چهارشنبه , ۹ بهمن , ۱۳۹۸

افراد مسن کم خواب مغزشان سریعتر کوچک می شود

  افراد مسن کم خواب مغزشان سریعتر کوچک می شود   افراد مسنی که خواب کمی دارند مغزشان سریعتر کوچک می شود و زودتر به زوال عقل مبتلا می شوند.   محققان معتقدند که تاثیرکم …