سه شنبه , ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰
دسته چک صبادی و استعلام سابقه چک برگشتی

راهنمای استعلام سوابق چک برگشتی با پیامک

بانک مرکزی، در راستای تکمیل خدمات سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد) و با هدف ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار از طریق ارائه خدمت استعلام مربوط به سوابق چک برگشتی مشتریان، سامانه …