پنج شنبه , ۶ آبان , ۱۴۰۰

آموزش خیاطی : جدول اندازه کودکان از 3 ماه تا 12 سال و بزرگسالان سایز 34 تا 56

حتما برای شما هم پیش اومده بخواهین برای بچه ای که برای اندازه گیری بهش دسترسی ندارین لباسی بدوزین یا ببافین. در ادامه مطلب ابتدا جدول وزن و قد و جدول اندازه کودکان از نوزادی تا 12 سالگی را می بینید و سپس جدول اندازه بزگسالان.اندازه کودکان و بزگسالان

جداول اندازه کودکان و بزرگسالان

در این مطلب جدول اندازه کودکان و بزرگسالان تقدیم شما عزیزان می شود تا در دوخت یا بافت لباس از آنها استفاده نمایید. ذکر این نکته ضروری است که این اندازه ها تقریبی می باشد.

جدول وزن و قد به تفکیک دختر و پسر تا 8 سالگی – استاندارد مک لارن

سن

قد پسران cm

قد دختران cm

وزن پسران kg

وزن دختران kg

نوزاد

5/50

50

3/3

2/3

1 ماهگی

55

54

3/4

4

3 ماهگی

61

60

6

5/5

6 ماهگی

68

66

8

7

9 ماهگی

72

70

9

5/8

12 ماهگی

76

74

10

5/9

18 ماهگی

82

81

5/11

5/10

24 ماهگی

88

87

5/12

12

30 ماهگی

92

91

5/13

13

3 ساله

96

95

5/14

14

5/3 ساله

99

98

16

5/15

4 ساله

103

102

5/16

16

5/4 ساله

107

105

5/17

17

5 ساله

110

108

5/18

5/17

5/5 ساله

113

112

5/19

5/18

6 ساله

116

115

5/20

5/19

7 ساله

122

121

23

22

5/7 ساله

124

124

24

23

8 ساله

127

126

25

25

موضوعات مرتبط: جدول اندازه کودکان از 3 ماه تا 12 سال (تقریبی) 

12

سال

11

سال

10

سال

9

سال

8

سال

7

سال

6

سال

5

سال

4

سال

3

سال

2

سال

15

ماه

8

ماه

3

ماه

3433323130292927252422201817قد بالا تنه پشت تا کمر
3635343332313039272624222018قد بالا تنه جلو تا کمر
135130121116112106999287787265قد جلو از سرشانه تا زمین
8481787572696663595352515049قد جلو از سرشانه تا زانو
605547434138353230282520قد دامن
7775737169676563615856535148دور سینه
6564646362626160575655535050دور کمر
8078767472706866646260585653دور باسن
185/17175/16165/15بلندی باسن
3131302928282626252624232222دور گردن
11115/10105/95/995/885/75/75/65/66سرشانه
3231313029282725242322212019کارور جلو
3231313029282725242322212019کارور پشت
2626252423222221212020202019دور بازو
155/145/1414145/13131313121211دور مچ
5149474543403836333027232018قد آستین

طریقه اندازه گیری قد بالا تنه

از گوشه ی گردن سرشانه تا کمر را اندازه میگیریم و قد پشت نیز به همین صورت اندازه گرفته میشود معمولا قد جلو و پشت بالاتنه یک اندازه می باشد.

اندازه های بدن

سینه

تا                            از

باسن

تا                             از

کد اندازه

۸۲                          ۷۸

۸۷                          ۸۳

۳۴

۸۵                         ۸۳

۹۱                          ۸۷

۳۶

۹۰                         ۸۶

۹۵                          ۹۱

۳۸

۹۴                         ۹۰

۹۹                          ۹۵

۴۰

۹۹                          ۹۵

۱۰۴                      ۱۰۰

۴۲

۱۰۴                      ۱۰۰

۱۰۹                      ۱۰۵

۴۴

۱۰۹                      ۱۰۵

۱۱۴                      ۱۱۰

۴۶

۱۱۴                      ۱۱۰

۱۱۹                      ۱۱۵

۴۸

۱۱۹                     ۱۱۵

۱۲۴                     ۱۲۰

۵۰

۱۲۴                      ۱۲۰

۱۲۹                      ۱۲۵

۵۲

۱۲۹                      ۱۲۵

۱۳۴                     ۱۳۰

۵۴

۱۳۴                      ۱۳۰

۱۳۹                     ۱۳۵

۵۶

جدول اندازه کودکان

جدول اندازه کودکان

جدول اندازه گیری بزرگسالان سایز 34 تا 40

۴۰۳۸۳۶۳۴اندازه ها
۹۲۸۸۸۶۸۰سینه
۷۲۶۸۶۴۶۰کمر
۹۷۹۳۸۹۸۵باسن
۳۵.۴۳۴.۴۳۲.۴۳۲.۴کارور پشت
۳۲.۶۳۲.۴۳۱.۲۳۰کارور جلو
۱۲.۵۱۲.۲۵۱۲۱۱.۷۵سرشانه
۳۸۳۷۳۶۳۵گردن
۷.۶۷۶.۴۵.۸پهنای ساسون
۲۹.۶۲۸.۴۲۷.۲۲۶بازو
۱۶.۵۱۶۱۵.۵۱۵مچ دست
۲۴.۵۲۴۲۳.۵۲۳مچ پا
۲۱.۵۲۱۲۰.۵۲۰ساق پا
۴۰.۵۴۰۳۹.۵۳۹بالاتنه پشت
۴۰.۵۴۰۳۹.۵۳۹بالاتنه جلو
۲۱.۵۲۱۲۰.۵۲۰بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین)
۵۹۵۸.۵۵۸۵۷.۵بلندی زانو
۲۰.۹۲۰.۶۲۰.۳۲۰بلندی باسن
۱۰۵۱۰۴۱۰۳۱۰۲از کمر تا زمین
۲۸.۷۲۸۲۷.۳۲۶.۶برامدگی ران(بلندی فاق)
۵۹۵۸.۴۵۷.۸۵۷.۲بلندی آستین
۵۳۵۲.۴۵۱.۸۵۱.۲بلندی آستین در پارچه کشی
۲۱.۵۲۱.۵۲۱۲۱اندازه ی مچ آستین در پیراهن
۱۴۱۳.۷۵۱۲.۵۱۲.۲۵اندازه ی مچ آستین دو تکه
۲۲.۵۲۲۲۱.۵۲۱گشادی لبه ی شلوار
۱۹۱۹۱۸.۵۱۸.۵گشادی لبه ی شلوار تنگ

 جدول اندازه گیری بزرگسالان سایز 42 تا 48

۴۸۴۶۴۴۴۲اندازه ها
۱۱۲۱۰۷۱۰۲۹۷سینه
۹۲۸۷۸۲۷۷کمر
۱۱۷۱۱۲۱۰۷۱۰۲باسن
۴۰.۲۳۹۳۷.۸۳۶.۶کارور پشت
۳۹.۵۳۸۳۶.۵۳۵کارور جلو
۱۳.۷۱۳.۴۱۳.۱۱۲.۸سرشانه
۴۲.۸۴۱.۶۴۰.۴۳۹.۲گردن
۱۰۹.۴۸.۸۸.۲پهنای ساسون
۳۶۳۴.۴۳۲.۸۳۱بازو
۱۸.۵۱۸۱۷.۵۱۷مچ دست
۲۶.۲۲۶.۳۲۵.۷۲۵.۱مچ پا
۲۳.۹۲۳.۳۲۲.۷۲۲.۱ساق پا
۴۲.۵۴۲۴۱.۵۴۱بالاتنه پشت
۴۳.۷۴۲.۹۴۲.۱۴۱.۲بالاتنه جلو
۲۳.۵۲۳۲۲.۵۲۲بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین)
۶۱۶۰.۵۶۰۵۹.۵بلندی زانو
۲۲.۱۲۱.۸۲۱.۵۲۱.۲بلندی باسن
۱۰۹۱۰۸۱۰۷۱۰۶از کمر تا زمین
۳۱.۵۳۰.۸۳۰.۱۲۹.۴برامدگی ران(بلندی فاق)
۶۱۶۰.۵۶۰۵۹.۵بلندی آستین
۵۵۵۴.۵۵۴۵۳.۵بلندی آستین در پارچه کشی
۲۳.۵۲۳۲۲.۵۲۲اندازه ی مچ آستین در پیراهن
۱۵۱۴.۷۵۱۴.۵۱۴.۲۵اندازه ی مچ آستین دو تکه
۲۴.۵۲۴۲۳.۵۲۳گشادی لبه ی شلوار
۲۱۲۰.۵۲۰۱۹.۵گشادی لبه ی شلوار تنگ

جدول اندازه گیری بزرگسالان سایز 50 تا 56

۵۶۵۴۵۲۵۰اندازه ها
۱۳۲۱۲۷۱۲۲۱۱۷سینه
۱۱۲۱۰۷۱۰۲۹۷کمر
۱۲۷۱۳۲۱۲۷۱۲۲باسن
۴۵۴۳.۸۴۲.۶۴۱.۴کارور پشت
۴۵.۵۴۴۴۲.۵۴۱کارور جلو
۱۴.۹۱۴.۶۱۴.۳۱۴سرشانه
۴۷.۶۴۶.۴۴۵.۲۴۴گردن
۱۲.۴۱۱.۸۱۱.۲۱۰.۶پهنای ساسون
۴۳.۲۴۱.۴۳۹.۶۳۷.۸بازو
۲۰.۵۲۰۱۹.۵۱۹مچ دست
۲۹.۳۲۸.۷۲۸.۱۲۷.۵مچ پا
۲۶.۳۲۵.۷۲۵.۱۲۴.۵ساق پا
۴۳.۶۴۳.۴۴۳.۲۴۳بالاتنه پشت
۴۶۵۴.۵۴۵۴۴.۵بالاتنه جلو
۲۶.۳۲۵.۶۲۴.۹۲۴.۲بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین)
۶۲۶۱.۷۵۶۱.۵۶۱.۲۵بلندی زانو
۲۲.۹۲۲.۷۲۲.۵۲۲.۳بلندی باسن
۱۱۱۱۱۰.۵۱۱۰۱۰۹.۵از کمر تا زمین
۳۵.۵۳۴.۵۳۳.۵۳۲.۵برامدگی ران(بلندی فاق)
۶۱.۸۶۱.۶۶۱.۴۶۱.۲بلندی آستین
۵۵.۸۵۵.۶۵۵.۴۵۵.۲بلندی آستین در پارچه کشی
۲۵.۵۲۵۲۴.۵۲۴اندازه ی مچ آستین در پیراهن
۱۶۱۵.۷۵۱۵.۵۱۵.۲۵اندازه ی مچ آستین دو تکه
۲۷.۸۲۷۲۶.۲۲۵.۴گشادی لبه ی شلوار
۲۴.۸۲۴۲۳.۲۲۲.۴گشادی لبه ی شلوار تنگ

منابع

آموزش گام به گام خیاطی

هنرکده ودیعه

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 124, میانگین امتیاز: 4,21 از 5)
Loading...

۱۷ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. ترنم گفت:

  سلام قد فاق پسر 7 ساله تقریبا چند سانتی متر است؟

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   18.5 سانتیمتر
   ضمنا جدولی دیگر به مطلب اضافه شد.

 2. طیبه گفت:

  دنبال سایز بندی کامل بودم که سایت تصویر زندگی رو پیدا کردم ممنون از شما

 3. مریم گفت:

  سلام آیا این اندازه ها آماده برش است، یعنی اندازه لباس آماده است یا برای الگو است و باید اندازه ها برای برش و دوخت اضافه شود

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   این اندازه ها کیپ بدن هست، برای دوخت لباس باید درز و در صورت تمایل گشادی لباس را در نظر بگیرید.

   • نسترن گفت:

    واقعاً خدا خیرتون بده اینطور تمام اندازه ها رو نوشتین 💗⚘😘

 4. سوسن گفت:

  سلام میشه لطفاً اندازه قد آستین و قد کل لباس دختر بچه یک ساله رو بگید. خیلی ممنون میشم 😊😊😊😊

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   قد آستین بچه یک ساله تقریبا 22-21 سانتیمتر است.
   اما قد لباس سلیقه ای است. مثلا برای پیراهن می توانید قد آن را بالای زانو بگیری، روی زانو یا پایین زانو.
   قد بالاتنه تا کمر تقریبا 21 سانتیمتر است، بسته به نوع لباس که بلوز باشد، پیراهن، ژاکت یا سارافان هر تعداد مایلید به این اندازه اضافه کنید.

 5. نیلوو گفت:

  سایز دختر ۱۵ ساله برای لباس مجلسی چنده؟
  بعد این که سایز مانتو هم بگید ممنون میشم لاغر هم هست
  قد ۱۵۸ وزن ۴۳ ولی هیکل خوبی داره متناسبه

 6. معصومی گفت:

  مانتو سایز ۳۲ برا چه سنی مناسبه؟؟؟؟

  موافقم 1
  مخالفم 1
 7. فاطمه گفت:

  برای دختر دوساله (البته الان نوزاده) ازین اندازه ها استفاده کنم لباسش خوب میشه؟ میخام سارافون با دامن تمام کلوش بدوزم ، قد دامن رو چند بزنم؟

  موافقم 12
  مخالفم 6
 8. الی گفت:

  سلام برای دختر خانمی که دور سینه ۷۹ و دور کمر۷۲ و دور باسن ۸۵ باید از الگو بزرگسال استفاده کرد؟؟؟؟؟

  موافقم 1
  مخالفم 1
 9. موسوی گفت:

  قد آستین هفت ماهه ؟

 10. رنجبر گفت:

  سلام وقت بخیر
  اندازه های نوزادتازه متولد شده را در سایت درصورت امکان پخش کنید
  سپاسگزارم

  موافقم 9
  مخالفم 2

ارسال دیدگاه شما

×