پنج شنبه , ۲۷ خرداد , ۱۴۰۰

دلیل واجب بودن غسل جنابت چیست ؟

  چرا باید بعد از نزدیکی غسل جنابت کنیم؟ در شریعت اسلام غسل جنابت ، از غسل‌های واجبی است که پس از جنب شدن باید انجام شود. چگونگی جنب شدن به یکی از دو چیز …

×