پنجشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲

لوزه سوم : علل، علائم و درمان

لوزه سوم چیست؟ در پشت گلو چهار عضو کوچک وجود دارند که در مراحل اول نوزادی در مقابل عفونت از انسان دفاع می کنند. این بافت ها عبارتند از لوزه های چپ و راست، قاعده …

×