دوشنبه , ۲۶ مهر , ۱۴۰۰

عقرب ها ، سلاطین مرگ در بیابان

   عقرب ها ، سلاطین مرگ در بیابان  تا نام بیابان و صحراهای داغ و خشک به میان می آید، نگرانی و دلهره از وجود آنها صد چندان می شود. وحشت از وجود موجودی ریزنقش …

×