پنج شنبه , ۳ تیر , ۱۴۰۰
نفقه زن و احکام آن - نفقه چیست

نفقه زن و احکام آن در اسلام

نفقه زن و احکام آن   در قانون مدنی و کیفری در پرداخت نفقه بسیار تاکید شده است اما با توجه به این تاکیدها در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از …

×