دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

آموزش دوخت خوک نمدی | ۶ مدل زیبا همراه با الگوی عروسک خوک

به بهانه اینکه حیوان نماد سال ۹۸ خوک است و شاید شما هم جزو آن دسته از دوستان خوش ذوقی هستید که میخواهید عروسک اون رو تو سفره هفت سین داشته باشین. بهتره همین الان دوخت خوک نمدی  رو شروع کنید

می توانید این عروسک های زیبا را به دوستان و آشنایان هدیه بدهید یا با فروش آنها کسب درآمد کنید. بخش آموزش عروسک سازی رو هم حتما ببینید

آموزش دوخت خوک نمدی – مدل شماره ۱

این خوک نمدی خیلی بامزس حتما از دوختش لذت خواهید برد.

آموزش دوخت خوک نمدی

تصویر زیر را به اندازه دلخواه چاپ کرده و الگوی اجزای خوک را از کاغذ جدا کنید.

الگوی خوک نمدی

روی نمد صورتی از الگوی سر ۲ عدد، تنه و پا ۲ عدد، گوشها ۴ عدد ، دستها ۴ عدد و پوزه ۲ عدد برش بزنید.

آموزش دوخت خوک نمدی

از نمد قرمز دو عدد داخل گوش، ۲ عدد کف دست و ۴ عدد پنجه پاها را برش بزنید.

روش دوخت عروسک خوک نمدی

قسمت داخلی گوش ها را روی آن قرار داده و کوک بزنید.

آموزش دوخت خوک نمدی

قسمت قرمز دست را هم روی آن کوک بزنید.

روش دوخت عروسک خوک نمدی

دور پنجه دست را مطابق رهنما کوک دندان موشی بزنید.

آموزش دوخت خوک نمدی

پاها را روی هم گذاشته و دندان موشی بزنید. قسمتی را باز بگذارید.

روش دوخت عروسک خوک نمدی

از الیاف پر کرده و قسمت باز را بدوزید.

آموزش دوخت خوک نمدی

پشت و روی دست ها را روی هم گذاشته و کوک دندان موشی بزنید.

قسمتی را باز گذاشته و با الیاف پر کنید.

سپس قسمت باز را بدوزید.

روش دوخت عروسک خوک نمدی

پشت و روی گوش ها را روی هم گذاشته و کوک دندان موشی بزنید.

آموزش دوخت خوک نمدی

پشت و روی تنه را هم بدوزید.

گردن را برای پر کردن باز بگذارید.

روش دوخت عروسک خوک نمدی

از الیاف پر کنید و بدوزید.

آموزش دوخت خوک نمدی

پوزه را مطابق شکل آماده کنید.

روش دوخت عروسک خوک نمدی

محل دوخت پوزه، چشم و دهان را مشخص کنید.

آموزش دوخت خوک نمدی

چشم و دهان را با نخ مشکی کوک بزنید.

روش دوخت عروسک خوک نمدی

گوش ها را بین دو لایه سر قرار دهید.

دور تا دور کار بجز قسمتی از گردن را دندان موشی بدوزید.

آموزش دوخت خوک نمدی

سر را هم از الیاف پر کرده و قسمت باز را بدوزید.

پوزه را روی صورت چسبانده یا کوک بزنید.

روش دوخت عروسک خوک نمدی

سر را به تنه وصل کنید.

پاها را روی بدن بچسبانید.

آموزش دوخت خوک نمدی

دستها را هم بچسبانید.

روش دوخت عروسک خوک نمدی

دم را هم به شکل زیر پشت خوک بچسبانید.

آموزش دوخت خوک نمدی

چشم خوک را روی نمد آبی یا سفید یا سبز بکشید و بچینید.

مردمک ها را از نمد سیاه بچینید و بچسبانید.

برق چشم ها را با لاک سفید یا با نمد درسا کنید.

چشم خوک نمدی

چشم ها را در جای خود (کمی زیر پوزه) بچسبانید.

گوشها را خم کرده ، چسب بزنید.

این هم عروسک خوک با مزه ما

روش دوخت عروسک خوک نمدی

آموزش دوخت خوک نمدی – مدل شماره ۲

آموزش دوخت خوک نمدی

الگوی خوک نمدی

الگوی دوخت خوک نمدی

چینش قطعات الگو

الگوی دوخت خوک نمدی

لوازم مورد نیاز برای دوخت خوک نمدی 

آموزش دوخت خوک نمدی

مراحل دوخت عروسک خوک با نمد

الگوی قسمت های مختلف عروسک را روی نمد صورتی روشن، صورتی تیره و سفید برش بزنید.

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

ابتدا سفیدی شکم را با کوک دندان موشی روی تنه بدوزید.

سپس دستها و پاها را کوک بزنید.

بینی را در جای خود دوخته و برای سوراخهای بینی منجوق بدوزید.

می توانید سوراخهای بینی را کوک بزنید.

آموزش دوخت خوک نمدی

لب و چشم ها را با نخ مشکی کوک بزنید.

گوش ها را تا کنید و چند کوک بزنید.

دم را تا کنید و بدوزید.

آموزش دوخت خوک نمدی

برای فرم دادن به دم داخل اون را سیم پرزدار بگذارید.

یکی از سرهای دم را بدوزید. سیم را داخل دم گذاشته  سر دیگر را هم بدوزید.

آموزش دوخت خوک نمدی

دم را به پشت عروسک کوک زده و مانند تصویر زیر بپیچانید.

آموزش دوخت خوک نمدی

به این شکل

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

قسمت هفتی شکل بالای سر را بدوزید.

سپس جلو و پشت را روی هم قرار داده گوش ها را در محل خود بین آنها بگذارید.

با کوک دندان موشی جلو و پشت را به هم بدوزید.

بخشی از پایین عروسک را برای پر کردن آن باز بگذارید.

آموزش دوخت خوک نمدی

عروسک را با الیاف پر کنید.

آموزش دوخت خوک نمدی

درز باز را بدوزید.

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

این هم عروسک خوک نمدی زیبای ما

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

آموزش دوخت خوک نمدی

آموزش دوخت خوک نمدی – مدل شماره ۳

الگوی خوک

خوک نمدی

راهنمای قرار گیری قطعات الگو روی هم

خوک نمدی

خوک نمدی خوک نمدی خوک نمدی خوک نمدی خوک نمدی خوک نمدی خوک نمدی  خوک نمدی

 

آموزش دوخت خوک نمدی – مدل شماره ۴

الگوی خوک را به سایز دلخواه چاپ کنید.

الگوی خوک نمدی نماد سال 2019

از نمد صورتی تنه ۲ عدد، دست ها ۴ عدد، گوش ۴ عدد و سر ۲ عدد برش بزنید.

از نمد کالباسی رنگ الوی بیضی شکل بینی را بچینید.

از الگوی شلوار ۲ عدد و یک پیش بند شلوار به رنگ دلخواه برش بزنید.

بند شلوار را می توانید با روبان یا با نواری از نمد درست کنید.

آموزش دوخت خوک نمدی

آموزش دوخت عروسک خوک با نمد – مدل شماره ۵

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

این خوک کروی شکله و از ۵ قاچ تشکیل شده

الگوی خوک کروی 

عکس را ذخیره کرده و چاپ کنید.

الگوی خوک

الگو را روی نمد سنجاق کرده و دور آن را با اضافه برای درز بچینید.

یا دور الگو را خط کشیده و سپس بچینید.

آموزش دوخت خوک نمدی

۵ قطعه از هر رنگ برش بزنید.

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

قارچ ها را دو به دو به هم سنجاق کنید.

آموزش دوخت خوک نمدی

سپس بدوزید.

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

دو جفت ها را هم به هم بدوزید.

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

قاچ تکی را به ۴ تای قبلی سنجاق بزنید.

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

آموزش دوخت خوک نمدی

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

بخشی از آخرین درز را باز بگذارید تا بتوان به رویه برگرداند.

آموزش دوخت خوک نمدی

آموزش دوخت خوک نمدی

به رویه برگردانید.

آموزش دوخت خوک نمدی

از الیاف پر کنید.

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

درز باز را پس دوزی کنید.

آموزش دوخت خوک نمدی

آموزش دوخت خوک نمدی

اضافه نمدهای اطراف قاچ ها را به تکه های ریز بچینید.

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

خرده نمدهای را روی درز محل تلاقی قاچ ها بچسبانید.

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

از نمد به اندازه یک سکه بزرگ برای بینی و ۴ عدد به اندازه سکه متوسط برای پاها بچینید.

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

بینی را روی خرده نمدها قرار داده کوک بزنید یا با سوزن مخصوص کچه دوزی در جای خود فیکس کنید.

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

سوراخ های بینی را هم با سوزن درست کنید.

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

محل نصب پاها را مشخص کنید.

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

پاها را هم مثل بینی بدوزید.

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

به این صورت

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

گوش ها را به این شکل بچینید.

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

روی سر نصب کنید.

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

برای دم نواری از نمد ببرید.

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

دم را پشت خوک نصب کرده یا بدوزید.

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

چشمها را در جای خود بچسبانید یا با سوزن نصب کنید.

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

این هم خوک زیبای ما

آموزش دوخت عروسک خوک نمدی

آموزش دوخت خوک نمدی – مدل شماره ۶

آموزش دوخت خوک نمدی

الگوی دوخت انواع عروسک خوک نمدی

الگوی خوک نمدی

الگوی خوک نمدی

الگوی خوک نمدی الگوی خوک نمدی

الگوی دوخت خوک نمدی

الگوی دوخت خوک نمدی

الگو خوکهای نمدی برای هفت سین

الگوی دوخت خوک نمدی

الگوی عروسک خوک نمدی

الگوی دوخت خوک نمدی الگوی دوخت خوک نمدی الگوی دوخت خوک نمدی الگوی دوخت خوک نمدی الگوی دوخت خوک نمدی

الگوی دوخت خوک نمدی

الگوی دوخت خوک نمدی

الگوی دوخت خوک نمدی

الگوی دوخت خوک نمدی الگوی دوخت خوک نمدی الگوی دوخت خوک نمدی الگوی دوخت خوک نمدی

گردآوری : بخش خانواده مجله تصویر زندگی

کپی فقط با ذکر منبع و لینک به این مطلب بلامانع است

 

 

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 33, میانگین امتیاز: 4,12 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×