذر۱۳:۳۰ملی لوسیل
دانمارک۰۰تونسسه شنبه ۱ آذر۱۶:۳۰اجوکیشن سیتی الریان
مکزیک۰۰لهستانسه شنبه ۱ آذر۱۹:۳۰۹۷۴ دوحه
فرانسه۴۱استرالیاسه شنبه ۱ آذر۲۲:۳۰الجنوب الوکره
مراکش۰۰کرواسیچهارشنبه ۲ آذر۱۳:۳۰البیت الخور
آلمان۱۲ژاپنچهارشنبه ۲ آذر۱۶:۳۰خلیفه دوحه
اسپانیا۷۰کاستاریکاچهارشنبه ۲ آذر۱۹:۳۰الثمامه دوحه
بلژیک۱۰کاناداچهارشنبه ۲ آذر۲۲:۳۰احمد بن علی الریان
سوئیس۱۰کامرونپنج شنبه ۳ آذر۱۳:۳۰الجنوب الوکره
اروگوئه۰۰کره جنوبیپنج شنبه ۳ آذر۱۶:۳۰اجوکیشن سیتی الریان
پرتغال۳۲غناپنج شنبه ۳ آذر۱۹:۳۰۹۷۴ دوحه
برزیل۲۰صربستانپنج شنبه ۳ آذر۲۲:۳۰ملی لوسیل

 

تیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعتورزشگاه
ولز۰۲ایرانجمعه ۴ آذر۱۳:۳۰احمد بن علی الریان
قطر۱۳سنگالجمعه ۴ آذر۱۶:۳۰الثمامه دوحه
هلند۱۱اکوادورجمعه ۴ آذر۱۹:۳۰خلیفه دوحه
انگلیس۰۰آمریکاجمعه ۴ آذر۲۲:۳۰البیت الخور
تونس۰۱استرالیاشنبه ۵ آذر۱۳:۳۰الجنوب الوکره
لهستان۲۰عربستانشنبه ۵ آذر۱۶:۳۰اجوکیشن سیتی
فرانسه۲۱دانمارکشنبه ۵ آذر۱۹:۳۰۹۷۴ دوحه
آرژانتین۲۰مکزیکشنبه ۵ آذر۲۲:۳۰ملی لوسیل
ژاپن۰۱کاستاریکایکشنبه ۶ آذر۱۳:۳۰احمد بن علی الریان
بلژیک۲۲مراکشیکشنبه ۶ آذر۱۶:۳۰الثمامه دوحه
کرواسی۴۱کانادایکشنبه ۶ آذر۱۹:۳۰خلیفه دوحه
اسپانیا۱۱آلمانیکشنبه ۶ آذر۲۲:۳۰البیت الخور
کامرون۳۳صربستاندوشنبه ۷ آذر۱۳:۳۰الجنوب دوحه
کره جنوبی۲۳غنادوشنبه ۷ آذر۱۶:۳۰اجوکیشن سیتی
برزیل۱۰سوئیسدوشنبه ۷ آذر۱۹:۳۰۹۷۴ دوحه
پرتغال۲۰اروگوئهدوشنبه ۷ آذر۲۲:۳۰ملی لوسیل

 

تیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعتورزشگاه
اکوادور۱۲سنگالسه شنبه ۸ آذر۱۸:۳۰خلیفه دوحه
هلند۲۰قطرسه شنبه ۸ آذر۱۸:۳۰البیت الخور
ولز۰۳انگلیسسه شنبه ۸ آذر۲۲:۳۰احمد بن علی الریان
ایران۰۱آمریکاسه شنبه ۸ آذر۲۲:۳۰الثمامه دوحه
استرالیا۱۰دانمارکچهارشنبه ۹ آذر۱۸:۳۰الجنوب الوکره
تونس۱۰فرانسهچهارشنبه ۹ آذر۱۸:۳۰اجوکیشن سیتی الریان
لهستان۰۲آرژانتینچهارشنبه ۹ آذر۲۲:۳۰۹۷۴ دوحه
عربستان۱۲مکزیکچهارشنبه ۹ آذر۲۲:۳۰ملی لوسیل
کرواسی۰۰بلژیکپنج شنبه ۱۰ آذر۱۸:۳۰احمد بن علی دوحه
کانادا۱۲مراکشپنج شنبه ۱۰ آذر۱۸:۳۰الثمامه دوحه
ژاپن۲۱اسپانیاپنج شنبه ۱۰ آذر۲۲:۳۰خلیفه دوحه
کاستاریکا۲۴آلمانپنج شنبه ۱۰ آذر۲۲:۳۰البیت الخور
غنا۰۲اروگوئهجمعه ۱۱ آذر۱۸:۳۰الجوب الوکره
کره جنوبی۲۱پرتغالجمعه ۱۱ آذر۱۸:۳۰اجوکیشن سیتی الریان
صربستان۲۳سوئیسجمعه ۱۱ آذر۲۲:۳۰۹۷۴ دوحه
کامرون۱۰برزیلجمعه ۱۱ آذر۲۲:۳۰ملی لوسیل

یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲

بازیتیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعتورزشگاه
۴۹هلند۳۱آمریکاشنبه ۱۲ آذر۱۸:۳۰خلیفه دوحه
۵۰آرژانتین۲۱استرالیاشنبه ۱۲ آذر۲۲:۳۰احمد بن علی الریان
۵۲فرانسه۳۱لهستانیکشنبه ۱۳ آذر۱۸:۳۰الثمامه دوحه
۵۱انگلیس۳۰سنگالیکشنبه ۱۳ آذر۲۲:۳۰البیت الخور
۵۳ژاپن۱(۲)۱(۴)کرواسیدوشنبه ۱۴ آذر۱۸:۳۰الجنوب الوکره
۵۴برزیل۴۱کره جنوبیدوشنبه ۱۴ آذر۲۲:۳۰۹۷۴ دوحه
۵۵مراکش۰(۳)۰(۰)اسپانیاسه شنبه ۱۵ آذر۱۸:۳۰اجوکیشین سیتی الریان
۵۶پرتغال۶۱سوئیسسه شنبه ۱۵ آذر۲۲:۳۰ملی لوسیل

گروه A

ردهتیمبازیبردتساویباختامتیاز
۱هلند۲۱۱۰۴
۲اکوادور۲۱۱۰۴
۳سنگال۲۱۰۱۳
۴قطر۲۰۰۱۰

گروه B

ردهتیمبازیبردتساویباختامتیاز
۱انگلیس۲۱۱۰۴
۲ایران۲۱۰۱۳
۳آمریکا۲۰۲۰۲
۴ولز۲۰۱۱۱

گروه C

ردهتیمبازیبردتساویباختامتیاز
۱لهستان۲۱۱۰۴
۲آرژانتین۲۱۰۱۳
۳عربستان۲۱۰۱۳
۴مکزیک۲۰۱۱۱

گروه D

ردهتیمبازیبردتساویباختامتیاز
۱فرانسه۲۲۰۰۶
۲استرالیا۲۱۰۱۳
۳دانمارک۲۰۱۱۱
۴تونس۲۰۱۱۱

گروه E

ردهتیمبازیبردتساویباختامتیاز
۱اسپانیا۲۱۱۰۴
۲ژاپن۲۱۰۱۳
۳کاستاریکا۲۱۰۱۳
۴آلمان۲۰۱۱۱

گروه F

ردهتیمبازیبردتساویباختامتیاز
۱کرواسی۲۱۱۰۴
۲مراکش۲۱۱۰۴
۳بلژیک۲۱۰۱۳
۴کانادا۲۰۰۲۰

گروه G

ردهتیمبازیبردتساویباختامتیاز
۱برزیل۲۱۱۰۴
۲سوئیس۲۱۱۰۴
۳کامرون۲۰۱۱۱
۴صربستان۲۰۱۱۱

گروه H

ردهتیمبازیبردتساویباختامتیاز
۱پرتغال۱۱۰۰۳
۲غنا۲۱۰۱۳
۳اروگوئه۱۰۱۰۱
۴کره جنوبی۲۰۱۱۱
این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 7, میانگین امتیاز: 4,14 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×