پنجشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲
زمین

جزئیات واگذاری زمین به خانوار داری ۳ فرزند

هیئت وزیران آیین نامه اجرایی مربوط به تخصیص زمین و مسکن پس از تولد فرزند سوم را تصویب کرد. بر این اساس به خانوارهای دارای ۳ فرزند ۲۰۰ متر زمین واگذار می‌شود. به گزارش پایگاه …

×