چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
رای دادگاه جانی دپ - امبر هرد

رای دادگاه جانی دپ – امبر هرد / پیروزی جانی دپ مقابل امبر هرد

به گزارش روایتی، هیات منصفه دادگاه جانی دپ – امبر هرد به این نتیجه رسید که امبر هرد به جانی دپ (جان کریستوفر دپ دوم) در قضیه مقاله سال ۲۰۱۸ واشنگتن پست که در آن …

×